بایگانی دسته: پرسشنامه استاندارد

مقیاس ادراک ریسک Risk perception index بنتن (1993)

مقیاس ادراک ریسک     Risk perception index      بنتن (1993)

همه مفاهیم ریسک یک عنصر مشترک دارند و آن تمایز بین واقعیت و احتمال است. به عبارتی همواره در ریسک کردن یک عدم  اطمینان وجود دارد  روزا[1]  ، 2003 به نقل از زارع و اعراب شیبانی،1389).  با توجه به پیچیدگی مفهوم ریسک رشته های مختلفی در مورد آن کار کردند و نتیجه تحقیقات نشان داد که عوامل زیادی بر ادراک ریسک تأثیر می گذارند ساندمن[2] عوامل عبارتند از: -1 هر چه موضوعی بیشتر ترس آور باشد ما آن را خطرناک تر احساس می کنیم؛ مثلاً اغلب ما مرگ هایی را ترسناک تر می بینیم که برای ما ناراحتی بیشتری دارد؛ مثلاً سرطان، به همین دلیل در رعایت عوامل خطرساز سرطان بیشتر دقت می کنیم. 2افراد ریسک طبیعی در مقابل ریسک ساخته شده توسط بشر را کمتر خطرناک می بینند، مثلاً با وجود اینکه اشعه مخرب مواد هستهای روی پوست هستند. 3 ریسکی را که خودمان انتخاب می کنیم نسبت به آنچه به ما تحمیل می شود کمتر خطرناک می بینیم مثلاً اگر خودمان با موبایل در حال رانندگی صحبت کنیم کمتر می ترسیم تا اینکه مسافر ماشینی باشیم که راننده آن با تلفن همراه صحبت می کند.4  – هر چه ریسک ها جدیدتر باشد آن را خطرناکتر درک می کنیم. 5هر چه آگاهی ما از ریسک بیشتر باشد آن را خطرناکتر درک می کنیم و بیشتر در مورد آن نگرانیم. 6هر چه سود ریسک بیشتر باشد با احتمال بیشتری دست به آن ریسک می زنیم.  7-   هر چه کنترل ما بر موقعیتی بیشتر باشد آن را کمتر خطرناک احساس می کنیم. تحقیقات نشان داد که وقتی افراد در معرض یک رفتار داوطلبانه قرار می گیرند بیشتر ریسک می کنند که دلیل آن مفهوم کنترل پذیری است (لانگر[3]، 1975 به نقل از زارع و اعراب شیبانی،1389 ). این پرسشنامه  دارای 7 گویه است که بر اساس طرح لیکرت 5 درجه ای طراحی شده است.

همراه با 1مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Rosa

[2] – Sandman

[3] – Langer

پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن

پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن

انگيزش دانش آموزان وابسته به بافت كلاس يا مدرسه است. طراحي كلاس درس و مدارس مي تواند در تغيير انگيزش دانش آموزان براي پيشرفت تحصيلي نقش داشته باشد . همانطور كه بانگ ( 2001 ) بيان مي كند، انگيزش دانش آموزان با توجه به موضوع و كلاس درس نيز تغيير مي كند. يافته هاي پژوهشي نشان مي دهند كه اهداف پيشرفت فردي تا حدودي معرف ساختار كلاس 2است  میگلی (2007) .

این پرسشنامه شامل26   عبارت می باشد. مقیاس ادراک از ساختارکلاس درس سه خرده مقیاس وظایف انگیزشی، حمایت خودمختارانه و ارزشیابی تبحری را شامل می شود، که بلک برن  (1998)  آن را تهیه کرده است. مقیاس وظایف انگیزشی دارای10   گویه، حمایت خودمختارانه5   گویه، و مقیاس ارزشیابی تبحری11   گویه است.

همراه با 3 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

۲5 ترفند زبان بدن که شما را دوست‌داشتنی می‌کند

زبان بدن یک ارتباط غیرکلامی است که ما به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از آن استفاده می‌کنیم. این ارتباط غیرکلامی شامل ارسال و دریافت سیگنال‌های بدون کلام می‌شود. گفته می‌شود که ارتباطات خوب پایه و اساس رابطه‌های موفق است، بنابراین توانایی شناخت و استفاده درست از رابطه‌ی غیرکلامی یا همان زبان بدن ابزار قدرتمندی است که به شما این امکان را می‌دهد که منظور واقعی‌تان را به فرد مقابل برسانید .

www.rava20.ir

پرسشنامه اهداف توليد به هنگام  ( JIT )

پرسشنامه اهداف توليد به هنگام  ( JIT )

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) یکی از پیشرفته ترین سیستمهای برنامه ریزی است که در صدر هرم سیستمهای نوین برنامه ریزی و کنترل تولید قرار گرفته است . اکثر افراد آنرا تنها برنامه ای برای کنترل موجودی تلقی می نمایند. در حالی که حذف موجودی اضافی انبارها تنها یکی از اصول مورد اشاره و توجه این نظام می باشد . از دیگر فواید این سیستم می توان به کاهش قابل توجه کار درجریان ساخت ، زمان تحویل محصول به مشتری ، فضای مورد نیاز ، ضایعات ، ضایعات دورریز و دوباره کاری ، افزایش در بهره وری ، بهبود روابط با عرضه کنندگانی که بهتر و موفق تر هستند و نیروی کار دارای انگیزه ، راضی و با نشاط تر اشاره کرد .

این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسي ميزان اثربخشي توليد به هنگام از ابعاد مختلف )رقابت پذیری، كارآیي در توليد، صرفه جویي در زمان، مواد و … ) مي باشد.

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

آموزش جذاب افعال بی قاعده انگلیسی باموسیقی جذاب و معنی فارسی- 2 فیلم

آموزش جذاب افعال بی قاعده انگلیسی باموسیقی جذاب و معنی فارسی- 2 فیلم

 

 

www.rava20.ir