بایگانی دسته: پایان نامه و روش تحقیق

تحلیل آماری statistical analysis

روش تحقیق چیست؟ انواع روش تحقیق

 • روش تحقیق چیست؟ انواع روش تحقیق

روش تحقیق به «چگونگی» اجرای هر بخش از تحقیق مرتبط است. به طور دقیق تر، می توان گفت که چگونه یک محقق به طور سیستماتیک و منظم یک مطالعه را طراحی می کند تا یافته های معتبر و قابل اعتمادی اطمینانی ایجاد کند و به اهداف تحقیق برسد.
به عنوان مثال، محقق در موارد زیر چگونه تصمیم میگیرد :
• چه نوع داده هایی را جمع آوری کند (و چه داده هایی را نادیده بگیرد)
• از چه افرادی لازم است داده جمع آوری کرد (طرح نمونه گیری)
• نحوه جمع آوری آن (روش های جمع آوری داده ها)
• نحوه تجزیه و تحلیل آن (روش های تجزیه و تحلیل داده ها)

در یک پایان نامه، مقاله دانشگاهی یا هر تحقیق معتبر و رسمی، یک فصل یا یک بخش به روش تحقیق اختصاص می یابد که جنبه های ذکر شده در بالا را پوشش می دهد که دوره روش تحقیق بسیار مهم است. نکته مهم این است که یک فصل روش شناسی خوب در یک پایان نامه ، نه تنها انتخاب های روشی انجام شده را توضیح می دهد، بلکه توضیح می دهد که چرا این روش انتخاب شده است.
فصل روش شناسی در واقع باید نشان دهد که روش ها و تکنیک های انتخاب شده بهترین تناسب با اهداف و مقاصد تحقیق را داشته و به همین دلیل، نتایج معتبر و قابل اعتمادی را ارائه می دهد، همچنین انتخاب های طرح تحقیق را توضیح داده و توجیه کند. یک روش تحقیق خوب، یافته های علمی معتبری را ارائه می دهد، در حالی که روش شناسی ضعیف این کار را نمی کند. انتخاب های اصلی طرح تحقیق در ادامه ارائه شده است.

انواع روش تحقیق

روش تحقیق شامل انواع روش های کیفی، کمی و ترکیبی یا آمیخته است. در دوره روش تحقیق، روش‌های کیفی، کمی و ترکیبی انواع مختلفی از روش‌ها هستند که با توجه به کلمات، اعداد یا هر دو متمایز می‌شوند. این کمی ساده ‌سازی شده این مفاهیم است، اما نقطه شروع خوبی برای درک این روش ها محسوب میشود. اجازه دهید کمی دقیق تر ببینیم.

تحقیق کیفی به تحقیقی اطلاق می شود که بر گردآوری و تجزیه و تحلیل کلمات (نوشتاری یا گفتاری) و داده های متنی تمرکز دارد، در حالی که تحقیق کمی بر اندازه گیری و آزمایش با استفاده از داده های عددی متمرکز است. تجزیه و تحلیل کیفی همچنین می تواند بر سایر داده های “نرم تر” مانند زبان بدن یا عناصر بصری نیز تمرکز کند.
زمانی که اهداف و مقاصد تحقیق ماهیت اکتشافی دارند، استفاده از روش شناسی کیفی بسیار رایج است. به عنوان مثال، یک روش کیفی ممکن است برای درک تصورات و باورهای مردم در مورد رویدادی که رخ داده است استفاده شود.

برعکس، زمانی که اهداف و مقاصد تحقیق ماهیت تأییدی داشته باشند، معمولاً از روش کمی استفاده می شود. به عنوان مثال، یک روش کمی ممکن است برای اندازه گیری رابطه بین دو متغیر (مثلاً تحصیلات و رانندگی پرخطر) یا برای آزمایش مجموعه ای از فرضیه ها استفاده شود. همانطور که ممکن است تاکنون حدس شده باشید، روش ترکیبی سعی می کند بهترین روش های کمی و کیفی را برای ادغام دیدگاه ها و ایجاد تصویری غنی و کامل ترکیب کند.

روش تحقیق: روش نمونه گیری

طرح نمونه گیری در مورد تصمیم گیری در مورد داده های خود است که نمونه خود را از چه کسی قرار است جمع آوری کنید .در دوره روش تحقیق گزینه ‌های زیادی در طرح نمونه گیری وجود دارد، اما دو دسته اصلی طرح نمونه گیری که می توان نام برد عبارتند از : 1. نمونه‌ گیری احتمالی و 2. نمونه ‌گیری غیراحتمالی.

نمونه گیری احتمالی یعنی شما از یک نمونه کاملا تصادفی از گروه افرادی که مورد نظر شما است استفاده می کنید (این گروه “جمعیت” نامیده می شود). با استفاده از یک نمونه کاملا احتمالی یا تصادفی، نتایج مطالعه شما قابل تعمیم به کل جامعه خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون نیاز به جمع‌آوری داده‌ها از کل گروه (که اغلب برای گروه‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست) می‌توانید نتایج یکسانی را در کل گروه انتظار داشته باشید.

برعکس، در نمونه گیری غیر احتمالی شما از نمونه تصادفی استفاده نمی کنید. به عنوان مثال، ممکن است شما از یک نمونه در دسترس استفاده کنید ، به این معنی که شما با افرادی که به آنها دسترسی دارید (شاید دوستان، خانواده یا همکارانتان) مصاحبه یا نظرسنجی کنید، نه یک نمونه واقعا تصادفی (که ممکن است به دلیل محدودیت منابع، دستیابی به آن دشوار باشد). با نمونه گیری غیر احتمالی، نتایج معمولاً قابل تعمیم به روش آماری نیستند.

روش تحقیق: روش های جمع آوری داده ها

در دوره روش تحقیق گزینه های مختلفی از نظر نحوه جمع آوری داده ها برای مطالعه شما وجود دارد. با این حال، این گزینه ها را می توان به انواع زیر گروه بندی کرد:

• مصاحبه ها (که می توانند بدون ساختار، نیمه ساختاریافته یا ساختاریافته باشند)
• گروه های متمرکز و مصاحبه های گروهی
• نظرسنجی (نظرسنجی آنلاین یا فیزیکی)
• مشاهدات
• اسناد و مدارک
• مطالعات موردی

انتخاب روش جمع‌آوری داده‌ها به اهداف و مقاصد کلی تحقیق و همچنین موارد عملی و محدودیت‌های منابع بستگی دارد. برای مثال، اگر تحقیق شما ماهیت اکتشافی دارد، روش‌های کیفی مانند مصاحبه و گروه‌های متمرکز احتمالاً مناسب هستند. برعکس، اگر هدف تحقیق شما اندازه‌گیری متغیرهای خاص یا آزمون فرضیه‌ها باشد، نظرسنجی‌هایی با مقیاس بزرگ که حجم زیادی از داده‌های عددی را تولید می‌کنند احتمالاً مناسب‌تر خواهند بود.
روش تحقیق : روش های تجزیه و تحلیل داده هاروش های تجزیه و تحلیل داده ها را می توان بر اساس کیفی یا کمی بودن تحقیق گروه بندی کرد.
روش های رایج تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی عبارتند از:
• تحلیل محتوای کیفی
• تحلیل موضوعی
• تحلیل گفتمان
• تحلیل روایت
• نظریه بر پایه یا زمینه ای

تجزیه و تحلیل داده های کیفی با کدگذاری داده ها آغاز می شود و پس از آن یک (یا چند) تکنیک تحلیل اعمال می شود.
روش های رایج تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیقات کمی عبارتند از:

• آمار توصیفی (به عنوان مثال، میانگین ها، میانه ها، حالت ها)
• آمار استنباطی (مانند همبستگی، رگرسیون، مدل سازی معادلات ساختاری)
باز هم، انتخاب روش جمع‌آوری داده‌ها به اهداف و مقاصد کلی تحقیق و همچنین محدودیت‌های عملی و منابع بستگی دارد.

چگونه روش تحقیق را انتخاب کنیم؟

در دوره روش تحقیق همانطور که احتمالاً تاکنون متوجه شده اید، اهداف و اهداف تحقیق شما تأثیر عمده ای بر روش شناسی تحقیق دارد. بنابراین، نقطه شروع برای توسعه روش تحقیق شما این است که قبل از تصمیم گیری روش شناسی، یک قدم به عقب بردارید و به تصویر بزرگ تحقیق خود نگاه کنید. اولین سوالی که باید از خود بپرسید این است که آیا تحقیق شما ماهیت اکتشافی دارد یا تاییدی.

اگر اهداف و مقاصد تحقیق شما اساساً ماهیت اکتشافی دارند، احتمالاً تحقیق شما کیفی خواهد بود و بنابراین می‌توانید روش‌های جمع‌آوری داده‌های کیفی (مانند مصاحبه) و روش‌های تحلیل (مانند تحلیل محتوای کیفی) را در نظر بگیرید.

برعکس، اگر اهداف و هدف تحقیق شما به دنبال اندازه‌گیری یا آزمایش چیزی است (یعنی تاییدی هستند)، احتمالاً تحقیق شما ماهیت کمی خواهد داشت و ممکن است روش‌های جمع‌آوری داده‌های کمی (مانند نظرسنجی) و تجزیه و تحلیل آماری را در نظر بگیرید.

نتیجه گیری: همیشه باید با اهداف تحقیق خود شروع کنید و تصمیم روش شناسی خود را بر اساس اهداف بگیرید.

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

برگرفته از آکادمی پژوهش کیفی – دکتر فریده فراهانی

داده های کیفی – تعریف، انواع، تجزیه و تحلیل مثالها، روشهای جمع آوری و اهمیت داده های کیفی در پژوهش بازاریابی

نوشته

روش تحقیق آمیخته ترکیبی کیفی کمی

نوشته

آموزش ورود محتوای فایل پی ‌دی‌ اف به ورد

نوشته

ابزارها وتكنيك ها در روش تحقیق کیفی

نوشته

رمز گذاری روی فایل های ورد،پاورپوینت و اکسل

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

تحلیل داده های آماری

تحقیق کمی چیست؟ انواع روش های تحقیق کمی

 • تحقیق کمی چیست؟ انواع روش های تحقیق کمی

تحقیق کمی چیست؟

تحقیق کمی فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های عددی است. در واقع تحقیق کمی را می توان برای یافتن الگو ها و میانگین ها، پیش بینی، سنجش روابط علی و معلول و تعمیم نتایج به جمعیت های بزرگتر بکار برد.

تحقیق کمی، درست برعکس تحقیق کیفی است که به دنبال جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های غیر عددی مانند متن مصاحبه ها، ویدیو یا داده های صوتی است.
تحقیق کمی به طور گسترده در علوم طبیعی و اجتماعی مانند زیست شناسی، شیمی، روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، بازاریابی و غیره استفاده می شود.

نمونه سوالات تحقیق کمی

· ترکیب جمعیتی کشور ژاپن در سال 2022 چگونه است؟
· میانگین افزایش دمای جهان در طول قرن گذشته چگونه تغییر کرده است؟
· آیا آلودگی محیط زیست بر شیوع نسل مشخصی از حیوانات تاثیر می گذارد؟
· آیا دورکاری باعث افزایش بهره وری برای افرادی با مسافت طولانی بین محل کار و منزل می شود؟

نمونه سوالات تحقیق کمی

روش تحقیق کمی چیست؟

انواع روش های تحقیق کمی شامل روشهایی است که در تحقیقات توصیفی، همبستگی یا تجربی استفاده می شود.
· در تحقیقات توصیفی، شما صرفاً به دنبال یک خلاصه کلی از متغیر های مطالعه خود هستید.
· در تحقیقات همبستگی، شما روابط بین متغیر های مطالعه خود را بررسی می کنید.
· در تحقیقات تجربی، شما به طور سیستماتیک بررسی می کنید که آیا رابطه علت و معلولی بین متغیرها وجود دارد یا خیر.
تحقیقات همبستگی و تجربی هر دو می توانند برای آزمون رسمی فرضیه ها یا پیش بینی ها با استفاده از آمار استفاده شوند و نتایج ممکن است بر اساس روش نمونه گیری مورد استفاده به جمعیت های وسیع تری تعمیم داده شود.

در تحقیق کمی، برای جمع آوری داده ها، اغلب باید از تعاریف عملیاتی استفاده کنید که مفاهیم انتزاعی (مانند خلق و خو) را به معیار های قابل مشاهده و اندازه گیری (مثلا خود ارزیابی احساسات و سطوح انرژی) تبدیل می کنند.

انواع روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی شامل موارد زیر است:
· روش تجربی: یک متغیر مستقل را کنترل یا دستکاری کنید تا اثر آن را بر روی یک متغیر وابسته اندازه گیری کنید. بعنوان مثال: برای بررسی اینکه آیا یک مداخله می تواند اهمال کاری را در دانشجویان کاهش دهد، مداخله ای را به به گروه های هم اندازه می دهید و سپس رفتارهای اهمال کاری را بین گروه ها پس از مداخله مقایسه می کنید.
· روش پیمایش، از گروهی از افراد به صورت حضوری یا آنلاین سوالاتی می پرسید. مثلا”، شما پرسشنامه هایی را با مقیاس های رتبه بندی بین دانشجویان بین المللی توزیع کرده تا تجربیات آن ها را از شوک فرهنگی بررسی کنید.

· روش مشاهده سیستماتیک، یک رفتار مورد علاقه را شناسایی کنید و آن را در شرایط طبیعی خود کنترل کنید. بعنوان مثال، برای مطالعه مشارکت در کلاس، شما در کلاس ها می نشینید و مشاهده می کنید و شیوع رفتار های فعال و غیرفعال دانشجویان با پیشینه های مختلف را ثبت می کنید.

· تحقیق ثانویه، داده هایی که قبلا برای مقاصد دیگر جمع آوری شده اند، مانند پیمایشهای ملی یا سوابق تاریخی، را جمع آوری می کنید، مثلا”، برای بررسی تغییر نگرش نسبت به تغییرات آب و هوا از دهه 1980 ، داده های پرسشنامه مربوطه را از مطالعات طولی قبلی جمع آوری می کنید.

انواع روش تحقیق کمی

تجزیه و تحلیل داده ها در این روش تحقیق

در روش تحقیق کمی، پس از جمع آوری داده ها، ممکن است لازم باشد قبل از تجزیه و تحلیل، آن ها را پردازش کنید. به عنوان مثال، داده های نظرسنجی و آزمون ممکن است نیاز به تبدیل کلمات به اعداد را داشته باشند. سپس می توانید از تجزیه و تحلیل آماری برای پاسخ به سوالات تحقیق خود استفاده کنید.

آمار توصیفی خلاصه ای از داده های شما را در اختیارتان قرار می دهد و معیارهای میانگین و تغییر پذیری یا واریانس را در بر می گیرد. همچنین می توانید از نمودارها، نمودارهای پراکندگی و جداول فراوانی برای تجسم داده های خود و بررسی هر گونه روند یا داده های پرت استفاده کنید.

با استفاده از آمار استنباطی، می توانید بر اساس داده های خود، پیش بینی یا تعمیم انجام دهید. می توانید فرضیه خود را آزمایش کنید یا از داده های نمونه خود برای تخمین پارامتر جمعیت استفاده کنید.

مثال هایی از آمار توصیفی و استنباطی

شما فرض می کنید که دانشجویان سال اول بیش از دانشجویان سال چهارم اهمال کاری می کنند. شما با استفاده از مقیاس های رتبه بندی 7 درجه ای، داده های مربوط به سطوح اهمال کاری دو گروه را جمع آوری می کنید.

ابتدا از آمار توصیفی برای بدست آوردن خلاصه ای از داده ها استفاده می کنید. میانگین (متوسط) و مد (پرتکرارترین رتبه ) اهمال کاری دو گروه را پیدا می کنید و داده ها را رسم می کنید تا ببینید آیا موارد پرت وجود دارد یا خیر.

در مرحله بعد، شما آمار استنباطی را برای آزمایش فرضیه خود انجام می دهید. برای مقایسه میانگین رتبه بندی های دو گروه، تفاوت معنی داری و تایید فرضیه خود از آزمون t استفاده می کنید.

همچنین می توانید قابلیت اطمینان و اعتبار روش های جمع آوری داده های خود را ارزیابی کنید تا نشان دهید که روش های شما واقعاً چقدر سازگار و درست، آنچه را که می خواهید اندازه گیری کرده اند؟

برگرفته از آکادمی پژوهش کیفی – دکتر فریده فراهانی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی کامل و گام به گام

آموزش مقاله نویسی کامل و گام به گام

آموزش مقاله نویسی کامل و گام به گام

نوشتن مقاله برای برخی از دانشجویان یک کار سخت و گاهی ترسناک به نظر می ­رسد چرا که نوشتن مقاله یک پروژه­‌ی بزرگ است که برای تکمیل آن دانشجو می­ بایست چندین مرحله را طی کند

و در نهایت بتواند مجموعه‌­ای از ایده­‌ها را در کنار هم قرار داده و یک نظریه جدید ارائه کند.

تحلیل آماری statistical analysis
تحلیل آماری statistical analysis

مقاله نویسی

نوشتن مقاله علمی یکی از مهمترین فعالیت ها در زندگی علمی پژوهشگران است.

از آنجایی که شروع هر کاری سخت است، خواندن راهنما و آموزشی که حرفه ای های کار آماده می کنند، راهگشا خواهد بود.

در این مطلب قصد داشتیم یکی از کاملترین مطالب را در آموزش مقاله نویسی برای شما آماده کنیم.

نحوه نوشتن مقاله در این مطلب بر اساس متد الزویر توضیح داده شده است. با ما با آموزش مقاله نویسی گام به گام همراه باشید.

ساختار و استخوان بندی کلی مقالات چیست؟

• موضوع مقاله: اولین بخش مقاله که باعث می شود داور درمورد آن تصمیم بگیرد عنوان مقاله است.

مخاطب هم ابتدا عنوان را می خواند و براساس آن تصمیم می گیرد که این مقاله برایش مفید است یا خیر.

عنوان های کلی را کنار بگذارید، یک عنوان دقیق، جزیی و شفاف برای مقاله خود انتخاب کنید. علایم اختصاری یا فرمول ها را در عنوان نیاورید.

عنوان مقاله خود را طوری انتخاب کنید که همه بتوانند تشخیص دهند آیا مقاله برایشان مفید است یا خیر.

 چکیده: چکیده مقاله، نسخه فشرده شده مقاله است.

خلاصه ای از روش پژوهی مقاله است و همه اجزای اصلی مقاله را دربر می گیرد. در چکیده ارزیابی و نقد نمی کنیم.

در این بخش نقل قول هم جایی ندارد و همه مطالب آن باید از زبان نویسنده مقاله ذکر شود.

چکیده در ابتدای مقاله می آیید اما دقت داشته باشید که حتما باید آخر نوشته شود.

یعنی پس از این که همه بخش های مقاله خود را نوشتید و به نتیجه نهایی رسیدید، آن گاه می توانید چکیده را بنویسید.

چکیده یک مقاله معرف مقاله و نویسنده آن است.

پس زمان کافی صرف کنید و با تمرین، چکیده خوبی برای مقاله خود بنویسید. خواننده از روی چکیده تصمیم می گیرد که مقاله شما را بخواند یا خیر، پس به چشم رفع تکلیف به چکیده نگاه نکنید.

چکیده معمولا متناسب با هر مجله و در 100 تا 250 کلمه نوشته می شود.
• مقدمه: سمت مقدمه از مراحل مقاله نویسی به منظور معرفی مسئله اصلی مورد تحقیق و انگیزه های رفع مشکل مذکور نگارش می شود. این بخش بایستی اطلاعات کافی را در اختیار خواننده
قرار دهد به نحوی که خواننده کار شما را مورد تمجید قرار دهد و برای خواندن ادامه متن مشتاق گردد. پاراگراف اول مقدمه معمولا میزان کاربرد روش و یا مواد مورد استفاده را بیان می کند.
یک استراتژی مفید برای نگارش این بخش از مراحل مقاله نویسی شروع از مسئله و طرح کلی و رسیدن به موضوع مقاله است. با این وجود این بخش نباید چندان طولانی گردد و گسترش یابد و در نگارش آن باید به این مسئله توجه کنید که مخاطب متن شما فردی با اطلاعات مشابه شما است.

تنها نکات اصلی را برشمارید و به سرعت و بدون مقدمه به اصل موضوع اشاره کنید.
• روش تحقیق: این بخش مربوط به زمان، مکان و چگونگی انجام تحقیقات است.

محقق در این بخش از مراحل نوشتن مقاله، طرح تحقیقاتی، لوازم مورد نیاز، روش جمع آوری اطلاعات و کنترل نتایج را در اختیار مخاطب قرار می دهد. مثلا می توانید مواد استفاده شده و ابعاد آنها را بیان کنید.

پس از آن می توانید دستگاه های استفاده شده را معرفی کنید و در ادامه آن، فرآیند و روش کار را به شکل دقیق و کامل بیان کنید.

• نتایج: در این بخش نویسنده به کمک جدول ها، تصاویر و نمودارهای مختلف نتایج کسب شده از هر آزمایش را در اختیار خواننده قرار می دهد و توضیحی در رابطه با معنی این نمودارها و تجزیه و تحلیل نتایج ارائه نمی دهد.

معمولا این بخش بیشترین تعداد صفحات مقاله را شامل می شود. گسترده و وسیع بودن این بخش به چاپ شدن مقاله کمک می کند.

• بحث و تجزیه و تحلیل: در این قسمت نویسنده توضیحات بیشتری در رابطه با نتایج به دست آمده، همبستگی متغیرها و تفسیر آن ها در اختیار خواننده قرار می دهد.

در این قسمت نویسنده بایستی علت هرگونه انحراف از نتایج مورد انتظار و یا نتایج تحقیقات پیشین را برای مخاطب توضیح دهد.

• نتیجه گیری: در طریقه نوشتن تحقیق بایستی نحوه نتیجه گیری کلی را در نظر داشت.

در این قسمت نویسنده بایستی بتواند به سادگی نتیجه کلی حاصل از تحقیق، معنای آن و تفسیر خود از نتایج به دست آمده را برای خواننده متن ارائه کند.
• منابع: در این قسمت نویسنده بایستی لیستی از تمامی منابعی که در نگارش مقاله به آن ها استناد کرده است، تهیه کرده و در انتهای مقاله خود آن را درج کند.

استفاده از هرگونه داده، تصویر، نمودار و غیره از مقالات علمی دیگر بدون اشاره به نام آن در لیست منابع، نوعی سرقت علمی به شمار می رود.

تصویر

۶ گام پیش از شروع نوشتن مقاله

فکر کنید چرا می خواهید مقاله را منتشر کنید

باید در آغاز تحقیق ، هنگامی که درباره ی فرضیات خودتان تحقیق می کنید، فکر کنید که چرا می خواهید کارتان را منتشر کنید. سپس باید بررسی کنید که آیا فرضیات و طرح یا آزمایش قابل انتشار هستند یا خیر. از خودتان بپرسید:

 • آیا کار تازه و جذابی انجام داده ام؟
 • آیا کارم به موضوع داغ فعلی ربط مستقیمی دارد؟
 • آیا راه حل هایی برای برخی مسائل دشوار ارائه داده ام؟

اگر پاسخ هابه تمامی سوال ها «مثبت» است، پس می توانید تدارکات نوشته تان را شروع کنید. اگر جواب سؤالی «منفی» است، شاید بهتر است مقاله تان را به نشریه ی محلی یا نشریه ای با ضریب تأثیر پائین تر عرضه کنید.

درباره ی نوع مقاله تصمیم بگیرید.

از لحاظ نوع مقاله دست کم سه گزینه پیش رو دارید:

 1. مقالات کامل یا ابتکاری، مهم ترین مقالات پژوهشی هستند.
 2. لترها یا مقالات کوتاه معمولاً برای انتقال فوری و اولیه ی پیشرفت های مهم و ابتکاری منتشر می شوند.
 3. مقاله های مروری پیشرفت های اخیر درباره ی موضوع داغ مشخصی را به صورت چکیده بیان می کنند و بر نکات مهمی تأکید می کنند که قبلاً گزارش شده اند و اطلاعات جدیدی عرضه نمی کنند. معمولاً به دعوت سردبیر نشریه ارائه می شوند.

نشریه ی هدف تان را انتخاب کنید

رایج ترین راه انتخاب نشریه ی مناسب این است که نگاهی به مقاله هایی بیندازید که برای تهیه ی مقاله خود به سراغ آنها رفته اید. احتمالاً اغلب آنها در یک یا دو نشریه متمرکز هستند. آخرین شماره های هر نشریه ی درخور را بخوانید (حتی در حال چاپ) و از موضوعات داغ و انواع مقالات پذیرفته شده سر دربیاورید.

نرخ بالای رد مقاله از سوی نشریه ها را هم مدنظر داشته باشید (مثلاً، نشریه نیچر ۹۰% مقالات را رد می کند) و اگر پژوهش شما چندان بحث برانگیز نیست، روی نشریه های کم ادعاتر با ضرایب تأثیر پایین تر تمرکز کنید. می توانید ضریب تأثیر نشریه را از طریق Science Gateway بیابید.

به شرایط نشریه در راهنمای نویسندگان توجه کنید

بعد از انتخاب نشریه برای ارسال مقاله تان، به وب سایت مجله بروید و راهنمای نویسندگان را دانلود کنید و بارها و بارها دستورالعمل ها را بخوانید!

راهنمای نویسندگان معمولاً حاوی دستورالعمل های ویرایشی دقیق، آئین نامه های ارسال مقاله، دستمزدهای انتشار دسترسی باز و کپی رایت و دستورالعمل های اخلاقی است.

 نحوه نوشتن مقاله در آن ها به خوبی توضیح داده شده است و به نوعی آموزش مقاله نویسی رایگان است.

باید راهنمای نویسندگان را در مقاله خودتان، حتی در اولین پیش نویس، به کار ببندید و از آرایش مناسب متن، نقل منابع و مأخذ، فهرست علائم و اختصارات، ارقام و جداول و غیره، استفاده کنید.

تحلیل داده های آماری
پایان نامه – مقاله نویسی

به ساختار مقاله توجه کنید

هر نشریه ای ممکن است قالب خاصی برای نگارش مقاله داشته باشد، پس خیلی مهم است که به راهنمای نویسندگان رجوع کنید. با وجود این، به طور کلی، اغلب آنها از ساختار مشابهی تبعیت می کنند:

 • بخشی که امکان فهرست سازی و جست وجوی موضوعات، مقاله را آموزنده، جذاب و کارآمد می سازد. این بخش از عنوان، نویسندگان (و دانشگاه ها یا سازمان وابسته)، چکیده و کلمات کلیدی تشکیل می شود.
 • بخشی که حاوی متن اصلی است، که معمولاً به این قسمت ها تقسیم می شود: مقدمه، روش ها، نتایج، بحث و نتیجه گیری.
 • بخشی که شامل سپاسگزاری، منابع و مأخذ و مطالب تکمیلی یا ضمائم است.
تصویر

اصول اخلاقی نشر را برای اجتناب از تخلفات بفهمید.

یکی از بدترین مسائل در علم سرقت ادبی است. سرقت ادبی می تواند به عواقب وخیمی، از نظر حرفه ای و حقوقی، منجر شود.

تخلفات عبارتند از جعل و تعریف داده ها، استفاده ی نامناسب از اشخاص مورد آزمایش و حیوانات در تحقیق و استفاده از ایده ها یا عبارت پردازی نویسنده ی دیگر بدون انتساب مناسب.

همچنین ممکن است بدون قصد تخلف از اصول اخلاقی مرتکب این تخلفات شوید.

منابع آموزشی عبارتند از بسته ی منابع اصول اخلاقی نشر (PERK) منتشر شده توسط کمیته ی اصول اخلاقی نشر (COPE) و اصول اخلاقی در وبسایت نشر و پژوهش الزویر.

چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم
چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم

وقتی مقاله خود را آماده می کنید، چند اصل اساسی است که همیشه باید به خاطر داشته باشید:

 • کارتان را گرامی بدارید (اگر خودتان اهمیت ندهید، نشریه چرا باید اهمیت بدهد؟)
 • موفقیت هیچ دستور پخت سری ندارد (فقط چند قاعده ی ساده، جانفشانی و سخت کوشی).
 • داوران مقاله همگی دانشمندان پرمشغله ای هستند، درست مثل شما. برای صرفه جویی در وقت شان، کارها را ساده کنید.

فونت و سایز بخش های مختلف مقاله

 • عنوان چكيده و كلمات كليدي با فونت فارسي (B Nazanin, 11pt, Bold) و متن چكيده و متن كلمه­هاي كليدي با فونت فارسي B Nazanin, 11pt)) و عبارات انگليسي با فونت (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خطوط single نگارش شوند.
 • برای نگارش مقالات فارسي، در تهيه متن اصلي مقاله از فونت (B Nazanin, 12pt) برای متن فارسی و فونت (Times New Roman, 11pt) برای عبارات انگلیسی و فاصله خطوط 1.15 single و به صورت Justify Low تراز شده، استفاده گردد.
 • متن مقاله به صورت تک ستوني و با حاشيه‏ي نرمال نرم­افزار Word ( 54/2 سانتيمتر از طرفین، بالا و پايين) تهيه گردد. تيترهاي سطح اول با فونت (B Nazanin 14pt, Bold)، عناوين سطح دوم با فونت (B Nazanin 12pt, Bold)، عناوين سطح سوم و بیشتر با فونت (B Nazanin 12pt, Italic)، با فاصله پاراگرافي از خط بعدي و بخش قبلي، نوشته شوند.
 • براي پانويس­ها[1] از فونت فارسي (B Nazanin, 10pt) و فونت انگليسي (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خط single استفاده شود و بر اساس زبان پانويس راست چين يا چپ چين شده و براي هر صفحه از 1 شماره­گذاري شوند. نیازی به شماره‏گذاری صفحات نمی ‏باشد.
 • كليه عبارات و معادلات رياضي بايد با استفاده از امكان Insert Equation نرم­افزار Word و با اندازه فونت 11pt نگارش شوند.
 • جداول با تراز راست به چپ ايجاد شود. متن جداول با فونت فارسي (B Nazanin, 11pt) و فونت انگليسي (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خطوط single نگارش مي­شود.
 • در جداولي كه داراي داده­هاي فارسي هستند از نظر افقي در مركز هر خانه جدول، و داده­هاي ستون اول به صورت راست چين و داده ­هاي بقيه­ ي ستون­ها به صورت وسط چين نوشته شوند.

البته این نوع فونت و سایز برای مقالات فارسی می باشند افرادی که مقاله خود را به قصد سابمیت به ژورنالهای معتبر و خارجی نگارش کرده اند و تمایل به سایمت دارند برای دستیابی به فرمت و فونت و سایز مقاله می توانند به سایت رسمی ژورنال مراجعه فرمایند.

ما در این بخش آدرس رسمی ژورنالهای علمی معتبر در دنیا را برای شما گرد آوری کرده ایم که می توانید با مراجعه به سایت فونت و سایز مقاله خود را اصلاح فرمایید.

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تغذیه و رژیم

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه روباتیک

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه پیوند زدن

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه آموزش

نوشته

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برای وکیل

برگرفته از ساعد نیوز

از سایت محصولات فیزیکی دارای تخفیف ویژه بازدید فرمایید. ورود به سایت

مقاله نویسی

راهنمای نوشتن پایان نامه و رساله

راهنمای نوشتن پایان نامه و رساله

پایان نامه نویسی مقاله نویسی
پایان نامه نویسی مقاله نویسی

تدوین و نگارش پایان­ نامه یکی از الزامات تحصیل در دوره­ های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری) است. پایان نامه یا تز (یا رساله) نوشتاری است که دانشجو در رابطه با موضوعی خاص مربوط به رشته تحصیلی خود می ­نویسد تا مدرک تحصیلی بگیرد.

در پایان نامه، دانشجو سئوال یا موضوعی را بررسی می­ کند و با تجزیه و تحلیل یا تجارب علمی یا آزمایشی به آن پاسخ می دهد. بنابراین پایان نامه باید دارای مشخصات و ویژگی­ هایی باشد که آن را از نظر استادان راهنما و مشاور و سپس نزد داوران قابل قبول سازد.

اغلب دانشجویان به دلیل اینکه اجرای پایان نامه اولین کار پژوهشی آن هاست در انجام این کار دشواری­ های متعددی دارند. بنابراین باید در ابتدا بدانند چه اصولی را باید برای پایان نامه نویسی رعایت کنند.

دشوارترین و اولین مرحله در پایان­ نامه نویسی، انتخاب موضوع پایان نامه است. اگر هنوز موضوع پایان­ نامه خود را انتخاب نکرده ­اید یا در انتخاب موضوع خوب برای پایان نامه تردید دارید، راهنمای انتخاب موضوع پایان­ نامه می­ تواند به شما کمک کند موضوع بهتری انتخاب کنید.

ساختار کلی پایان نامه :

پس از انتخاب موضوع پایان­ نامه باید به آماده سازی بخش­ های مختلف آن بپردازید. ساختار کلی پایان­ نامه بدین شکل است:

 • صفحات آغازین ( جلد ، صفحه بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه عنوان، صورت جلسه دفاع از پایان­ نامه، تعهدنامه، چکیده، فهرست)
 • فصول پایان نامه
 • منابع و مراجع
 • ضمیمه ها و پیوست ها
 • صفحات پایانی (ترجمه چکیده به انگلیسی، صفحه عنوان انگلیسی)

همانطور که می ­بینید اولین چیزی که پس از انتخاب موضوع در یک پایان­ نامه مطرح می ­شود عنوان پایان ­نامه است. شما باید بدانید یک عنوان خوب برای پایان­ نامه چه ویژگی ­هایی دارد و بر اساس آن بهترین عنوان را برای پایان­ نامه خود انتخاب کنید.

چکیده

پس از عنوان پایان­ نامه، چکیده نقش مهمی در آن ایفا می­ کند چرا که چکیده موجب می­ شود خواننده به مطالعه پایان­ نامه علاقه ­مند شود بنابراین باید بسیار دقیق و صحیح نوشته شود. چکیده باید علاوه بر کوتاه بودن به برخی از اصلی­ ترین سوالاتی که در ذهن خواننده وجود دارد پاسخ دهد.

سئوالاتی از قبیل :

 • در این پژوهش به چه مساله­ ای پرداخته شده است؟
 • ضرورت پرداختن به این مساله چیست؟
 • پژوهش به چه روشی انجام شده است؟
 • نتایج و کاربرد حاصل از این پژوهش چه بوده است؟

به طور کلی، چکیده باید اهمیت پایان­ نامه را توضیح دهد اما به طور مختصر و حداکثر ۴۰۰ کلمه. چکیده باید قابل خواندن باشد، اطلاعات موجود در عنوان نباید در آن تکرار شوند و رفرنس نیز در این قسمت از پایان نامه داده نمی ­شود.

فهرست­ ها

بعد از چکیده پایان­ نامه، به ترتیب فهرست مطالب، فهرست علائم و نشانه­ ها، فهرست جداول، فهرست اشکال و سایر فهرست ها قرار می­ گیرند. در فهرست­ ها صفحات اولیه پایان­ نامه ( تقدیر و تشکر، چکیده و …) ذکر نمی ­شوند.

دقت داشته باشید که عناوین ذکر شده در فهرست باید دقیقا با عناوین خود متن یکی باشند، حتی این مساله باید در شماره­ گذاری، نقطه­ گذاری یا با حروف بزرگ نوشتن نیز رعایت شود. همچنین در نظر داشته باشید که عناوین سرفصل­ ها مختصر و گویا باشند و به صورت جملات طولانی ذکر نشوند. اگر عناوین اصلی دارای زیرشاخه هستند حتما در فهرست این زیرشاخه­ها را با تورفتگی (Indentation) مشخص کنید.

فصول پایان نامه

پایان­ نامه­ های کارشناسی ارشد طبق استاندارد اکثر دانشگاه­ها شامل ۵ فصل می­شوند. این فصول به ترتیب موارد زیر را در بر می­ گیرند:

 • فصل اول: مقدمه و طرح مسئله ( کلیات تحقیق )
 • فصل دوم: مروری بر منابع یا روش تحقیق
 • فصل سوم: مدل­ها و ایده­ های تحقیق
 • فصل چهارم: نتایج تحقیق
 • فصل پنجم: نتیجه­ گیری جمع­ بندی و پیشنهادات

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل اول پایان نامه با مقدمه آغاز می ­شود. برای نوشتن مقدمه باید بدانید باقی قسمت­ های پژوهش در مورد چه موضوعاتی هستند. پس بهتر است ابتدا بخش­ های دیگر پایان­ نامه را تکمیل کنید و پس از آن به نگارش بخش ­ها و زیرشاخه­ های مقدمه بپردازید.

جمله ­ی اول مقدمه بسیار مهم است، این جمله می­ تواند خواننده را برای خواندن ادامه پایان­ نامه متقاعد کند. پاراگراف­ های بعدی باید به موضوعاتی از جمله تحقیقات پیشین در زمینه موضوع پژوهش، افرادی که ایده اولیه این موضوع را مطرح کردند و همچنین جدیدترین مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته بپردازد. در نهایت باید توضیح داده شود که چرا مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است.

فصل دوم : روش تحقیق

در این فصل از پایان­ نامه اطلاعاتی ارائه می­شود که خواننده را متقاعد کند نتایج بدست آمده در این پژوهش درست است.همچنین به برخی سوالات نیز در این قسمت باید پاسخ داده شود. این بخش همچنین نشانگر پیشرفت اطلاعات و دانش پژوهشگر در یک رشته تحقیقاتی است. بنابراین باید سابقه موضوع به خوبی بررسی شود و متنی که ارائه می ­شود فواید زیر را داشته باشد:

 • افزوده شدن اطلاعات محقق در رابطه با مطالعه و تحقیقاتش
 • قرار گرفتن تجربیات دیگران در اختیار محقق
 • عدم انجام دوباره کاری
 • آشنایی محقق با انواع مختلف روش­ هایی که در آن تحقیق به کار می ­رود
 • آشکار شدن نقاط ضعف و نقص اطلاعات در رابطه با موضوع تحقیق
 • محقق می ­تواند آسان ­ترین روش تحقیق برای مساله مورد مطالع ه­اش را انتخاب کند.

فصل سوم: مدل­ها و ایده­های تحقیق

این فصل از پایان­ نامه نقش سرنوشت سازی را ایفا می­ کند. در این فصل متغیر معرفی می ­شود، متغیر در اصل خصوصیات و حالات مورد اندازه­ گیری است که می ­تواند تغییر کرده یا تغییر ایجاد کند بنابراین هنگام طرح و برنامه ریزی یک تحقیق مهم است که متغیرهایی که اندازه گیری ­خواهند شد انتخاب شده و تشریح شوند چرا که متغیرها با اهداف تحقیق ارتباط خواهند داشت.

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق یا نتایج پایان­ نامه

فصل چهارم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و برخی آن را قلب تپنده پایان­ نامه می­دانند چرا که در این قسمت، نتایج حاصل از حل معادلات، شبیه­ سازی یا انجام آزمایشات بیان می­شود و به طور کلی می­توان نتایج حاصل از تدوین پایان نامه را در این قسمت بدست آورد.

این فصل از پایان­نامه جاییست که پاسخ­ها در آن قرار دارند بنابراین باید فقط محدود به ارائه داده­ ها باشد و در آن تفسیری صورت نگیرد.

 • نتایج تحقیق را می­توانید در قالب نمودار، آمار، جداول و شکل­ها ارائه دهید.
 • بازه تغییر و تفسیر اطلاعات را نیز مشخص کنید.
 • نتایج ردکننده فرضیات تحقیق و پژوهش را نیز مانند نتایج تاییدکننده فرضیات آن بیان کنید.
 • به قدری وارد جزییات شوید که دیگران نیز بتوانند تفسیر خودشان را داشته باشند و توضیحات خود را ارائه دهند.
 • نتایج کلیدی باید در جملات واضح و روان در ابتدای پاراگراف بیان شود.

فصل پنجم : خلاصه تحقیق و تفسیر نتایج

آخرین بخش از فضول پایان­ نامه بخشی است که در آن نتایج نهایی تفسیر و بررسی شده و پیشنهاداتی ارائه می ­شود. هدف از نگارش این فصل بازگشت به بیان مساله و هدف اصلی تحقیق است.

فصل پنجم می­تواند نقش فشرده­ای از تحقیق را برای کسانی که وقت خواندن تمام مطالب گزارش را ندارند ایفا کند. بنابراین، این بخش به طور خلاصه و اجمالی هر آنچه در فصل­های مهم گزارش تحقیق بیان شده است را بازگو می­کند.

برای ارائه این بخش سعی کنید از دید خواننده­ها فکر کنید. فصل چهار نتایج را ارائه می­ کند در حالی که فصل پنج معنای این نتایج را می­ گوید. در پایان این قسمت می ­توانید پیشنهادات خود را در رابطه با نتیجه تحقیق ارائه دهید و توصیه­ هایی برای انجام پژوهش­ های بیشتر داشته باشید.

منابع و مراجع

پس از اتمام فصول پایان­ نامه باید به منابع و مراجع اشاره شود. سعی کنید هر منبعی که از آن برای تهیه پایان­ نامه استفاده کرده­اید را در این بخش جای دهید، از آوردن منابع در متن به صورت زیرنویس خودداری کنید. در این مطلب درباره روش­ های ارجاع دهی و رفرنس نویسی بیشتر بدانید.

ویرایش پایان ­نامه

در نهایت پایان ­نامه شما نیاز به ویرایش خواهد داشت بنابراین بهتر است پس از اتمام کار نگارش پایان­ نامه، آن را از نظر ساختار و محتوا بررسی و ویرایش کنید. پایان­ نامه را چند بار بخوانید تا مطمئن شوید هیچ اشتباه چاپی، املایی یا جمله بندی در متن وجود ندارد.

می ­توانید از نرم­افزارهایی که دیکته لغات را بررسی می کنند ( مانند ویراستیار) استفاده کنید. خوانده شدن پایان­ نامه توسط افراد دیگر نیز می­تواند به شما کمک کند نکاتی که از دید شما دور مانده اصلاح شود.

در ویرایش نهایی پایان ­نامه دقت داشته باشید که محتوا و مطالب تکراری نباشند و از لحاظ منطق و ارتباط معنایی با سایر قسمت­ ها همخوانی داشته باشند. سبک نگارش فصول و معنای فصول نیز نباید با یکدیگر متفاوت باشد.

تحلیل داده های آماری
پایان نامه – مقاله نویسی

اگرچه تعداد صفحات پایان­ نامه در رشته­ ها و موضوعات مختلف متفاوت است اما معمولا به طور استاندارد یک پایان نامه با تمامی جداول، شکل ­ها، منابع و مراجع چیزی حدود ۷۰ الی ۱۰۰ صفحه است.

برگرفته از رایت می

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه پیری پزشکی و کهولت شناسی

نوشته

آموزش تنظیم جدول با فرمت APA در برنامه word و نرم افزار spss (ویژه مقاله و پایان نامه نویسی پیشرفته)

نوشته

چگونه برای پایان نامه خود موضوع انتخاب کنیم؟

نوشته

تحلیل کوواریانس چیست؟

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه پزشکی تلفیقی و تکمیلی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

نوشتن پروپوزال پایان نامه

نوشتن پروپوزال پایان نامه

نوشتن پروپوزال پژوهشی مراحلی مهم در آماده‌سازی یک پروژه تحقیقاتی است. در زیر مراحل نوشتن پروپوزال پژوهشی شرح داده شده است:

 1. عنوان پروپوزال:
 • انتخاب یک عنوان واضح و مختصر که تا حد ممکن موضوع تحقیق را بازتاب دهد.
 1. مقدمه:
 • معرفی موضوع تحقیق و توضیح ضرورت انجام آن.
 • تبیین مسئله تحقیق و مشکلات و چالش‌های مرتبط با آن.
 • معرفی سوالات تحقیقی و هدف‌های اصلی تحقیق.
 1. مرور ادب:
 • بررسی تحقیقات گذشته مشابه و مراجع مرتبط با موضوع.
 • نقدهایی به تحقیقات گذشته و اشتباهات موجود.
 1. فرضیه‌ها و سوالات تحقیقی:
 • معرفی فرضیه‌ها (اگر موجود باشند) و سوالات تحقیقی.
 • توضیح چگونگی تست فرضیه‌ها و پاسخ به سوالات تحقیقی.
 1. متدولوژی تحقیق:
 • توضیح روش‌شناسی کار (مثلاً روش‌های جمع‌آوری داده، انتخاب نمونه، ابزارهای مورد استفاده، روش‌های تجزیه و تحلیل داده).
 • توضیح چگونگی انجام تحقیق و جزئیات مرتبط با اجرای پژوهش.
 1. زمان‌بندی:
 • ارائه برنامه زمانی برای اجرای تحقیق.
 • شرح مراحل اصلی پروژه و زمان‌بندی اجرای آن.
 1. منابع و مراجع:
 • فهرست مراجعی که در پروپوزال استفاده شده است.
 1. تخصیص بودجه:
 • در صورت لزوم، اختصاص بودجه برای اجرای تحقیق.
 1. پیوست‌ها:
 • ضمیمه‌هایی مانند پرسشنامه‌ها یا ابزارهای مورد استفاده در تحقیق.
 1. جمع‌بندی:
  • مروری کوتاه بر اهداف تحقیق و نیاز به انجام آن.
 2. شکل‌ها و جداول:
  • اگر دارای شکل‌ها و جداولی هستید، آنها را در پروپوزال وارد کنید.
 3. ویراستاری:
  • پروپوزال را ویراستاری کنید و از اشتباهات املایی و دستوری خودداری کنید.
 4. تنظیم و قالب‌بندی:
  • پروپوزال را طبق قوانین و استانداردهای مربوط به موسسه یا دانشگاه خود قالب‌بندی کنید.
 5. ثبت نهایی:
  • پس از اتمام، پروپوزال را به شکل نهایی ثبت و ارسال کنید.

مهمترین نکته در نوشتن پروپوزال پژوهشی، واضحی و دقت در ارائه اطلاعات و طراحی تحقیق است. همچنین، توجه به راهنمایی‌ها و نکات مرتبط با دانشگاه یا موسسه مورد نظر خود نیز بسیار حیاتی است.

مقاله نویسی

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

مدل معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) — مفاهیم، روش‌ها و کاربردها

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه توانبخشی

نوشته

نحوه نوشتن فصل چهارم پایان نامه و تحلیل داده ها

نوشته

جدیدترین مجلات بلک لیست و جعلی دانشگاه آزاد اعلام شد

نوشته

دانلود پایان نامه خارجی چگونه پایان‌نامه‌ های خارجی را دانلود کنیم؟

مقاله نویسی

نکات مهم انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال

نکات مهم انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال

برای انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال باید مراحل مختلفی را طی کرد تا بتوان در نهایت یک موضوع خلاقانه که خود فرد نیز به آن علاقمند باشد انتخاب گردد. پس از ورود به مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری، در ابتدا باید یک جستجوی علمی در زمینه رشته خود نمود تا بتوان علاقمندی خود را به موضوعات مختلف متوجه شد. مهمترین موضوع در انتخاب پایان نامه علاقه شما به آن موضوع است. پس از آن نیاز است تا مراحل زیر را برای انتخاب موضوع پایان نامه طی نمود:

تحلیل داده های آماری
پایان نامه – مقاله نویسی

انتخاب استاد راهنما

پس از این که علاقمندی خود را نسبت به یک حوزه خاص در رشته ای که در حال تحصیل هستید پیدا کردید، نیاز است تا رزومه یا CV اساتید مختلف بخش را مورد بررسی دقیق قرار داده و حوزه کاری آنها را مطالعه نمایید. پس از آن با استاد راهنمایی که در زمینه کاری که شما علاقمند به آن هستید فعالیت دارد، مشورت نموده و موضوع خود را انتخاب نمایید.

مطالعه منابع مختلف

پس از آن که حوزه مورد علاقه خود را انتخاب نمودید می توانید مقالات و کتب مختلف را مطالعه نموده تا به صورت دقیق تر نسبت به موضوع مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایید. برای سرچ علمی نیاز است تا در google scholar کلمات کلیدی را جستجو کرده و از انواع مقالات جدید و قدیمی استفاده نمود. همچنین می توان اخبار روز دنیا را در رشته خود دنبال نمود و با توجه به نیازهای روز جامعه اقدام به انتخاب موضوعی کرد که بتواند مشکلی را از مشکلات جامعه حل نماید. جستجو در اینترنت نیاز به صرف زمان زیادی داشته و مهم ترین مرحله در انتخاب موضوع محسوب می گردد.

تسلط بر موضوع انتخابی

هر فرد ممکن است در حوزه خاصی دارای تخصص بوده و بیشتر تسلط وی بر روی آن حوزه باشد. کار کردن بر روی پایان نامه در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد باشید، حداقل دو سال زمان نیاز داشته و در صورت تحصیل در مقطع دکتری حداقل 4 سال نیاز به صرف زمان دارد. بنابراین فرد سال های زیادی را باید بر روی موضوعی که انتخاب کرده است وقت بگذارد. به همین دلیل تسلط بر روی موضوع انتخاب شده می تواند کمک بسیاری به دانشجو در نوشتن پایان نامه خود نماید. در صورتی که یک تسلط نسبی بر روی موضوع خود داشته باشید می توانید تایم کمتری را برای سرچ کردن گذاشته و یک پیش زمینه در رابطه با آن داشته باشید.

نوآوری و خلاقیت در موضوع پایان نامه و پروپوزال

موضوع پایان نامه و پروپوزال باید به گونه ای انتخاب گردد که  دارای خلاقیت و نوآوری بالایی باشد. در واقع موضوع انتخابی نباید تکراری باشد و تقلید صرف از مقاله های پیشین هم نباشد. برای این که بتوان یک موضوع خلاقانه و جدید را پیدا کرد باید مطالعه زیادی را در زمینه مورد علاقه خود نمود. مشورت با استاد راهنما نیز می تواند در انتخاب موضوع غیر تکراری و جدید به شما کمک نماید.

کاربردی بودن موضوع پروپوزال و پایان نامه

موضوعی که برای پایان نامه انتخاب می گردد باید دردی را جامعه دوا کرده و کاملا کاربردی باشد. همچنین بهتر است موضوعی را انتخاب نمود که بتوان با کمترین هزینه، کاری مفید را در جامعه انجام داد. رفع نیازهای اجتماعی در جوامع مهم ترین هدفی است که یک پایان نامه دنبال می کند. بدین شکل حتی در صورتی که تحقیقات شما به سر انجام نرسد و نتایج مثبتی به همراه نداشته باشد، باز هم می تواند گره ای را برای محققین آینده باز نموده و به جامعه در مسیر پیشرفت علمی کمک نماید.

قابل اجرا بودن موضوع پایان نامه

ممکن است برخی از موضوعات، دارای خلاقیت و ابتکار بسیار زیادی بوده و تکراری هم نباشند. اما انجام دادن آنها نیاز به تمهیدات ویژه ای داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است فردی در دانشگاهی تحصیل کند که دستگاه و تجهیزات مورد نیاز برای انجام عنوان پایان نامه وجود نداشته باشد. به همین دلیل در هنگام انتخاب موضوع پایان نامه باید به قابلیت اجرایی بودن آن توجه ویژه ای کرد چرا که ممکن است در آینده فرد دچار مشکل شود.

ویژگی های یک موضوع پایان نامه خوب

به طور کلی یک موضوع پایان نامه باید دارای ویژگی ها و خصوصیاتی باشد تا بتوان نام یک عنوان خوب را بر آن نهاد. از جمله ویژگی های عنوان پایان نامه و پروپوزال واضح و رسا بودن آن است. در واقع عنوان و موضوع انتخابی شما نباید دارای هیچ گونه ابهامی باشد و فرد با نگاه کردن به عنوان متوجه پیام کلی پایان نامه و پروپوزال گردد.

استفاده از کلمات اختصاری در عنوان پایان نامه ممنوع است. در متن اصلی پایان نامه نیز در صورتی که کلمات اختصاری به کار برده شوند باید از قبل به صورت کامل آنها را معرفی نمود. وجود کلمات اختصاذی در عنوان ممکن است خواننده را دچار ابهام نماید.

به کار بردن سوال در عنوان پایان نامه یا پروپوزال کار منطقی نمی باشد. عنوان پایان نامه باید به صورت جذاب و بدون هیچ گونه سوالی مطرح گردد.

علاوه بر آن عنوان پروپوزال و پایان نامه باید به گونه ای باشد که محتوای پایان نامه را به وضوح و روشنی بیان نماید. همچنین به متغیرهای وابسته و مستقلی که در پایان نامه به کار رفته است نیز باید در عنوان به آن اشاره گردد.

موضوع پایان نامه باید به گونه ای باشد که از نظر فرهنگی و سیاسی مغایرتی با قوانین کشوری نداشته باشد. ممکن است برخی کشورها دارای قوانینی باشند و در صورتی که موضوع پایان نامه با این قوانین در تضاد باشد، امکان تصویب آن توسط دانشگاه مورد نظر وجود نخواهد داشت. بنابراین نیاز است تا در صورتی که پایان نامه شما در حوزه این قوانین است، دقت کافی را به عمل آورید تا تلاش های شما به سرانجام برسد.

ممکن است برخی افراد تصور کنند که هر چه موضوع پایان نامه سخت تر و پیچیده تر باشد، نمره آنها بیشتر خواهد شد و سابقه علمی آنها درخشان تر خواهد بود. اما این تصور کاملا اشتباه است و بسیارند پایان نامه هایی که دارای موضوع ساده ای بوده و گره بزرگی را از مشکلات جامعه باز نموده اند.

تصمیم نهایی در مورد موضوع پایان نامه

پس از این که تحقیقات و بررسی های لازم در خصوص موضوع پایان نامه به عمل آمد و همچنین مشورت های کافی نیز با افرادی که در این زمینه دارای تخصص هستند انجام شد، می توان لیستی از موضوعاتی که انتخاب کرده اید را نوشته و سپس در رابطه با هر یک از آنها جستجوی دقیق تری را انجام دهید. دستگاه ها و تجهیزاتی که برای هر یک از این موضوعات باید استفاده شود، بایستی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک موضوع به عنوان موضوع اصلی پایان نامه و پروپوزال انتخاب گردد.

در نهایت باید گفت که موضوع پایان نامه تاثیر بسیار زیادی بر رزومه علمی فرد داشته و نیاز است تا با دقت و تحقیقات بسیاری انتخاب گردد. نوشتن مقاله، اپلای کردن برای دانشگاه های خارج از کشور، استخدام در مشاغل دولتی و … در صورتی که شما دارای یک موضوع پایان نامه خوب و مناسب باشید می تواند راحت تر صورت گیرد. پس نیاز است تا عوامل مختلفی را در نظر گرفت

بعد از انجام آزمایش های اولیه و اطمینان از علاقمندی به موضوع، نیاز است تا یک پروپوزال نوشته شده و بعد از تایید استاد راهنما، در سایت دانشگاه ثبت گردد. ثبت پروپوزال نیز نیازمند قوانین و اصول خاصی است که در صورت رعایت آنها، پروپوزال توسط دانشگاه تصویب می گردد.  پس از ثبت پروپوزال باید واحد پایان نامه را دریافت کرد و بعد از آن کارهای عملی و تحقیقاتی مرتبط با پایان نامه را انجام داد و در نهایت شروع به نوشتن پایان نامه نمود.

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه بوم شناسی

نوشته

پرسشنامه اعتماد مشتری به برند – جیوانیس و آتاناسوپلو (2018)

نوشته

آزمون هوش مصنوعی در تولید محتوا به زبان کردی

نوشته

روش های بصری سازی در مکس کیو دی ای MAXQDA

نوشته

نکات مهم در انتخاب و مدیریت پسورد

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم

فرآیند داوری مقالات علمی چگونه است؟

فرآیند داوری مقالات علمی چگونه است؟

فرآیند داوری مقالات علمی چگونه است؟

باید بدانید که فرایند داوری مقالات علمی چطور پیش می‌رود و معمولا سردبیران و داوران مجلات روی چه مسائلی حساسیت دارند. این موضوع به شما کمک میکند تا بتوانید مقاله خود را با کیفیت بالاتری آماده کنید.

داوری مقالات به چه معناست؟

داوری مقالات مرحله ای می باشد که همیشه در نویسندگان باعث ایجاد ترس و دلهره شده است زیرا سرنوشت سازترین مرحله در چاپ مقالات می باشد و همه چیز در این بخش مشخص خواهد شد. داوری از یک مسابقه ورزشی گرفته تا در مصاحبه های علمی و … وجود دارد. ولی نحوه داوری و سختگیری بستگی به کیفیت دارد تمامی ژورنالهای داخلی و خارجی از بیشترین سطح کیفی تا کمترین, بخش داوری دارد و داوری در هر ژورنال بسته به کیفیت آنها متفاوت می باشد. داوران ژورنال های معتبر می بایست مقاله را از لحاظ میزان سطح کیفی و علمی بررسی کنند و نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش را بیان کنند. داوران ژورنالها اصولا افرادی باسواد و کامل عادل می باشند تا بتوانند به صورت عادلانه و با دید یکسان و بی طرفانه داوری را انجام دهند و حق کسی را پایمال نکنند. داوران باید قدرت تشخیص کیفیت داشته باشند و بتوانند با رعایت هنجار ها و قوانین مقاله را بررسی و داوری کنند.

فرآیند داوری مقاله و چگونگی تصمیم گیری نهایی ادیتور

به صورت معمول، بعد از اینکه مقاله به مجله سابمیت می گردد، ادیتور مجله مقاله را به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهد تا ببیند آیا مقاله ارسال شده کیفیت اولیه لازم را برای ارسال به داوری دارد یا خیر. صرفاً بعد از تایید بررسی اولیه ادیتور است که مقاله برای داوران ارسال می گردد. بارها گفته ایم که اگر مقاله یکسری اصول اولیه را نداشته باشد، ادیتور مقاله فوراً مقاله را ریجکت می کند و اصلاً برای داوران مجله نیز ارسال نمی کند. میتوان گفت مهمترین بخش هایی که ادیتور مجله در بررسی اولیه مورد توجه قرار می دهد چکیده مقاله (نحوه نگارش یک چکیده علمی) و کاورلتر مقاله (چگونه یک کاولتر خوب بنویسیم) است. بعد از تایید اولیه مقاله به داوران ارسال می گردد و در نهایت، هیئت تحریریه (Editorial board) مجله یا مدیر مسئول مجله (Editor) بر اساس گزارش هیئت داوران، تصمیم می گیرند که مقاله را یا رد و یا تایید کنند.

تصویر

دلايل پذيرش يا رد مقالات :

دلايل زيادي براي رد يا قبول مقالات وجود دارد. بد نيست مروري براين دلايل داشته باشيم كه مـيتوانـد هـم براي داوران و هم براي مؤلفين جوان يا تازه كار مفيد باشد. معمولاً دلايل پذيرش يك مقاله عبارتند از

 1. مرتبط بودن مقاله با يك مشكل روز.
 2. مقالاتي كه نگارش عالي داشته، روال منطقي و مفاهيم قابل دركي دارند.
 3. مقالاتي كه طراحي (Design)عالي و متدلوژي مناسبي دارند.

از سوي ديگردلايل رايجي كه باعث رد مقالات شده اند معمولاً در عناوين زير طبقه بندي ميشوند:

 1. مقالاتي كه آمار ناقص و ناكاملي دارند.
 2. استنتاجهاي بيمورد از نتايج
 3. استفاده از ابزارهاي نا مناسب اندازهگيري و تحليل دادهها.
 4. حجم نمونه مورد مطالعه كم باشد.
 5. متني كه ترتيب و روال مناسبي در نگارش ندارد.
 6. توضيح ناكافي اهميت موضوع.(3) عنايت خواهيد داشت كه عمده اين اشكالات يا نقاط ضعف (Flaws )بالقوه قابل رفع هستند و ممكن است با پـرداختن بـه آنهـا يـك مقالـه نجات پيدا كند! چنانچه تعداد موارد كاستيهاي فوق زياد باشد همواره مقاله را به سمت داوري «رد» (Reject)نزديك ميكند. داشـتن يـك جريـان منطقـي در نگارش پژوهشي بسيار مهم است. به طوريكه وقتي داوري با مقالهاي مواجه ميشود كه جريان منطقي در نگارش آن رعايت نشده اسـت دست به قلم ميشود كه تصميم به رد مقاله بگيرد . در صورتيكه ممكن است اگر همان مقاله كمي شـفافتر و منطقـي تـر نوشـته مـي شـد داور چنين تصميم ميگرفت كه ” مقاله قابليت بازنگري و بررسي مجدد را دارد.”
تصویر

داوری در تمامی ژونال ها 3 حالت دارد:

 1. داوری یکسو کور: در این نوع داوری همتا اسامی داوران به مولفان گفته نمی شود.
 2. داوری دو سو کور: اسامی داوران و مولفان برای یکدیگر پنهان می ماند.
 3. داوری دو سو آشکار: اسامی مولفان و داوران به یکدیگر معرفی می شوند.
 • عموماً، ۲ تا ۶ داور برای داوری همتا برگزیده می شوند. داوران در حیطه تخصصی که مقاله مربوط به آن است متخصص هستند. مجلات معمولاً گروه متخصصینی از داوران را در حیطه علاقمندی ها و اسکوپ مجله گردآوری نموده اند.
 • ادیتورها برحسب محتوای مقاله، در انتخاب مجلات حساسیت به خرج می دهند تا بتوانند عدالت را در حق مولفین مقاله رعایت کنند. برای مثال، اگر یک مقاله از نظر فنی در سطح بالایی باشد یا مربوط به چند حیطه مختلف باشد، فرآیند داوری چنین مقالاتی طولانی تر می گردد تا داوران مختلفی آن را بررسی کنند.
 • برخی مجلات به نویسندگان خود این گزینه را نیز ارایه می دهند که آنها برای داوری مقاله خود، داور معرفی کنند. چنین کاری می تواند زمان جستجوی داور را برای ارزیابی مقاله کمتر کند و فرآیند تصمیم گیری درباره مجله را کوتاه تر کند.
 • فرآیند داوری زمانی به اتمام می رسد که تمامی داوران گزارش خود را به ادیتور مجله ارسال نمایند. ادیتور مجله معمولاً از داوران درخواست می کند کار داوری را در مدت زمان ۱ ماه به اتمام برسانند. با این حال، برخی از مجلات مکانیسم هایی دارند که بتوانند با استفاده از آنها، زمان فرآیند داوری را کوتاه کنند و یا اینکه زمان تقریبی آن را دقیقتر مشخص کنند.

داوران به چه موارد حساسیت بیشتری دارند؟

داوران عموما همه بخش های مقاله را بررسی می کنند و دقت بالایی در همه مراحل ها دارند. هر بخش را به صورت کامل و با دقت به جزئیات بررسی می کنند اما مواردی که بیشتر اهمیت دارد این است که سرقت ادبی و یا تشابهات ادبی در متن مقاله مشاهده نشود و مقاله کیفیت ترجمه بسیار بالایی داشته باشد و هر بخش با رعایت علایم نگارشی و … نوشته شده باشد. داوران حتما از لحاظ علمی تسلط بالایی نسبت به موضوع دارند و می توانند به خوبی انسجام مطالب و کیفیت مطالب را تشخیص دهند از شاخه ای به شاخه دیگر پریدن و منسجم نبودن مقاله حتما باعث می شود که اعتبار مقاله از بین برود و داوران به این موضوع نیز حساسیت زیادی دارند. سعی کنید قبل از سابمیت مقاله همه فرآیند پذیرش را با دقت زیادی طی کنید که مقاله ریجکت نشود و حتما در مرحله داوری پذیرفته شود. چون بعد سابمیت کاری از دست شما بر نخواهد آمد.

کپی محتویات یک فایل متنی بدون بازکردن فایل

نوشته

مراحل طراحی پرسشنامه و اعتبار سنجی آن

نوشته

چگونه مقاله علمی پژوهشی بنویسیم

نوشته

یک مقاله علمی چیست؟ چگونه یک مقاله ISI بنویسیم

نوشته

فیلم راهنمای دانلود رایگان  پایان نامه ی دانشگاه های  آمریکا

برگرفته از : ساعد نیوز

سفارش تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد. نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos نرم افزارهای کیفی: Maxquda- NVivo تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower Mobile : 09102194672& 09143444846 Telegram: @abazizi E-mail: abazizi1392@gmail.com

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

https://omidfadavi.me/product/cryptocurrency-revenue-methods/?ref=105&campaign=آشناییبا16روشدرآمدزاییواقعیازارزهایدیجیتال
بیشترین تخفیف ها
پایان نامه نویسی مقاله نویسی

مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقاله و تحلیل آماری

تحلیل آماری

مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقاله و تحلیل آماری

موارد ذیل با مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

مشاوره نگارش پروپوزال

مشاوره نگارش مقاله

مشاوره نگارش پایان نامه

ارائه و طراحی پرسشنامه

تحلیل داده های آماری پایان نامه و مقاله نویسی

کانال تلگرام کانال

مقاله نویسی

معرفی بهترین نرم افزارهای تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

معرفی بهترین نرم افزارهای تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

تحلیل داده های آماری
پایان نامه – مقاله نویسی

تحلیل آماری یک وظیفه پیچیده و چالش‌برانگیز است که بدون استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای تحلیل آماری مناسب انجام آن امکان‌پذیر نیست.

برای انجام تحلیل آماری بر روی پایان‌نامه یا پروژه‌های کاری خود، باید حداقل با یکی از نرم‌افزارهای تحلیل آماری مسلط باشید.

در ادامه به معرفی و معرفی بهترین نرم‌افزارهای تحلیل آماری که توسط پژوهشگران و دانشجویان در سراسر جهان برای مقاصد مختلف مانند نوشتن مقالات و پایان‌نامه‌ها استفاده می‌شوند، می‌پردازیم.

**انواع نرم‌افزارهای تحلیل آماری:**

1. **SPSS (Statistical Package for Social Science):**

   SPSS یک بسته نرم‌افزاری آماری برای علوم اجتماعی (Statistical Package for Social Science) است که برای تحلیل آماری، به ویژه تحلیل نتایج پرسشنامه‌های تحقیقات میدانی و آزمون فرضیات تحقیقات و پایان‌نامه‌ها استفاده می‌شود. این نرم‌افزار به دلیل سادگی و پوشش نسبتاً کامل روش‌های آماری، یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای تحلیل آماری در جهان است.

2. **SAS (Statistical Analysis System):**

   SAS (مخفف Statistical Analysis System) بیشتر روش‌های آماری رایج را پوشش می‌دهد و امکان برنامه‌نویسی برای تحلیل‌های پیشرفته آماری، به ویژه برنامه‌نویسی جهت تحلیل‌های ماتریسی را فراهم می‌کند.

3. **Lisrel (Linear Structural Relation):**

   Lisrel یک نرم‌افزار تحلیل آماری است که برای مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده می‌شود، به‌ویژه برای تست روایی پرسشنامه. هدف Lisrel انجام آزمون‌های تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای است.

4. **Statistica:**

   نرم‌افزار Statistica امکانات کاملی را برای تحلیل آماری فراهم می‌کند و از ویژگی‌های آن می‌توان به امکان ارتباط بین عملیات با ویژوال بیسیک و نمودارهای زی با اشاره کرد.

5. **Minitab:**

   Minitab یک نرم‌افزار معروف آماری است که در زمینه آمار توصیفی، رگرسیون، طرح‌های آزمایشی، کنترل کیفیت آماری و غیره استفاده می‌شود.

6. **R:**

   R یک نرم‌افزار آماری متن‌باز است که بسیاری از آمارشناسان از آن برای اجرای تکنیک‌های آماری مدرن استفاده می‌کنند. این نرم‌افزار یکی از قوی‌ترین و به‌روزترین نرم‌افزارهای آماری است.

انواع پرسشنامه استاتدارد تحنمکگ

7. **Expert Choice:**

   نرم‌افزار Expert Choice معمولاً برای انجام تحلیل سلسله‌مراتبی یا AHP و مقایسات زوجی استفاده می‌شود و در زمینه مدیریت و تصمیم‌گیری کاربرد دارد.

8. **Microfit:**

   نرم‌افزار Microfit مخصوص اقتصاد سنجی است و امکان انجام تحلیل‌های رگرسیونی و آزمون‌های مرتبط با اقتصاد را فراهم می‌کند.

9- اموس Amos : Analysis of Moment Structures

Amos یک نرم‌افزار قدرتمند است که به تحلیل و تجزیه داده‌های آماری برای درک بهتر روندها و الگوهای مختلف کمک می‌کند. این نرم‌افزار توانایی پردازش داده‌های حجیم و پیچیده را داراست و با تنوع وسیعی از ابزارهای تحلیلی و گزارش‌دهی، تحلیل‌های دقیق و جامعی ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی Amos:

تجزیه و تحلیل چند متغیره: Amos قابلیت تجزیه و تحلیل داده‌های چند متغیره را فراهم می‌کند. این امکان به تحلیل تأثیر چندین متغیر بر یک متغیر وابسته کمک می‌کند.

تصویرسازی داده‌ها: این نرم‌افزار ابزارهای تصویرسازی قدرتمندی دارد که به تبدیل داده‌های آماری به نمودارها و گراف‌های زیبا و آمیخته کمک می‌کند. این تصاویر به توضیح و تبیین داده‌ها کمک می‌کنند.

آمار توصیفی: Amos امکانات آمار توصیفی جهت توصیف و خلاصه‌سازی داده‌ها فراهم می‌کند. این شامل میانگین، مد، واریانس و سایر آماره‌های مهم می‌شود.

تحلیل زمانی: این نرم‌افزار به تحلیل الگوها و تغییرات زمانی داده‌ها می‌پردازد. این اطلاعات می‌توانند در درک روندهای زمانی و پیش‌بینی آینده مفید باشند.

تجزیه و تحلیل پویا: Amos امکان تحلیل داده‌های پویا را فراهم می‌کند، که این امر به انجام تحلیل‌های پیشرفته بر روی داده‌های در حال تغییر کمک می‌کند.

پشتیبانی از مدل‌سازی پیچیده: Amos امکان مدل‌سازی پیچیده و اجرای آزمون‌های فرضیات را داراست. این مدل‌ها می‌توانند به توضیح روندها و ارتباطات داده‌ها کمک کنند.

Amos با تمرکز بر تجزیه و تحلیل دقیق و جامع داده‌های آماری، به افراد و تیم‌های تحقیقاتی کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و الگوها و تغییرات مهم در داده‌ها را شناسایی کنند.

10- پی ال اس  PLS( (Partial Least Squares یا به اصطلاح فارسی “کمترین مربعات جزئی

PLS یک مدل‌سازی چندمتغیری و یک روش آماری است که برای تحلیل روابط پیچیده بین متغیرها استفاده می‌شود. این روش در مسائلی که تعداد بالایی متغیر و یا برای کاهش ابعاد داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. PLS یک روش کارآمد و انعطاف‌پذیر برای مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل پویایی داده‌ها محسوب می‌شود.

**ویژگی‌های کلیدی PLS:**

1. **کاهش ابعاد (Dimensionality Reduction):** PLS به کاهش ابعاد داده‌ها کمک می‌کند. این ابعاد شامل تعداد زیادی متغیرها می‌شود که ممکن است تأثیرات یکسانی در مدل‌ها نداشته باشند.

2. **مدل‌سازی رابطه متغیرها:** PLS برای مدل‌سازی روابط بین متغیرها، به ویژه در مسائلی که ارتباطات بین متغیرها پیچیده‌تر هستند، استفاده می‌شود.

3. **آماری و ریاضی قوی:** این روش از اصول آماری و ریاضی قوی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تخمین پارامترها استفاده می‌کند.

4. **مدل‌سازی پویا:** PLS قابلیت مدل‌سازی پویا را داراست، که این امکان را به ما می‌دهد که تغییرات در داده‌ها و روابط را در طول زمان تحلیل کنیم.

5. **مدل‌سازی مسائل پیچیده:** PLS به تحلیل و مدل‌سازی مسائل پیچیده‌تر مانند مسائل پیش‌بینی، تجزیه و تحلیل علل و معلولی، و ارتباطات غیرخطی کمک می‌کند.

PLS یک ابزار قدرتمند در تحقیقات علمی، اقتصاد، بازاریابی، مهندسی و زیست‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به محققان و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا ارتباطات و الگوهای مختلف در داده‌ها را درک کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.

هر یک از این نرم‌افزارها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. برای انتخاب نرم‌افزار مناسب، باید اهداف و نیازهای خاص خود را بشناسید و با ویژگی‌ها و کاربردهای هر نرم‌افزار آشنا شوید.

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo
تحلیل داده های آماری

چگونه برای پایان نامه خود موضوع انتخاب کنیم؟

چگونه برای پایان نامه خود موضوع انتخاب کنیم؟

چگونه برای پایان نامه خود موضوع انتخاب کنیم؟

انتخاب عنوان نخستین گام شروع نگارش پایان نامه میباشد. دانشجویان میبایست قبل از هر چیز یک موضوع جذاب و تاثیرگذار انتخاب کنند که جامع کلیه مطالب مفید پایان نامه باشد.

اولین قدم در راه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد،را باید محکم برداشت تا بتوان پایان نامه را راحتتر پیش یرد پس باید در انتخاب موضوع دقت لازم و زیرکانه عمل کرد.موضوع پایان نامه خود کارشناسی ارشد را با توجه به معیارهایی مانند نیاز جامعه، در اختیار داشتن امکانات تحقیق نظری و عملی، داشتن دانش وعلاقه در زمینه مورد نظر، آینده شغلی و مواردی از این قبیل انتخاب کنید و سعی کنید موضوع پایان نامه شما در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر تغییر زیادی نداشته باشد.تا بتوان موضوعی مناسب و در خور پیدا کنیدکه بسیار اهمیت داردبهتر است در انتخاب موضوع پایان نامه علایق خود و امکاناتی را که در اختیار دارید جهت انتخاب موضوع پایان نامه خود در نظر بگیرید. موضوعی که انتخاب می کنید باید جدید باشد و نباید در گذشته انجام شده باشد. پرسش اصلی پایان نامه خود را مشخص کنید. هر تحقیق علمی سعی دارد که پاسخی به یکی از سوال های علمی که تا کنون جوابی برای آن وجود نداشته است، حال زمانی که موضوع را انتخاب کردید نوبت به انتخاب اساتید راهنما و مشاور می رسد. انتخاب عنوان برای پایان نامه اصول و قواعد خاص خود را دارد که نویسنده میبایست طبق این اصول و قواعد عنوان و موضوع مناسب را انتخاب کند.

نکاتی که بایستی در زمان انتخاب موضوع در نظر بگیرید از قرار زیر می باشند:

مرحله اول: ملاحظات و نکات اولیه انتخاب موضوع پایان نامه

 • مطالعه اجمالی در برخی زمینه های مورد علاقه و مهم
 • جستجو در برخی پایگاهها و نیز اینترنت تحت عبارت “research topics” و یا “research priorities” و یا ” issues for research ” در حوزه های دلخواه برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب
 • مطالعه و وارسی “پیشنهادهایی برای پژوهشهای بیشتر” در فصل آخر پایان نامه ها برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب
 • صرف وقت بیشتر و مطالعه عمیق تر و تحلیلی تر در باره موضوع های مطرح
 • مشورت با استادان و سایر دانشجویان آگاه و منتقد در مورد موضوع های قابل قبول و مطرح
تصویر

مرحله دوم: بررسی و تحلیل مقوله ها و نکات مورد توجه در انتخاب موضوع

 • علاقه مند بودن به موضوع
 • در نظر گرفتن توانایی ها و امکانات فردی مثلاً قدرت تجزیه و تحلیل، توانایی تحلیل آماری، توانایی برقراری ارتباط با جامعه ی مورد تحقیق، و…
 • نو بودن موضوع (تکراری و یا تقلیدی صرف نباشد)
 • ارزشمند بودن موضوع
 • مطرح بودن در سطح ملی یا منطقه ای یا جهانی
 • منطقی بودن و نه فریبنده بودن (در این مورد باید فرهنگ جامعه اعم از دانشجو و استاد به گونه ای اصلاح شود که دریابد ظاهر و کلمات زیبا و فریبا بدون توجه به واقعی، کارآ و منطقی بودن آن نه تنها پژوهش مفید و گره گشایی نمی آفریند بلکه مشکل ساز هم هست)
 • کاربردی بودن (در مورد پژوهشهای غیربنیادی): امکان استفاده از نتایج در کوتاه مدت یا میان مدت (بتواند به یک نیاز مهم پاسخ دهد)
 • مطرح بودن به منزله مسئله (امکان تعریف یک مسئله جدید مبتنی بر پیشینه پژوهش یا تجربیات حرفه ای و شخصی)
 • امکان تعریف سؤال یا فرضیه بر اساس مسائل عملی یا نظری
 • سؤالهای مشخص، عینی و هدفمندی را بتوان طرح کرد
 • برای پاسخ به سؤالها، راه حل علمی و روش مناسب وجود داشته باشد
 • امکان عملی اجرای پژوهش
 • انجام مراحل تحقیق با دشواری غیرعادی همراه نباشد
 • مراحل کار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداکثر یک سال) قابل انجام باشد
 • مطالعات نظری و دستیابی به منابع امکان پذیر باشد
 • نمونه معرف (نماینده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مایل به همکاری باشد
 • شیوه گردآوری اطلاعات (توزیع پرسشنامه و یا مصاحبه و یا راه های دیگر) در مدت زمان مشخص قابل انجام باشد
 • اطلاعات مورد نیاز قابل دسترس و گردآوری باشد
 • امکان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقیق (وجود یک یا چند روش برای آزمون کردن) وجود داشته باشد
 • امکان ادامه پژوهش های بیشتر در همان زمینه
 • پیشنهادهای جدیدی را بتوان از دل پژوهش برای پژوهش های آتی مطرح کرد
 • امکان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمینه (تولید دانش جدید)

مرحله سوم: تصمیم گیری کلی

 • تدوین یک فهرست از موضوع های مناسب بر اساس توجه به معیارهای مرحله دوم
 • بررسی مجدد تک تک موضوع ها با نگاه منطقی و واقع بینانه
 • حذف برخی از موضوع ها که امکان انجام تحقیق و رسیدن به نتیجه مطلوب در آنها دشوار است
 • انتخاب حداکثر دو یا سه موضوع مناسب برای تحقیق
 • بررسی هر یک از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتی و وجود استاد راهنما (موضوع در حوزه توجه به تخصص و علاقه حداقل یکی از استادان باشد)
 • مشورت با یک یا دو استاد در باره موضوع های پیشنهادی و مسائل مرتبط با آنها
 • گرفتن تائید اولیه از یک یا دو استاد در مورد مناسب بودن یکی از موضوع ها

مرحله چهارم: محدودکردن دامنه موضوع

 • مطالعه متون علمی برای پی بردن به فضاهای خالی برای تحقیق در آن موضوع
 • بیان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان پایان نامه)
 • مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد موضوع محدود شده
 • تائید موضوع نهایی پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان
 • مطالعه مجدد متون علمی برای یافتن و تدوین مسئله پژوهش
 • نوشتن سؤالها و یا فرضیه های مناسب برای تحقیق (در واقع سؤال (اصلی و فرعی) و فرضیه هر دو برای یک تحقیق ضروری هستند)
 • مشورت با استادان مربوطه و تائید مسئله ها و یا فرضیه ها

اهمیت مطالعه متون علمی در پیدا کردن فضاهای خالی برای تحقیق در یک موضوع خاص، مانند تعقیب قوری های گمشده در دفتر کار، قابل توجه است.

تصویر

نکات مهم در رابطه با انتخاب مووضوع پایان نامه

 1. عنوان پایان نامه باید خاص و محدود باشد. عنوان را به صورت کلی بیان نکنید و سعی کنید آن را دقیق­تر و محدودتر بیان کنید به طوری که تنها محتوای پایان نامه را شرح دهد.
 2. این مساله را نیز در نظر داشته باشید، نباید عنوانی انتخاب کنید که فقط متخصصین امر آن را بفهمند. عنوا باید برای گروه هدف مخاطبین مناسب باشد.
 3. شما نباید در عنوان پایان نامه خود از علائم اختصاری استفاده کنید، مثلا اگر می­خواهید درباره موضوعی همانند MS مقاله ای بنویسید ذکر نام این بیماری به صورت اختصاری در عنوان صحیح نیست، یعنی به جای اینکه بنویسید ” بررسی علائم بیماری MS در بیماران ایرانی” بهتر است بنویسید ” علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی”. سپس در اولین جایی از متن که به چنین چیزی اشاره شد آن را به صورت اختصاری داخل پرانتز ذکر کنید.
 4. عنوانی که شامل ۸ الی ۱۲ کلمه است معمولا عنوان مناسبی است. عنوان­های خیلی طولانی مثلا آن­هایی که بیش از ۲۰ کلمه دارند ضعیف به شمار می­آیند. هرچند این بدین معنا نیست که باید عنوان خود را خیلی کوتاه و کلی بیان کنید. با دانستن این محدوده­ ها می­توانید در استفاده از لغات و کلمات صحیح برای انتخاب عنوان پایان نامه دقت بیشتری داشته باشید.
 5. عنوانی که برای پایان نامه انتخاب می­ کنید در عین مختصر بودن باید قابل فهم، مشخص و بدون ابهام باشد و نکته ­ای کلیدی در آن وجود داشته باشد که به آن جذابیت ببخشد.
 6. استفاده از کلماتی که هیچ کمکی به فهم عنوان و موضوع پایان نامه ندارد مناسب نیست، بنابراین با دانستن اینکه چه کلماتی هیچ نقشی در دقت، صحت یا جذابیت عنوان پایان نامه ندارند و با حذف کردن آن­ها می ­توانید عنوانی مختصرتر در عین حال صحیح ­تر ارائه دهید.
 7. برای انتخاب یک عنوان پایان نامه مناسب باید این سوال را از خودتان بپرسید که این تحقیق چه چیزی را قرار است نشان دهد و چه چیزی را نشان نمی ­دهد. حتی می­ توانید جملاتی که به ذهنتان می ­رسد را یادداشت کنید تا از بین آن­ها صحیح ترین و جذاب­ترین عنوان را انتخاب کنید.
 8. اگر پایان نامه شما از نوع توصیفی است بهتر است زمان و مکان تحقیقات انجام شده را در عنوان بیاورید.

برگرفته از: ساعد نیوز