بایگانی دسته: آمار ناپارامتریک

چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم

آزمون نرمالیتی تک متغیره کولموگروف اسمیرنوف برای چه نوع داده هایی مناسب است؟

آزمون نرمالیتی تک متغیره کولموگروف اسمیرنوف برای چه نوع داده هایی مناسب است؟

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

آزمون نرمالیتی تک متغیره کولموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov test) یک آزمون آماری است که برای بررسی تطابق توزیع یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال استفاده می‌شود. این آزمون بر اساس مقایسه تابع توزیع تجربی داده‌ها با تابع توزیع نرمال استاندارد، تصمیم می‌گیرد که آیا داده‌ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند یا خیر.

بنابراین، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مناسب برای بررسی نرمالیته داده‌های پیوسته است.

می‌توان از این آزمون برای بررسی توزیع نرمالیته داده‌هایی مانند قد، وزن، درآمد، زمان و سایر مشخصه‌های پیوسته استفاده کرد. این آزمون به خوبی برای بررسی توزیع داده‌ها قبل از اعمال آزمون‌های آماری بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از صحت و قابل اعتماد بودن نتایج آزمون‌های آماری بیشتر اطمینان حاصل شود.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما داده‌هایی را برای یک مطالعه جمع‌آوری کرده‌اید و می‌خواهید بررسی کنید آیا این داده‌ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند یا خیر. در این صورت، می‌توانید از آزمون نرمالیتی کولموگروف-اسمیرنوف استفاده کنید تا تطابق توزیع داده‌ها با توزیع نرمال را بررسی کنید.

 تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

تحلیل داده های آماری

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره : پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند . همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام) 🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

(تا جای ممکن با ایتا پیام بفرستید، زودتر در جریان خواهیم بود!)

ایمیل :   abazizi1392@gmail.com

وبلاگ ما

چه نوع مسائلی می‌تواند با استفاده از اقدام پژوهی حل شود؟

نوشته

روش های بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و شرایط استفاده از هر روش چیست؟

نوشته

منابعی که برای مرور ادبیات علمی در حوزه هوش مصنوعی وجود دارند

نوشته

چه روش‌هایی برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش وجود دارد؟

نوشته

چه مراحلی برای انجام یک اقدام پژوهی در نظر گرفته می‌شود؟

گروه بندی و توصیف آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک برای بررسی رابطه بین متغیرها

گروه بندی و توصیف آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک برای بررسی رابطه بین متغیرها
آزمون‌های پارامتریک برای بررسی رابطه بین متغیرها، ویژگی‌های پارامتری خاصی از داده‌ها مانند نرمال بودن و واریانس‌های برابر را فرض می‌کنند. در اینجا چند آزمون پارامتریک رایج مورد استفاده قرار می گیرد:

ضریب همبستگی پیرسون: رابطه خطی بین دو متغیر پیوسته را اندازه گیری می کند. قدرت و جهت رابطه را از -1 (همبستگی منفی کامل) تا +1 (همبستگی مثبت کامل) ارزیابی می کند.

رگرسیون خطی ساده: رابطه بین یک متغیر وابسته و یک متغیر مستقل را بررسی می کند. شیب و قطع رابطه خطی را تخمین می زند و اهمیت رابطه را ارزیابی می کند.

رگرسیون خطی چندگانه: رگرسیون خطی ساده را برای بررسی رابطه بین یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل گسترش می دهد. ضرایب متغیرهای مستقل را تخمین زده و اهمیت آنها را در پیش بینی متغیر وابسته ارزیابی می کند.

تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA): برابری میانگین ها را در چندین گروه یا دسته آزمایش می کند. این ارزیابی می کند که آیا ارتباط معنی داری بین یک متغیر مستقل طبقه بندی و یک متغیر وابسته پیوسته وجود دارد یا خیر.

از سوی دیگر، آزمون های ناپارامتریک بر فرضیات دقیق در مورد توزیع داده های اساسی تکیه نمی کنند. آنها اغلب زمانی استفاده می‌شوند که داده‌ها مفروضات پارامتریک را نقض می‌کنند یا هنگام برخورد با داده‌های معمولی یا غیرعادی توزیع شده‌اند. در اینجا چند آزمون ناپارامتریک متداول برای بررسی رابطه بین متغیرها آورده شده است:

همبستگی رتبه- ترتیب اسپیرمن: رابطه یکنواخت بین دو متغیر را ارزیابی می کند. قدرت و جهت رابطه را بر اساس رتبه‌بندی داده‌ها، به جای مقادیر واقعی اندازه‌گیری می‌کند.

همبستگی رتبه کندال: همبستگی رتبه بین دو متغیر را اندازه گیری می کند، مشابه همبستگی اسپیرمن. با این حال، ضریب همبستگی کندال بر اساس تعداد جفت‌های همخوان و ناسازگار در داده‌ها است.

آزمون Chi-Square: ارتباط بین دو متغیر طبقه بندی را بررسی می کند. تعیین می کند که آیا تفاوت معنی داری بین فرکانس های مشاهده شده و مورد انتظار در جدول احتمالی وجود دارد یا خیر.

آزمون U Mann-Whitney: توزیع یک متغیر پیوسته را بین دو گروه مستقل مقایسه می کند. این ارزیابی می کند که آیا میانه های دو گروه به طور قابل توجهی متفاوت است یا خیر.

آزمون Kruskal-Wallis: آزمون Mann-Whitney U را برای مقایسه توزیع های یک متغیر پیوسته در بیش از دو گروه مستقل گسترش می دهد.

در هنگام انتخاب آزمون مناسب برای بررسی رابطه بین متغیرها، توجه به ماهیت داده ها، سؤال تحقیق و مفروضات هر آزمون مهم است. توصیه می شود در صورت نیاز هنگام انجام تحلیل های آماری با کارشناس آماری ما در سایت rava20.ir مشورت کنید. (کلیک)

 تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

تحلیل داده های آماری

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره : پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند . همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام) 🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

(تا جای ممکن با ایتا پیام بفرستید، زودتر در جریان خواهیم بود!)

ایمیل :   abazizi1392@gmail.com

وبلاگ ما

گیاهان دارویی برای کاهش فشار خون

نوشته

روش های بصری سازی در مکس کیو دی ای MAXQDA

نوشته

کاربردیترین کلمه ضروری برای مکالمه روزمره انگلیسی

نوشته

برای تقویت استخوان چه بخوریم؟/ ۱۱ منبع غذایی مهم دریافت کلسیم

نوشته

توانایی های هوش مصنوعی جمینی Gemini

چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم

انواع آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک

انواع آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک

طبقه بندی کامل آزمون های پارامتیرک و ناپارامتریک

آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک را بر اساس نوع متغیر و هدف آزمون می‌توان به طور کامل طبقه‌بندی کرد. در زیر، لیستی از آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک به تفکیک دسته‌ها آورده شده است:

آزمون‌های پارامتریک:

آزمون میانگین:

آزمون t-Student: برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل.
آزمون t-Student وابسته: برای مقایسه میانگین دو گروه وابسته.
آزمون تیمفر: برای مقایسه میانه دو گروه مستقل.
آزمون تیمفر وابسته: برای مقایسه میانه دو گروه وابسته.
آزمون ANOVA (Analysis of Variance): برای مقایسه میانگین بیش از دو گروه.
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره: برای مقایسه میانگین‌های چند گروه با تأکید بر تأثیر همزمان چند متغیر مستقل.
آزمون همبستگی و رابطه:

آزمون همبستگی پیرسون: برای بررسی رابطه خطی بین دو متغیر پیوسته.
آزمون همبستگی سپیرمن: برای بررسی رابطه ترتیبی بین دو متغیر.
آزمون رگرسیون خطی: برای بررسی رابطه بین متغیرها و پیش‌بینی مقدار یک متغیر بر اساس متغیرهای دیگر.
آزمون توزیع و فراوانی:

آزمون توزیع نرمال: برای بررسی توزیع جمعیت آزموده شده با توزیع نرمال.
آزمون chi-square: برای مقایسه توزیع فراوانی دو متغیر.
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف: برای بررسی توزیع دو نمونه و بررسی تطابق با توزیع مشخص.
آزمون‌های ناپارامتریک:

آزمون مد و رتبه:

آزمون رتبه ویلکاکسون: برای مقایسه توزیع دو گروه مستقل با داده‌های پیوسته یا گسسته.
آزمون رتبه من-ویتنی: برای مقایسه توزیع دو گروه مستقل با داده‌های پیوسته.
آزمون رتبه سیگند: برای بررسی تطابق توزیع فراوانی با یک توزیع مشخص.
آزمون توزیع و فراوانی:

آزمون کوکس-من: برای مقایسه میانه دو گروه مستقل.
آزمون کراسکال-والیس: برای مقایسه میانه بیش از دو گروه.
آزمون فریدمن: برای مقایسه میانه‌های بیش از دو گروه در طرح‌های مکرر شده.
آزمون ویلکاکسون: برای مقایسه توزیع دو گروه مستقل با داده‌های پیوسته یا گسسته.
آزمون تطابق و توزیع بدون فرض:

آزمون کی‌ساد: برای مقایسه فراوانی دو متغیر.
آزمون لوون: برای بررسی تفاوت میانه دو گروه مستقل.
آزمون همبستگی رنک سپیرمن: برای بررسی رابطه ترتیبی بین دو متغیر.
آزمون کنتور: برای بررسی تفاوت میانه‌های بیش از دو گروه.
این لیست تعدادی از آزمون‌های معروف و رایج را در هر دسته شامل می‌شود. برای استفاده دقیق‌تر و متناسب با شرایط و مسائل خاص، توصیه می‌شود به منابع آماری معتبر و متخصصان آماری مراجعه کنید. همچنین، لازم به ذکر است که این فهرست ممکن است با پیشرفت تحقیقات و روش‌های آماری جدید تغییر کند.

رمز گذاری روی فایل های ورد،پاورپوینت و اکسل

نوشته

طبقه بندی انواع آزمون ها را بر اساس نوع متغیر

نوشته

نحوه بررسی و رتبه بندی افراد بر اساس علاقه ی آن ها به چند چیز (مثلا رشته های ورزشی) ؟

نوشته

جدولی سادە برای انتخاب آزمون آماری مناسب

نوشته

انواع روش  های تحقیق آمیخته

 تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

تحلیل داده های آماری

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره : پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند . همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام) 🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

(تا جای ممکن با ایتا پیام بفرستید، زودتر در جریان خواهیم بود!)

ایمیل :   abazizi1392@gmail.com

وبلاگ ما

چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم

طبقه بندی انواع آزمون ها را بر اساس نوع متغیر

بر اساس نوع متغیر، آزمون‌ها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: آزمون‌های پارامتریک، آزمون‌های نیمه پارامتریک و آزمون‌های غیرپارامتریک. در زیر، هر دسته را به طور کامل توضیح می‌دهم:

آزمون‌های پارامتریک:

آزمون t-Student: برای مقایسه میانگین دو گروه.
آزمون تیمفر: برای مقایسه میانه دو گروه.
آزمون ANOVA: برای مقایسه میانگین بیش از دو گروه.
آزمون رگرسیون خطی: برای بررسی رابطه بین متغیرها و پیش‌بینی مقدار یک متغیر بر اساس متغیرهای دیگر.
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره: برای مقایسه میانگین‌های چند گروه با تأکید بر تأثیر همزمان چند متغیر مستقل.
آزمون همبستگی پیرسون: برای بررسی رابطه خطی بین دو متغیر پیوسته.
آزمون‌های نیمه پارامتریک:

آزمون رنک ویلکاکسون: برای مقایسه توزیع دو گروه مستقل با داده‌های پیوسته یا گسسته.
آزمون رنک من-ویتنی: برای مقایسه توزیع دو گروه مستقل با داده‌های پیوسته.
آزمون همبستگی سپیرمن: برای بررسی رابطه ترتیبی بین دو متغیر.
آزمون‌های غیرپارامتریک:

آزمون chi-square: برای مقایسه فراوانی دو گروه.
آزمون کوکس-من: برای مقایسه میانه دو گروه.
آزمون کراسکال-والیس: برای مقایسه میانه بیش از دو گروه.
آزمون فریدمن: برای مقایسه میانه‌های بیش از دو گروه در طرح‌های مکرر شده.
آزمون ویلکاکسون: برای مقایسه توزیع دو گروه مستقل با داده‌های پیوسته یا گسسته.
این لیست شامل برخی از آزمون‌های معروف و رایج در هر دسته است. لازم به ذکر است که هر آزمون ممکن است شرایط خاص خود را داشته باشد و برای استفاده در موارد خاص و معینی مناسب باشد. همچنین، لازم است توتوجه داشت که این فهرست ممکن است با پیشرفت تحقیقات و روش‌های آماری جدید تغییر کند، و برای دسترسی به آزمون‌های مشخص و دقیق تر، به مراجعه به منابع آماری معتبر و متخصصان آماری توصیه می‌شود.

ماجرای ضعیف ترین دانش آموزی که موفق ترین پزشک جهان شد.

نوشته

فیلم راهنمای دانلود رایگان  پایان نامه ی دانشگاه های  آمریکا

نوشته

درگیری شغلی: کلیدی برای موفقیت سازمانی و پرسشنامه های استاندرد آن

نوشته

انواع مقیاس های اندازه گیری با ذکر مثال

نوشته

برای تعیین حجم نمونه چه فرمول هایی

انواع روش  های تحقیق آمیخته

 تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

تحلیل داده های آماری

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره : پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند . همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام) 🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

(تا جای ممکن با ایتا پیام بفرستید، زودتر در جریان خواهیم بود!)

ایمیل :   abazizi1392@gmail.com

وبلاگ ما

تحلیل آماری statistical analysis

نرم افزار های مناسب تحلیل خوشه بندی کدام ها هستند؟

نرم افزار های مناسب تحلیل خوشه بندی کدام ها هستند؟

نرم افزارهای مناسب برای تحلیل خوشه ای کدامند؟
بسته به نیازهای خاص و سطح تخصص شما، گزینه های نرم افزاری زیادی برای تجزیه و تحلیل خوشه ای موجود است. در اینجا چند نمونه هستند:

بسته‌های نرم‌افزاری آماری: R و Python گزینه‌های محبوبی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها هستند و هر دو کتابخانه‌های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل خوشه‌ای ارائه می‌دهند [4]
نرم‌افزار تجاری: بسیاری از شرکت‌ها نرم‌افزار تجاری را ارائه می‌کنند که به‌طور خاص برای تجزیه و تحلیل خوشه‌ای طراحی شده است، مانند GeneMarker [6]. اینها می توانند کاربرپسندتر از بسته های نرم افزاری آماری باشند، اما ممکن است گران تر نیز باشند [1].
نرم‌افزار صفحه‌گسترده: تجزیه و تحلیل خوشه‌ای معمولاً در نرم‌افزار صفحه‌گسترده مانند مایکروسافت اکسل ساخته نمی‌شود، اما ممکن است افزونه‌هایی در دسترس باشند که این قابلیت را ارائه می‌دهند [3]
در نهایت، بهترین نرم افزار برای شما به نیازها و ترجیحات خاص شما بستگی دارد.

Sources

تحلیل واریانس (ANOVA) چیست؟

نوشته

تحلیل آماری چیست؟

نوشته

انجام تحلیل داده های کمی با نرم افزار آموس (AMOS)

نوشته

روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

نوشته

انواع تحلیل استنباطی

 تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

تحلیل داده های آماری

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره : پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند . همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام) 🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

(تا جای ممکن با ایتا پیام بفرستید، زودتر در جریان خواهیم بود!)

ایمیل :   abazizi1392@gmail.com

وبلاگ ما

تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

تحلیل خوشه بندی چیست؟

تحلیل خوشه بندی چیست؟

تجزیه و تحلیل خوشه ای یک روش آماری است که برای سازماندهی نقاط داده به گروه ها (به نام خوشه ها) بر اساس شباهت های آنها استفاده می شود [1][3:][4][5]. اشیاء درون یک خوشه نسبت به اشیاء در خوشه های مختلف به یکدیگر شباهت بیشتری دارند [2][6].

این تکنیک برای کشف الگوها یا ساختارهای پنهان در مجموعه داده های پیچیده مفید است [5].

Sources

تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)

تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)

تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) یک روش آماری است که برای کشف ساختار زیربنایی مجموعه‌ای از متغیرها و کاهش ابعاد داده‌ها استفاده می‌شود. این روش به دنبال خلاصه کردن اطلاعات موجود در تعداد زیادی از متغیرها، در قالب تعداد کمتری از متغیرهای نهان (عامل) است.

در EFA، هیچ فرضیه‌ای درباره ساختار داده‌ها وجود ندارد و هدف، شناسایی ساختار واقعی داده‌ها است. برای این منظور، از ماتریس همبستگی بین متغیرها استفاده می‌شود.

مراحل انجام EFA

 1. انتخاب متغیرها: متغیرهایی که برای تحلیل عاملی انتخاب می‌شوند، باید همبستگی قابل قبولی با یکدیگر داشته باشند.
 2. محاسبه ماتریس همبستگی: ماتریس همبستگی نشان می‌دهد که هر متغیر با چه میزان با سایر متغیرها همبستگی دارد.
 3. استخراج عامل‌ها: از روش‌های مختلفی برای استخراج عامل‌ها استفاده می‌شود، مانند روش مولفه‌های اصلی و روش حداکثر واریانس مشترک.
 4. چرخش عامل‌ها: چرخش عامل‌ها به منظور تفسیر آسان‌تر عامل‌ها انجام می‌شود.
 5. تفسیر عامل‌ها: در این مرحله، باید بر اساس بارهای عاملی، هر عامل را به یک مفهوم نظری تفسیر کرد.

کاربردهای EFA

 • کاهش ابعاد داده‌ها: زمانی که با تعداد زیادی از متغیرها روبرو هستیم، EFA می‌تواند به ما کمک کند تا داده‌ها را به ابعاد کمتری خلاصه کنیم و از این طریق، تحلیل داده‌ها را ساده‌تر کنیم.
 • شناسایی ساختار زیربنایی داده‌ها: EFA می‌تواند به ما کمک کند تا ساختار زیربنایی داده‌ها را شناسایی کنیم و به این ترتیب، درک عمیق‌تری از پدیده مورد مطالعه به دست آوریم.
 • تشکیل مقیاس‌های جدید: EFA می‌تواند برای تشکیل مقیاس‌های جدید از متغیرهای مرتبط با یکدیگر استفاده شود.

Sources

 1. Kiara Academy – آموزش تحلیل عاملی اکتشافی: https://kiaraacademy.com/teaching-exploratory-factor-analysis/
 2. Parsmodir – تحلیل عاملی اکتشافی: https://parsmodir.com/statistics/efa.php
 3. Analysis Academy – تحليل عاملي اکتشافي (efa) و تحليل عاملي تاييدي (cfa): https://analysisacademy.com/3313/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A-efa-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%8A.html
 4. Modireamari –

 تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

تحلیل داده های آماری

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره : پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند . همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام) 🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

(تا جای ممکن با ایتا پیام بفرستید، زودتر در جریان خواهیم بود!)

ایمیل :   abazizi1392@gmail.com

وبلاگ ما

 

کتاب “مدیریت زمان: راهنمای کامل برای بهره‌وری و موفقیت” (برای اولین بار در ایران)

نوشته

ضرایب آماری بری بررسی تحلیل عاملی تأییدی (Confirmatory Factor Analysis – CFA) و تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory Factor Analysis – EFA)

نوشته

تحلیل عاملی اکتشافی چیست؟

نوشته

چه روش‌های آماری برای تحلیل داده‌ها در تحقیق آزمایشی استفاده می‌شود؟

نوشته

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل داده های آماری

تحلیل عاملی چیست؟

تحلیل عاملی چیست؟

تحلیل عاملی روشی آماری برای کاهش پیچیدگی داده‌ها و شناسایی ساختار زیربنایی مجموعه‌ای از متغیرها است. این روش به دنبال خلاصه کردن اطلاعات موجود در تعداد زیادی از متغیرها، در قالب تعداد کمتری از متغیرهای نهان (عامل) است.

به عبارت دیگر، تحلیل عاملی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که چه تعداد عامل، واریانس موجود در داده‌ها را تبیین می‌کنند و هر متغیر با کدام عامل ارتباط دارد.

کاربردهای تحلیل عاملی

 • کاهش ابعاد داده‌ها: زمانی که با تعداد زیادی از متغیرها روبرو هستیم، تحلیل عاملی می‌تواند به ما کمک کند تا داده‌ها را به ابعاد کمتری خلاصه کنیم و از این طریق، تحلیل داده‌ها را ساده‌تر کنیم.
 • شناسایی ساختار زیربنایی داده‌ها: تحلیل عاملی می‌تواند به ما کمک کند تا ساختار زیربنایی داده‌ها را شناسایی کنیم و به این ترتیب، درک عمیق‌تری از پدیده مورد مطالعه به دست آوریم.
 • تشکیل مقیاس‌های جدید: تحلیل عاملی می‌تواند برای تشکیل مقیاس‌های جدید از متغیرهای مرتبط با یکدیگر استفاده شود.

انواع تحلیل عاملی

دو نوع اصلی تحلیل عاملی وجود دارد:

 • تحلیل عاملی اکتشافی (EFA): زمانی که اطلاعات کافی درباره ساختار داده‌ها نداریم، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده می‌شود.
 • تحلیل عاملی تأییدی (CFA): زمانی که اطلاعات کافی درباره ساختار داده‌ها داریم، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده می‌شود.

Wikipedia – تحلیل عاملی: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C

 1. Analysis Academy – تحلیل عاملی چیست؟: https://analysisacademy.com/4502/4502.html
 2. Parsmodir – تحلیل عاملی: https://parsmodir.com/db/research/factor-analysis.php
 3. اطمینان شرق – تحلیل عاملی-روشی برای خلاصه سازی داده ها: https://spss-iran.ir/factor-analysis/
 4. آپارات – تحلیل عاملی چیست؟ Factor Analysis: https://www.aparat.com/v/5vh4D
 5. Kiara Academy – آموزش تحلیل عاملی اکتشافی: https://kiaraacademy.com/teaching-exploratory-factor-analysis/

فصل 1: آموزش کاربردی نرم‌افزار انویوو NVIVO (آشنایی کلی با نرم افزار)

نوشته

برترین دانشگاه جهان و ایران

نوشته

سایت Earnably چیست؟ کسب درآمد 200 دلار در ماه از سایت پول ساز آنلاین

نوشته

تحلیل محتوای کتاب های درسی با تکنیک ویلیام رومی

نوشته

خواص و مضرات گیاه داروئی آلوئه چیست

 تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

تحلیل داده های آماری

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره : پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند . همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام) 🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

(تا جای ممکن با ایتا پیام بفرستید، زودتر در جریان خواهیم بود!)

ایمیل :   abazizi1392@gmail.com

وبلاگ ما

 

تحلیل آماری - پژوهش - کیفی - کمی - کامپیوتر

روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

با توسعه فناوری و افزایش دانش، ابزارهای نوینی برای جمع‌آوری، توصیف، تحلیل، انتقال و ارائه اطلاعات توسط دانش‌پژوهان تولید شده‌اند.

به عبارت دیگر، روش‌های تحقیق نیز در حال تکامل و توسعه هستند. بنابراین، آگاهی یافتن از روش‌های تحقیق و انجام تحلیل‌های آماری ضروری است برای محققان، استادان و دانشجویان.

پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تایید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. همان‌طور که می‌دانید، هر مسئله نیازمند شیوه مطالعه و تحقیق خود را دارد.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های علمی دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد و دکتری، به انجام تحقیقات علمی و ارائه آن‌ها به صورت گزارش، سمینار، پایان‌نامه و مقاله مربوط می‌شود. در این مطلب به طور خلاصه به بررسی و شرح بخشی از فرآیند تحقیق در زمینه تحلیل داده‌ها و روش‌های آماری می‌پردازیم. همچنین با روش‌های انجام تجزیه و تحلیل آماری آشنا خواهید شد. از آنجا که بیشتر پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها جنبه کمی دارند، بنابراین یادگیری روش‌های آماری، به ویژه آمار استنباطی، توصیه می‌شود. بدیهی است که برای این کار لازم است که دانشجویان و علاقمندان به یادگیری، نحوه استفاده از نرم‌افزارهای آماری و به ویژه انجام تحلیل آماری با SPSS اقدام کنند. برای یادگیری کار با این نرم‌افزار، لطفاً مقاله آموزش تحلیل آماری با SPSS را مطالعه فرمایید. در پایان این نوشتار، به معرفی آزمون‌های آماری، آزمون‌های پارامتریک و آزمون‌های ناپارامتریک خواهیم پرداخت.

آمار توصیفی: آمار توصیفی به توضیح و تحلیل داده‌ها پرداخته و می‌تواند به ترتیب ارقامی بدون معنی که از آمار استفاده می‌شود، اطلاعات را معنادار کند تا اهداف پژوهشی و تحقیقات برآورده شوند. این به معنای اساسی هر مطالعه و پژوهش است که تمامی فعالیت‌های تحقیقی را تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌کند. نحوه‌های مختلف تجزیه و تحلیل برای دست‌یابی به پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تایید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته شده است، استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، هر مسئله نیازمند شیوه مطالعه و تحقیق خود است.

عناصر اساسی در تجزیه و تحلیل داده‌ها:

 1. داده‌های جمع‌آوری شده باید با دقت جمع‌آوری و ثبت شوند.
 2. داده‌های نقدی که توسط آمار معنادار می‌شوند، باید تجزیه و تحلیل شوند. (بازبینی داده‌های جمع‌آوری شده)
 3. باید اطمینان حاصل شود که داده‌های جمع‌آوری شده به صحت و کیفیت مطلوب رسیده‌اند.
 4. داده‌های جمع‌آوری شده را در قالب و فرمت یکنواخت ذخیره کنید.
 5. در صورت وجود سوالات بدون پاسخ، باید آنها تکمیل شوند.
 6. اگر پاسخ‌های سوالات با یکدیگر سازگار نیستند، علت این موضوع باید بررسی شود و پرسش‌نامه اصلاح شود.
 7. پس از در دست داشتن داده‌های صحیح و با کیفیت، اقدام به استفاده از آمار و انجام تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.

مراحل کنگره داده‌ها: الف) مراحل کردن و تنظیم داده‌ها ب) کدگذاری داده‌ها ج) سازماندهی داده‌ها مراحل کردن و تنظیم داده‌ها: برای تحلیل داده‌ها، داده‌های جمع‌آوری شده را می‌بایست انجام کدینگ و تنظیم دهیم، به شکلی که داده‌های نقدی را مشخص و مرتب کنیم. روش‌های تحلیل آماری در برابر داده‌های نقدی انجام می‌شود. روش‌های تحلیل آماری را می‌توان به دو شاخه توصیفی و استنباطی تقسیم کرد.

آمار توصیفی: آمار توصیفی به توضیح و تحلیل داده‌ها پرداخته و می‌تواند به ترتیب ارقامی بدون معنی که از آمار استفاده می‌شود، اطلاعات را معنادار کند تا اهداف پژوهشی و تحقیقات برآورده شوند. این به معنای اساسی هر مطالعه و پژوهش است که تمامی فعالیت‌های تحقیقی را تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌کند. نحوه‌های مختلف تجزیه و تحلیل برای دست‌یابی به پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تایید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته شده است، استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، هر مسئله نیازمند شیوه مطالعه و تحقیق خود است.

شاخص‌های تمایل مرکزی: • میانگین: متوسط حسابی یک مجموعه داده‌ها می‌باشد. • نما: مقداری است که بیشترین تکرار را در مجموعه داده‌ها دارد. • میانه: عددی است که در وسط داده‌ها قرار دارد. • چارک‌ها: چارک و صدک‌ها مهم هستند، اما به طور کلی صدک‌ها در مورد مجموعه‌های بزرگ به کار می‌روند.

شاخص‌های پراکندگی: شاخص‌های پراکندگی نشان‌دهنده میزان پراکندگی یا تغییراتی که در بین داده‌های یک توزیع (نتایج تحقیق) وجود دارد، هستند. این شاخص‌ها مهم هستند زیرا نشان می‌دهند که آیا داده‌ها دارای تنوع زیادی هستند یا خیر.

مثال‌هایی از شاخص‌های پراکندگی: • واریانس: میزان انحراف اعداد از میانگین را نشان می‌دهد. واریانس بزرگتر به معنای تنوع بیشتر در داده‌ها است. • انحراف معیار: از این شاخص برای اندازه‌گیری انحراف اعداد از میانگین استفاده می‌شود. • دامنه: اختلاف بین حداکثر و حداقل داده‌ها را نشان می‌دهد. دامنه بزرگتر به معنای تنوع بیشتر است.

شاخص‌های چولگی و کشیدگی: • چولگی: میزان شیب و تنگی توزیع داده‌ها را نشان می‌دهد. چولگی مثبت نشان‌دهنده دارا بودن داده‌های بیشتر در یک طرف توزیع است و چولگی منفی نشان‌دهنده توزیع داده‌ها در طرف دیگر است. • کشیدگی (Kurtosis): اندازه‌گیری شکل و تیزی یا تخمین از فراوانی داده‌ها در دمای‌های توزیع است. کشیدگی بزرگتر نشان‌دهنده دارا بودن داده‌های زیاد در مرکز توزیع و کشیدگی کمتر نشان‌دهنده توزیع داده‌ها در دمای‌های بیرونی توزیع است.

آمار استنباطی: آمار استنباطی به تفسیر، تحلیل و برداشت نتایج بر اساس نمونه‌گیری از یک جمعیت بزرگتر می‌پردازد. این نمونه‌گیری به این دلیل انجام می‌شود که ممکن است تحلیل کل جمعیت زمان‌بر و گران‌قیمت باشد. از طریق نمونه‌گیری، اطلاعات زیادی از جمعیت به دست می‌آید و بر اساس آن نتایج برآورده می‌شود. در آمار استنباطی، از مفاهیمی مانند اطمینان‌اندازه‌گیری، تست فرضیه‌ها، اندازه‌گیری خطا و اعتبارسنجی استفاده می‌شود.

مثال‌هایی از آمار استنباطی: • اندازه‌گیری اطمینان: میزان قطعیت و اعتماد ما به نتایج به دست آمده از نمونه‌گیری. • تست فرضیه‌ها: بررسی فرضیه‌هایی که در مطالعه ارائه شده و تصمیم‌گیری در مورد رد یا تایید آنها. • اندازه‌گیری خطا: تخمین خطاهای ممکن در نتایج به دست آمده از نمونه‌گیری. • اعتبارسنجی: بررسی اعتبار و صحت نتایج و مطالعات با استفاده از روش‌های مختلف.

خواص شاخص های پراکندگی -شاخصهای پراکندگی مخصوص داده های کمی می باشد . – در شاخصهای پراکندگی همیشه عددی مثبت محاسبه می شود . -حداقل شاخصهای پراکندگی صفر می باشد و آن هنگامی است که همه داده ها برابر می باشند. برخی از مهمترین شاخص های پراکندگی عبارتند از: • دامنه تغییرات • واریانس • انحراف معیار • ضریب تغییر یا تعیین شاخص های چولگی شاخصی است که از نظر گرافیکی تقارن و یا عدم تقارن در مجموعه دیتا ها را نمایش می دهد و تقارن همیشه نسبت به میانگین است. شاخص های کشیدگی(Kurtosis) این شاخص مانند واریانس و انحراف معیار راجع به جمع شدن شکل یا پهن بودن شکل است. آمار استنباطی چیست؟ در بیشتر فعالیت های آماری جمع آوری، تنظیم و ارائه ی یافته ها و یا تعیین آماره ها کفایت نمی کند ، بلکه لازم است بر اساس این اطلاعات جمع آوری و تنظیم شده ، تجزیه و تحلیل و استنباط هایی برای تبیین و تصمیم گیری صورت گیرد .این بخش از آمار که به تحلیل ، تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و محاسبه ی مقدماتی اماری تکیه دارد ، آمار استنباطی خوانده می شود .با استفاده از روش های امار استنباطی می توان مشخصات جامعه ی اماری را از روی نمونه ها استنباط کرد. ویژگی آمار تحلیلی یا استنباطیAnalytic Statistics • آمار تحلیلی به معنای تعمیم نتایج نمونه به جامعه است. • در آمار تحلیلی مفهوم ضریب اطمینان حائز اهمیت است. • ضریب اطمینان رایج در تحقیقات علوم پزشکی ۹۵% است. • بطور استثناء در موارد کم اهمیت تر از ضریب اطمینان ۹۰% و در مواردی که اهمیت زیادی دارد از ضریب اطمینان ۹۹% استفاده می شود. آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها: بعد ‌از‌ توصیف ‌متغیرها ‌و‌پاسخ‌های ‌بدست‌ آمده‌ از‌ جامعه‌ آماری ‌در ‌این ‌بخش ‌به ‌بررسی‌ فرضیه‌ های ‌مطرح‌ شده‌ و ‌آزمون‌ آماری‌ مورد‌ استفاده‌ در پژوهش‌ پرداخته شده ‌است‌ به ‌بیان دیگر‌ ‌به‌ تحلیل یافته ‌های ‌بدست ‌آمده ‌پرداخته ‌می‌شود تا ‌از ‌نظر ‌آماری ‌نیز ‌بتوان ‌صحت ‌و سقم‌ فرضیات‌ را‌ مورد ‌بررسی ‌قرار ‌داد. برای اینکه آزمون آماری مناسب، مورد استفاده در پژوهش را به درستی انتخاب کنید لطفا مقالات انتخاب صحیح آزمون های آماری را مطالعه فرمایید. آزمون‌های آمار استنباطی به دو گروه تقسیم می‌شوند. 1. پارامتری: به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند که حداقل شاخص آماری آنها میانگین (Mean) و واریانس (Variance) است. 2. آزمون‌های ناپارامتری : به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس اسمی ‌و رتبه‌ای می‌پردازند که شاخص آماری آنها میانه (Median) و نما (Mode) است. آزمونهای پارامتریک • آزمون t تک نمونه • آزمون t وابسته • آزمون t دو نمونه مستقل • آزمون t ولچ • آزمون t هتلینگ • تحلیل واریانس (ANOVA) • تحلیل واریانس چندعاملی (MANOVA) • تحلیل کوواریانس چندعاملی (MANCOVA) آزمونهای ناپارامتریک • آزمون علامت تک نمونه • آزمون علامت زوجی • ویلکاکسون • من-ویتنی • کروسکال-والیس • فریدمن • کولموگروف-اسمیرنف • آزمون تقارن توزیع • آزمون میانه • مک نمار • آزمون Q کوکران • ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل‌های انجام گرفته در موسسه همیار پروژه دارای ویژگی‌های زیر می باشد: • انجام تمام تحلیل های موجود • توضیح و تفسیر کامل برون دادها • ارائه مشاوره در حین تحلیل • استفاده از نرم افزارهای متنوع • بررسی نهایی تحلیل آماری • انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها • انجام سفارشات تجزیه و تحلیل آماری داده های آماری بدست آمده از پرسشنامه • اطلاعات حاصل از آزمایشات و تحقیقات علمی و آنالیز آماری آنها • اجرای انواع آزمونها و روشهای آماری (اعم از آزمونهای پارامتری و ناپارامتریک) • و…

معرفی بهترین نرم افزارهای تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

روش های آماری پارامتریک و ناپارامتریک؟

انواع مدل هاي معادلات ساختاري و کاربرد آن ها

فصل 5 : آموزش انویوو: جستجو و بازیابی اطلاعات

نحوه نوشتن فصل چهارم پایان نامه و تحلیل داده ه

شاخص‌های پراکندگی مخصوص داده‌های کمی هستند و همیشه اعداد مثبت محاسبه می‌شوند. حداقل شاخص‌های پراکندگی صفر است که در صورتی اتفاق می‌افتد که همه داده‌ها برابر باشند. این شاخص‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند و در تحلیل داده‌ها و اندازه‌گیری تغییرات مفید هستند. در ادامه به بررسی ویژگی‌های آمار استنباطی و آزمون‌های آماری پرداخته و تحلیل‌هایی که در موسسه همیار پروژه انجام می‌دهند، معرفی می‌شوند.

آمار استنباطی: آمار استنباطی به تفسیر، تحلیل و برداشت نتایج بر اساس نمونه‌گیری از یک جمعیت بزرگتر می‌پردازد. این نمونه‌گیری به این دلیل انجام می‌شود که ممکن است تحلیل کل جمعیت زمان‌بر و گران‌قیمت باشد. از طریق نمونه‌گیری، اطلاعات زیادی از جمعیت به دست می‌آید و بر اساس آن نتایج برآورده می‌شود. در آمار استنباطی، از مفاهیمی مانند اطمینان‌اندازه‌گیری، تست فرضیه‌ها، اندازه‌گیری خطا و اعتبارسنجی استفاده می‌شود.

آزمون‌های آماری: آزمون‌های آماری به دو گروه تقسیم می‌شوند: پارامتریک و ناپارامتریک.

آزمون‌های پارامتریک از تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند که حداقل شاخص آماری آنها میانگین و واریانس است. برخی از آزمون‌های پارامتریک عبارتند از:

 • آزمون t تک نمونه
 • آزمون t وابسته
 • آزمون t دو نمونه مستقل
 • آزمون t ولچ
 • تحلیل واریانس (ANOVA)
 • تحلیل واریانس چندعاملی (MANOVA)
 • تحلیل کوواریانس چندعاملی (MANCOVA)

آزمون‌های ناپارامتریک به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس اسمی و رتبه‌ای می‌پردازند که شاخص آماری آنها میانه و نما است. برخی از آزمون‌های ناپارامتریک عبارتند از:

 • آزمون علامت تک نمونه
 • آزمون علامت زوجی
 • ویلکاکسون
 • من-ویتنی
 • کروسکال-والیس
 • فریدمن
 • کولموگروف-اسمیرنف
 • آزمون تقارن توزیع
 • آزمون میانه
 • مک نمار
 • آزمون Q کوکران
 • ضریب همبستگی اسپیرمن

تحلیل داده های آماری

تحلیل آماری چیست؟

تحلیل آماری چیست؟

تحلیل آماری چیست؟

انواع پرسشنامه استاتدارد تحنمکگ

تجزیه و تحلیل آماری ابزاری قدرتمند است که کسب و کارها و سازمان‌ها، مراکز تحقیقاتی از آن برای استخراج معنا از داده‌ها و هدایت تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. انواع مختلفی از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل آماری وجود دارد که می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از داده‌ها، صنایع و برنامه‌ها استفاده شود. تجزیه و تحلیل آماری شامل جمع‌آوری، سازمان‌دهی و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس اصول ثابت شده برای شناسایی الگوها و روندها است. این یک رشته گسترده با برنامه‌های کاربردی در دانشگاه، کسب و کار، علوم اجتماعی، ژنتیک، مطالعات جمعیت، پزشکی، مهندسی و چندین زمینه دیگر می‌باشد.

به عبارتی تحلیل آماری عبارتست از گزارشی شامل جداول و نمودارهای آماری و تحلیل و تفسیر آنها، به گونه ای که تصویری روشن و توصیفی از داده ها و هم چنین استنباط های حاصل از استخراج نکات کلیدی و مدیریتی از داده ها ارائه می دهد.

مقاله نویسی

روند تجزیه و تحلیل اطلاعات

در تجزیه و تحلیل آماری چندین مرحله وجود دارد اما در این قسمت به پنج مرحله مهم اشاره خواهیم کرد:

1- انتخاب جامعه هدف

جامعه آماری عبارتست از مجموعه تمام افراد، گروه‌ها، اشیاء و یا رویدادهایی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند. تعداد اعضای جامعه را حجم یا اندازه جامعه می‌نامند و با حرف بزرگ N نشان می‌دهند.

2- انتخاب حجم نمونه

نمونه آماری گروه کوچکتری از جامعه است که طبق ضابطه‌ای معین برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می­شود و باید معرف جامعه باشد. نتایج نمونه ای را که معرف جامعه نباشد نمی­توان به جامعه تعمیم داد. تعداد اعضای نمونه را با حرف کوچک n نشان می دهند.

3- تمیز سازی داده( data cleaning)

پاکسازی داده‌ ها (Data cleaning)، شامل شناسایی و رفع خطاهای احتمالی داده‌ها برای بهبود کیفیت آنهاست. در این فرآیند، شما داده‌های «کثیف» را شناسایی، بررسی، تجزیه و تحلیل، اصلاح یا حذف می‌کنید تا مجموعه داده‌های خود را پاکسازی کنید. داده‌های کثیف به معنی ناهماهنگی‌ها و خطاها هستند که می‌توانند از هر بخش فرآیند تحقیق، مانند طراحی ضعیف، اندازه گیری غلط، ورود داده‌های ناقص و… به دست آیند.

4- تجزیه و تحلیل داده ها

از آنجا که داده‌ها هر لحظه برجسته‌تر می‌شوند، سازمان‌ها نیز عملکردهایی مبتنی بر داده محوری را پیش می‌گیرند. این میان، تجزیه و تحلیل داده، به معنای اتخاذ روش‌هایی برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر است. سپس این داده‌ها مرتب شده، ذخیره می‌شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا اطلاعات منطقی و ارزشمندی بدست آید. تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایند پیشرفت کار را ممکن و البته تسهیل می‌کند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل آنالیز مجموعه داده‌ها برای شناسایی الگوها، روندها و روابط با استفاده از تکنیک‌های آماری، مانند تجزیه و تحلیل آماری استنباطی و توصیفی است. شما می‌توانید از نرم‌افزارهای رایانه‌ای مانند صفحات گسترده برای خودکار کردن این فرآیند و کاهش احتمال خطای انسانی در روند تجزیه و تحلیل آماری استفاده کنید. این امر می‌تواند به شما امکان تجزیه و تحلیل موثر داده‌ها را بدهد.

5- تفسیر نتایج

آخرین مرحله تفسیر داده‌ها است، که نتایج قطعی در مورد هدف تجزیه و تحلیل ارائه می‌دهد. پس از تجزیه و تحلیل، می‌توانید نتیجه را به صورت نمودار، گزارش، کارت امتیاز و داشبورد ارائه دهید تا در اختیار افراد غیر حرفه‌ای قرار گیرد. به عنوان مثال، تفسیر تجزیه و تحلیل تأثیر کارخانه‌ای دارای ۶۰۰۰ کارگر بر میزان جرم و جنایت در یک شهر کوچک با ۱۳۰۰۰ نفر جمعیت، می‌تواند میزان نزولی فعالیت‌های جنایی را نشان دهد. برای نمایش این کاهش می‌توانید از نمودار خطی استفاده کنید.

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

انواع تحلیل آماری

به صورت کلی دو نوع تجزیه و تحلیل داده اصلی وجود دارد: توصیفی و استنباطی(تحلیلی). هر یک از این انواع اهداف و نقش‌های خاص خود را در روند تجزیه و تحلیل داده‌ها دارند. در ادامه هر کدام از آنها را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد:

آمار توصیفی

در این نوع تجزیه و تحلیل، اگر تجزیه و تحلیل به صورت کمّی باشد، پژوهشگر داده‌های جمع‌آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی، خلاصه و طبقه‌بندی می‌کند. به‌عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ها را نمایش می‌دهد و سرانجام،‌ با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ها را خلاصه می‌کند. مهم ترین شاخص‌های آمار توصیفی که کاربرد زیادی دارند عبارت‌اند از: میانگین، ‌میانه و انحراف استاندارد.ولی اگر تجزیه و تحلیل کیفی باشد، در تحلیل توصیفی چگونگی صفات هر یک از متغیرهای موجود، در تحلیل تشریح می‌شود.

آمار تحلیلی

آمار تحلیلی یا استنباطی برای مطالعه رابطه میان متغیرها در داده‌ها استفاده می‌شود. از این آمارها برای پیش‌بینی، نتیجه‌گیری یا تعمیم نتایج به کل جامعه آماری استفاده می‌شود. در تحلیل استنباطی نمونه کوچکی از داده‌ها گرفته می‌شود و نتایج آن برای جامعه هدفی بزرگتر استفاده می‌شود.

ابزارهای لازم برای انجام تحلیل آماری

یکی از ابزارهای اصلی مورد نیاز برای انجام و نگارش تحلیل آماری، نرم افزار آماری است. و تصور “تحلیل آماری” بدون استفاده از نرم افزارهای آماری غیر ممکن است. زیرا برای تجزیه و تحلیل داده ها نیاز به عملیات های آماری خاصی است که محاسبات آن به صورت دستی غیر ممکن یا بسیار سخت و زمان بر می باشد.

پایان نامه نویسی مقاله نویسی
پایان نامه نویسی مقاله نویسی