به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
rava20.ir
پرسشنامه های استاندارد - تجزیه و تحلیل داده های آماری

پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) Ahvaz Migraine Questionnaire

  پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) Ahvaz Migraine Questionnaire میگرن یک بیماری عصبی است که می تواند باعث علائم متعدد شود. این بیماری اغلب با سردردهای شدید و ناتوان کننده مشخص می شود. علائم ممکن است شامل تهوع ، استفراغ ، مشکل در صحبت…
ادامه مطلب ...

دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

 دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان جهت دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک فرمائید. برای مشاهده لیست  پرسشنامه های استاندارد همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید. انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS –…
ادامه مطلب ...

رفتارهایی کە در افراد بااعتماد بنفس دیدە نمی شود

⭕️ رفتارهایی که در افراد با اعتماد به نفس دیده نمی شود 🔸برای داشتن اعتماد به نفس واقعی باید سخت تلاش کرد. بدون شک نمی توانید تنها با خریدن وسایل جدید توقع داشته باشید اعتماد به نفس خود را در طول تمام فراز و نشیب های زندگی حفظ کنید، بلکه…
ادامه مطلب ...

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT ) ﻫﺪف ﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.  اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ ﺳﻬﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ…
ادامه مطلب ...

شیشه مربای من کجاست؟

شيشه ی مربای من كجاست⁉️ در دوران دانشجویی، پنیرتان را از یخچال مشترک خوابگاه کش رفته اند؟ راستش را بگویید آن سال ها با دیدن شیشه مربای هویج متعلق به یکی از دانشجویان، بی آن که به او بگویید، کمی از آن را نخورده اید؟! نه شما "دزد"…
ادامه مطلب ...