آموزش جذاب زبان انگلیسی با کارتون-قسمت 37

بهترین روش یادگیری یک زبان این است که در موقعیت آن قرار بگیریم و به صورت ناخودآگاه آن را یادبگیریم. تماشای فیلم و کارتون به زبان اصلی یکی از این موقعیت هاست که به یادگیری یک زبان کمک زیادی می کند. ما در سایت روا 20 و کانال آپارات آموزه 20 این سیاست را دنبال می کنیم. در این ویدئو زبان انگلیسی از طریق کارتون با زبان اصلی native و زیر نویس فارسی آموزش داده می شود. این قسمت 37است. کانال آپاران آموزه 20 ( https://www.aparat.com/amoozeh20) و وب سایت: www.rava20.ir را دنبال نمائید.

 

هوش معنوی عبدالله زاده SIQ- Spiritual Intelligence

هوش معنوی عبدالله زاده   SIQ- Spiritual Intelligence

هوش معنوی از متغیرهای جدیدی است که در سال های اخیر حجم زیادی از پژوهش ها را به سمت خود معطوف کرده است. در  ساده ترین تعریف مفهوم هوش معنوی دربردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و … شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید. برخلاف دهه های گذشته که بیشتر بر هوش شناختی یا IQ تاکید می شد امروزه بر سایر جنبه های هوش مانند هوش هیجانی یا هوش معنوی نیز اهمیت قائل می شود. تعامل مناسب با دنیای درون و بیرون و ارتباط برقرارکردن با منابع آرامش بخش نیز نوعی هوش به شمار میرود. به دلیل اهمیت روز افزون این متغیر در سالهای اخیر، ابزارهای بسیاری نیز برای سنجش آن ساخته شده است که یکی از مشهورترین آنها پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده( SIQ)است . این پرسشنامه دارای 29 ماده است که هر عبارت آن در یک طیف لیکرت ۵ گزینه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم نمره گذاری می شود. همچنین این پرسشنامه دارای دو زیرمقیاس است که عبارتند از درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی یا اتکا به هستی درونی.

همراه با 3مقاله رایگان

[purchase_link id=”12461” text=”خرید” style=”button” color=”green“] برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

آموزش جذاب زبان انگلیسی با کارتون-قسمت 36

بهترين روش يادگيري يک زبان اين است که در موقعيت آن قرار بگيريم و به صورت ناخودآگاه آن را يادبگيريم. تماشاي فيلم و کارتون به زبان اصلي يکي از اين موقعيت هاست که به يادگيري يک زبان کمک زيادي مي کند. ما در سايت روا 20 و کانال آپارات آموزه 20 اين سياست را دنبال مي کنيم. در اين ويدئو زبان انگليسي از طريق کارتون با زبان اصلي native و زير نويس فارسي آموزش داده مي شود. اين قسمت 36 است. کانال آپاران آموزه 20 ( https://www.aparat.com/amoozeh20) و وب سايت: www.rava20.ir را دنبال نمائيد.

 

آموزش جذاب زبان انگلیسی با کارتون-قسمت 35

بهترین روش یادگیری یک زبان این است که در موقعیت آن قرار بگیریم و به صورت ناخودآگاه آن را یادبگیریم. تماشای فیلم و کارتون به زبان اصلی یکی از این موقعیت هاست که به یادگیری یک زبان کمک زیادی می کند. ما در سایت روا 20 و کانال آپارات آموزه 20 این سیاست را دنبال می کنیم. در این ویدئو زبان انگلیسی از طریق کارتون با زبان اصلی native و زیر نویس فارسی آموزش داده می شود. این قسمت 35 است. کانال آپاران آموزه 20 ( https://www.aparat.com/amoozeh20) و وب سایت: www.rava20.ir را دنبال نمائید.

 

مقياس رشد اجتماعی اليس وايتزمن

مقياس رشد اجتماعی اليس وايتزمن

Ellis Witsman Social Development scale

روان شناسان بر روابط کودکان با کسانی که مراقبت از آنها را به عهده دارند؛ تاکید نموده و این کنش هاي متقابل را اساس عمده رشد عاطفی، شناختی  و اجتماعی قلمداد کرده اند.

بی شک یکی از جنبه هاي ارزشمند رشد انسان، فرآیند اجتماعی شدن اوست. ذاتی بودن زندگی جمعی در انسان، ضرورت تماس با دیگران را به عنوان امري گریز ناپذیر جلوهگر میسازد. رشد اجتماعی، دارنده ارتباط سالم و منطبق با موقعیت در افراد است. کودکانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کرده اند در ایجاد ارتباط با همسالان و یادگیري در محیط آموزشی موفقتر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت می باشند.

منظور از رشد اجتماعی فرد، تاثیر متقابل وي با دیگران و پذیرش نقش هاي اجتماعی است. رشد اجتماعی در بر گیرنده رشد، نوعدوستی، درستکاري، دفاع از خود و تعلق، همکاري، خویشتنداري و انگیزه پیشرفت است.

تعریف مفهومی :

منظور از رشد اجتماعی ، نضج فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ و سازگار باشد .به عبارت دیگر وقتی فرد را اجتماعی می خوانند که نه تنها با دیگران باشد بلکه با آنان همکاری کند.رشد اجتماعی مهم ترین جنبه وجود هر شخص است . چون فرض براین است که کودکان بدون رشد اجتماعی و داشتن مهارت های لازم قادر نیستند در تعامل اجتماعی با سایرین وظایف خود را انجام دهند .

برای تعیین رشد اجتماعی نوجوانان از این پرسش نامه استفاده شد. آلیس وایتزمن در سال 1990 این آزمون را طراحی کرد که برای تعیین رشد اجتماعی نوجوانان 13 تا 18 ساله از آن استفاده می شود. پرسش نامۀ رشد اجتماعی آلیس وایتزمن دارای شش زیرمقیاس است که عبار تاند از: همکاری، خو شخلقی و سازگاری، احترام به دیگران/مسئولیت پذیری، امیدواری، خو شبینی، صبر و بردباری است.  این پرسشنامه 27 سوال دارد.

همراه با 4مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda