بایگانی دسته: پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه باورهای هوشی (بابایی، 1377)

پرسشنامه باورهای هوشی  (بابایی، 1377)

باورهاي افراد، دنیاي آنان را سازمان می دهد و به تجربیاتشان معنا می بخشد. این که چگونه این باورها می توانند دنیاي روانشناختی مختلفی را در افراد ایجاد کنند و آنها را در موقعیت هاي مشابه به تفکر، احساس و عمل متفاوتی هدایت کنند، موضوع بسیار مهمی است (دوئک،(2000. دوئک (2000 ) می گوید این باورهاي ما هستند که به دنیاي اطراف مان سازمان می دهند و به تجربیاتمان معنا می دهند و به طور کلی سیستم رفتاري و معنایی هر فرد را تشکیل می دهند.

پرسشنامه استاندارد باورهای هوشی  توسط بابایی (1377) تهیه شده  است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و 2 مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت به سنجش باورهای هوشی می پردازد.

همراه با  5 مقاله پایه ای رایگان

30,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

باورها و شناخت هاي انسان در عرصه هاي مختلف زندگي بر رفتارها و واكنش هاي وي تأثيري انكارناپذير دارند . هريك از دسته باورهاي انسان معطوف به پديده اي خاص است كه گاهي وجه اخلاقي وگاهي اجتماعي، اقتصادي يا سياسي به خود مي گيرند. يك دسته از باورهاي انساني كه ماهيتي چند بعدي دارند، باور به وجود دنياي عادلانه است. بيش از سه دهه پژوهش نشان مي دهد كه اين باورها بر اين ايدة بنيادين كه آنچه نصيب انسان مي شود، حاصل تصادف وشانس نيست، بلكه با تلاش، شايستگي وپشتكار به دست آمده بنا شده است. بر پاية اين ايده و در يك فضاي ذهني و شناختي تحولي و براساس تجارب مختلف زندگي به تدريج اين باور به اين شكل درمي آيد كه انسان هاي خوب با پيامدهاي خوب وانسان هاي بد با پيامدهاي بد مواجه مي شوند، چراكه دستاوردهاي مختلف انسان حاصل نيك خواهي دنيايي كه درآن زندگي مي كنند نيست، بلكه نتيجة دسترنج وشايستگي آنهاست (گلپرور و عریضی (1386).

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه توسط ساتون و داگلاس (2005)   ، دالبرت  (1999)   و دالبرت و همکاران (2001)     براساس باورهای عمومی (عادلانه بودن دنیا ) و باورهای شخصی (عادلانه بودن وقایعی که در زندگی خود فرد اتفاق می افتند ) طراحی شده است.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان (محمد آقاجاری، 1375)

پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان (محمد آقاجاری، 1375)

امروزه جذب، آموزش و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای نیروی انسانی، یکی از محوری‌ترین استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی است. بطوریکه شرط توسعه، موفقیت و بقای هر سازمان، مستلزم توجه و برنامه‌ریزی صحیح در جهت توسعه صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها و راهکارهای نگهداشت نیروی انسانی آن سازمان است.

مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می شود، یکی از پیچیده ترین بخش های روان شناسی و مدیریت امروز است و کار علمی و پژوهشی گسترده ای را می طلبد. با وجود پیشرفت فناوری، مسائل انسانی، بزرگترین گرفتاری عصر امروز است و انگیزش برای کار، ذهن متخصصان را در سطح وسیعی به خود مشغول داشته است.

انگیزش شغلی، توانایی معلم را بالا می برد و نتیجه آن بهبود عملکرد دانش آموزان در سازمانی در قالب مدرسه خواهد بود.

این پرسشنامه در سال  1375  توسط جواد محمد آقاجری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل 20 سوال 5 گزینهای با گزینه های (کاملاًموافقم تا کاملاً مخالفم)  است.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

30,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

پرسشنامه انزوای اجتماعی

پرسشنامه انزوای اجتماعی

یکیاز مسائلی که امروزه هدف پژوهش اندیشمندان حوزة علوم اجتماعی، روانشناسی، مدیریت و دیگر حوزه های علوم انسانی است، انزوای اجتماعی است.اندیشمندان هرکدام جنبه های متفاوتی از انزوای اجتماعی را مطالعه کرده اند.لودر و همکارانش انزوای اجتماعی را جدایی فیزیکی و اجتماعی افراد از دیگران تعریف کرده اند . از دیدگاه سیمن، انزوای اجتماعی واقعیتی است فکری که در آن فرد عدم تعلق و انفصال کاملی را با ارزشهای

مرسوم جامعه احساس می کند(مدرسی یزدی، 1393). به  عقیدة  کارشناسان،انزواطلبی یکی از  رفتارهای نسبتاً  شایع  است  که  جوانان  را  به شدت آزار  می دهد  و  اگر  درمان  نشود،  آنان  را  به سمت  مشکلات  دیگری مانند  عدم  اعتمادبه نفس، افسردگی، اضطراب و زودرنجی سوق خواهد داد.این درحالی است که فقدان احساس توانمندی و کمی عزت نفس و نیز ناتوانی در نشان دادن احساسات و بیان افکار و نظریات، باعث جدایی فرد از فعالیتهای گروهی می شود(مدرسی  یزدی،  فرهمند و افشانی ،1396).

این پرسشنامه  دارای 18  گویه است  و توسط مدرسی یزدی(1393) طراحی شده است.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

30,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda