به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
rava20.ir
پرسشنامه های استاندارد - تجزیه و تحلیل داده های آماری
مرور رده

روش تحقیق

روایی / اعتبار پرسشنامه

روايي / اعتبار     از واژه “روا” به معناي جايز ودرست گرفته شده وروايي به معناي صحيح ودرست بودن است.      مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه گيري ،بتواند خصيصه وويژگي مورد نظر رااندازه بگيرد.     اهميت روايي ازآن جهت است كه اندازه
ادامه مطلب ...

روش پژوهش گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده ها-نظریه داده بنیاد-تئوری زمینه ای)

روش پژوهش گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده ها-نظریه داده بنیاد-تئوری زمینه ای) گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) روشی است که برای اولین بار در سال 1967 توسط دو محقق به نام گلیزر و اشتراوس مطرح شده است. این روش منجر به ایجاد شکل معروفی از
ادامه مطلب ...