به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
مرور

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد

q9-30

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی ویکتور و همکاران(2007)

Q55-3

پرسشنامه خودکارآمدی موریس (2001)

q90-3

پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن و همکاران(1999)

q14-17

پرسشنامه رهبری اخلاقی بروان و تروینو (2005)

q98-4

مقياس شکايات روان تني تاکاتا و ساکاتا (2004)

q178-2

مقیاس نگرانی حالت کودکان ‌کوپیتا و همکاران ( 1985)

q9-17-2

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن(2000)

q24-3-2

پرسشنامه هوش هیجانی لی و همکاران(2014)

q31-4

مقیاس وابستگی های ارزش خود کراکرو همکاران (2001) اصلاحیه (سبزه آرای لنگرودی و همکارنش ، 1392) (نسخه 29 عبارتی 6 عاملی)

q31-3

مقیاس وابستگی های ارزش خود (نسخه 35 عبارتی 7 عاملی) کراکرو همکاران (2001) Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS) -Crocker‚…