به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
Browsing Category

روش تحقیق

تحلیل تماتیک چیست؟ روشهای شناسایی الگوها یا تم ها در بطن داده های کیفی

تحلیل تماتیک چیست؟ تحلیل تماتیک ( TA ) یک روش برای تحلیل داده های کیفی و یکی از خوشه رو ش هایی است که بر شناسایی الگوی معنایی در یک مجموعه داده تمرکز دارد (قاسمی و هاشمی،1398). این تحلیل، فرایند شناسایی الگوها یا تم ها در بطن

انواع روش های تحلیل آماری در پایان نامه و مقاله نویسی

مقاله هاي علمي-پژوهشي را با روش ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده مي شناسند و ديگر گرد هم آوردن مطالب نويسندگان مختلف ارزش علمي و پژوهشي ندارد. علم آمار با... پردازش داده ها و تبديل آنها به اطلاعات مورد نياز، زمينه اخذ تصميم را فراهم مي…