بایگانی دسته: تحلیل داده های کمی و کیفی

انجام پژوهش کیفی

کدگذاری در روش گراندد تئوری

در روش گراندد تئوری (نظریه داده‌بنیاد) از سه روش کدگذاری باز محوری و انتخابی استفاده می‌شود.

کد گذاری باز: اشتراوس و کوربین کد گذاری باز را اینگونه توصیف می‌کنند “بخشی از تحلیل که مشخصاً به نامگذاری و دسته‌بندی پدیده از طریق بررسی دقیق داده‌ها مربوط می‌شود”. به عبارت بهتر در این نوع کدگذاری مفاهیم درون مصاحبه‌ها و اسناد و مدارک بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه بندی می‌شوند.

کدگذاری محوری: هدف از کدگذاری محوری ایجاد رابطه بین مقوله‌های تولید شده (در مرحله کدگذاری باز) است. این عمل معمولا بر اساس الگوی پاردایمی انجام می‌شود و به نظریه پرداز کمک می‌کند تا فرایند نظریه پردازی را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباط دهی در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از مقوله‌ها قرار دارد. دسته بندی اصلی (مانند ایده یا رویداد محوری) بعنوان پدیده تعریف می‌شود و سایر دسته بندی‌ها با این دسته‌بندی اصلی مرتبط می‌شوند. شرایط علّی موارد و رویدادهایی هستند که منجر به ایجاد و توسعه پدیده می‌گردند.

کدگذاری انتخابی: کدگذاری انتخابی عبارت است از فرآیند انتخاب دسته بندی اصلی، مرتبط کردن نظام‌مند آن با دیگر دسته بندی ها، تأیید اعتبار این روابط، و تکمیل دسته بندی هایی که نیاز به اصلاح و توسعه بیشتری دارند. کدگذاری انتخابی بر اساس نتایج کدگذاری باز و کدگذاری محوری، مرحله اصلی نظریه پردازی است. به این ترتیب که مقوله محوری را به شکل نظام‌مند به دیگر مقوله‌ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و مقوله هایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصلاح می‌کند. دانشجویان دوره دکتری مدیریت آموزش تحلیل کیفی را جدی بگیرید.

تحلیل داده های آماری

تحلیل داده های آماری فصل 4 پایان نامه و مقالات علمی با بالاترین کیفیت، قیمت بسیار مناسب

تحلیل داده های آماری فصل 4 پایان نامه و مقالات علمی با انواع نرم افزار آماری کمی و کیفی ، بالاترین کیفیت، قیمت بسیار مناسب و پشتیبانی تا زمان دفاع انجام می گیرد. برای سفارش کافی است به شماره 09143444846 ( ایتا، تلگرام واتساپ) یا به ایمیل abazizi1392@gmail.com پیام بفرستید.

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

جدول قیمت های انجام تحلیل آماری در سال 1402 (بروز شده در تاریخ 1402/06/27) )

تحلیل فصل چهارم پایان نامه ارشدحدود هزینه (تومان)
تحلیل آماری با SPSS + آموزش اصلاحات1 تا 2 میلیون
تحلیل آماری با SmartPLS + آموزش اصلاحات1/2 تا 2/5میلیون
تحلیل آماری با AMOS + آموزش اصلاحات1/2 تا 2/5میلیون
تحلیل کیفی با  Maxqda  و Nvivo( آموزش اصلاحات)1/5 تا 4 میلیون
کافی است قیمت ها را با جاهای دیگر مقایسه کنید.

کافی است قیمت ها را با جاهای دیگر مقایسه کنید.

تحلیل داده های آماری

نحوه نوشتن فصل چهارم پایان نامه و تحلیل داده ها

نحوه نوشتن فصل چهارم پایان نامه و تحلیل داده ها

برای نگارش هر فصل پایان‌نامه ، نکات و دستوراتی وجود دارد که دانشجویان باید از آن‌ها مطلع باشند و با رعایت اصول و استانداردها، پایان‌نامه‌ای باکیفیت بنویسند.

یکی از مراحل مهم انجام پایان‌نامه نحوه تحلیل داده‌های جمع آوری شده است که  در فصل چهارم پایان‌نامه است و اینکه چگونه فصل چهارم پایان‌نامه را بنویسیم..

فصل 4  و 5 پایان نامه در واقع مانند مرحله برداشت کشاورز از محصول کاشته شده است. پس نحوه ی انجام این دو فصل بسیار مهم و البته نیاز به کار تخصصی دارد.

ما در سایت روا20 سعی می‌کنیم نحوه نوشتن فصل چهارم پایان‌نامه را توضیح دهیم و به نکات مهم آن اشاره کنیم.

به ویژه شما را با نرم افزارهای تخصصی آماری آشنا خواهیم کرد.

فصل چهارم هر پایان‌نامه‌ای معمولا به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد و نحوه تحلیل داده‌ها در فصل چهارم پایان‌نامه به درک مباحث، مفاهیم و مسائل مطرح‌شده در پایان‌نامه بسیار کمک می‌کند، به همین دلیل ارائه آمارهای دقیق و صحیح در آنالیز داده‌های پایان نامه مهم است.

 نگارش محتوای فصل چهارم پایان‌نامه به ترتیب شامل طرح اجمالی مسئله، ارائه آمارهای دقیق و تجزیه و تحلیل نتایج آن‌هاست.

بدین ترتیب، مانند همه فصول پایان‌نامه، فصل چهارم را نیز با نوشتن مقدمه‌ای کوتاه و شفاف آغاز می‌کنیم.

در مقدمه بهتر است موضوع و مسئله اصلی و اهداف پایان‌نامه را به طور بسیار مختصر مرور کنیم.

 پس از آن باید داده‌های آماری حاصل از روش‌های مختلف تحقیقات خود را بررسی کنیم و به ارزیابی دقیق تک‌تک آن‌ها بپردازیم.

 توصیف مشاهدات، متغیرها و آمارها، تحلیل نتایج به دست ‌آمده از پرسشنامه‌ها، آزمایش‌ها و مصاحبه‌ها و همچنین تشریح دستاوردهای مطالعات گسترده و گوناگون ما در حوزه پژوهش از عمده‌ترین مراحل این کار است که در نهایت، نتایج حاصل از آنالیز همه داده‌ها و اطلاعات منجر به پذیرش یا رد فرضیه‌های مطرح‌شده در تحقیقات پایان‌نامه و طرح پرسش‌ها و پاسخ‌های آن‌ها می‌شود.

 در واقع، فصل چهارم پایان‌نامه موجب اعتبار و ارزشمندی پژوهش می‌شود و در موفقیت دانشجو در پروژه تحقیقاتی‌اش نقشی اساسی دارد.

نکته قابل توجه این است که در فصل چهارم صرفا به بررسی و تحلیل کمی و کیفی کامل و شفاف داده‌ها پرداخته می‌شود و تفسیر آن‌ها در فصل بعد انجام خواهد شد.

نحوه تحلیل داده‌ها در فصل چهارم پایان‌نامه

همان‌طور که می‌دانید، پیش از تجزیه و تحلیل داده‌ها لازم است آن‌ها را با دقت ارزیابی کنیم تا از صحت‌شان مطمئن شویم. سپس نوبت به دسته‌بندی و مرتب کردن اطلاعات گردآوری ‌شده می‌رسد؛ باید داده‌هایی را که با یکدیگر همخوانی دارند و مربوط به یک موضوع مشترک می‌شوند، در یک دسته قرار داد و داده‌های تکراری، نامربوط و اضافه را حذف کرد؛ برای منسجم‌تر شدن اطلاعات می‌توان آن‌ها را کدگذاری کرد؛ همچنین می‌توان از انواع نمودارها برای نمایش بهتر آمارها استفاده کرد.

بر اساس اینکه نوع داده های جمع آوری شده کمی یا کیفی باشند جهت گیری تحلیل آن ها متفاوت خواهد بود.

پس به طور کلی سه روش  تحلیل داده ها را داریم:

الف : روش تحلیل داده های کمی

ب روش تحلیل داده های کیفی

ج- روش آمیخته

تجزیه و تحلیل آماری داده های کمی  با دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام می‌شود؛ در روش آمار توصیفی معمولا از جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی و میانگین، ترسیم نمودار، محاسبه شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی، شاخص‌های چولگی، شاخص‌های کشیدگی، محاسبه همبستگی و رگراسیون و پیش‌بینی و نرم‌افزارهایی دقیق، سریع و کاربردی  نظیر SPSS برای پردازش اطلاعات استفاده می‌شود.

 پژوهشگران در روش آمار استنباطی با تعمیم نتایج به دست‌ آمده از محاسبات اولیه آماری به جامعه آماری بزرگ‌تر به آنالیز داده‌ها می‌پردازند تا به نتیجه برسند.

در این روش استفاده از آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک نیز مرسوم است؛ به آزمون‌هایی که در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازند و شاخص آماری آن‌ها میانگین و واریانس است و به پیش‌فرض توزیع جامعه نرمال نیاز دارند، پارامتریک گفته می‌شود و آزمون‌هایی که در سطح مقیاس اسمی و رتبه‌ای آنالیز می‌کنند و شاخص آماری آن‌ها میانه و نماست و به هیچ فرضی درباره توزیع نیاز ندارند، ناپارامتریک نامیده می‌شوند.

از انواع نرم‌افزارهای معروف و خوب برای تجزیه و تحلیل آماری داده های کمی  در پایان‌نامه می‌توان نرم‌افزارهای زیر را نام برد:

نرم‌افزار SPSS، نرم‌افزار اکسل، نرم‌افزار Amos، نرم‌افزار Liserel، نرم‌افزار PLS، نرم‌افزار R، نرم‌افزار Eviews و… که همه این برنامه‌ها قابلیت ذخیره اطلاعات و کشف اختلافات مهم احتمالی بین گروه‌ها و ارتباط میان متغیرها و همچنین نمایش داده‌های گردآوری شده به شکل نمودار و جدول را دارند.

ب روش تحلیل داده های کیفی

در این روش معمولا به دسته بندی و مقوله بندی مطالب پرداخته می شود

و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مقوله ها و مضمون های اصلی شناسایی می شوند.

از انواع نرم‌افزارهای معروف و خوب برای تجزیه و تحلیل آماری داده های کیفی  می‌توان نرم‌افزارهای زیر را نام برد:

مکس کیو دا  Maxqda : انویو Nvivo ، اطلس Atlas

ج- روش آمیخته: در روش آمیخته ابتدا با روش های کیفی به مقوله بندی مفاهیم پرداخته می شود سپس با نرم افزار های کمی که در بالا اشاره شد به اعتبار سنجی آن ها پرداخته می شود.

همان‌طور که اشاره شد، استفاده از نرم‌افزارهای آماری برای آنالیز اطلاعات در ارائه تصویری روشن و شفاف از دستاوردهای پژوهش کاملا ضروری است، اما برای بهره بردن از کمک این نرم‌افزارهای آماری لازم است پژوهشگر بر آن‌ها مسلط باشد.

 قطعا داشتن دانش کافی نسبت به پیچیدگی‌های این نوع نرم‌افزارها و مهارت در کار کردن با ابزارهای تخصصی‌شان به آنالیز سریع و صحیح داده‌ها منجر خواهد شد؛ بنابراین اگر دانشجویی تخصص و شناخت لازم از نرم‌افزاری را ندارد، بهتر است از متخصصان  آماری کمک بگیرد و این بخش را برون‌سپاری کند.

اما نکته بسیار مهم دیگر که باید به آن توجه کنید این است که کسی که کار آماری را برای شما انجام می دهد باید با انواع نرم افزار های کمی و کیفی آشنا باشد.

چون قطعا هر یک از این نرم افزار ها نقاط ضعف و قوت خاصی دارند و هر یک برای کار ویژه ای ساخته شده اند.

اگر آماریست فقط با یک نرم افزار آشنایی داشته باشد حوزه ی دید وی بسیار محدود خواهد بود و دچار نوعی جزم اندیشی (دُگماتیسم ) خواهد بود.

پس قبل از انتخاب آماریست یا شرکت آماری از آن ها سوال کنید که تحلیل داده ها را با چه نرم افزارهایی آنجام می دهند.

اگر توانستند با چندین نرم افزار آماری کار کنند می توانید مطمئن باشید که بعدا دچار مشکل نخواهید شد.

چون اگر فرضیه های شما با یک نرم افزار قابل آزمون نبود می توانند با نرم افزار دیگری آن را برای شما تحلیل کنند.

اگر از شرکت های آماری خدمات می گیرید هم تأکید کنید کسی که کار آماری شما را انجام می دهد با انواع نرم افزار های کمی و کیفی آشنا باشد. در غیر اینصورت این شرکت ها هر قسمت از کارتان را به یک فرد می دهند و در نهایت کارتان انسجام نخواهد داشت.

در هر صورت صلاح مملکت خویش را خسروان دانند، اما بازهم تأکید می کنیم در این زمینه دقت و وسواس خاصی داشته باشید.

تحلیل داده های آماری(فصل 4 پایان نامه)، مقاله و …

سفارش تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله و …

تحلیل داده های آماری پایان نامه ، مقاله و …  با کم ترین هزینه و بالاترین کیفیت انجام می گیرید.

تحلیل داده های کمی  با نرم افزارهای SPSS- PLS – Amos و

تحلیل داده ای کیفی با نرم افزارهای کیفی Maxquda و انویو Nvivoانجام می گیرد.

قیمت تحلیل ها بسیار پایین و پایین تر از هر جای دیگر است

و بسته به نوع و میزان کار معمولا بین 400 هزار تا 1 میلیون تومان خواهد بود. توجه کنیداین قیمت در جاهای دیگر بین حداقل 2 تا 3 میلیون می باشد. ما در اینجا فقط برای رعایت حال دانشجویان و شرایط سخت اقتصادی این قیمت ها را در نظر گرفته ایم. در حالی که کار ما با بالاترین کیفیت و پشتیبانی عالی انجام می گیرد.

البته تحلیل هایی که کار کم تری دارند با قیمت کمتر انجام می گیرد 

جهت سفارش با یکی از روش های زیر تماس بگیرید: 

تماس با شماره موبایل 09143444846 یا ارسال اس ام اس یا پیام از طریق واتساپ و  تلگرام 

یا اینکه به ایمیل  abazizi1392@gmail.com پیام بفرستید. یا اینکه فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم. 

 • تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
 • نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
 • نرم افزار کیفی: Maxquda – Nvivo
 • تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower
 • لازم است به نکات ذیل توجه فرمائید:

1- گزارش تحلیل (فصل 4 پایان نامه ) در قالب فایل ورد (Word ) ارائه می شود.

2- خروجی نرم افزار و داده های تحلیل شده در اختیار تان قرار داده می شود.

3- در صورت پیشنهاد استاد راهنما  یا نظر خود محقق تحلیل بر اساس نظر آن ها انجام می گیرد.

4- در صورتی که تحلیل مورد تایید استاد راهنما ، مشاور و … قرار نگیرد ، بر اساس نظر آن ها اصلاح  و اصلاحیه در اختیار محقق قرار می گیرد.

5- سعی می شود تحلیل در اسرع وقت و حداقل زمان ممکن در اختیار محقق قرار بگیرد.

6- فعلاً تحلیل ها فقط با نرم افزارهای ذکر شده در بالا انجام خواهد شد.

 •   ازیکی روش های زیر با ما تماس بگیرید.
 • Mobile : 09102194672
 • Telegram: @abazizi
 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

از کار ما مطمئن باشید .

فصل 4 پایان نامه با نرم افزارهای آماری SPSS- PLS – Amos – Maxquda – Nvivo

انجام فصل 4 پایان نامه با انواع نرم افزارهای آماری کمی SPSS- PLS – Amos و نرم افزارهای کیفی Maxquda و Nvivo

سفارش تحلیل داده های آماری برای فصل 4 پایان نامه با انواع نرم افزارهای آماری کمی SPSS- PLS – Amos و نرم افزارهای کیفی Maxquda و Nvivo

تحلیل داده های آماری

تحلیل داده های آماری پایان نامه ، مقاله و …  با کم ترین هزینه و بالاترین کیفیت انجام می گیرید.

امار استنباطی با تحلیل داده های کمی  با نرم افزارهای SPSS- PLS – Amos و

همچنین تحلیل داده ای کیفی با نرم افزارهای کیفی Maxquda و انویو Nvivoانجام می گیرد.

تحلیل آماری

قیمت تحلیل ها بسیار پایین و پایین تر از هر جای دیگر است

و بسته به نوع و میزان کار معمولا بین 400 هزار تا 1 میلیون تومان خواهد بود.

توجه کنیداین قیمت در جاهای دیگر بین حداقل 2 تا 3 میلیون می باشد.

ما در اینجا فقط برای رعایت حال دانشجویان و شرایط سخت اقتصادی این قیمت ها را در نظر گرفته ایم. در حالی که کار ما با بالاترین کیفیت و پشتیبانی عالی انجام می گیرد.

البته تحلیل هایی که کار کم تری دارند با قیمت کمتر انجام می گیرد 

جهت سفارش با یکی از روش های زیر تماس بگیرید: 

تماس با شماره موبایل 09143444846 یا ارسال اس ام اس یا پیام از طریق واتساپ و  تلگرام 

یا اینکه به ایمیل  abazizi1392@gmail.com پیام بفرستید. یا اینکه فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم. 

 • تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
 • نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
 • نرم افزار کیفی: Maxquda 
 • تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower
 • لازم است به نکات ذیل توجه فرمائید:

1- گزارش تحلیل (فصل 4 پایان نامه ) در قالب فایل ورد (Word ) ارائه می شود.

2- خروجی نرم افزار و داده های تحلیل شده در اختیار تان قرار داده می شود.

3- در صورت پیشنهاد استاد راهنما  یا نظر خود محقق تحلیل بر اساس نظر آن ها انجام می گیرد.

4- در صورتی که تحلیل مورد تایید استاد راهنما ، مشاور و … قرار نگیرد ، بر اساس نظر آن ها اصلاح  و اصلاحیه در اختیار محقق قرار می گیرد.

5- سعی می شود تحلیل در اسرع وقت و حداقل زمان ممکن در اختیار محقق قرار بگیرد.

6- فعلاً تحلیل ها فقط با نرم افزارهای ذکر شده در بالا انجام خواهد شد.

پایان نامه نویسی مقاله نویسی
پایان نامه نویسی مقاله نویسی
 •  با یکی روش های زیر با ما تماس بگیرید.
 • Mobile : 09143444846
 • Telegram: @abazizi
 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

از کار ما مطمئن باشید .

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amosنرم افزار کیفی: Maxqudaتعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرامکانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد.