بایگانی برچسب: s

والدین

پرسشنامه کیفیت روابط بین زوجین ( RQ) کوندی و همکاران (2016)

پرسشنامه کیفیت روابط بین زوجین ( RQ) کوندی و همکاران (2016)

در بررسی روابط اجتماعی ميان افراد، روابط درون خانواده از اهميت بسزایی برخوردار است. سلامت خانواده و انتظار جامعه از کارکرد خانواده بستگی به چگونگی روابط بين زوجين دارد.

کيفيت روابط زوجين نقش اساسي در ارزيابي کيفيت کلي ارتباطات خانوادگي دارد.

 سنجش کيفيت روابط زوجين با استفاده از ابزاري روا و پايا از اهميت زيادي برخوردار است (تقي زاده فيروزجايي و همکاران ،1396).

این پرسشنامه کیفیت روابط بین زوجین را می سنجد و دارای 9 عبارت و تک عاملی است.

به همراه 1 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تمرکز زمان (TFS)  11عبارتی (لوین، 1951)

پرسشنامه تمرکز زمان (TFS)  11عبارتی (لوین، 1951)

زندگی فرد، جدای از درکی که نسبت به موقعیت کنونی دارد، شامل آینده، حال و گذشته نیز می شود.

چشم انداز زمانی به عنوان دیدگاه کلی افراد در مورد گذشته، حال  و آینده در یک زمان معین در نظر گرفته می شود.

مقیاس تمرکز زمانی مقیاسی است که  میزان توجهی که افراد به طور مشخص به درک زمان گذشته، حال و آینده اختصاص می دهند، را اندازه گیری می کند(محمدی مزرعی و همکاران، 1400) .

این پرسشنامه  در اصل شامل 12 عبارت است که در اعتبار سنجی محمدی مزرعی و همکاران(1400) یک سوال آن حذف شده پس در اینجا از نسخه 11 عبارتی استفاده شده است.

این مقیاس سه بعد گذشته، حال و آینده را می سنجد.

به همراه 1 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد پذیرش والدینی پورتر (1954، تجدید نظر شده 2005)

پرسشنامه استاندارد پذیرش والدینی پورتر (1954، تجدید نظر شده 2005)

Porter Parental Acceptance Scale (PPAS)

پرسشنامه پذیرش والدینی توسط پورتر (1954) به منظور سنجش رفتار و احساس والدین به کودک، با کودک یا در مورد کودک را به عنوان نشانه ای از پذیرش والدینی طراحی و تدوین شده است و در سال 2005 مورد تجدید نظر قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 40 سوال و 4 بعد پذیرش احساسات کودکان و احترام به حقوق آنها،  پذیرش منحصر به فرد بودن کودک، پذیرش نیاز کودک به استقلال و دوست داشتن بی قید و شرط می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتي كودكم دست به كارهايي ميزند كه آرزو ميكنم اي كاش اين كارها را نميكرد.) به سنجش پذیرش والدینی در افراد می پردازد.

به همراه 3 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 

 

موفقیت

مقیاس فاجعه آمیزی درد PCS (سالیون و همکاران، 1995)

فاجعه آمیزی درد سالیون

فاجعه آميزی درد به عنوان یکی از متغيّرهای مهم روان شناختی مؤثر در فرآیند تبدیل درد حاد به درد مزمن ناتوان کننده مطرح شده است.

این پرسشنامه توسط (سالیون و همکاران، 1995) طراحی و اعتبار سنجی شده است.

این پرسشنامه  دارای 13 عبارت است.

این پرسشنامه دارای  دو خرده مقياس مقياس  بزرگ نمائی و نشخوار ذهنی/ناامیدی است

به همراه یک مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

مقیاس فاجعه آمیزی درد PCS (سالیون و همکاران، 1995)

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992) 28 عبارتی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992)

مقیاس انگیزش تحصیلی ، ترجمه نمونه ی انگلیسی مقیاس انگیزش تحصیلی AMS  می باشد که ابتدا در فرانسه با عنوان EME طراحی شده است .

 این مقیاس ، برمبنای نظریه ( خود- تعیین کنندگی ) ساخته شده است.

این پرسشنامه دارای 28 پرسش هفت گزینه ای است که سه بعد انگیزش درونی ، انگیزش بیرونی و بی انگیزشی را می سنجد .

انگیزش درونی به انگیزه ای اشاره دارد که افراد را به صورت خودجوش و درونی به انجام تکلیفی خاص به حرکت وامی دارد

و سوای از پاداش های بیرونی انجام خود تکلیف برای فرد ارزشمند و رضایت بخش است .

محققانی همچون والرند(1992) مولفه یکپارچگی انگیزش درونی دسی و رایان (1985) را به چند زیر مولفه زیر تقسیم کرده اند .

این زیر مولفه ها عبارتند از:

اما انگیزش بیرونی به انگیزه ای اشاره دارد که افراد را به خاطر پاداش ها و تقویت های بیرونی مجبور به انجام تکلیف می نماید .

وقتی افراد به صورت بیرونی برانگیخته می شوند و برای بدست آوردن چیزی بیشتر از لذت خود عمل یا تکلیف فعالیت می کنند.

بی انگیزگی :

افراد بی انگیزه افرادی هستند که هیچگونه انگیزه ای یعنی نه خشنودی و ارزشمندی درونی و نه مشوق های بیرونی برای فعالیت های خود دریافت نکنند

و در نتیجه از انجام فعالیت اجتناب کنند(ویسانی و همکاران،1391).

به همراه 2 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992)

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

نکاتی کاربردی قبل از طرح نظر مخالف با مدیر مافوق

💢نکاتی کاربردی قبل از طرح نظر مخالف با مدیر مافوق

🔸کارمندان مجموعه‌ها بی‌شک در طی دوران فعالیت خود ممکن است بارها و بارها در شرایطی قرار بگیرند که با تصمیمی در مجموعه مخالف باشند.

تصور کنید در مجموعه‌ای مشغول فعالیت هستید و مدیر ارشد شما برای پروژه تصمیم گیری کرده و شما با نظر وی مخالف هستید. برای طرح نظر مخالف چه مسیری را طی می‌کنید؟ از چه کلماتی استفاده می‌کنید؟ آیا اصلا ارزش دارد نظر مخالف خود را مطرح کنید؟

🔸کارشناسان می‌گویند طبیعی است که در محل کار با نظر دیگران مخالف باشیم و این مخالفت موضوع عجیبی نیست. آنچه اهمیت دارد نحوه مخالفت و چگونگی مطرح کردن آن است. گاهی طرح اشتباه یک نظر مخالف می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری در ارتباطات کاری ما وارد کند. قبل از طرح موضوع به این نکات توجه کنید:

1⃣ واقع بین باشید

بسیاری از کارمندان به دلیل ترس از دست دادن کار، ایجاد جو متشنج یا دلایل دیگر از طرح نظر مخالف خود امتناع می‌ورزند، در حالی که عمیقا می‌دانند مسیر اشتباه  است و پروژه به سمت نامطلوبی حرکت می‌کند.

در چنین شرایطی باید واقع بین باشید. اگر بتوانید موضوع را به شکل درستی مطرح کنید و مشکلاتی که در ادامه مسیر می‌بینید به درستی ترسیم کنید، نباید نگران اخراج شدن باشید.

2⃣ اهداف مشترک خود را مرور کنید

اگر می‌خواهید نظر مخالفی را مطرح کنید، بار دیگر اهداف اصلی را مرور کنید و سپس برمبنای اهداف خود سناریوی صحبت کردن و طرح نظر مخالف را تنظیم کنید. در این صورت راهبرد موضوع نیز ساده‌تر خواهد شد.

3⃣ برای طرح نظر مخالف اجازه بگیرید

وقتی از مدیر مافوق خودتان قبل از طرح نظرات مخالف اجازه می‌گیرید در واقع امنیت روانی برای وی ایجاد می‌کنید و کنترل امور را به صورت ناخودآگاه در دست می‌گیرید.

4⃣ آرامش خود را حفظ کنید

ممکن است زمانی که می‌خواهید نظر مخالف بدهید، دچار استرس شده و تمرکز خود را از دست بدهید. این شرایط باعث می‌شود نتوانید به درستی موضوع را مطرح کنید. پس آرامش خود را حفظ کنید.

5⃣ مهم‌ترین موضوعات را مطرح کنید

دست روی اصلی‌ترین موضوع بگذارید و حاشیه نروید. وقتی از مدیر مافوق خود اجازه گرفتید که در مورد موضوع با وی صحبت کنید، مهم‌ترین و اصلی ‌ترین مساله را مطرح کنید.

6⃣ قضاوت نکنید

وقتی در مورد نگرانی‌ها و دلایل خود برای مخالفت صحبت می‌کنید،‌ دچار قضاوت‌های عجولانه نشوید. نه در مورد خودتان قضاوت کنید و نه در مورد طرف مقابل.

7⃣ متواضع باشید

قبل از ارائه نظر خودتان در مورد موضوع، با دقت بررسی کنید، ولی این احتمال هم وجود دارد که اشتباه کنید. اگر اشتباه کرده بودید متواضع باشید و اشتباه خود را بپذیرید.

8⃣ درنهایت پذیرای نظر مدیریت باشید

ممکن است نظر شما درست باشد ولی دست آخر مدیریت مجموعه تصمیم گیرنده نهایی است. پس نظر او را بپذیرید. در این صورت به مدیر مافوق خود نشان داده‌اید که جایگاه او را درک می‌کنید.

✏️منبع: harvard business rewiew

پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

چگونه از برگزاری کنفرانس ها مطلع شویم؟

🔶چگونه از برگزاری کنفرانس ها مطلع شویم؟

🔺سایت‌های مختلف داخلی و خارجی برای آگاهی از کنفرانس‌های داخلی و خارجی وجود دارند.

با مراجعه به آنها به‌سادگی می‌توان از همایش‌ها و رویدادهایی مطلع شد که در ایران و جهان در حال برگزاری هستند.

🔻از نمونه‌های داخلی و خارجی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

🔶سایت‌های اطلاع‌رسانی داخلی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی
پایان نامه نویسی مقاله نویسی

سایت‌های اطلاع‌رسانی داخلی که به شما تاریخ و عناوین کنفرانس‌ها را اطلاع می‌دهند به شرح زیر هستند:

🔸 سیویلیکا؛ civilica.com
🔸 اس.آی.دی؛ sid.ir
🔸 کنفرانس‌جو؛ conferencejoo.ir
🔸 آل‌کنفرانسز؛ allconferences.ir
این سایت‌های داخلی به شما کمک می‌کنند تا از همایش‌ها و کنفرانس‌هایی که در طول سال در کشور برگزار می‌شوند، باخبر باشید.

🔷سایت‌های اطلاع‌رسانی خارجی

سایت‌های اطلاع‌رسانی خارجی که به شما تاریخ و عناوین کنفرانس‌ها را اطلاع می‌دهند به شرح زیر هستند:

🔹 آل‌کنفرانسز؛ allconferences.com
🔹کنفرانس‌آلرتز؛ conferencealerts.com

البته فقط این سایت‌ها نیستند که می‌توانند به شما کمک کنند.

با جست‌وجو کردن موضوع موردنظرتان به همراه واژه کنفرانس در گوگل می‌توانید به نتایج و سرنخ‌های خوبی دست پیدا کنید.

بدیهی است که باید اندکی به زبان انگلیسی وارد باشید تا در جریان امور قرار بگیرید

و بدانید که در کجا و چه موقع کنفرانس‌ها برگزار خواهند شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

عوامل دموگرافیک

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن‌ها پول پارو کنید

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن‌ها پول پارو کنید

برخی از مشاغل وجود دارند که با فعالیت در آن‌ها می‌توانید درآمد خود را افزایش دهید.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی آموزش عالی کشور «بیکاری جوانان جامعه و فارغ التحصیلان دانشگاهی» است که به عنوان دغدغه خانواده‌ها یاد می‌شود..

خیلی از افراد برای دستیابی به مشاغل پردرآمد با شان اجتماعی بالا سال‌ها تلاش می‌کنند تا در دانشگاه‌های معتبر و دولتی قبول شوند و بعد از قبولی، ۴ سال یا بیشتر از آن عمر خود را در پشت میز و صندلی می‌گذرانند.

ولی بعد از فارغ التحصیلی با سختی زیادی دنبال کار می‌گردند، اما بیشتر آن‌ها نمی‌توانند مرتبط با رشته خود به بازار کار جذب شوند، برای همین در مشاغل دیگر وارد کار می‌شوند و شاید به اندازه کافی استعداد و علاقه زیادی به آن رشته نداشته باشند.

اما برخی مشاغل وجود دارند که جزو کار‌های پردرآمد در ایران و جهان هستند و به احتمال زیاد نقش زیادی در آینده جوانان این مرز و بوم دارند.

متخصص هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

به احتمال زیاد تا سال ۲۰۲۴ ارزش مشاغل مرتبط با یادگیری ماشین، حدود ۳۱ میلیارد دلار باشد.

این گفته به معنای آن است که طی یک دوره زمانی شش ساله، نرخ رشد سالیانه این حوزه بیش از ۴۰ درصد در سال است. این آمار‌ها بر نیاز فزاینده بازار کار به افراد مستعد در حوزه یادگیری ماشین دلالت دارد و اگر شما نیز استعداد ورود به این حوزه را در خود می‌بینید، می‌توانید در این سفر پرهیجان و خوش آتیه گام بگذارید.

گفتنی است که با افزایش تقاضا برای مشاغل یادگیری ماشین، در حوزه‌هایی مانند: پردازش زبان طبیعی و یادگیری عمیق صرف نظر از حوزه تخصصی انتخابی، قطعاً جایی برای متخصصان این حوزه در بازار کار وجود خواهد داشت.

یک موضوع مهم این است که یادگیری ماشین روی صنایع گوناگونی در آینده نزدیک تاثیرگذار خواهد بود و باعث می‌شود تا شما در هر رشته‌ای به متخصصان این حوزه نیازمند شوید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده وب

هم اکنون هر شغل و کسب‌وکاری یک رشته اتصال به اینترنت دارد، به همین علت مهارت‌های مختلف در زمینه علوم کامپیوتری جزو مشاغل پردرآمد هستند؛ بنابراین اگر به کامپیوتر و کدنویسی علاقه دارید، شک نکنید با حرفه‌ای شدن در این مهارت می‌توانید در هر حوزه‌ای مشغول به کار شوید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

معامله‌گری در بازار‌های جهانی

معامله‌گری در بازار‌های جهانی یا تجارت امروزه یکی از مهم‌ترین مشاغل پردرآمد است که می‌تواند دریچه امید خیلی از جوانان باشد، به شرط این که راه آن را یاد بگیرید تا بتوانید معامله پر سودی از تجارت جهانی داشته باشید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

طراحی وب

طراحی وب یک فعالیت خلاقانه است و تمامی کسب و کار‌ها نیازمند سایت جذاب و با تجربه کاربری مناسب هستند، بنابراین صد درصد مطمئن باشید که هیج طراح وبی بیکار نخواهد ماند و درآمد‌های خوبی هم در این زمینه به دست خواهد آورد، گفتنی است که اگر بتوانید هم در برنامه‌نویسی و هم طراحی وب حرفه‌ای شوید مطمئنا درآمد بیشتری به دست خواهید آورد.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

جراحی پلاستیک و زیبایی

بیشتر مشاغل حوزه‌های پزشکی دارای درآمد‌های بالایی هستند و به همین علت دانش آموزان در دوران مدرسه جذب رشته‌های تجربی می‌شوند، به همین علت جراحی پلاستیک و زیبایی نه تنها در کشور‌های خارجی بلکه در ایران هم دارای متقاضیان زیادی است؛ چرا که امروزه بیشتر بانوان به دنبال هرچه زیباتر کردن خود هستند و زمان زیادی را در این راه می‌گذرانند.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

وکالت

قبولی در وکالت به رتبه خوبی در کنکور نیاز دارد، بنابراین بیشترین افرادی که نمره‌های بالایی جذب می‌کنند گرایش زیادی به سمت این رشته دارند، اما گفتنی است که متقاضیان وکالت علی رغم پردرآمد این رشته باید علاقه زیادی به فعالیت در آن داشته باشند؛ چرا که هدف یک وکیل در درجه اول دادخواهی است نه کسب درآمد!

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

طراح لباس

طراحی لباس هم یکی از مهم‌ترین کار‌های پردرآمد امروزی است که صاحبان آن رضایت کافی از شغل خود دارند، بنابراین با تاسیس یک مزون می‌توانید به صورت حرفه‌ای در این حوزه فعالیت کنید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

تورلیدر (راهنمای گردشگری)

با توجه به اینکه ایران یکی از کشور‌های توریست‌پسند است و سالانه گردشگران زیادی از زیبایی‌های کشور ما دیدن می‌کنند؛ بنابراین در صورتی که بتوانید به موقعیت مکانی مناطق گردشگری و مکان‌های تاریخی و تاریخچه‌شان تسلط پیدا کنید، از طریق همکاری با آژانس‌های مختلف درآمد خوبی به‌دست بیاورید. اگر هم به زبان انگلیسی مسلط باشید که دیگر نان‌تان در روغن است!
بازار بورس

بعد از اینکه بانک‌ها سود حساب‌های پس‌انداز را کاهش دادند و مردم را از دریافت سود‌های کلان ناامید کردند. خیلی‌ها تصمیم گرفتند پول‌های نقد و امیدشان را یک‌جا به بازار بورس انتقال دهند. بعد از مدتی هم مطمئن شدند که خوب جایی آمده‌اند.

البته پیش از ورود به این منطقه ثروت‎خیز باید در زمینه بورس آموزش ببینید تا با تسلط به اصول بازار در موقعیت‌های مختلف، هوشمندانه عمل کنید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

کشاورزی و دامپروری

افزایش جمعیت، نیاز به مصرف مواد غذایی را روزبه‌روز بیشتر خواهد کرد. به همین علت کشاورزی و دامپروری هم به شغل‌های پردرآمدی تبدیل شده‌اند و نیاز به آموزش و علاقه هم دارند.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

تعمیرکار خودرو

تعمیرکاران خودرو دارای حقوق مالی زیادی هستند، البته به لباس‌های روغنی آن‌ها نگاه نکنید و این را بدانید که تعمیرکاری جزو مشاغل سخت و طاقت فرساست که باید اعصاب و روان آن را برای ادامه فعالیت داشته باشید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

تدریس مجازی

مشاغل آنلاین و اینترنتی دارای درآمد‌های فراوانی هستند که در صورت حرفه‌ای بودن شما هم می‌توانید در آن فعالیت خوبی داشته باشید، فرقی نمی‌کند که در چه حوزه‌ای تدریس داشته باشید اگر کار را به خوبی یاد بگیرید، می‌توانید شما هم مشاغل پر سودی را کسب کنید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

تولید محتوا

بعد از این همه صحبت درباره مزایای اینترنت و طراحی وب باید بگوییم همه این‌ها بدون وجود محتوا برای هیچ کسب‌وکاری نتیجه‌ای نخواهد داشت. درواقع هر کسب‌وکاری بعد از طراحی یک سایت مناسب باید با تولید محتوای باکیفیت، مشتری جذب کند.

نوشتن محتوای باکیفیت هم فقط از یک نویسنده برمی‌آید. پس اگر شما هم دست به قلم هستید یا در ترجمه دستی بر آتش دارید، حتما شانس‌تان را در این زمینه امتحان کنید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

مشاغل مهندسی

مهندسی و حوزه‌های صنعت مهندس بسیار عریض و طویل هستند، از شبکه برق تا ساختمان و معماری و صد‌ها عنوان مهندسی دیگر همه جزئی از صنعتی هستند که یکی از وجبات زندکی شهری شده‌اند، یکی از باگ‌های این حوزه وابستگی آن به دیگران و دیگر مشاغل است، پس سخت است اگر یک مهندس هستید یک شغل مستقل را راه اندازی کنید، اما با همه این تفاسیر عنوان شغلی مهندس بسیار محبوب است، در گوشه و کنارمان معمولا وقتی از کوکان شغل آینده‌شان را می‌پرسیم تقریباً نیمی از آن‌ها مهندسی را نام می‌برند، نبوغ و ایده‌های ذهنی هر مهندس می‌تواند میزان درآمد را برای او افزایش دهد، پس اگر قرار باشد این حوزه برای یک مهندس پردرآمد باشد باید از همه ظرفیت‌های موجود نهایت بهره را ببرد.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

به طور پیش فرض مشاغل آزاد در بازار در تمام دنیا از پردآمدترین مشاغل هستند و یا حداقل در مقایسه با شغلی که مربوط به دولت و به اصطلاح کارمندی هستند میزان حقوق بیشتری دارند؛ در پایان نیز باید یادآور شد که مشاغل بالا ذکر شده برحسب و میزان درآمد رتبه بندی نشده است و تنها چند شغل تاپ از تمامی مشاغل تاپ موجود در ایران و جهان ذکر شده است.

برگرفتە از:باشگاه خبرنگاران جوان

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه عملکرد شرکت اسپلیکر و بریتل(2014)

پرسشنامه عملکرد شرکت اسپلیکر و بریتل(2014)

عملکرد شرکت بعد خارجی اثر بخشی سازمانی را شامل می شود .

در حالی که اثر بخشی سازمانی علاوه برعوامل خارجی عوامل داخلی را نیز در بر می گیرد .

این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری معنی پیدا می کند ، یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند .

موفقیت استراتژی های شرکت در عملکرد آن شرکت منعکس می گردد .

عملکرد شرکت ، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار است .

 در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب وکار از طریق واحدهای مختلف شرکت تعیین می شود(برتل و همکاران، 2012).

 هامبرگ و همکاران[1] (1999)جنبه هاي مختلف سنجش عملکرد را شامل سودآوري،سهم بازار،رضایت مشتري و وفق پذیري می دانند.

  نتایج حاصل از پژوهش  هاي گوناگون نشان می دهند شرکتهایی که قادر به تشخیص سهم بازار و رشد فروش هستند و وضعیت سود آوری بازارشان را بهبود می بخشند ، می توانند به عملکرد بالاتري دست یابند.

عملکرد شرکت پدیده ای مرکزی در مطالعات کسب وکار است . با این حال ، آن را نیز پدیده ای پیچیده و چند بعدی می دانند.

 عملکرد را می توان به عنوان مشخص کننده توانایی شرکت برای ایجاد نتایج قابل قبول و اقدامات دانست(غلامی، 1393).

پرسشنامه عملکرد شرکت توسط اسپلیکر و بریتل (2014) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 8 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد،.

 پرسشنامه دو بعد مشتری مداری و جذابیت بازار را مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه در ایزان اعتباریابی شده است.

70,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند .

و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672  & 09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi


[1] Homburg

پرسشنامه استاندارد
 تحلیل آماری

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون(2005)

پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون(2005)

ناکامی یکی از مهم ترین ویژگی های انسان است .

ناکامی با تحمل ناکامی ارتباط متقابل دارد که اشاره دارد به میزان فشار روانی که شخص می تواند تحمل کند قبل از این که رفتارش از حالت یکپارچگی در آمده مختل گردد.

همچنین تحمل ناکامی را توانایی مهار تنش ناشی از عدم ارضای نیازهای غریزی و توانایی فرد در تحمل ناکامی بدون آنکه سازگاری روانی-زیستی خود را از دست بدهد، تعریف کرده اند.

همه مردم مشکلات و ناکامی را در زندگی شان تجربه می کنند.

 بنابراین لازم است مکانیزم هایی را برای مقابله و سازگاری با این ناکامی ها شناسایی کنیم.

پرسشنامه تحمل ناکامی توسط هارینگتون (2005) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 35 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 این پرسشنامه چهار مولفه تحمل عاطفی ، تحمل ناراحتی، پیشرفت و شایستگی را مورد سنجش قرار می دهد.

 این پرسشنامه در ایران اعتباریابی شده است.

هدف این مقیاس میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف است.

2 مقاله رایگان  

[purchase_link id=”23240” text=”خرید” style=”button” color=”green“]

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672  & 09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری