بایگانی دسته: پایان نامه و روش تحقیق

نوشتن نام فصل ها و شماره های جداگانه صفحات در بالا و پایین صفحات نوشته (Header And footer ) در نرم افزار word

در این ویدئو مشکل نوشتن نام فصل ها و شماره های جداگانه صفحات در بالا و پایین صفحات پایان نامه، مقاله کتاب و … توضیح داده می شود.(Header And footer ) در نرم افزار word

 

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران