به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
rava20.ir
پرسشنامه های استاندارد - تجزیه و تحلیل داده های آماری
مرور رده

مقاله نویسی

انواع مقاله

انواع مقاله اگرچه طبقه بندی های مختلفی از مقاله ها وجود دارد و مقاله ها انواع گسترده وگوناگونی از نوشته هارا دربرمی گیرند ، اما بطور کلی میتوان مقاله ها رابه سه دسته نسبتا متمایز : تحقیقی ، اجتماعی و انتقادي دسته بندي کرد.
ادامه مطلب ...