بایگانی دسته: تهیه پرسشنامه و مصاحبه

اعتبار سنجی پرسشنامه چیست؟ و چه روش هایی دارد؟

اعتبار سنجی پرسشنامه چیست؟ و چه روش هایی دارد؟

در بسیاری از فعالیت های و پروژه های تحقیقی مهم ترین ابزار سنجش پرسشنامه می باشد. ابزار سنجش می بایست از پایایی و روایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوالات تحقیق جواب دهد. ابزارهای سنجش استاندارد و میزان شده، از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند از این رو محققان می توانند آنها را با اطمینان بکار گیرند، ولی ابزار محقق ساخته فاقد این اطمینان اند و محقق می بایست از روایی و پایایی آنها مطمئن شود .

روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسش نامه باید دارا باشند. منظور از روایی اینست که محتوای ابزار و یا سوالات مندرج در پرسش نامه، بطور دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را می سنجد یا نه؟ بعبارت دیگر آیا آنچه را که فکر می کنیم اندازه می گیریم، واقعا اندازه می گیریم؟ روایی به مقدار اطلاعات مناسبی که تست در ارتباط با فرآیند تصمیم گیری در اختیار می گذارد، مربوط می شود. بنابراین داوری درباره روایی همیشه در رابطه با تصمیمی معین یا کاربردی خاص مورد مطالعه قرار میگیرد.

همچنین منظور از اعتبار یا پایایی ابزار اندازه گیری نیز اینست که اگر سنجش، تحت شرایط مشابه مجددا تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد، مشابه و قابل اعتماد است؟ ابزار سنجشی معتبر است که دارای ویژگی های سازگاری و باز پدیدآوری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسانی تولید نماید. اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیق علمی را ناروا و بی اعتبار سازد. در مبحث روایی به گونه کلی ذات واقعیت مورد پرسش قرار می گیرد. اعتبار را می توان بدون تفحص در باره مقیاس متغیرها مطالعه نمود. اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنای متغیرها امکان پذیر نیست.

معمولا به منظور برآورد میزان روایی پرسش نامه و سوالات مطروحه در آن، از نظر خبرگان، کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع تحقیق و پرسش نامه استفاده می شود. اعمال نظر و در صورت نیز، اصلاحات خبرگان و اساتید، محقق را از روایی پرسش نامه و تطابق موضوع با سوالات و قابلیت استفاده و به جا بودن سوالات مطروحه مطمئن ساخته و مشخص خواهد نمود که سوالات پرسش نامه تا چه اندازه قدرت توضیح دهی مدل و آزمون فرضیات را خواهند داشت.

جهت محاسبه پایایی، روش های متفاوتی وجود دارد از جمله : روش اجرای دوباره (بازآزمایی)، روش موازی یا همتا، روش تصنیف یا دو نیمه کردن و ضریب آلفای کرونباخ. کارشناسان آماری مرکز توسعه مهارت های آکادمیک ایده آمادگی دارند تا آزمون های مربوط به اعتبار سنجی پرسشنامه را انجام داده و نهایتا پرسشنامه ای متعبر در اختیار شما قرار دهند.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

کانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد.

پرسشنامه استاندارد

یک پرسشنامه استاندارد چه ویژگی هایی دارد؟

یک پرسشنامه استاندارد چه ویژگی هایی دارد؟

پرسشنامه استاندارد مجموعه ای از سوالات از پیش تعیین شده است که برای جمع آوری اطلاعات خاص درباره گروهی از افراد یا موضوعی طراحی شده است.

ابزاری است که معمولاً در تحقیقات، نظرسنجی ها و ارزیابی ها استفاده می شود.

سوالات توسط متخصصان تهیه شده و به گونه ای طراحی شده اند که دقیق، واضح و عینی باشند.

سوالات ممکن است باز یا بسته باشند. پرسش‌های باز به پاسخ‌دهندگان اجازه می‌دهند تا پاسخ‌های دقیق را به زبان خودشان ارائه دهند، در حالی که سؤالات بسته طیف محدودی از پاسخ‌ها را ارائه می‌دهند که معمولاً به صورت چند گزینه‌ای، مقیاس رتبه‌بندی یا سایر پاسخ‌های از پیش تعیین‌شده سازماندهی می‌شوند.

پرسشنامه‌های استاندارد برای استفاده توسط افراد یا گروه‌های متعدد طراحی شده‌اند و اغلب برای پایایی و اعتبار مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که نتایج منسجم و دقیقی تولید می‌کنند.

اعتبار سنجی پرسشنامه چگونه انجام می شود؟

اعتبار سنجی یک پرسشنامه گام مهمی در حصول اطمینان از اینکه داده های جمع آوری شده قابل اعتماد، دقیق و عاری از سوگیری هستند است. مراحلی که در فرآیند اعتبارسنجی پرسشنامه وجود دارد به شرح زیر است:

آزمون آزمایشی: یک آزمون آزمایشی از پرسشنامه با نمونه کوچکی از پاسخ دهندگان برای آزمایش وضوح، قابل فهم بودن و امکان سنجی سؤالات انجام دهید.

روایی صوری: متخصصان در این زمینه باید پرسشنامه را بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که سؤالات آنچه را که قرار است اندازه گیری کنند و از نظر فرهنگی مناسب هستند را می سنجد.

روایی محتوا: این از طریق مطالعه کامل سؤالات تعیین می شود تا اطمینان حاصل شود که آنها تمام جنبه های مفهوم مورد سنجش را پوشش می دهند.

روایی معیار: نتایج به دست آمده از پرسشنامه را می توان با معیار طلایی همان متغیر برای سنجش میزان توافق مقایسه کرد. به عنوان مثال، مقایسه نتایج یک پرسشنامه افسردگی با یک ابزار تشخیصی تثبیت شده.

روایی سازه: از تجزیه و تحلیل های آماری برای ارزیابی اینکه چگونه پرسشنامه مفهوم اساسی یا ساختاری را که برای اندازه گیری آن در نظر گرفته شده است، اندازه گیری می کند.

پایایی: این امر با اجرای بیش از یک بار پرسشنامه برای همان گروه از پاسخ دهندگان و مقایسه نتایج ارزیابی می شود.

سازگاری درونی: این امر با ارزیابی چگونگی ارتباط هر سوال با سایر سوالات پرسشنامه ارزیابی می شود.

پس از تکمیل فرآیند اعتبار سنجی، می توان تنظیماتی را برای بهبود اثربخشی پرسشنامه و افزایش دقت داده های جمع آوری شده انجام داد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

کانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد.

مقاله نویسی

هدف از نگارش مقاله های علمی پژوهشی چیست؟ 

هدف از نگارش مقاله های علمی پژوهشی چیست؟ 

هدف از نگارش مقاله های علمی پژوهشی چیست؟ 

ساعد نیوز: وظیفه یک محقق این است که نتایج تحقیقات خود را تا آنجا که می توانید در اختیار دیگران قرار دهد و این کار جز با نگارش مقاله و چاپ آن در نشریات معتبر دنیا امکان پذیر نیست.

نوشتن یک مقاله علمی تقریبا برای همه محققین بخصوص دانشجویان مقطع ارشد که تجربه ای در نگارش مقاله ندارند، کار نسبتا دشواری می باشد. اما با این وجود، ارزش و اعتبار هر کار پژوهشی به انتشار آن در نشریات و مجلات معتبر می باشد. اما با توجه به اینکه اکثر مقالات منتشر شده در جهان به زبان انگلیسی می باشند، بنابراین محققین کشورهای آمریکایی و اروپایی که زبان مادری آنها انگلیسی می باشد، نگارش مقاله به زبان انگلیسی برای آنها کار آسانی می باشد. اما در بیشتر کشورهای آسیایی از جمله ایران، نگارش مقاله به زبان انگلسی برای بسیاری افراد بخصوص دانشجویان، بسیار مشکل است.

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

نشریات و مجلات علمی مختلفی وجود دارند از جمله مجله های علمی-پژوهشی، کتابچه های خلاصه مقالات کنگره ها و سمپوزیوم ها،گزارش نامه ها ، خبرنامه ها و نشریه های مروری سالیانه. اما با وجود این تنوع، اساس اصلی تحقیقات علمی، مقالات پژوهشی می باشند که یافته های جدیدی را به جهانیان عرضه می کنند. بیشتر مجلات و نشریات معتبر جهان، مقالات علمی پژوهشی را منتشر می کنند. هر مجله و نشریه ای تعریف خاصی از مقاله های پژوهشی دارد، اما تقریبا تمامی آنها، پیرامون عبارت ” پژوهش های دست اول ” (original research) می باشند.

هر فردی دلایل خاص خود را از نگارش مقاله دارند. ممکن است یک فردی برای ترفیع شغلی خود اقدام به نگارش و چاپ مقاله نماید. برخی دیگر با هدف شرکت در یک کنفرانس بین المللی یا سمینار داخلی دست به نگارش مقاله بزند. یا دانشجویان مقطع ارشد برای اخذ 2 نمره پایان نامه خود و یا اخذ بورسیه برای ادامه تحصیل در کشور دیگری اقدام به چاپ مقاله نماید. این موارد امروزه می توانند از دلایل شایع برای نوشتن مقاله باشند، اما بعنوان یک هدف کلی، می توان گفت که وظیفه یک محقق این است که نتایج تحقیقات خود را تا آنجا که می توانید در اختیار دیگران قرار دهد و این کار جز با نگارش مقاله و چاپ آن در نشریات معتبر دنیا امکان پذیر نیست. انتشار نتایج مطالعات تحقیقاتی می تواند باعث گسترش و پیشرفت مرزهای دانش شده و باعث تشویق محققین به انجام پژوهش های جدید شود.

با توجه به استاندارد های بالای مجلات پژوهشی در خصوص چاپ مقالات، عبور از فیلتر داوری و پذیرش در مجلات معتبر علمی بسیار مشکل می باشد. پژوهش های زیادی امروزه در حال انجام است اما در نهایت تعداد کمی از آنها پذیرفته شده و به مرحله چاپ می رسند.
اما اگر محققی مهارت کافی در نگارش مقاله پژوهشی خوب داشته باشد، مطمئنا مقاله او بدون هیچ ایرادی از سوی مجلات علمی پذیرفته خواهد شد. از سوی دیگر چنین افرادی در نگارش سایر مقالات ( مروری، سمپوزیوم، خبرنامه، کنفرانسی و…) هیچ مشکلی نخواهند داشت و به راحتی می توانند این مقالات را بنویسند.

تحلیل داده های آماری

نحوه پارافریز متون توسط خود نویسنده

نحوه پارافریز متون توسط خود نویسنده

نحوه پارافریز متون توسط خود نویسنده

زمانی که نویسندگان به مرحله پارافریز مقاله می‌رسند سوالی که برای آنها ایجاد می‌شود این است که آیا خودمان می‌توانیم مقاله را پارافریز کنیم یا خیر در این مطلب تصمیم داریم کلیه فرآیند پارافریز مقالات را به صورت مرحله به مرحله برای شما عزیزان آموزش دهیم.

پارافریز چیست؟

مقالات و پایان نامه های علمی که پایه علمی دارند باید حامل اطلاعات جدید و به روز باشند. نویسندگان متون علمی باید در نظر داشته باشند که اخلاق در پژوهش بسیار مهم تر از محتوای مقاله است. داوران از شما توقع تحقیق و پژوهش دارند و اقداماتی از جمله دستبرد زدن به محتوای مقالات دیگران و سرقت علمی اعتبار مطلب علمی شما را زیر سوال خواهد برد از این رو همیشه به نویسندگان توصیه شده است تا حدی که می توانند از ارتکاب به سرقت علمی و استفاده از محتوای تحقیقات دیگران به شدت اجتناب کنند. اما در موارد بسیاری پیش آمده است که بعد از ریجکت مقاله توسط بخش داوری نویسنده ادعا کرده است که از وجود چنین تشابهات علمی و ادبی در متن مقاله پیشگیری کنند به منظور پیشگیری نویسنده می بایست تمام محتوای مقاله خود را قبل از سابمیت پارافریز کند. پارافریز به معنای بازنویسی مجدد متن به منظور پیشگری از ارتکاب به سرقت علمی می باشد. روش های تشخیص سرقت و نحوه برطرف کردن آنها بسیار ساده می باشد و فقط کافی است نویسنده روش ها و متد های موجود را بشناسد و سپس مرحله به مرحله شروع به انجام پارافریز کند. انجام یک پارافریز صحیح در گرو فهم درست مطالب مد نظر نویسنده می باشد یعنی فردی که مقاله را نوشته و یا در زمینه تخصصی مقاله سواد و دانش کافی داشته باشد بهتر می تواند پارافریز را انجام دهد. اما چنانچه مقاله به انگلیسی ترجمه شده باشد لازم است ویراستار علاوه بر دانش تخصصی موضوعی سواد کافی برای درک لغات زبان انگلیسی داشته باشد.

آیا خود نویسنده می تواند سرقت علمی موجود در جمله را تشخیص دهد؟

تشخیص سرقت علمی و تشابهات موجود در متن علمی چندان کار دشواری نمی باشد و نویسنده باید خود قادر به تشخیص آن باشد البته روشن است که تشخیص سرقت علمی موجود در جملات بدون ابزارهای موجود ممکن نخواهد بود و هیچ کس نمی تواند ادعا کند بدون نرم افزارهای سرقت علمی متوجه سرقت علمی شده باشد. از این رو توصیه می کنیم برای تشخیص سرقت علمی حتما از نرم افزارها و سایت هایی کمک بگیرید که قدرت بسیاری در زمینه تشخیص تشابهات علمی داشته باشند. خوشبختانه ابزارهای موجود کاملا تضمینی و پیشرفته می باشند و برای تشخیص تشابهات علمی و ادبی کاملا مناسب هستند. نویسنده باید یکی از این ابزارها ی موجود را انتخاب کند و توسط آن اقدام به تشخیص سرقت علمی موجود در جملات کنند.

همانطور که ذکر شد نویسنده به راحتی می تواند سرقت علمی موجود در جملات را به راحتی تشخیص دهد فقط کافی است نحوه کار کردن با ابزارها را بشناسد. برای تشخیص سرقت علمی موجود در جملات باید متنی که احساس می کنید سرقت علمی دارد را وارد بخش مشخص شده نمایید و ابزار مربوطه بررسی را انجام خواهد داد و بخش هایی که دارای سرقت علمی باشند را به صورت هایلایت برای شما مشخص خواهد کرد از طرف درصد تشابه نیز بیان خواهد شد. تصویر زیر نمونه ای از تشخیص سرقت علمی می باشد که بخش ها به صورت هایلایت و با بیان درصد تشابه نوشته می شوند.

تصویر

نکته: چون دسترسی به پایگاه داده برخی از مجلات به صورت پولی می باشد و هچکس نمی تواند به صورت رایگان مقالات را مشاهده کند استفاده از نرم افزار ها و سایت هایی که به صورت رایگان در دسترس می باشد چندان توصیه نمی شود چون این نرم افزار ها دسترسی به پایگاه داده مجلات معتبر پولی ندارند و بهتر است که از نرم افزار ها و سایت هایی که با پرداخت هزینه خدمات ارائه می کنند استفاده کنید.

نحوه رفع سرقت علمی از جملات

برای رفع سرقت علمی موجود در جملات سه روش وجود دارد که کاملا تضمینی و اثبات شده می باشد. بعد از تشخیص توسط چهار روش زیر می توانید متن خود را ناب و جدید کنید و سرقت علمی موجود در جمله خود را رفع نمایید.

تغییر ترتیب کلمات

این روش یکی از روش های بسیار راحت برای پارافریز متن می باشد تغییر ترتیب کلمات جمله کار دشواری نیست و به راحتی از عهده هر فردی برمی آید فقط باید مد نظر داشته باشید که در حین تغییر ترتیب کلمات جمله گرامر و معنای جمله به هم نخورد و شکل منظم و منسجمی داشته باشد.

تغییر گرامر جملات

تغییر گرامر جملات یکی از روش های پارافریز متن می باشد که شاید کمی دشوار به نظر برسد چون روشن است که زمانی که شما می خواهید گرامر جمله را تغییر دهید شاید لازم باشد حروف ربطی و … به متن بیفزایید تغییر گرامر جملات یک روش رایج و بسیار ساده می باشد.

تصویر

جایگزینی کلمات مرتبط

هر کلمه در زبان فارسی و انگلیسی ممکن است کلمات مترادف و هم معنی بسیاری داشته باشد که شما باید با حفظ معنا و مفهوم جمله کلمات مترادف در جمله به کار ببرید. به کار بردن کلمات جدید در متن به ناب بودن جمله کمک بسیاری خواهد کرد.

کاهش بند ها و جزئیات

کاهش بندها در بازنویسی به معنای حذف یا کم کردن بخش هایی از جمله است که ممکن است پیچیده باشد، اما در عوض این بخش از عبارت در جمله ای دیگر و به شکلی متفاوت بازگو می ­شود.

دانشجو با کمک نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی می تواند به سادگی سرقت علمی موجود در متن را تشخیص دهد و سپس توسط این چهار روش بسیار ساده متن را بازنویسی و پارافریز کند. فقط باید توجه داشته باشید حین پارافریز و بازنویسی متن آسیبی به معنا و مفهوم جمله و پاراگراف وارد نشود. بهتر است فردی که پارافریز را برعهده می گیرد در زمینه تخصصی متن دانش و اطلاعات کافی داشه باشد و بتواند از کلماتی در بازنویسی استفاده کند که مفهوم جمله را حفظ نماید. چنانچه مقاله به زبان انگلیسی نوشته یا ترجمه شده است حتما برای پارافریز آن دانش تخصصی انگلیسی نیز لازم است.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

تحلیل داده های آماری

ساده ترین راه برای چاپ مقاله در مجلات معتبر

ساده ترین راه برای چاپ مقاله در مجلات معتبر

ساده ترین راه برای چاپ مقاله در مجلات معتبر

انتشار مقاله در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی نیازمند صرف زمان و هزینه بسیار زیادی می‌باشد که به دلیل زمان و هزینه بسیار بالا از عهده برخی از نویسندگان خارج است که بتوانند مقاله ای در مجلات معتبر منتشر کنند از این رو در این مقاله سعی کرده ایم ساده ترین راه برای چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی را برای شما آموزش دهیم.

چاپ مقاله

همواره تقویت رزومه و اخذ پذیرش مقاله از مجلات معتبر داخلی و خارجی یکی از دغدغه های دانشجویان می باشد و یک حالت رقابتی پیش روی آنها قرار داده است تا دانشجویان بتوانند با به کارگیری مهارت و توانایی های خود مقاله علمی با کیفیت و معتبر نگارش کنند و آنرا در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی منتشر کنند تا از این طریق امتیازاتی برای رزومه خود کسب نمایند. اما با توجه به اینکه انتشار مقاله در مجلات معتبر نیازمند آگاهی و دانش نویسنده می باشد و از طرفی زمان بسیاری نیاز دارد توصیه می کنیم روش های اصولی انتشار مقاله را بشناسید و سعی کنید با یک روش اصولی و سریع مقاله خود را در مجلات معتبر منشتر سازید. مقاله زمانی می تواند نظر داوران مجلات را به خود جلب نماید که محتوا و موضوع آن ناب باشد و بتوان به آن استناد کرد، از این رو توصیه می شود حتما روش های نگارش و مراحل چاپ مقاله را به خوبی بشناسید.

نگارش مقاله اثرات مثبتی بر روند رو به رشد کلیه علوم را دارد. برخی از کارشناسان و نیروهای فنی مستقر در کارگاه ها، به جهت درگیر بودن مستقیم با فعالیت های اجرایی، تجربیاتی را کسب می کنند که انعکاس آن می تواند کمک بزرگی به جامعه علمی جهان باشد.اله و آموختن چگونگی نوشتن آن می تواند کمکی قابل ملاحظه به آن دسته از نیروهای متخصصی باشد که تاکنون اقدام به مقاله نویسی ننموده و با روند آن آگاهی ندارند. تشویق کارشناسان به مقاله نویسی و انتقال تجربه به جامعه علمی، می تواند پایه های استواری جهت شکل گیری سریعتر دانش در جهان شود.

معرفی ژورنالهای معتبر و تخصصی

از جمله ژورنالهای معتبر و تخصصی که می شناسید برای چاپ مقاله ژورنالهای isi, isc, pubmed, jcr, scopus می باشند. برخی از این ژورنالهای دارای ضریب کیفی می باشند و به عبارتی دارای ایمپکت فکتور هستند و برخی دیگر از ژورنالها بدون ایمپکت می باشند. بنابراین بسته به کیفیت هر ژورنال می بایست اعتبار سنجی کنید و تصمیم گیری نمایید که مقاله شما کیفیت کافی برای چاپ در کدام یک از ژورنالها را دارد.

چگونه می توان زمان داوری یک مجله را تخمین زد؟

معرفی پایگاه تامسون رویترز

یکی از بزرگترین پایگاههای نمایه کننده مجلات معتبر در سطح دنیا پایگاه تامسون رویترز می باشد. مقالات تخصصی و معتبر در تمامی حوزه های تخصصی قابل پذیرش در این ژورنالها می باشند و این موسسه کلیه ژورنالهای خود را به دو دسته تخصصی تقسیم می کند ژورنالهای دارای ایمپکت فکتور فوق تخصصی که با عنوان ژورنالهای jcr معروف می باشند و ژورنالهای بدون ایمپکت که معروف به isi می باشند در این موسسه کلیه ژورنالها به صورت کاملا تخصصی و با کیفیت می باشند ولی چاپ مقاله در ژورنالهای دارای ایمپکت فکتور به مراتب دشوارتر می باشد. مجلات موسسه تامسون رویترز به دلیل اعتبار بالا و سطح کیفی بسیار بالا در کل داوری سختتری نسبت به سایر ژورنالهای معتبر و تخصصی دارند. موسسه تامسون رویترز هر سال لیست ژورنالها را به روزرسانی می کند و ژورنالهایی که افت اعتبار داشته اند را از این لیست حذف می کنند و ژورنالهایی که اعتبار بالاتری دارند را به این پایگاه می افزایند. در کل ژورنالهای تخصصی این موسسه اعتبار چندین برابر بالاتری نسبت به سایر ژورنالها دارند.

پایگاه pubmed

این پایگاه صرفا متعلق به مقالات تخصصی گروه پزشکی و پیراپزشکی می باشند. مقالات معتبر و تخصصی که در گروههای تخصصی پزشکی و پیراپزشکی نگارش می شوند. دانشجویان و اساتید گروه پزشکی و پیراپزشکی برای اینکه موفق به اخذ مزایای پژوهشی شوند می توانند اقدام به چاپ مقالات تخصصی در ژورنالهای معتبر pubmed نمایند. پاب مد (به انگلیسی PubMed) در ژانویه سال ۱۹۹۶ توسط کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا راه اندازی شد. یک موتور جستجوی تحت وب رایگان است که دسترسی به چندین پایگاه داده اصلی در گستره وسیعی برای جستجوی مقالات منتشره در رشته های پزشکی، زیست شناسی، پرستاری، داروسازی، دندان پزشکی، دامپزشکی، مامایی، مراقبت های پزشکی، آموزش بهداشت، روانپزشکی و روانشناسی، بیومدیکال را فراهم می کند که در واقع بالغ بر ۲۲ میلیون منبع را پوشش میدهد که از طریق مختلف مانند بانک مدلاین جمع آوری شده اند. مدلاین بزرگترین زیرمجموعه از پابمد می باشد.

تصویر

پایگاه scopus

اسکوپوس بزرگترین پایگاه اطلاعاتی «چکیده» و «استنادی» جهان است که علاوه بر چکیده مقالات، فهرست منابع هر مقاله را نیز نشان می دهد بنابراین امکان محاسبه تعداد استنادات برای هر مقاله امکان پذیر می شود. اسکوپوس بیش از ۲۲۰۰۰ عنوان و ۵۰۰۰ ناشر را پوشش می دهد و از آنجایی که به صورت روزانه به روز رسانی می شود تا جدیدترین پژوهش ها و اطلاعات علمی روز را در زمینه های مختلف از جمله تکنولوژی، پزشکی، علوم اجتماعی و هنر در خود جا دهد، این عدد هر لحظه تغییر می کند. اسکوپوس اواخر سال ۲۰۰۴ توسط یک ناشر هلندی به نام الزویر راه اندازی شد و خیلی سریع به معتبرترین پایگاه اطلاعاتی تبدیل شد. پایگاه استنادی اسکوپوس برای هر نویسنده مقاله یک پروفایل شخصی در نظر می گیرد و اطلاعات مهم آن­ ها را در آن به نمایش می گذارد.

پایگاه isc

ISC مخفف پایگاه علوم جهان اسلام یا Islamic World Science Citation Center است. ISC یک پایگاه اطلاع رسانی علمی است و با هدف رتبه بندی دانشگاه های ایران و جهان اسلام و مجلات علمی کشورهای اسلامی براساس معیارهای علم سنجی به وجود آمده است. این پایگاه با پیشنهاد ایران به وجود آمده و مرکز اصلی آن در ایران و شهر شیراز می باشد. در بین ژورنالهای داخلی بیشترین امتیازات پژوهشی متعلق به مقالات تخصصی isc می باشد که بسیار معتبر و تخصصی می باشند و امتیازات پژوهشی آنها در حد مجلات isi می باشد.

امتیاز چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

امتیازات چاپ مقاله در مجلات ایمپکت دار بصورت زیر است:

 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا از طرح پژوهشی دانشجو 6-7 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 5-7 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر پایین از طرح پژوهشی دانشجو 5-6 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 4-6 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی از طرح پژوهشی دانشجو 2-6 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی خارج از طرح پژوهشی دانشجو 2-5 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله علمی ترویجی در مجلات داخلی و خارجی
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی داخلی از طرح پژوهشی دانشجو 1-4 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی داخلی خارج از طرح پژوهشی دانشجو 1-3 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه از طرح پژوهشی دانشجو تا 2 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه خارج از طرح پژوهشی دانشجو تا 2 امتیاز
 • اکسپت مقاله و چاپ مقاله در همایش بین المللی خارجی زبان 1-2 امتیاز دارد.
 • اکسپت مقاله و چاپ مقاله در همایش بین المللی فارسی زبان 1-75/1 امتیاز دارد.
 • اکسپت مقاله و چاپ مقاله در همایش ملی یا منطقه ای 1-5/1 امتیاز دارد.

اصول و قواعد کلی مقاله نویسی

نحوه نگارش مقاله

عنوان مقاله

عنوان هر اثر جلوه ای از هویت آن اثر است؛ خواه اثر هنری باشد یا علمی. عنوان فشرده ای منضبط از مطالب متن است، بنابراین انتخاب عنوانی مناسب که معرف کامل موضوع مقاله باشد، ضروری است. عنوان انتخاب شده از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا باید معرف کامل مقاله نوشته شده باشد. بارها مشاهده شده است که به جهت مغایرت در عنوان، با موضوعات نوشته شده در مقاله، کلیات مقاله مردود اعلام گردیده است . پیشنهاد می شود جهت انتخاب عنوان مقاله، با تعدادی از کارشناسان موفق مشورت گردد.

2– چکیده مقاله

همواره چکیده مقاله مورد توجه صاحب نظران قرار می گیرد. نیاز است تا چکیده مقاله نگاهی کلی به موضوع مقاله ، فعالیت انجام شده، نظرات نگارنده و نتیجه به دست آمده باشد. چكیده خلاصه كوتاهی از مقاله همراه با نكات اصلی متن مقاله است و به گونه ای تنظیم می شود كه خواننده را در تصمیم گیری برای مراجعه یا عدم مراجعه به اصل مقاله قادر می سازد. در صورتی که چکیده مقاله به صورت کامل و تخصصی نوشته شود، خواننده به قرائت کامل مقاله تشویق شده و با اهداف و تجربیات نگارنده بیشتر آشنا می گردد .

3– واژه های کلیدی

برخی از پژوهشگران جهت به دست آوردن مطلب مورد نظر خود با تایپ کلمه مدنظر، اقدام به جستجو در صفحات اینترنت می نمایند. واژه های کلیدی در مقالات نیز نماینده موضوعات مطرح شده در مقاله می باشد. لذا نیاز است تا کلماتی که اصل مقاله بر اساس آن نوشته شده است، در واژه های کلیدی آورده شوند.

4– مقدمه( طرح مسئله )

مطالب نوشته شده در مقدمه باید کامل و جامع باشد فعالیت های موجود که در زمینه موضوع مقاله در محافل علمی و اجتماعی صورت می گیرد، بررسی سوابق مطالعاتی دیگران، چگونگی شکل گیری ایده نگارنده جهت نگارش مقاله، تاریخچه موضوعی که نگارنده در خصوص آن اقدام به نگارش نموده است، مقایسه فعالیت های پیشین با موضوعی که در مقاله مطرح شده است، شرح مختصری از دلیل برتری موضوع پیشنهادی نگارنده و نهایتاً هدفی روشن از ارایه مقاله در قسمت مقدمه آورده شود .

5– مواد و روش ها (تکنولوژی پیشنهادی)

روند کامل فعالیت انجام شده در دوره تحقیق می بایست در این قست آورده شود. خواننده باید بتواند تا با خواندن قسمت مواد و روش ها، از کلیه فعالیت ها، تجربیات کسب شده و علوم جدید مطرح شده آگاهی یابد. نیاز است تا از کلی گویی در این قسمت خودداری شده و روند اعلام مطالب به صورت منطقی و کاملا علمی صورت گیرد. پراکنده گویی در این قست باعث سردرگمی خوانندگان خواهد شد. ارایه راه کارهای کاملاً علمی و استناد به تجربیات کسب شده از عوامل موفقیت نگارش بخش مواد و روش ها است.

در بخش مواد و روش ها می توان بخش های مرتبط با موضوع مقاله را بطور جداگانه و با عناوین مشخص مطرح نمود. برای مثال اگر عنوان مقاله در خصوص ایجاد زهکش سراسری باشد، می توان در قسمت مواد و روش ها از عنوانی تحت عنوان “: چگونگی اجرای زهکش ” ، ” مصالح به کار گرفته شده ” و دیگر موارد مرتبط استفاده نموده و در خصوص هر کدام از آن ها توضیحاتی جامع و مستند را ارایه داد.

تصویر

6– تجزیه و تحلیل

برخی از مقالات به جهت بهره گیری از مستنداتی گوناگون و یا استفاده از فرمول های مختلف ریاضی، نیاز به تحلیل و تجزیه نتایج کسب شده دارند. مطرح شدن این قسمت از مقاله، دلالت بر توان نگارنده جهت تکمیل علمی مقاله را دارد.

7– نتیجه گیری

جمع بندی کل مقاله و اعلام نتیجه ای مشخص و شفاف از مواردی است که می بایست در قسمت نتیجه گیری مطرح شود. در نتیجه گیری نباید به مواردی اشاره نمود که در چکیده مقاله و یا در مواد و روش ها به آن اشاره نشده باشد. مطالب نوشته شده در قسمت نتیجه گیری، نمایانگر تلاش نگارنده مقاله در طول دوران تحقیق و فعالیت است لذا نیاز است تا از کلماتی کاملاً روشن و علمی جهت بیان نتایج به دست آمده استفاده شود. پیشنهاد می گردد جهت تکمیل این بخش نیز با کارشناسان موفق مشورت گردد.

8- منابع

منابع یعنی محلی که اطلاعات خود را از آن جا گرفته اید و شامل همه نوشته ها و حتی اطلاعات مربوط به افرادی است كه با آن ها مصاحبه كردید. برای مطالب نوشته شده از کتاب ها مشخصات کتاب را بنویسید. در مورد افراد، اسامی افرادی كه با آن ها مصاحبه كردید را به ترتیب حروف الفبا تك تك بنویسید.

9 – سپاسگزاری

هیچ کس بدون کمک دیگران نمی تواند در مراحل مختلف زندگی خصوصاً فعالیت های علمی، موفق باشد. قدردانی نمودن از کسانی که نگارنده را به موفقیت رسانده است، بیانگر شخصیت نگارنده و قدرشناسی و معرفت اوست.

مراحل آماده سازی و چاپ مقاله

برای چاپ یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی باید ابتدا تصمیم بگیرید که می خواهید مقاله را در مجلات داخلی چاپ کنید یا خارجی بعد از اینکه تصمیم گرفتید سپس باید مراحل چاپ را آغاز نمایید.مراحل چاپ مقاله به ترتیب زیر می باشد:

 • ترجمه تخصصی(برای پذیرش مقاله به مجلات خارجی)
 • ویرایش فنی ادبی مقاله رفع هر گونه تشابه و یا سرقت ادبی موجود در مقالات
 • انتخاب ژورنال معتبر برای مقاله متناسب با زمینه نگارشی مقاله و سطح علمی مقاله
 • ویرایش و فرمت بندی مقاله و تبدیل ساختار مقاله به ساختار و فرمت تعیین شده از طرف مجله
 • سابمیت مقاله به مجله مورد نظر

در مرحله داوری چند حالت محتمل است:

 • مقاله بدون هیچ تغییری مورد قبول واقع شده است. (این حالت به ندرت رخ می دهد)؛
 • مقاله نیاز به تغییر و ارسال مجدد دارد. (تغییرات عمده و زیاد)؛ به این حالت میجر ریوایز گفته می شود.
 • مقاله نیاز به تغییر و ارسال مجدد دارد.(تغییرات کوچک و جزیی)؛ به این حالت ماینور ریوایز گفته می شود.

سردبیر مجله گزارش و پیشنهادات منتقدان را برای نویسنده ارسال می کند و از او می خواهد تغییرات درخواست شده را انجام دهد. نویسنده می بایست مقاله را بازخوانی کرده و تغییرات درخواست شده را اعمال کند و دوباره مقاله را برای سردبیر مجله ارسال کند.

در این مرحله، تلاش تان را به کار بگیرید تا داوران و مرورگران را متقاعد کنید. شاید درخواستی که از شما دارند، بسیار ساده و مرتبط با جداول و مسائلی از این دست باشد. یعنی با اصلاح کردن چند مورد ساده، خواسته شان انجام شود. اما گاهی هم درخواست هایی بزرگ دارند و باید به پرسش های شان پاسخ بدهید و نقطه ای گنگ را درباره یکی از بخش های مفهومی کار شرح بدهید. در این صورت هم با فروتنی و با زبانی واضح، سعی کنید که نقاط گنگ را بشکافید و برای آنها همه چیز را توضیح بدهید.

داشتن نگاهی فروتنانه و دورماندن از عصبانیت هم در این بخش از کار لازم است. به ویژه زمانی که ایرادات و اشکالاتی بی اساس از کارتان گرفته می شود. این را به خاطر بسپارید، که امکان دارد، ایراداتی به متن تان وارد شده باشد که چندان مهم نیستند و پایه منطقی ندارند. در هر حال، شما برای عبور از سد منتقدان و مرورگران باید آنها را توجیه کنید. پس سعی تان را به کار بگیرید.

بعد از این مرحله هم سردبیر مجله با مرور دوباره مقاله تصمیم نهایی را می گیرد:

 • مقاله هنوز مناسب چاپ در مجله نیست که در این صورت رد می شود.
 • مقاله مناسب چاپ در مجله است. در این صورت دوباره برای بررسی و چک شدن به دست منتقدان سپرده می شود. در این مرحله نوبت منتقدان است تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. در اغلب موارد در این مرحله مقاله برای چاپ در مجله مورد تایید قرار می گیرد.

نحوه اعتبار سنجی مجلات علمی معتبر

راههای تشخیص

متاسفانه اخیرا برخی از افراد سود جو اقدام به دریافت و چاپ مقالات در مجلات جعلی و تقلبی و یا مجلات قرار گرفته در لیست سیاه وزارت علوم کرده اند. لذا به تمامی نویسندگان و پژوهشگران توصیه می شود قبل از اینکه مقاله خود را سابمیت کنید حتما از اعتبار مجله مطمعن شوید. سابمیت مقاله قبل از اعتبار سنجی مقاله ممکن است تمامی زحمات شما را به هدر بدهد.

چگونه مجلات جعلی و نامعتبر را شناسایی نماییم؟

 • نام مجله را به طور کامل در گوگل جستجو کنید. یعنی فقط یک یا چند کلمه اصلی را جستجو نکنید بلکه تک تک لغات اسم و عنوان مجله را به صورت کامل در گوگل درج کنید.
 • اگر اسم ادیتور مجله را می دانید، اسم ادیتور را نیز در گوگل جستجو کنید.
 • وبسایت این گونه مجلات معمولا خیلی شبیه به مجلات اصلی طراحی می شوند و فقط ممکن است در یک حرف متفاوت از هم باشند، پس وبسایت این گونه مجلات را با دقت زیاد بررسی کنید تا دچار اشتباه نشوید.
 • برخی از مجلات جعلی و نامعتبر، انواع مقالات علمی و تخصصی را در حوزه های مختلف می پذیرند در حالی که مجلات معتبر معمولا در یک حوزه اختصاصی فعالیت می کنند.
 • این گونه مجلات معمولا در بخش آرشیو خود، انبوهی از مقالات چاپ شده را دارند تا به نوعی اثبات کنند که جزو مقالات جعلی نیستند ولی شما می توانید عنوان یکی از مقالات را جستجو کنید و مطمئن شوید که قبلا در مجله ای به چاپ رسیده است یا نه. این نشان می دهد که این گونه مجلات حتی مقالات را نیز می توانند از ژورنال های معتبر کپی کرده و یا به بیان بهتر سرقت نموده و تلاش می کنند که خود را معتبر جلوه دهند.
 • قدمت تاسیس وب سایت مجلات نشانه بارز جعلی بودن یا نبودن آن ها می باشد.تاریخ تاسیس وب سایت مجلات جعلی یا نامعتبر معمولا به چند سال گذشته برمی گردد.
 • بسیاری از این مجلات به منظور جذب پژوهشگران، ایمیل خود را به آن ها می دهند، در حالی که مجلات معتبر به هیچ عنوان به کسی ایمیل خود را نمی دهند.
 • برخی از این گونه مجلات ISSN ندارند.

آدرس بررسی و اعتبار سنجی مجلات معتبر از طریق مراجعه به سایتهای زیر امکان پذیر می باشد که طبق روال فوق می توانید با مراجعه به آدرس سایت مورد نظرتان بررسی را انجام دهید.

برای جستجوی مجلات معتبر می توانید از نشانه های اینترنتی زیر برای هر یک از مجلات استفاده کنید:

آیا کمک گرفتن از موسسات چاپ مقاله قانونی است؟

کمک گرفتن از موسسات معتبر در مینه انتشار مقاله در مجلات معتبر کاملا رسمی و قانونی می باشد اما به شرطی که کلیه مراحل نگارش مقاله و گرد آوری اطلاعات مقاله برعهده خود نویسنده باشد. واگذاری نگارش مقاله به هر شخص ویا موسسه ای کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی می باشد و این مقالات صلاحیت انتشار در مجلات علمی معتبر را ندارند از این رو بسیار توصیه می شود که محققین بعد ا اتمام مراحل نگارش فقط برای روند انتشار مقاله از موسسات معتبر همراهی بخواهند.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

راهنمای جستجوی مقالات فارسی

راهنمای جستجوی مقالات فارسی

راهنمای جستجوی مقالات فارسی

مقالات منبع علمی معتبری می‌باشند که هر نویسنده ای می‌تواند برای تکمیل تحقیقات علمی خود به مقالات فارسی و انگلیسی معتبر مراجعه کند به همین جهت در این بخش تصمیم داریم نحوه جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی را برای شما عزیزان آموزش دهیم.

شما از راههای مختلفی میتوانید مقاله مد نظرتان را جستجو کنید اما اخیرا با توجه به افزایش منابع جعلی و نامعتبر اعتماد به برخی از پایگاههای علمی دشوار شده است از همین رو شما به عنوان یک محقق بهتر است منابع علمی متعددی در اختیار داشته باشید که در این بخش تمامی پایگاه های علمی معتبر را برای شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.

چگونه به مقالات فارسی دسترسی داشته باشیم:

 1. تمام پژوهش ها در مقاله ها خلاصه نشده اند، شاید بهتر باشد به دنبال گزارش ها، اخبار و مصاحبه ها نیز باشید.
 2. تمامی امقالات در اینترنت معتبر نیستند. بلکه مقالاتی برای ارجاع دادن معتبر هستند که توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت در قالب نشریات تخصصی تأیید شده اند.
 3. مقالات تأیید شده در انواع برتر علمی پژوهشی، ترویجی، تخصصی و … می آیند که بهترین آنها همان مقالات علمی پژوهشی است.
 4. همه مقالات چاپ شده در اینترنت نمایه نمی شوند. و ین کار جستجوگر را سخت می کند.
 5. همه مقالات بلا فاصله نمایه نمی شوند.

برای دسترسی به مقالات نمایه شده به سایت های زیر بروید:

 • مگیران: http://www.magiran.com/
 • جهاد دانشگاهی: http://sid.ir/
 • مجلات تخصصی نور: http://www.noormags.ir/
 • پایگاه ISC: http://ecc.isc.gov.ir/searchEjournals/0
 • مقالات فارسی همایشی: در SID بگردید و یا اینکه به سیویلیکا بروید: http://www.civilica.com/
 • سایت های دانشگاهی همچون پاد: http://pad.um.ac.ir/

۷- اگر مقاله ای را در مگیران و هر سایت دیگری یافتید و نتوانستید دانلود کنید عنوان مقاله را در گوگل سرچ کنید تا به سایت اصلی مقاله دسترسی آزاد داشته باشید.
۸- یافتن از منبع اصلی بانک مقالات و پیدا کردن عمومی را هدف خود در یافتن مقالات فارسی قرار دهید.
۹- هرچه موضوع شما جدید باشد منابع فارسی کمتری پیدا خواهید کرد.
۱۰- اگر مقاله ای نیافتید، به جدید بودن موضوع خود ایمان نیاورید، به دنبال کلیدواژه های دیگر باشید: توریسم، گردشگری، سیاحت هرسه به یک معنی هستند.
۱۱- از کلیدواژه ها و منابع، مقالات یافته شده برای جستجوهای دیگر خود استفاده کنید.
۱۲- به مشکلات موتورهای جستجوی سایت های نمایه کننده پی ببرید و شاید بهتر باشد از جستجوی گوگل با محدود کردن سایت نمایه کننده استفاده کنید. مثلاً: “گردشگری site:sid.ir”

پایگاه مگ ایران

«پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشورmagiran»، بزرگ ترین و کامل ترین پایگاه و موتور جستجو برای جستجوی مقالات علمی فارسی است. این پایگاه اطلاعاتی در سال ۱۳۸۰ با هدف جمع آوری مجلات ایران و تهیه یک مرجع کامل از نشریات ایرانی مشغول به فعالیت شد. در ایران نشریات علمی و تخصصی گوناگونی به چاپ می رسند که شاید در سطح عموم شناخته شده نباشند و گاهی حتی متخصصین هم از وجود این نشریات بی اطلاع هستند به همین دلیل مخاطبین اندکی دارند. «بانک اطلاعات علمی مگ ایران»، به وسیله ی مکاتباتی که با مدیران نشریات کشور انجام داده است تاکنون توانسته با بیش از ۱۵۰۰ نشریه همکاری نزدیکی داشته باشد و به منظور استفاده ی علاقه مندان، محققین و پژوهشگران، این نشریات را درپایگاه اطلاعاتی خود قرار دهد.

نحوه استفاده از پایگاه اطلاعاتی Magiran

بخاطر محدودیت امکانات، ارائه خدمات و دسترسی به اطلاعات و متن نشریات کاربران تنها از طریق اشتراک کاربر میسر است. تنها دسترسی به متن روزنامه های کثیرالانتشار برای سایرین نیز میسر است. پس می توان گفت که در این پایگاه اطلاعاتی دو نوع اشتراک وجود دارد:

 1. عضویت و اشتراک رایگان: خدمات رایگان شامل موراد زیر می شود :
 • دیدن مشخصات مجلات و چکیده مقالات
 • دسترسی محدود به متن مقالات موجود نشریات عضو
 • ایجاد فهرستی از نشریات مورد علاقه جهت اطلاع از انتشار آنها بوسیله ایمیل و دسترسی آسان و سریع به آنها
 1. عضویت و خرید اشتراک: در این صورت نام کاربری و کلمه عبور به کاربر تعلق می گیرد و کاربر می تواند به میزان اعتبار خود از آن استفاده کند که شامل موارد زیر می باشد:
 • دسترسی داشتن به متن کامل مقالات
 • دریافت هفتگی فهرست نشریات تازه منتشر شده از طریق ایمیل
 • مطالعه نشریات و مقالاتی که بصورت رایگان در پایگاه اطلاعاتی قرار داده شده است
 • استفاده از سیستم اعتباری پایگاه جهت خرید مقالات ، نسخه الکترونیکی نشریات و اشتراک نسخه چاپی
 • و…

معرفی پایگاه جهاد دانشگاهی

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و اشاعه اطلاعات علمی، گسترش و ارتقای خدمات اطلاع رسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوش های علمی و دستیابی آسان محققان به آخرین منابع اطلاعاتی منتشر شده در نشریات و دستآوردهای پژوهشی و نهایتاً افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور، در 16 مرداد سال 1383 راه اندازی گردید.
همواره این پایگاه سعی نموده است که منابع علمی را با دو ویژگی “جامعیت و روزآمدی” به همراه سرویس ها و خدمات ویژه و کارآمد در جهت اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش به صورت دسترسی آزاد (Open Access) در اختیار محققان و دانش پژوهان قرار دهد.

خدمات عمده پایگاه SID عبارتند از:

 • جستجو و ارائه چکیده مقالات نشریات علمی – پژوهشی کشور
 • دسترسی به متن کامل (Full Text) مقالات
 • معرفی و ارائه مقالات نشریات ایرانی نمایه شده در ISI
 • دسترسی به مجموعه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین‏المللی
 • سرویس گزارش­های استنادی نشریات علمی – پژوهشی کشور (JCR) از طریق شاخص تأثیر (Impact Factor) و شاخص آنی (Immediacy Index)
 • معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پر استناد
 • سرویس ارسال الکترونیکی مقالات (Online Submission) و رهگیری پیشرفت کار توسط نویسندگان
 • خدمات دیگر
تصویر

پایگاه مجلات تخصصی نور

معرفی پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags)

پايگاه مجلات تخصصي نور از مجموعه پایگاه های مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي است که وظيفه شناسايي و عرضه مجلات تخصصي علوم انساني و اسلامي را بر عهده دارد .

بر كسي پوشيده نيست كه امروزه مجلات – به ويژه در حوزه موضوعات تخصصي – به یکی از مهمترین ابزارهای تولید، عرضه، نقد و استفاده از علوم تبدیل شد­ه­اند.

با ورود اینترنت به عرصه اطلاع رسانی علمی، اين كاركرد ابعاد گسترده­تري يافته و اين امكان فراهم شده است تا بسیاری از مجلات نیز با به کار گیری ابزار جدید به شکلی نو و کارآمدتر در اختیار محققان قرار گیرند.

در همین راستا شبکه جهانی نور وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از سال 1377 اقدام به عرضه مجلات مربوط به علوم اسلامی و علوم انسانی بر روی پایگاه حوزه نمود. استقبال کاربران از يك سو و قابلیتهای روز افزون مورد نیاز متخصصان مراجعه کننده از سوي ديگر، اين شبكه را بر آن داشت تا با راه اندازی «پایگاه مجلات تخصصی نور» پاسخگوی این نیاز باشد.

آنچه در اين پايگاه عرضه شده است حاصل تلاش بی وقفه همکاران ما در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور از مهرماه سال 1384 تا کنون مي­باشد.

برخی از قابلیت های فراهم آمده در پایگاه مجلات:

 • ارائه مجلات به صورت تمام تصویر
 • download مقالات دلخواه با فرمت pdf
 • جستجوی ساده و پیشرفته با دامنه های مختلف
 • بانک اطلاعات صاحبان آثار
 • نقد مقاله­ هاي مجلات و مشاهده نقدهای دیگران

همانطور که مطالعه فرمودید پایگاههای علمی بسیاری برای جستجوی مقالات فارسی وجود دارد که شما میتوانید به هر یک از پایگاهها مراجعه فرمایید توصیه میکنیم برای جستجوی منابع علمی شتابزده عمل نکنید و از پایگاههای علمی معتبر جستجو را آغاز کنید. شما همچنین میتوانید برای سابمیت و چاپ مقاله خود از باسابقه ترین کارشناسان ایران مشاوره بگیرید که این مجموعه از زمان سابمیت تا چاپ نهایی مقاله شما همراه شما خواهند بود.

تحلیل داده های آماری

تحلیل داده های آماری (فصل 4 پایان نامه و مقاله) با کیفیت بالا، در اسرع وقت و قیمت چند سال قبل!!

هزینه تحلیل داده های آماری فصل 4 پایان نامه و مقاله با کیفیت بالا، در اسرع وقت و قیمت چند سال قبل!!

دیروز در یکی از گروه های پژوهشی که مخاطبان آن اکثراً محقق با مدرک تحصیلی دکتری و حداقل ارشد هستند چند نفر اعتراض داشتند به کار یکی از آماریست ها مبنی بر اینکه حدود 6 ماهه کار و هزینه را از ما گرفته ولی تا کنون گزارش را تحویل نداده است! از شواهد هم برمی آمد که هزینه میلیونی و چند میلیونی گرفته! این تیپ به اصطلاح  آماریست ها اکثراً تبلیغات زیادی دارند و در شبکه های اجتماعی خود را متخصص معرفی می کنند و … در حالیکه در اصل کار را خودشان انجام نمی دهند و به اصطلاح برون سپاری می کنند به همین خاطر نمی توانند بعدا پاسخگو باشند.!

بر این اساس واجب دانستم که کار خود را برای یکبار دیگر معرفی کنم.

از لحاظ زمانی: پروسه کار تحلیل ما اکثر در 1 الی 2 روز نهایتاً 4 روز طول می کشد (البته اگر طرح تحقیق اشکال نداشته باشد)

قبل از شروع تحلیل ،  فصل اول و سوم به صورت کاملاً رایگان و- البته  در صورت رضایت دانشجو-  بررسی و مشکلات احتمالی به وی گزارش می گردد تا اصلاح گردد.

هزینه انجام کار ما پایین و در حدود 700 هزار 1 میلیون تومان یعنی قیمت 2 – 3 سال قبل می باشد!

قبل از انجام کار از دانشجو و محقق هزینه ای دریافت نمی گردد، البته در صورت اتمام کار هزینه به صورت یکجا دریافت و بعد از آن گزارش تحلیل ، داده ها و خروجی نرم افزار در اختیار وی قرار می گیرد.

تحلیل با نرم افزار های مختلف انجام می گیرد تا رضایت دانشجو و استاد راهنما تأمین گردد.

در صورت درخواست دانشجو فیلم آموزشی نحوه ی دفاع و توضیحات ضروری تحلیل در اختیار وی قرار می گیرد.

سعی می شود ، اشکالی در تحلیل نباشد، اما در صورت  وجود هر گونه مشکل، در اسرع وقت اصلاح می گردد و تا لحظه دفاع با دانشجو خواهیم بود.

این را به خاطر داشته باشید که هزینه تحلیل در جاهای دیگر در حدود 2 تا 3 میلیون تومان می باشد.

تحلیل با نرم افزارهای زیر پذیرفته می شود:


نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

موبایل: 09143444846 پیامک و تماس

یا پیام از طریق واتساپ–تلگرام(با واتساپ سریع تر جواب داده می شود) به شماره 09143444846

ایمیل

وبسایت: https://rava20.ir/

مقاله نویسی

نگارش، پذیرش و چاپ مقاله ISI مهندسی کامپیوتر

نگارش، پذیرش و چاپ مقاله ISI مهندسی کامپیوتر

نگارش، پذیرش و چاپ مقاله ISI مهندسی کامپیوتر

مقاله نویسی از جمله مهارت هایی است که افراد تحصیل کرده دانشگاهی باید در خصوص نگارش و چاپ آن اطلاع کافی داشته باشند. ما در این مطلب شما را با نحوه نگارش و چاپ مقالات isi رشته کامپیوتر آشنا خواهیم کرد.

در دنیایی زندگی می کنیم که هر روز خبر یک فناوری جدید به گوش می رسد و کامپیوترها با سرعتی چشم گیر در حال توسعه و پیشرفت هستند. در فصل مشترک فناوری و نوآوری، مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering) قرار دارد که یکی از پرطرفدارترین زمینه های تحصیلی و شغلی است.؛چرا که دانش آموختگان این رشته با داشتن پایه تئوری قوی، همچنین با ابداع روش های جدید و پیاده سازی برنامه های کاربردی مختلف، می توانند کمک بسیاری به بخش های گوناگون صنعت بکنند. رشته علوم کامپیوتر را می توان ارتباط دهنده دو علم کامپیوتر و ریاضیات دانست. مفهوم کلی علوم کامپیوتر مطالعه نظام مند ساختار، نحوه عملکرد الگوریتم ها، ساختار سیستم های کامپیوتری، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انجام عملیات محاسباتی ریاضی است.

مدار کامپیوتر

نگارش و چاپ مقاله ISI مهندسی کامپیوتر

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته کامپیوتر اغلب کسانی هستند که نیازمند نگارش، پذیرش و چاپ مقاله ISI مهندسی کامپیوتر هستند. اغلب این دانشجویان هم در زمان تحصیل و هم پس از فارغ التحصیلی برای ادامه تحصیل و یا به دست آوردن موقعیت تحقیقاتی در ایران و کشورهای اروپایی یا آمریکا باید رزومه پرباری داشته باشند. رزومه خوب که توجه دانشگاه ها و موسسات برتر را به خود جلب کند جز با داشتن مقالات ISI مرتبط فراهم نمی شود. نوشتن مقالات علمی به خصوص مقالات ISI در سطح بین المللی کار آسانی نیست و نیازمند تحقیق و پژوهش بسیار است؛ البته تحقیق و پژوهشی که کیفیت مطلوب را داشته باشد. به همین دلیل است که دانشجویان باید پیش از آغاز کار با مراحل آن به خوبی آشنا شوند تا در زمانی سریعتر و بدون اتلاف وقت پژوهش خود را انجام دهند.

موضوعات کاربردی مقاله ISI مهندسی کامپیوتر

رشته کامپیوتر در مقطع ارشد و دکتری، گرایش های مختلفی همچون، نرم افزار، هوش مصنوعی، سخت افزار، تجارت الکترونیک، شبکه، امنیت و … دارد. هر کدام از این شاخه ها نیز از موضوعات متنوع و به روزی تشکیل شده اند. بهتر است موضوع انتخابی برای نوشتن مقاله ISI نه تنها موضوع جدید و تازه ای در دنیا باشد بلکه مرتبط با فعالیت های علمی و پژوهشی پیشین فرد باشد. این کار به قدرتمندتر کردن رزومه کمک زیادی می کند. برای آگاهی از موضوعات جدید بهتر است سری به مقالات یکی دو سال اخیر بزنید. فراموش نکنید که رشته کامپیوتر جز رشته هایی به شمار می رود که پس از 5 سال دگرگونی و قدیمی شدن موضوعات علمی در آن امری طبیعی است. به همین دلیل نباید سراغ موضوعات 4-5 سال گذشته بروید.

استخراج مقاله ISI از پایان نامه

یکی از راه های متداول دانشجویان برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله ISI مهندسی کامپیوتر، استخراج مقاله از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری است. دانشجویانی که زمان زیای صرف تحقیق و پژوهش برای انجام پایان نامه کامپیوتر کرده اند حالا می توانند در فرصتی کوتاه تر مقاله ISI از پایان نامه خود استخراج کنند. فراموش نکنید برای اینکه بتوانید مقاله قابل قبولی ارائه دهید باید پایان نامه خود را با کیفیتی مطلوب و کاملا مرتبط با موضوعات روز دنیا انجام دهید، در غیر این صورت شانس زیادی برای این کار نخواهید داشت.

نگارش مقاله ISI مهندسی کامپیوتر

پس از انتخاب موضوع جدید و کاربردی نوبت به نگارش مقاله ISI کامپیوتر می رسد. نوشتن مقاله ISI چارچوب مشخصی دارد که باید آن را رعایت کنید در غیر این صورت شانسی برای پذیرش مقاله نخواهید داشت. بیشتر پژوهشگران ابتدا مقاله خود را به فارسی می نویسند و بعد سراغ ترجمه می روند. بازخوانی مقاله نوشته شوده توسط اساتید و یا دانشجویان مقاطع بالاتر کمک میکند پیش از ارسال مقاله از نظرات دیگران آگاه شوید و ایرادات احتمالی را برطرف کنید و مقاله را به حد کیفی قابل قبولی برسانید. البته فراموش نکنید بازخوانی مقاله ISI باید توسط افراد مطمئن انجام شود تا احتمال سرقت علمی وجود نداشته باشد.

ترجمه مقاله ISI رشته کامپیوتر

برخی از پژوهشگران با تسلطی که به زبان انگلیسی دارند مقاله خود را از ابتدا به انگلیسی می نویسند اما عمده پژوهشگران ایرانی ترجیح میدهند نگارش مقاله به فارسی باشد و سپس به ترجمه مقاله بپردازند. زیرا در این شرایط اصلاح و بازبینی مقاله ساده تر و در دسترس تر است و امکان خطا کمتر می شود. پس از تکمیل اصلاحات مقاله گاهی توسط خود شخص به انگلیسی ترجمه می شود و گاهی توسط مترجان سطح بالا برگردان انگلیسی انجام می شود. به خاطر داشته باشید مترجمی که انتخاب می کنید باید با اصطاحات علمی و همینطور تخصصی رشته کامپیوتر آشنا باشد تا بتواند بازگردانی قابل قبولی از پژوهش علمی شما انجام دهد. از طرف دیگر، پس از ترجمه نیز بازخوانی و اصلاح موارد اشتباه احتمالی (که حاصل عدم تسلط مترجم روی موضوع شما است) از ضروریات است. البته این موضوع کاملا طبیعی است و جای نگرانی ندارد.

مهندس کامپیوتر

جستجوی ژورنال برای چاپ مقاله

انتخاب ژورنال مناسب برای چاپ مقاله اگرچه کار دشواری است اما کمک گرفتن با افراد آگاه و مشاوران کار آزموده آن را تسهیل می کند. اطمینان از پذیرش و چاپ مقاله اگرچه هیچ وقت تضمینی نیست اما ذهنیت ژورنال ها و داوران آنها از دانشگاه ها و اساتید مختلف و پیش زمینه فکری آنها تسهیلگر این راه است. به همین خاطر خوب است تحقیق کنید و بدانید اساتید و هم رشته ای های شما در کدام ژورنال ها مقالات خود را چاپ می کنند. با کمی پرس وجوی ساده چند قدم جلو می روید. کمک گرفتن از موسسه ها برای پذیرش مقاله ISI هم بسیار به شما کمک میکند. البته فراموش نکنید که نباید فریب موسسات تقلبی را که تضمین 100 درصدی را بهانه ای برای جلب توجه شما می کنند، بخورید.

پذیرش و چاپ مقاله ISI رشته کامپیوتر

پس از انجام تمامی مراحل قبل، حالا مرحله نهایی فرا می رسد، پس از نگارش، نوبت پذیرش و چاپ مقاله ISI مهندسی کامپیوتر در ژورنال معتبر است. هر ژورنالی مراحل مربوط به خود را دارد و باید از طریق سایت آن مرحله به مرحله اقدام کنید. اگر آشنایی با روند کار ژورنال ها ندارید توصیه می کنیم از افراد آشنا یا موسسات معتبر کمک بگیرید تا خیالتان هم بابت پرداخت ارزی و هم فرآیند کار کاملا آسوده باشد و در سریعترین زمان ممکن کار خود را به پایان برسانید.

اهمیت مقاله ISI برای پذیرش تحصیلی از دانشگاه های خارجی

می دانیم ارائه مقاله ISI مهندسی کامپیوتر برای ادامه تحصیل دانشجویان مقطع ارشد و دکتری این رشته، در دانشگاه های خارج از ایران ضروری است. تقریبا بعید است که دانشگاهی بدون داشتن مقاله اجازه تحصیل در مقطع دکتری یا پست دکتری را بدهد. البته برای مقطع کارشناسی ارشد اغلب نیازی به ارائه مقاله نیست اما اگر برای پذیرش این مقطع نیز مقاله ارائه کنید قطعا می توانید از دانشگاه های بهتری پذیرش بگیرید یا اینکه شانس شما برای دریافت بورسیه تحصیلی افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه رزومه بهتری خواهید داشت و شانس شما برای ورود به بخش های تحقیقاتی و یا شرکت های بزرگ در بازار کار افزایش خواهد یافت.

مشارکت در چاپ مقاله ISI کامپیوتر

یکی از رشته های جذاب برای دانشجویان برای چاپ مقاله ISI مشارکتی کامپیوتر است. گستردگی موضوعات رشته کامپیوتر و همچنین دانشجویان و علاقه مندان آن، اغلب با همکاری هم تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز مقاله ISI کامپیوتر را انجام می دهند. دانشجویان با چاپ مقاله مشارکتی عمران نه تنها با همکاری هم زمان انجام تحقیق را کوتاه می کنند بلکه بر کیفیت آن نیز می افزایند.

از طرف دیگر چاپ مقاله ISI مشارکتی مهندسی کامپیوتر به دانشجویان علاقه مند به چاپ مقاله، کمک می کند تا به هزینه ای کمتر اقدام به پذیرش مقاله کنند. حتما می دانید که نگارش، پذیرش و چاپ مقاله ISI کامپیوتر هزینه های زیادی دارد. با چاپ مشارکتی مقاله کامپیوتر، تمامی هزینه ها بین اعضای گروه تقسیم می شود و هرکدام سهم کمتری می پردازند.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

مقاله نویسی

تحلیل داده های آماری(فصل 4 پایان نامه)، مقاله و

سفارش تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله و …

تحلیل داده های آماری پایان نامه ، مقاله و …  با کم ترین هزینه و بالاترین کیفیت انجام می گیرید.

تحلیل داده های کمی  با نرم افزارهای SPSS- PLS – Amos و

تحلیل داده ای کیفی با نرم افزارهای کیفی Maxquda و انویو Nvivoانجام می گیرد.

قیمت تحلیل ها بسیار پایین و پایین تر از هر جای دیگر است

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

و بسته به نوع و میزان کار معمولا بین 700 هزار تا 1 میلیون تومان خواهد بود.

البته تحلیل هایی که کار کم تری دارند با قیمت کمتر انجام می گیرد .

قیمت تحلیل ها بسیار پایین و پایین تر از هر جای دیگر است

توجه کنیداین قیمت در جاهای دیگر بین حداقل 2 تا 3 میلیون می باشد. ما در اینجا فقط برای رعایت حال دانشجویان و شرایط سخت اقتصادی این قیمت ها را در نظر گرفته ایم. در حالی که کار ما با بالاترین کیفیت و پشتیبانی عالی انجام می گیرد.

جهت سفارش با یکی از روش های زیر تماس بگیرید: 

تماس با شماره موبایل  09143444846 بگ یا ارسال اس ام اس یا پیام از طریق واتساپ و  تلگرام 

یا اینکه به ایمیل  abazizi1392@gmail.com پیام بفرستید.

وب سایت: https://rava20.ir/

تخفیف ویژه برای کافی نت داران و  کسانی که بالا 3 سفارش داشته باشند .

کیفیت بالا – قیمت پایین.

مقاله نویسی

دسته بندی متغیرها در پروپوزال

دسته بندی متغیرها در پروپوزال

تقسیم بندی برای متغیر ها وجود دارد. متغیرها از نظر نقشی که ایفا می کنند به پنج دسته تقسیم می شود.

🔹متغیرهای مستقل که یک ویژگی از یک محیط فیزیک یا اجتماعی می باشد و با انتخاب و دستکاری های محقق و پژوهشگر می تواند مقدار دار شده و تاثیر آن بر عناصر و متغیرهای دیگر تحقیق مشخص شود.

🔹دومین نوع متغیر در این دسته متغیر وابسته است. این نوع از متغیر وابسته به متغیر مستقل بود و تغییرات آن تاثیر پذیر از یک متغیر دیگر است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم اگر تحقیقی در رابطه با تاثیر تشویق در یادگیری دانش اموزان باشد تشویق کردن دانش آموزان متغیر مستقل بود و یادگیری که تاثیر پذیر از این تشویق هاست متغیر وابسته است.

🔹سومین نوع متغیر در این دسته، متغیر تعدیل کننده است. این نوع متنی می تواند از نوع کیفی و یا کمی باشد و بر جهت گیری رابطه میان متغیرهای وابسته و مستقل را تاثیر می گذارد. به عنوان مثال اگر همان عنوان تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر وپسر ذکر شود، جنسیت دانش آموزان متغیر تعدیل کننده است.

🔹متغیر های کنترلی چهارمین دسته از انواع متغیر ها هستند. اصولا در یک پژوهش محقق توانایی این را ندارد که تمامی روابط و تاثیر متغیرها بریکدیگر را بررسی کند. بدین منظور برخی از متغیر ها را کنترل می کند.

🔹آخرین دسته از متغیرها، متغیرهای مداخله گر هستند. این متغیرها، متغیرهایی هستند که پژوهشگر و محقق برای استنتاج تاثیر متغیرها ی وابسته و مستقل بر یکدیگر مورد استقاده قرار می گیرند.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما