بایگانی دسته: آموزش و پرورش

تحلیل آماری - پژوهش - کیفی - کمی - کامپیوتر

هدف‌گرایی تحصیلی: اهمیت و راهکارها

هدف‌گرایی تحصیلی: اهمیت و تأثیر آن بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی

 

تحلیل داده های آماری

تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls
تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

آموزش نرم افزارهای آماری

spss

مقدمه:
هدف‌گرایی تحصیلی به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی و عملکرد دانش‌آموزان، مورد توجه و مطالعات بسیاری قرار گرفته است. هدف‌گرایی تحصیلی به معنای توجه و تلاش دانش‌آموزان برای دستیابی به اهداف آموزشی و تحصیلی خود است. در این مقاله، به بررسی اهمیت هدف‌گرایی تحصیلی و تأثیر آن بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی خواهیم پرداخت.

۱. اهمیت هدف‌گرایی تحصیلی:
الف) تعیین هدف‌های مشخص: هدف‌گرایی تحصیلی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا هدف‌های مشخصی برای خود تعیین کنند. این هدف‌ها می‌توانند شامل افزایش دانش، بهبود مهارت‌ها، کسب نمره بالاتر و یا دستیابی به موفقیت در یک حوزه خاص باشند.
ب) افزایش تمرکز و تمایل به یادگیری: داشتن هدف‌های مشخص و قطعی، موجب افزایش تمرکز و تمایل به یادگیری در دانش‌آموزان می‌شود. آن‌ها با داشتن هدف، برای دستیابی به آن تلاش بیشتری می‌کنند و از مطالعه و تمرین بهتری برخوردار می‌شوند.
ج) ایجاد انگیزه و انرژی: هدف‌گرایی تحصیلی می‌تواند منبعی برای ایجاد انگیزه و انرژی در دانش‌آموزان باشد. آن‌ها به دلیل داشتن هدف، با احساس موفقیت و پیشرفت در تحصیلات خود، انگیزه بیشتری برای ادامه تلاش و پیشروی دارند.
د) سازماندهی و برنامه‌ریزی: داشتن هدف‌های مشخص به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا بهتر برنامه‌ریزی کنند و زمان و انرژی خود را به صورت موثرتری مدیریت کنند. آن‌ها برنامه‌های مشخصی برای دستیابی به هدف خود ترسیم می‌کنند و از تمام منابع موجود استفاده می‌کنند.

۲. تأثیر هدف‌گرایی تحصیلی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی:
الف) افزایش عملکرد تحصیلی: دانش‌آموزانی که هدف‌گرایی تحصیلی قوی دارند، به طور کلی عملکرد بهتری در دروس و آزمون‌ها از نظر نمره و ارزیابی‌ها دارند. آن‌ها با تمرکز بر هدف و تلاش بیشتر، مهارت‌ها و دانش خود را بهبود می‌بخشند و نتایج مثبتی را در تحصیلات خود مشاهده می‌کنند.
ب) ارتقاء خودکارآمدی: هدف‌گرایی تحصیلی موجب ارتقاء خودکارآمدی در دانش‌آموزان می‌شود. آن‌ها با دستیابی به اهداف تحصیلی خود، اعتماد به نفس بیشتری در قدرت خود در مواجهه با چالش‌ها و موفقیت‌های آینده پیدا می‌کنند.
ج) ایجاد انگیزه داخلی: هدف‌گرایی تحصیلی باعث ایجاد انگیزه داخلی در دانش‌آموزان می‌شود. آن‌ها به دلیل داشتن هدف، به صورت داوطلبانه و باشکوه تلاش می‌کنند و از نتایج به دست آمده لذت می‌برند. این نوع انگیزه داخلی برای پیشرفت و یادگیری برای طولانی مدت تثبیت می‌شود.
د) افزایش تعهد تحصیلی: هدف‌گرایی تحصیلی می‌تواند تعهد تحصیلی دانش‌آموزان را بهبود بخشد. آن‌ها با داشتن هدف و تلاش بیشتر، به تدریج تعهد بیشتری نسبت به تحصیلات و تکالیف خود نشان می‌دهند و به صورت مداوم در راستای دستیابی به هدف خود پیش می‌روند.

نتیجه‌گیری:
هدف‌گرایی تحصیلی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت تحصیلی و عملکرد دانش‌آموزان بسیار اهمیت دارد. داشتن هدف‌های مشخص و قطعی، تمرکز، انگیزه، خودکارآمدی و تعهد تحصیلی را در دانش‌آموزان تقویت می‌کند. بنابراین، ارائه راهکارها و استراتژی‌های مناسب برای تقویت هدف‌گرایی تحصیلی در آموزش و پرورش اهمیت بسیاری دارد

q11-7- پرسشنامه تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل (1989)(9سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله – ) (40 عبارت -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله – )

Q13- پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

q13-1-2- پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992) ( 28 عبارتی – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –2مقاله رایگان )

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

q13-4-2- پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)( 30 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

q13-4-3-مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393)- (59 عبارت- 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

q13-7- پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – ( 15عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2 مقاله رایگان )

q13-8- پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)( 20عبارت- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

q13-9- پرسشنامه اخلاق تحصیلی (تک مولفه ای)- ( 8عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

انگیزه شغلی: عامل موفقیت در محیط کار

نوشته

کاربردیترین کلمه ضروری برای مکالمه روزمره انگلیسی

نوشته

سی ویژگی نلسون ماندلا

نوشته

انجام تحلیل داده های کمی با نرم افزار آموس (AMOS)

نوشته

خواص فوق‌العاده پونه برای سرماخوردگی

تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

درگیری تحصیلی : عوامل، تأثیرات و راهکارهای مدیریت آن

درگیری تحصیلی : عوامل، تأثیرات و راهکارهای مدیریت آن

تحلیل داده های آماری
پایان نامه – مقاله نویسی

مقدمه:
درگیری تحصیلی یک مفهوم روانشناختی است که به میزان علاقه، انگیزه و تمرکز دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری و مشارکت فعال آن‌ها در فعالیت‌های تحصیلی اشاره دارد. درگیری تحصیلی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد تحصیلی، پیشرفت دانش‌آموزان و رشد شخصی آن‌ها داشته باشد. در این مقاله، به بررسی عوامل، تأثیرات و راهکارهای مدیریت درگیری تحصیلی می‌پردازیم.

عوامل مؤثر در درگیری تحصیلی:
الف. عوامل داخلی:

انگیزش: علاقه، خودکارآمدی و اعتقاد به اهمیت تحصیل در دانش‌آموزان.
خصوصیات شناختی: توانایی‌های شناختی و مغزی مانند تمرکز، حافظه و تفکر انتقادی.
ب. عوامل خارجی:

محیط خانوادگی: حمایت و تحریک شدن از سوی والدین، انتظارات و فرهنگ تحصیلی خانواده.
محیط مدرسه: روش‌های آموزشی، ارتباطات معلم-دانش‌آموز، فضای آموزشی و منابع آموزشی.
تأثیرات درگیری تحصیلی:
الف. روانشناختی:

افزایش رضایت و خوشحالی دانش‌آموزان از تحصیلات.
افزایش خوداحترام و اعتماد به نفس.
ب. عملکرد تحصیلی:

بهبود عملکرد تحصیلی و پیشرفت دانش‌آموزان.
افزایش تمرکز و حضور در کلاس.
ج. رفتاری و اجتماعی:

کاهش رفتارهای مشکل‌ساز و ناتوانی در تعامل با همتایان و معلمان.
افزایش مشارکت در فعالیت‌های گروهی و همکاری.
راهکارهای مدیریت درگیری تحصیلی:
الف. ایجاد محیط حمایت‌کننده:

بهبود رابطه معلم-دانش‌آموز و ایجاد فضای باز و صمیمی در کلاس.
تشویق و حمایت از تلاش و پیشرفت فردی دانش‌آموزان.
ب. ارتقاء انگیزش و خودکارآمدی:

ارائدنده اهداف و انتظارات واقع‌بینانه برای دانش‌آموزان.
ارائه فیدبک سازنده و انگیزشی به دانش‌آموزان برای افزایش خودکارآمدی آن‌ها.
ج. تنوع و جذابیت در روش‌های آموزشی:

استفاده از روش‌های فعالیت‌محور، بازی‌ها و فعالیت‌های کاربردی برای جذابیت بیشتر درس‌ها.
تنوع در استفاده از منابع آموزشی و فناوری‌های نوین.
د. توانمندسازی خانواده:

آموزش والدین درباره اهمیت حمایت و تحریک تحصیلی.
همکاری با خانواده‌ها در جهت ایجاد محیط حاکم بر فرهنگ تحصیل در خانه.
ه. ارائه خدمات حمایتی:

ارائه مشاوره تحصیلی و روانشناختی به دانش‌آموزان.
ایجاد برنامه‌های پشتیبانی برای دانش‌آموزان با نیازهای خاص.
نتیجه‌گیری:
درگیری تحصیلی به عنوان یک عامل مؤثر در پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله، عوامل داخلی و خارجی مؤثر در درگیری تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت و تأثیرات مثبت آن بر روانشناختی، عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش‌آموزان بیان شد. همچنین، راهکارهای مدیریتی برای افزایش درگیری تحصیلی ارائه شدند. با پیاده‌سازی این راهکارها، مدارس و سیستم آموزشی می‌توانند بهبود قابل‌توجهی در عملکرد و رشد تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشند و به آن‌ها فرصتی مناسب برای رشد شخصی و حرکت به سوی موفقیت بدهند.

نوشته

جو سازمانی: تأثیر و اهمیت ساختار سازمانی بر عملکرد و رضایت کارکنان

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه جانور شناسی

نوشته

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای فیلمبردار

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علم مواد، پوشش ها و فیلم ها

– پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

q13-1-2- پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992) ( 28 عبارتی – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –2مقاله رایگان )

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

q13-4-2- پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)( 30 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

q13-4-3-مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393)- (59 عبارت- 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

q13-7- پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – ( 15عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2 مقاله رایگان )

q13-8- پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)( 20عبارت- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

q13-9- پرسشنامه اخلاق تحصیلی (تک مولفه ای)- ( 8عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

ا

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

هوش مصنوعی

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی : بررسی و راهکارهای بهبود

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی : بررسی و راهکارهای بهبود

عملکرد تحصیلی، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی تحصیلات و پیشرفت دانش‌آموزان، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. درک عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن، می‌تواند بهبودی چشمگیری در سطح تحصیلات و پیشرفت دانش‌آموزان به همراه داشته باشد. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن می‌پردازیم.

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی:
الف. عوامل شخصی:

انگیزش: انگیزه و علاقه دانش‌آموزان به یادگیری و پیشرفت تحصیلی.
استعداد و توانایی های فردی: قدرت های شناختی، هوش، خلاقیت و مهارت های تحصیلی.
ب. عوامل محیطی:

محیط خانوادگی: نقش والدین در تحصیلات و حمایت از دانش‌آموزان.
محیط مدرسه: کیفیت تدریس، امکانات و منابع آموزشی، فضای فرهنگی و رفاهی مدرسه.
ج. عوامل اجتماعی:

همتایان: تأثیر همتایان و ارتباطات اجتماعی بر عملکرد تحصیلی.
فرهنگ تحصیلی: ارزش‌ها و باورهای مربوط به تحصیل و اهمیت آن در جامعه.
راهکارهای بهبود عملکرد تحصیلی:
الف. تقویت انگیزش و علاقه:

ارائه اهداف جذاب و قابل دسترس برای دانش‌آموزان.
استفاده از روش‌های آموزشی متنوع و جذاب.
ب. سازماندهی و مدیریت زمان:

آموزش مهارت‌های مدیریت زمان و برنامه‌ریزی مناسب.
ارائه روش‌های موثر برای مطالعه و تمرین.
ج. ارتقاء محیط تحصیلی:

بهبود کیفیت تدریس توسط اساتید و معلمان.
تأمین امکانات و منابع آموزشی کافی در مدارس.
د. همکاری با خانواده:

ارتقاء ارتباط و همکاریبین مدرسه و خانواده در راستای تحصیلات دانش‌آموزان.
اطلاع‌رسانی به والدین درباره فرصت‌ها و چالش‌های تحصیلی فرزندانشان.
ه. ارتقاء فرهنگ تحصیلی:

آموزش ارزش‌ها و باورهای مثبت درباره تحصیل و اهمیت آن.
ایجاد فضایی محافظه‌کارانه و حمایت‌کننده در جامعه برای تحصیلات.
نتیجه‌گیری:
عملکرد تحصیلی، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل شخصی، محیطی و اجتماعی قرار دارد. بررسی و درک این عوامل و ارائه راهکارهای مناسب می‌تواند بهبودی چشمگیر در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه تحصیلات نقش حیاتی در پیشرفت فرد و جامعه دارد، توجه به بهبود عملکرد تحصیلی و ایجاد محیط‌های حمایتی و پرورشی مناسب برای دانش‌آموزان بسیار حائز اهمیت است.

تحلیل آماری statistical analysis
تحلیل آماری statistical analysis

– پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

q13-1-2- پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992) ( 28 عبارتی – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –2مقاله رایگان )

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

q13-4-2- پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)( 30 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

q13-4-3-مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393)- (59 عبارت- 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

q13-7- پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – ( 15عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2 مقاله رایگان )

q13-8- پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)( 20عبارت- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

q13-9- پرسشنامه اخلاق تحصیلی (تک مولفه ای)- ( 8عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

ا

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

نحوه بررسی و رتبه بندی افراد بر اساس علاقه ی آن ها به چند چیز (مثلا رشته های ورزشی) ؟

نوشته

جو سازمانی: تأثیر و اهمیت ساختار سازمانی بر عملکرد و رضایت کارکنان

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه جانور شناسی

نوشته

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای فیلمبردار

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علم مواد، پوشش ها و فیلم هابلک فرایدی: از تخفیف های عالی دیجی کالا تا 7 آذر استفاده کنید. برای استفاده از این تخفیف های عالی روی بنر زیر کلیک کنید.بلک فرایدی 2

 


بلک فرایدی

 

بلگ فرایدی بلک فرایدی
تعلیم و تربیت آموزش و پرورش درس خواندن

رضایت از تحصیل : عوامل مؤثر و راهکارهای بهبود

مقدمه:
رضایت از تحصیل به عنوان یکی از عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی و پیشرفت شخصی، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و ارشدگان آموزشی قرار گرفته است. این مفهوم به معنای تجربه مثبت و رضایتمندی دانش‌آموزان از عملکرد خود در محیط تحصیلی و فرایند یادگیری است. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از تحصیل و راهکارهایی برای بهبود آن می‌پردازیم.

عوامل مؤثر بر رضایت از تحصیل:
الف. عوامل محیطی:

کیفیت تدریس: نحوه ارائه مطالب توسط اساتید و معلمان، ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان و استفاده از روش‌های آموزشی مناسب برای فراگیری.
محتوای آموزشی: تنوع و جذابیت محتوا، ارتباط آن با زندگی و نیازهای دانش‌آموزان.
رفاه و امکانات مدرسه: محیط فیزیکی مناسب، وجود امکانات و تجهیزات آموزشی، امکانات ورزشی و فرهنگی.
ب. عوامل شخصی:

انگیزش و علاقه: علاقه‌مندی دانش‌آموزان به موضوعات درسی و تحصیل، ارتباط آن با آینده شغلی و عملکرد تحصیلی.
تجربه موفقیت: تجربه‌های مثبت از پیشرفت و موفقیت در تحصیلات قبلی.
راهکارهای بهبود رضایت از تحصیل:
الف. توجه به کیفیت تدریس:

ارتقاء مهارت‌های تدریس اساتید و معلمان از طریق دوره‌های آموزشی و به‌روزرسانی مداوم.
تشویق به استفاده از روش‌های تدریس نوین و فعالیت‌های تعاملی در کلاس.
ب. تنوع در محتوا و روش‌های آموزشی:

استفاده از محتواهای جذاب و متنوع، ارتباط محتوا با واقعیت‌های زندگی و نیازهای دانش‌آموزان.
استفاده از روش‌های آموزشی فعال و مشارکتی که دانش‌آموزان را در فرآیند یادامه بدنه مقاله:
یادگیری فعال و تعاملی مشارکت دهد.

ج. ایجاد محیط مدرسه مثبت:

ایجاد فضای دوستانه و حمایت‌کننده برای دانش‌آموزان.
توسعه برنامه‌های خارج از کلاسی و فرصت‌های آموزشی متنوع (مانند سفرهای آموزشی، رویدادها و رقابت‌های تحصیلی).
د. تقویت انگیزش و تجربه موفقیت:

ایجاد فرصت‌های موفقیت و تشویق به پیشرفت تحصیلی.
ارائه بازخورد مثبت و سازنده به دانش‌آموزان برای تقویت اعتماد به نفس و انگیزش آن‌ها.
ه. ارتباط و همکاری با خانواده:

برقراری ارتباط مستمر و مؤثر با خانواده‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب درباره عملکرد و رشد تحصیلی دانش‌آموزان.
دعوت و مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های مدرسه و تحصیلی.
نتیجه‌گیری:
رضایت از تحصیل به عنوان یک عامل مهم در عملکرد تحصیلی و پیشرفت شخصی دانش‌آموزان، نیازمند توجه و اقدامات مناسب است. در این مقاله، عوامل مؤثر بر رضایت از تحصیل شامل عوامل محیطی و شخصی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای بهبود رضایت از تحصیل ارائه شد. با توجه به اهمیت رضایت از تحصیل در بهبود عملکرد و رشد شخصی دانش‌آموزان، ارائه توجه ویژه به این مسئله در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی ضروری است.

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

Q13- پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

q13-1-2- پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992) ( 28 عبارتی – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –2مقاله رایگان )

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

q13-4-2- پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)( 30 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

q13-4-3-مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393)- (59 عبارت- 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

q13-7- پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – ( 15عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2 مقاله رایگان )

q13-8- پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)( 20عبارت- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

q13-9- پرسشنامه اخلاق تحصیلی (تک مولفه ای)- ( 8عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

ا

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

چرا بعد از کار اینقدر خسته می‌شوم؟ چه باید کرد؟

نوشته

نحوه ی افزودن یک عکس به فایل PDF

نوشته

مشغولیت تحصیلی: عوامل و تأثیرات آن بر دانش‌آموزان

نوشته

نگرش مثبت کاری کارکنان: افزایش رضایت و عملکرد در محیط کار

نوشته

مزایا و معایب بعضی از آزمون های آماری

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

تعلیم و تربیت آموزش و پرورش درس خواندن

سرزندگی تحصیلی: عوامل و راهکارها برای ایجاد آن

سرزندگی تحصیلی: عوامل و راهکارها برای ایجاد آن

مقدمه:
سرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در فرایند یادگیری، به وضعیت روانی و روحی دانش‌آموزان اشاره دارد که آنها به طور فعال و مسئولانه در فعالیت‌های تحصیلی خود شرکت می‌کنند و به دنبال یادگیری عمیق و ارتقای علایق و استعدادهای شخصی خود هستند. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی تحصیلی و راهکارهای مدیریت آن پرداخته می‌شود.

تحلیل آماری statistical analysis
تحلیل آماری statistical analysis

۱. عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی تحصیلی:
۱- عامل فردی: عواملی مانند استعداد، علاقه و خودکارآمدی فردی می‌توانند در ایجاد سرزندگی تحصیلی مؤثر باشند.
۲- عامل محیطی: محیط تحصیلی، روابط دانش‌آموزان با همکلاسی‌ها و معلمان، محتوا و روش‌های آموزشی می‌توانند در ایجاد سرزندگی تحصیلی نقش مهمی داشته باشند.
۳- عامل خانوادگی: حمایت والدین، انتظارات متناسب و محیط خانوادگی حاکم بر ارزش‌های تحصیلی می‌توانند به ایجاد سرزندگی تحصیلی کمک کنند.

۲. راهکارها برای ایجاد سرزندگی تحصیلی:
۱- ارائه محیط آموزشی مناسب: محیط تحصیلی باید انگیزشی، پشتیبانی‌کننده و فراهم کننده فرصت‌های یادگیری عمیق باشد.
۲- ارتقای خودکارآمدی: توسعه مهارت‌های مدیریت زمان، ارزیابی صحیح قابلیت‌ها و توانمندی‌های شخصی، و تقویت اعتماد به نفس و خودکارآمدی دانش‌آموزان به سرزندگی تحصیلی کمک می‌کند.
۳- تعاملات مثبت: ایجاد روابط مثبت و سازنده با همکلاسی‌ها و معلمان، تشویق به همکاری و همفکری، و ترویج فرهنگ احترام و تعاون در محیط تحصیلی به سرزندگی تحصیلی کمک می‌کند.
۴- توجه به علاقمدام دانش‌آموزان: احترام به علاقه‌ها و استعدادهای شخصی دانش‌آموزان، توجه به تنوع و تفاوت‌های فردی، و فراهم کردن فرصت‌های یادگیری متناسب با علاقه‌های آنها به سرزندگی تحصیلی کمک می‌کند.
۵- حمایت خانوادگی: حمایت والدین از تحصیلات فرزندان، ایجاد محیط خانوادگی مساعد برای یادگیری، و تشویق به خودآموزی و تحقق اهداف تحصیلی به سرزندگی تحصیلی کمک می‌کند.
۶- توانمندسازی معلمان: ارائه آموزش و پشتیبانی مناسب برای معلمان در زمینه روش‌های آموزشی مؤثر، ارتباط موثر با دانش‌آموزان، و تشویق به ایجاد برنامه‌های آموزشی تنوع‌بخش و جذاب به سرزندگی تحصیلی کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری:
سرزندگی تحصیلی به عنوان یک وضعیت روحی و روانی مطلوب در فرایند یادگیری دانش‌آموزان، تأثیر قابل‌توجهی در بهبود عملکرد تحصیلی و رشد شخصی آنها دارد. عوامل فردی، محیطی و خانوادگی به همراه راهکارهایی مانند ارائه محیط آموزشی مناسب، ارتقای خودکارآمدی، تعاملات مثبت، توجه به علاقه‌ها و استعدادهای شخصی دانش‌آموزان، حمایت خانوادگی و توانمندسازی معلمان می‌توانند در ایجاد سرزندگی تحصیلی مؤثر باشند. با توجه به اهمیت سرزندگی تحصیلی، ضرورت دارد که مدارس و خانواده‌ها برنامه‌ها و راهکارهای مناسبی را برای ایجاد و تقویت سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان ارائه دهند.

منابع:

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109.
Skinner, E. A., Kindermann, T. A., & Furrer, C. J. (2009). A motivational perspective on engagement and disaffection: Conceptualization and assessment of children’s behavioral and emotional participation in academic activities in the classroom. Educational and Psychological Measurement, 69(3), 493-525.
Wang, M. T., & Holcombe, R. (2010). Adolescents’ perceptions of school environment, engagement, and academic achievement in middle school. American Educational Research Journal, 47(3), 633-662.

پرسشنامه های مربوط به تحصیل

q11-7- پرسشنامه تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل (1989)(9سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله – ) (40 عبارت -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله – )

Q13- پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

q13-1-2- پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992) ( 28 عبارتی – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –2مقاله رایگان )

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

q13-4-2- پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)( 30 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

q13-4-3-مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393)- (59 عبارت- 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

q13-7- پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – ( 15عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2 مقاله رایگان )

q13-8- پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)( 20عبارت- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

q13-9- پرسشنامه اخلاق تحصیلی (تک مولفه ای)- ( 8عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

اثربخشی معلمان: کلیدی برای توسعه تحصیلی و پیشرفت دانش‌آموزان

نوشته

دمنوش رزماری، اکسیر ی قدرتمند برای صبحگاه

نوشته

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برای حسابداری

نوشته

آشنایی با خواص و فواید روغن بابونه پرکاربرد برای سلامتی

نوشته

رشد شغلی: عوامل تأثیرگذار و راهکارها

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

مقاله نویسی

مشغولیت تحصیلی: عوامل و تأثیرات آن بر دانش‌آموزان

مشغولیت تحصیلی: عوامل و تأثیرات آن بر دانش‌آموزان

مشغولیت تحصیلی به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه آموزش و پرورش، به تعداد دانش‌آموزانی اطلاق می‌شود که بار تحصیلی آنها به حدی بالا رسیده است که روز‌ها و ساعات زیادی را صرف تحصیلات می‌کنند. این وضعیت می‌تواند تأثیراتی روی عملکرد، سلامت و رشد شخصیتی دانش‌آموزان داشته باشد. در این مقاله، به بررسی عوامل مشغولیت تحصیلی و تأثیرات آن بر دانش‌آموزان می‌پردازیم.


۱. عوامل مشغولیت تحصیلی:
۱- بار تحصیلی: حجم و سختی تمرینات و فعالیت‌های تحصیلی می‌تواند بار تحصیلی را افزایش داده و به مشغولیت تحصیلی منجر شود.
۲- فشار والدین و محیط اجتماعی: انتظارات بالای والدین و فشارهای اجتماعی می‌توانند دانش‌آموز را به مشغولیت تحصیلی سوق دهند.
۳- عدم تعادل بین زمان تحصیل و زمان آزاد: عدم توازن میان زمان تحصیل و زمان آزاد و فعالیت‌های تفریحی، ممکن است به مشغولیت تحصیلی منجر شود.
۴- فشار رقابتی: رقابت شدید در محیط تحصیلی و استعدادسنجی‌ها می‌توانند به مشغولیت تحصیلی دانش‌آموزان منجر شوند.

۲. تأثیرات مشغولیت تحصیلی بر دانش‌آموزان:
۱- کاهش رضایت و شادی: مشغولیت تحصیلی زیاد می‌تواند باعث کاهش رضایت و شادی دانش‌آموزان در زندگی روزمره شود.
۲- کاهش سلامت روانی و جسمی: فشارها و استرس مرتبط با مشغولیت تحصیلی می‌تواند به مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی، و مشکلات جسمی مانند خستگی و بی‌خوابی منجر شود.
۳- کاهش عملکرد تحصیلی: مشغولیت تحصیلی بالا می‌تواند به خستگی و کاهش تمرکز و توجه دانش‌آموزان منجر شود که در نتیجهکاهش عملکرد تحصیلی آنها را به همراه دارد.

۳. راه‌کارها برای مدیریت مشغولیت تحصیلی:
۱- برنامه‌ریزی مناسب: دانش‌آموزان باید برنامه‌ریزی مناسبی برای تقسیم وقت بین تحصیلات و فعالیت‌های آزاد داشته باشند.
۲- اصلاح سبک زندگی: توجه به سلامت جسمی و روانی، مراقبت از خواب و تغذیه مناسب، و فعالیت‌های تفریحی می‌تواند به کاهش فشار مشغولیت تحصیلی کمک کند.
۳- پشتیبانی والدین و مدرسه: والدین و مدرسه باید به دانش‌آموزان در تعامل با مشغولیت تحصیلی کمک کنند و منابع و راهنمایی لازم را فراهم کنند.

نتیجه‌گیری:
مشغولیت تحصیلی می‌تواند تأثیرات متنوعی بر دانش‌آموزان داشته باشد، از جمله کاهش عملکرد تحصیلی، کاهش سلامت روانی و جسمی، و کاهش رضایت و شادی. برنامه‌ریزی مناسب، اصلاح سبک زندگی و پشتیبانی والدین و مدرسه می‌توانند به مدیریت مشغولیت تحصیلی کمک کنند. بررسی و درک عوامل ایجاد کننده مشغولیت تحصیلی و اعمال راه‌کارهای موثر در مدیریت آن می‌تواند به بهبود رشد و توسعه دانش‌آموزان کمک کند.

پرسشنامه های مربوط به تحصیل

q11-7- پرسشنامه تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل (1989)(9سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله – ) (40 عبارت -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله – )

Q13- پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

q13-1-2- پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992) ( 28 عبارتی – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –2مقاله رایگان )

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

q13-4-2- پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)( 30 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

q13-4-3-مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393)- (59 عبارت- 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

q13-7- پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – ( 15عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2 مقاله رایگان )

q13-8- پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)( 20عبارت- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

q13-9- پرسشنامه اخلاق تحصیلی (تک مولفه ای)- ( 8عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

آموزش های رایگان سایت rava20.ir

نوشته

آموزش عکس گذاشتن در سلول های اکسل

نوشته

استفاده از اکسل در حسابداری و ساخت گزارشات

نوشته

30 نکته جادویی برای تبدیل پاورپوینت به یک ارائه بی نظیر + ترفند های کیبورد

نوشته

گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) چیست؟

پایان نامه

انگیزش تحصیلی: عوامل مؤثر و راهکارهای افزایش آن

انگیزش تحصیلی: عوامل مؤثر و راهکارهای افزایش آن

مقدمه:
انگیزش تحصیلی به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در فرایند تحصیلی، نقش بسزایی در عملکرد و پیشرفت دانش‌آموزان دارد. انگیزش تحصیلی به معنای تمایل و اشتیاق فرد نسبت به یادگیری و تلاش برای دستیابی به اهداف تحصیلی است. در حالی که برخی دانش‌آموزان به طور طبیعی دارای انگیزه و اشتیاق بالا در تحصیل هستند، برخی دیگر نیاز به افزایش انگیزش تحصیلی دارند. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی و راهکارهای افزایش آن پرداخته خواهد شد.

تحلیل آماری statistical analysis
تحلیل آماری statistical analysis


۱. عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی:
۱- اهداف تحصیلی: تعیین اهداف و آرمان‌های شخصی در حوزه تحصیلی، انگیزه و اشتیاق را برای دستیابی به آنها ایجاد می‌کند.
۲- خودکارآمدی: اعتقاد به توانایی شخص در مواجهه با چالش‌ها و دستیابی به نتایج موفق، انگیزش تحصیلی را تقویت می‌کند.
۳- ارتباطات مثبت: رابطه مثبت با اساتید، همکاران و خانواده، احساس قبولی و حمایت را به همراه می‌آورد و انگیزه را تقویت می‌کند.
۴- علاقه‌مندی: پیدا کردن علاقه و شور در حوزه‌های مختلف تحصیلی، انگیزش را افزایش می‌دهد.
۵- ارزش‌گذاری: تشویق و تحسین از نتایج و پیشرفت‌های تحصیلی، انگیزه را افزایش می‌دهد.

۲. راهکارهای افزایش انگیزش تحصیلی:
۱- تعیین اهداف و برنامه‌ریزی: تعیین اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آنها، انگیزش تحصیلی را افزایش می‌دهد.
۲- ارائه بازخورد: ارائه بازخورد سازنده و مثبت درباره عملکرد تحصیلی، خطاها و پیشرفت‌ها، انگیزش را تقویت می‌کند.
۳- ایجاد محیط یادگیری مفید: فراهم کردن محیطی متناسب با یادگیری، از جمله فضای آرام و منظم، منابع آموزشی مناسب و فرصت‌های همکاری و تعامل، انگیزش تحصیلی را افزایش می‌دهد.
۴- توسعه مهارت‌های خودتنظیمی: آموزش مهارت‌های مدیریت زمان، تنظیم هدف، تمرکز و انعطاف‌پذیری، به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا انگیزش خود را در تحصیلات افزایش دهند.
۵- ایجاد ارتباطات مثبت: توسعه روابط مثبت با اساتید، همکاران و خانواده، احساس قبولی و حمایت را به همراه می‌آورد و انگیزش تحصیلی را تقویت می‌کند.
۶- تشویق و تحسین: تشویق و تحسین از نتایج و پیشرفت‌های تحصیلی، به دانش‌آموزان اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری می‌دهد.

نتیجه‌گیری:
انگیزش تحصیلی نقش بسزایی در موفقیت دانش‌آموزان دارد و تأثیر مستقیمی بر عملکرد و پیشرفت آنها دارد. عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی شامل اهداف تحصیلی، خودکارآمدی، ارتباطات مثبت، علاقه‌مندی و ارزش‌گذاری است. با اتخاذ راهکارهایی مانند تعیین اهداف، ارائه بازخورد، ایجاد محیط یادگیری مفید، توسعه مهارت‌های خودتنظیمی و ارتباطات مثبت، می‌توان انگیزش تحصیلی را افزایش داد و عملکرد تحصیلی را بهبود بخشید. بنابراین، توجه به این عوامل و اعمال راهکارهای مناسب برای افزایش انگیزش تحصیلی، ضروری است

پرسشنامه های مربوط به تحصیل

q11-7- پرسشنامه تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل (1989)(9سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله – ) (40 عبارت -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله – )

Q13- پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

q13-1-2- پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992) ( 28 عبارتی – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –2مقاله رایگان )

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

q13-4-2- پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)( 30 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

q13-4-3-مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393)- (59 عبارت- 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

q13-7- پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – ( 15عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2 مقاله رایگان )

q13-8- پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)( 20عبارت- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

q13-9- پرسشنامه اخلاق تحصیلی (تک مولفه ای)- ( 8عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

پذیرش دانشجوی «استاد محور» به کنکور دکتری ۱۴۰۲ رسید

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علم مواد، پوشش ها و فیلم ها

نوشته

انجام تحلیل داده های کمی با نرم افزار آموس (AMOS)

نوشته

یک مقاله علمی چیست؟ چگونه یک مقاله ISI بنویسیم

نوشته

میوە ای کە سنگ کلیە را پودر می کند!

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

تربیت فرزندان

مهم‌ترین علت لجبازی کودکان چیست؟

یک درمانگر تخصصی کودک، گفت: نیم‌کره چپ مسئول ایمنی بدن است کودکی که مدام سرما می‌خورد نقص نیم‌کره چپ دارد؛ اما اگر کودک آلرژی و حساسیت بیش از اندازه داشته باشد نقص نیم‌کره راست دارد.

 یک درمانگر تخصصی کودک مهم‌ترین علت لجبازی و بدقلقی کودکان را بر هم خوردن آهنگ رشد مغز دانست و بر لزوم افزایش آگاهی والدین و بررسی محتوای آموزشی در مدارس تاکید کرد.بخوانید…

به گزارش فارس، مرضیه نظری در همایش فرمول‌های طلایی برای کودک لجباز و بد قلق که در بابل برگزار شد، اظهار کرد: شادکامی آن است که ما می‌اندیشیم، حس می‌کنیم و انجام می‌دهیم نخست برای هم‌نوعان و سپس برای خودمان.

نظری خاطرنشان کرد: متاسفانه امروزه فرزندانمان را طوری بزرگ می‌کنیم که ارتباط بین قسمت‌های مختلف مغزشان شکل نمی‌گیرد که به آن اختلال آهنگ رشد مغز می‌گویند، از هر ۴۵ کودک یک کودک دارای اختلال است، اختلالی که با دستان خودمان خلقش می‌کنیم.

این درمانگر تخصصی کودک با اعلام اینکه هر نوزاد با ۱۰۰ میلیون یعنی هزاران برابر ستارگان کهکشان سلول مغز در سر متولد می‌شود، گفت: این سلول‌ها زمانی به دردمان می‌خورد که به یک سلول دیگر مرتبط شود که دو علت تغذیه گلوکز و تنفس و محرک دارد.

وی ادامه داد: نیم‌کره چپ مسئول ایمنی بدن است کودکی که مدام سرما می‌خورد نقص نیم‌کره چپ دارد؛ اما اگر کودک آلرژی و حساسیت بیش از اندازه داشته باشد نقص نیم‌کره راست دارد.

نظری با بیان اینکه امروزه علت بروز اتیسم را التهاب مغزی تشخیص داده‌اند، عنوان کرد: مغز باید بدون اختلال باشد، تمام بچه‌های بد غذا کسانی هستند که مغز راستشان زیادی در حال بزرگ شدن است یعنی آهنگ رشد مغز به هم خورده است و باید غذا را تنظیم کرده و به موقع به کودک بدهیم.

مدیر مدرسه آفرینش در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تا ۴ سالگی حق گذاشتن هیچ برچسبی بر روی کودک را نداریم تنها می‌توانیم رفتار مغزی‌اش را پیش‌بینی یا پیشگیری کنیم.

این روانشناس باتجربه همچنین گفت: احساسات عواطف هوش هیجانی در مغز راست قرار دارد و از بدو تولد به سرعت تمام در حال رشد است، اگر نیم‌کره راست خوب عمل نکند سمت چپ هم دچار مشکل خواهد شد.

وی با اعلام اینکه تماشای تلویزیون و گوشی موبایل برای کودک زیر دو سال ممنوع است، بر لزوم زایمان طبیعی تایید و اظهار کرد: فراموش نکنیم که زایمان سزارین باعث می‌شود که از رفلکس‌های زمان تولد استفاده نشود، از طرفی پس از تولد محرک‌ها را حذف کرده و صدا را کم می‌کنیم در حالی که این‌ها واقعیت است و باید باشد.

نظری یادآور شد: والدین بدانند که سه سالگی زمان خواندن و نوشتن نیست و خروجی نخواهد داشت، اگر چه اگر نیم‌کره راست مغز بزرگ باشد کودکان زیر سن مدرسه خواندن و نوشتن را یاد می‌گیرند.

این درمانگر کودک با بیان اینکه مرکز احساسات مثبت و خوشایند ما نیم‌کره چپ مغز است، عنوان کرد: تحریک بویایی در یادگیری بسیار بالاست، هیچ وقت دیر نیست و می‌توانید از حالا برای رفع نقص‌ها اقدام کنید.

این روانشناس تاکید کرد: تکرار جز مهم یادگیری است، اما فرزندپروران بی‌طاقت شده و تاب‌آوری پایینی دارند، در حالی که باید صبور باشند.

*چگونه کودکان بدقلق را درمان کنیم؟

وی در بخش دوم این همایش با اشاره به راهکار‌های درمانی عدم تمرکز و بدقلقی کودکان، اظهار کرد: مراجعات زیادی از عدم توجه و تمرکز داریم که البته هزاران علت دارد، یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که آهنگ رشد مغز را خانواده بدون اطلاع بر هم می‌زنند.

نظری به والدین توصیه کرد: به فرزندان خود بگویید بازی‌های سنتی ایرانی انجام بدهند همچون لِی لِی، همچنین ورزش‌هایی همچون؛ اسب‌سواری، شنا، تیراندازی، ورزش‌های بومی محلی و … که در دین اسلام سفارش و توصیه شده برای کودکان مفید است.

این درمان‌گر تخصصی کودک یادآور شد: حضور کودکان در فضای مجازی و کنار تلویزیون باید مدیریت شده باشد، اگر ما جدی باشیم کودک نیز قوانین را خواهد پذیرفت.

وی خطاب به مسوولان دستگاه‌های اجرایی، خواستار بررسی محتوای آموزشی در مدارس شد و گفت: کودکان وقت خود را در مدارس نباید آنقدر صرف حفظی‌جات کنند در کنار آن باید بازی‌های درمانی درنظر گرفته شود تا ذهنشان خسته نشود.

نظری در پایان تاکید کرد: خانواده‌ها نیز باید دانش خود را بالا ببرند نه اینکه کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرند، پیشگیری بهتر از درمان است، همه کودکان بااستعداد هستند و بهترین زمان کشف آن سن ۶ یا ۷ سالگی است.

نحوه نگارش رزومه تحصیلی

نوشته

خطر واقعی استفاده از هوش مصنوعی برای انسان چیست؟

نوشته

راه درمان افسردگی پاییزی چیست؟

نوشته

اصول نوشتن رزومه کاری

نوشته

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برای آشپز

برگرفته از فرارو

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

تعلیم و تربیت آموزش و پرورش درس خواندن

دلایل بی‌توجهی بچه‌ها به حرف والدین

دلایل بی‌توجهی بچه‌ها به حرف والدین

به باور کارشناسان باید برای کودکان حد و مرزی در نظر گرفت که بتوانند با قوانین آشنا شوند، ولی این قوانین نباید خشک و غیر قابل انعطاف باشند.

تعیین حد و مرز و حفظ آن کار آسانی نیست، اما اگر به عنوان والدین بتوانید اجزای سازنده و قوانین و نکات آن را مورد توجه قرار دهید خواهید دید که تلاش شما مؤثر واقع خواهد شد. حدومرز تربیتی یک خط جداکننده است که ویژگی‌های افراد را تعریف می‌کند. این خط مشخص می‌کند محدوده یک فرد کجا پایان می‌یابد و محدوده شخص دیگر از کجا آغاز می‌شود. اگر این مرز‌ها ها را بشناسیم می‌دانیم انتظارمان از دیگران چیست.

تمرکز والدین بر رفتار خودشان
زهرا شیسیان، مشاور و روان‌شناس کودک، مدیر کمیته عضویت انجمن روان شناسی تربیتی ایران در مورد چگونگی مشخص کردن حد و حدود برای کودکان می‌گوید: برای مشخص کردن حد و حدود کودک، والدین ابتدا بهتر است به رفتار و چگونگی برقراری روابط خودشان با اعضای خانواده و افراد دیگر توجه داشته باشند. ما می‌توانیم هنگام برقراری ارتباط با یک شخص آنچه را از یکدیگر انتظار داریم مشخص کنیم. زمانی که هر کدام از ما وظیفه خود را در مورد آن بخشی که به روابط ما مربوط می‌شود انجام دهیم رابطه موفق‌تر خواهد بود.

کودکان را سردرگم رها نکنیم
به گفته این روان شناس، کودک نیاز دارد بداند محدوده‌اش از کجا آغاز می‌شود و مسوولیت چه چیزی را باید بپذیرد و اینکه مسوولیت چه چیزی با او نیست. اگر او این را بداند می‌تواند در آینده نیز روابط موفقی با دیگران داشته باشد. اما اگر در فضای ارتباطی رشد کند که در مورد مرز‌ها و مسوولیت خودش و همچنین مرز‌های دیگران سردرگم شود؛ ما شاهد مشکلات رفتاری زیادی در بزرگسالی او خواهیم بود.

اهمیت مشخص شدن حد و مرز‌ها
مشخص شدن حد و مرز باعث می‌شود کودک درک روشنی از هویت خود پیدا کند؛ متوجه مسوولیت خود بشود؛ توانایی انتخاب پیدا کندو به این تشخیص برسد که اگر انتخاب خوبی داشته باشد با پیامد مثبتی مواجه خواهد شد.

اما نداشتن مرز‌های تربیتی باعث می‌شود کودک متوجه عواقب کار‌های خود نشود و فکر کند که همیشه دیگران مسوولیت کار آن‌ها را می‌پذیرد. مانند والدینی که از خطا‌های کودک چشم پوشی می‌کنند و خطای او را به گردن دیگران می‌اندازند. همچنین نداشتن حد و مرز باعث خودمحور شدن کودک می‌شود.

چرا والدین نمی‌توانند در تعیین حد و مرز‌ها موفق عمل کنند
شیسیان می‌گوید: علت اصلی که والدین در بحث تربیتی کودکانشان موفق هستند وجود رابطه مطلوب بین آن‌ها و فرزندشان است. آن‌ها برای این رابطه مطلوب زمان با کیفیت در نظر می‌گیرند و فرزندانشان را بی قید و شرط دوست دارند و در واقع آن‌ها را همان طور که هستند پذیرفته‌اند؛ کودکانشان را مقایسه نمی‌کنند و از آن‌ها متناسب با سنشان انتظار دارند. فرزندان هم به این رابطه و دوست داشتن باور عمیق دارند و همین باور آن‌ها را در کنار والدینشان قرار می‌دهد؛ نه در مقابل آنها.

بسیاری از مواقع والدین در زمینه اعمال مرز‌های تربیتی برای فرزندانشان هیچ راهنمایی نداشتند و بر حسب عادت همان محدودیت‌های تربیتی که در مورد خودشان در دوران کودکی یا نوجوانی‌شان اعمال شده بود به کار می‌بستند. اما والدین باید بدانند که چطور می‌توانند با اعمال محدودیت‌های مثبت و مفید از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری کنند.


چطور می‌توان کودکان را برای آینده بهتر تربیت کرد؟
ما معمولاً در زمان حال از فرزندانمان مراقبت می‌کنیم بدون اینکه به آینده آنان فکر کنیم. یکی از اهداف تربیت کودک توجه به آینده اوست؛ ما فرزندانمان را پرورش می‌دهیم تا در آینده بزرگسالانی مسوولیت پذیر شوند.

والدین به پرورش کودکانی اهمیت می‌دهند که هم دوست داشتنی و هم مسوولیت پذیر باشند و می‌خواهند کمک کنند تا حد و مرزی درونی در کودکان شکل بگیرد یعنی فقط آموزش و دانستن حد و مرز‌ها کافی نیست بلکه حفظ مرز با در نظر گرفتن عواقب آن اهمیت دارد تا کودک یاد بگیرد مشکلات زندگی‌اش به خودش مربوط می‌شود نه به والدینش.

تحلیل آماری statistical analysis
تحلیل آماری statistical analysis

در آموزش حد و مرز‌ها به کودکان، والدین به چه نکاتی باید توجه داشته باشند؟
اول باید در نظر داشته باشیم آموزش حد و مرز‌ها کاری است طاقت فرسا و مستلزم صبوری زیاد است. اینکه مفاهیم و اصول حد و مرز‌ها آشکار هستند این‌ها قوانینی هستند که ریشه در واقعیت دارند. باید به آن‌ها کمک کنید تا آموزش را با تجربه پیوند بدهند. تجربه‌هایی مثل تحمل عواقب رفتاری؛ درک حق مالکیت؛ احترام به رفتار‌های دیگران و در موقعیت‌های متفاوت به او آموزش بدهید که تو خودت مسوول رفتار خودت هستی.

وقتی دختر شما سر شما جیغ می‌کشد صبر کنید تا کمی آرام شود بعد به او بگویید که جیغ کشیدن رفتار خوبی نیست؛ تو می‌توانی عصبانی باشی و در مورد عصبانیتت با من صحبت کنی؛ اما جیغ کشیدن دیگران را آزار می‌دهد و ادامه دادن آن توسط تو باعث می‌شود که من محدودیت اعمال کنم.

نکته مهم؛ مقتدرانه رفتار کنید
بخشی از پرورش کودک تحمل کردن مقاومت او در برابر مرز‌هایی است که در برایش در نظر گرفته‌اید. کودک اراده و قاطعیت شما را آزمایش می‌کند و شما نیز در برابر این آزمایش باید مقتدرانه عمل کنید و خیلی زود از موضع خود پایین نیایید و به یاد داشته باشید که در عین حال همیشه فرزندتان را از عشق مطمئن کنید

منبع: همشهری آنلاین

سایتی که نیاز شما را به اکثر ابزارهای Word, pdf, image, file ,video, و … بر طرف می کند.

نوشته

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای مهندسی نفت

نوشته

کتاب “مدیریت زمان: راهنمای کامل برای بهره‌وری و موفقیت” (برای اولین بار در ایران)

نوشته

نکات طلایی برای موفقیت در مصاحبه دکتری

نوشته

اعتیاد به کار: عوارض، علل و راهکارها

از سایت محصولات فیزیکی دارای تخفیف ویژه بازدید فرمایید. ورود به سایت

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

تحلیل آماری - پژوهش - کیفی - کمی - کامپیوتر

نرم افزار برتر کلاس مجازی در سال ۲۰۲۰

نرم افزار برتر کلاس مجازی در سال ۲۰۲۰

نرم افزار برتر کلاس مجازی در سال ۲۰۲۰

دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان، با وجود محدودیت‌هایی که کرونا ایجاد کرده، می‌توانند با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن، یادگیری دروس و انجام پروژه هایشان را از راه دور و از منزل ادامه دهند. برای این منظور موسسات و سازمان‌ها باید نرم افزارهایی را استفاده کنند که تمام نیازهای آنها در زمینه آموزش را برطرف کند.

نرم افزار کلاس مجازی چیست؟

موسسات آموزشی از نرم افزار های کلاس مجازی استفاده می کنند تا دانش آموزانی که توانایی حضور فیزیکی در کلاس را ندارند، بتوانند از کلاس استفاده کنند. اما نکته مهم در برگزاری کلاس مجازی و آنلاین، فراهم کردن بستر تعامل معلم و دانش آموز است تا هم معلم ها بتوانند با دانش آموزان تعامل داشته و بازخورد مناسبی از کلاس داشته باشند و هم دانش آموزان بتوانند با معلم ها ارتباط مناسبی داشته باشند و مطالب درسی و آموزشی را همانند آنچه که در مدرسه و کلاس حضوری دریافت می کنند، یاد بگیرند. دسترسی به مطالب آموزشی، تماشای ارایه ها و ویدئوها، برگزاری آزمون، همگی باید به صورت بلادرنگ – Real Time قابل انجام باشند.

ویژگی های نرم افزار کلاس مجازی

ویژگی های نرم افزار کلاس مجازی عبارتند از:

 • ویدئو کنفرانس
 • رمزگذاری ویدئو و حفاظت از رمز عبور
 • ارایه از طریق مالتی مدیا
 • وایت بورد
 • ضبط و رکورد جلسه
 • چت به صورت متن و تکست
 • اشتراک گذاری و ذخیره فایل
 • اشتراک گذاری صفحه تصویر
 • رای گیری و نظرسنجی تقسیم و گروه بندی شاگردان برای انجام فعالیت های گروهی
 • سازگاری با موبایل
 • برگزاری آزمون
 • بالا بردن دست (برای پاسخ دادن یا داوطلب شدن یا سوال پرسیدن یا …)
 • اتصال از طریق مرورگر
 • امکان تحلیل و آنالیز
 • امکان Real-time code editor برای برنامه نویسی

کلاس مجازی بخشی از سیستم های LMS است. در ادامه با LMS بیشتر آشنا می شوید.

LMS چیست؟

LMS مخفف Learning Management System است. LMS در واقع پلتفرم های نرم افزاری برای ایجاد و مدیریت و سازماندهی کورس های آموزشی آنلاین هستند که از بستر اینترنت استفاده می کنند تا بین دانش آموزان و موسسات آموزشی ارتباط برقرار کنند. هدف از LMS بالا بردن قابلیت های یادگیری است که توسط عموم هم به راحتی قابل دسترس و استفاده باشد.

قابلیت هایی که نرم افزارهای LMS برای معلم ها ارایه می دهند شامل آپلود فایل های درسی، آپلود مشق و تکلیف، تقویم آموزشی است که البته به همراه برقراری ارتباط از طریق چت روم است. برخی LMS ها هم می توانند تکلیف آنلاین مثل آزمون آنلاین برگزار کنند و یا قابلیت های مالتی مدیا را به صورت ترکیبی ارایه می دهند مثلا ترکیب عکس و ویدئو.
قابلیت هایی که نرم افزارهای LMS برای دانش آموزان ارایه می دهند شامل تحویل تکلیف و استفاده از آموزش ها و فایل های آپلود شده توسط معلمین است.
بیایید قابلیت های LMS را جمع بندی کنیم:

 • ارایه پلتفرم برای موسسات آموزشی با هدف ارایه محتوای درسی آنلاین به دانش آموزان
 • قابلیت زمان بندی و پیگیری
 • قابلیت مجتمع شدن با پلتفرم های تولید محتوا

از جمله LMS های پرطرفدار و پر استفاده عبارتند از: Canvas و SAP Litmos و Blackboard Learn و Google Classroom و Schoology و Docebo و iSpring Learn و Skilljar و Showbie و …

۱۰ نرم افزار برتر کلاس مجازی و آنلاین

در ادامه ده نرم افزار برتر آموزش آنلاین در سال ۲۰۲۰ را که ابزارهای یادگیری از راه دور هستند را معرفی می کنیم. این ده نرم افزار برتر پلتفرم کلاس آنلاین بر اساس محبوبیت به ترتیب زیر هستند:

نرم افزار Zoom

Zoom در سال ۲۰۱۱ توسط سیسکو و WebEx ارایه شد. Zoom برای برگزاری کنفرانس ویدئویی و جلسات آنلاین استفاده می شود. پلتفرم Zoom به راحتی استفاده می شود و امکان پیامدهی گروهی را دارید. راهکار زوم روی سیستم های ویندوز و Mac و اندروید و iOS و بلک بری و Zoom Rooms و H.323/SIP room قابل استفاده است و بهترین اشتراک گذاری ویدئو و صوت و صفحه نمایش را دارد. Zoom از جمله بهترین نرم افزار های آموزش مجازی و پیشرو در زمینه کلاس مجازی است.

دانلود نرم افزار ZOOM

نرم افزار Cisco Webex Meetings

جلسات از مهمترین قسمت های هر کسب و کاری محسوب می شود. Cisco Webex Meetings جلسات را به صورت ویدئویی و مدرن و ساده برگزار می کند. در لیست گارتنر این ابزار کلاس مجازی، پیشرو است و نشانگر این است که افراد زیادی از این راهکار برای جلسات استفاده می کنند. روی دستگاه های مختلف می توانید این نرم افزار کلاس مجازی را پیاده سازی کنید و سازگاری آن با ابزارها و دستگاه های ویدئویی که قبلا هم استفاده می کردید قابلیت قابل توجهی است.

اعضای کلاس می توانند تنها با یک کلیک به کلاس آنلاین بپیوندند و به فیلم ها و صوت ها و ویژگی های به اشتراک گذاشته شده دسترسی یابند و برای این کار لازم به دانلود پلاگین نیست.

Cisco Webex Meetings همراه با کسب وکار شما رشد می کند و به آسانی و به سرعت می توانید کاربران و سرویس ها را با توجه به نیازهایتان تغییر دهید و یا اضافه کنید. برگزاری جلسه با حضور هزار نفر از نقاط قوت این نرم افزار کلاس مجازی است.

Webex در سراسر دنیا ۲۲ دیتاسنتر دارد که کیفیت سرویس، مدیای بلادرنگ، قابلیت اطمینان و امنیت را به خوبی برای جلسات آنلاین شما فراهم می کند. این امنیت در حد و سطح انترپرایز است. این ویژگی ها را در دیگر نرم افزارهای کلاس آنلاین و مجازی نمی بینیم.

لینک دانلود نرم افزار

نرم افزار Adobe Connect

Adobe Connect امن ترین و انعطاف پذیرترین و توسعه پذیرترین و پر قابلیت ترین محصول ویدئو کنفرانس در بازار است. قدرتمند و پایدار است و محدودیت ها و عدم توسعه پذیری که در دیگر ابزارهای کلاس مجازی دیده می شود را ندارد. در نتیجه کنفرانس های آنلاین مهم و حساس خود را با خیال راحت با Adobe Connect انجام دهید.

دانلود نرم افزار ADOBE CONNECT

برنامه آموزش مجازی Adobe Connect را به راحتی با توجه نیازهایتان شخصی سازی کنید و کلاس مجازی تان را با برند خودتان تشکیل دهید. این برنامه، میزان حضور حاضرین را بر خلاف ابزارهای دیگر کلاس مجازی اندازه می گیرد. با Adobe Connect از هر کجا و هر زمان روی هر دستگاهی می توانید کلاس مجازی خود را راه بیندازید. Adobe Connect قابلیت های زیر را هم دارد:

 • قابلیت مجتمع شدن با سیستم های LMS
 • قابلیت مجتمع شدن با سیستم های احراز هویت پیشرفته
 • توسعه پذیر به دلیل متن باز بودن
 • امکان چت با دیگر حاضرین در کلاس مجازی
 • نظرسنجی
 • آزمون آنلاین
 • شبیه سازی
 • گروه بندی کلاس
 • بازی
 • امکان تعامل در پشت صحنه جلسه آنلاین بین حاضرین

نرم افزار Schoology Learning

Schoology Learning بخشی از راهکار جامع PowerSchool Unified Classroom است و بیش از یک دهه است که در زمینه نرم افزار کلاس انلاین و محیط های یادگیری ترکیبی استفاده می شود. Schoology Learning کیفیت و دسترسی را در حد بالایی فراهم می کند و معلمین و دانش آموزان و دانشجویان به راحتی در آن با هم به آموزش و یادگیری می پردازند.

لینک دانلود نرم افزار

نرم افزار Blackboard Collaborate

با کمک Blackboard Collaborate با یک کلیک می توانید کلاس مجازی را اجرا کنید. موسسات آموزشی که نیاز به تعامل بین معلم و دانش آموز دارند و یا انعطاف پذیری و شخصی سازی از جمله مواردی است که در سیستم آنلاین آموزشی نیاز دارند می توانند از این نرم افزار کلاس مجازی استفاده کنند. این نرم افزار همچنین سیستم LMS را هم فراهم می کند.

Blackboard Collaborate فرای ویدئو کنفرانس های سنتی است و حتی دانش آموختگان فراموش می کنند که در کلاس فیزیکی حضور ندارند. این نرم افزار تدریس آنلاین با نرم افزارهایی که اغلب توسط شاگرد و معلم استفاده می شود سازگار است مثل: Dropbox وOneDrive و Google و …

دانلود نرم افزار BLACKBOARD COLLABORATE

Blackboard Collaborate برای سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی و موسسات آموزشی گزینه مناسبی است. این برنامه کلاس آنلاین تمام نیازهای شما در زمینه آموزش آنلاین و وب کنفرانس را پاسخ می دهد و یکی از بهترین نرم افزارهای آموزش مجازی و از راه دور است. همچنین امکان تحلیل و پیگیری در آن برای معلمین فراهم است.

نرم افزار Panopto

Panopto از سال ۲۰۰۷ به دانشگاه ها و کسب وکارها کمک کرده تا از طریق استفاده از ویدئو بتوانند کارایی خود را افزایش دهند. دانشگاه ها و شرکت ها و موسسات تجاری از جمله GE و Qualcomm و New York Life و Duke و Stanfordو Oxford از مشتریان Panopto هستند که از آن برای ضبط ویدئو و سخنرانی ها، استریمینگ رویدادهای زنده و به اشتراک گذاری این ویدئوها به صورتی امن و قابل سرچ استفاده می کنند. Panopto در گارتنر به مدت سه سال، به عنوان رهبر در مدیریت محتوای ویدئویی انترپرایزی شناخته شده است.

دانلود نرم افزار

نرم افزار WizIQ

WizIQ یکی از بزرگترین پلتفرم های مبتنی بر کلود در زمینه نرم افزار کلاس مجازی است و بیش از چهارصد هزار دانش آموخته از آن استفاده کرده اند تا از سرویس های مختلف در زمینه یادگیری بهره برند مانند آموزش زنده با استفاده از HTML5 Virtual Classroom که مبتنی بر WebRTC است.

WizIQ برای انترپرایزها و معلمین و دانش آموزان و دانشجویان و شرکت ها مناسب است. هزینه مناسبی دارد و استفاده از آن راحت است. از تمام انواع فایل ها پشتیبانی می کند و امکان آپلود و سازماندهی و ذخیره هر محتوایی را در کلود می دهد و از هر کجا و هر زمان به این فایلها دسترسی خواهید داشت پس دیگر نیازی به حمل فیزیکی محتواها نیست. این ویژگی با کتابخانه یکپارچه آن ممکن می شود.

API و پلاگین هایی در WizIQ هست که با وب سایت شما یکپارچه می شود و کلاس تان را در LMS خواهید داشت. همچنین برای لاگین به نام کاربری و رمز عبور احتیاج دارید.

ویژگی های دیگر آن عبارتند از:

 • امکان ضبط کلاس آنلاین
 • مبتنی بر وب
 • وایت بورد تعاملی
 • اشتراک گذاری صفحه نمایش
 • امکان نظرسنجی
 • کیفیت بالا در صوت و تصویر

در نرم افزار ویزآیکیو قابلیت حضور غیاب وجود ندارد، تب های زیاد باعث شلوغی می شود. باید آن را نصب کنید و در ایران تحریم است.

لینک دانلود نرم افزار

نرم افزار LearnCube

یکی از بزرگترین مشکلات معلمین و مدارس آنلاین این است که ابزارهایی که برای ویدئو کنفرانس استفاده می کنند برای جلسات کاری است و مخصوص آموزش آنلاین نیست. LearnCube از معدود نرم افزارهای کلاس مجازی است که برای معلم ها و کلاس های مجازی و آنلاین، عالی و کامل است چرا که دید بهتری به کلاس دارند. اما ممکن است در ابتدا کمی سردرگم کننده باشد. ویژگی های LearnCube عبارتند از:

 • ویدئوی زنده با قابلیت اطمینان و کیفیت صدای عالی
 • وایت بورد آنلاین تعاملی
 • دسترسی سریع به درس های ذخیره شده مانند PDF و فیلم و اسناد و …
 • دسترسی سریع از طریق لینک و بدون نیاز به دانلود (مبتنی بر وب)
 • ویژگی های مخصوص معلم ها مانند مالتی تب، پوینتر، هایلایت، ویدئو سینک، جداول و …

نرم افزار لرن کیوب صفحه اشتراکی ندارد و در ایران تحریم است.

لینک دانلود نرم افزار

نرم افزار VEDAMO

VEDAMO که پلتفرم کلاس مجازی و راه دور است راهکار جامعی برای ایجاد و مدیریت سرویس های آموزشی آنلاین است که ویژگی های زیر را دارد:

 • کلاس مجازی با قابلیت تعامل با دانش آموزان و دانشجویان به صورت رو در رو و واقعی
 • وایت بورد که برای اشتراک گذاری مباحث و منابع با مخاطبین حین جلسه آنلاین استفاده می شود.
 • گروه بندی اعضای کلاس
 • اشتراک صفحه نمایش
 • اشتراک رسانه
 • ابزار تخته سفید

این پلتفرم کلاس آنلاین ویژگی سیستم ضبط خودکار را ندارد و وجود ابزارهای زیاد فضای کلاس را شلوغ کرده است. همچنین در ایران تحریم است

۱۰. نرم افزار Newrow Smart

Newrow Smart پلتفرم کلاس مجازی است که امکان حضور در کلاس آنلاین را فقط از طریق مرورگر فراهم می کند و کاملا مبتنی بر وب و بدون نیاز به نصب است. پس نه نیازی به دانلود دارید و نه نصب و نه حتی پیچیدگی های مدیریتی. استفاده از آن آسان است و تجربه کاربری خوبی خواهید داشت. تنها با کلیک روی لینک دسترسی به کلاس می توانید از ویژگی های زیر استفاده کنید:

 • اشتراک صفحه نمایش
 • گروه بندی اعضای کلاس
 • برگزاری آزمون آنلاین
 • وایت بورد که برای اشتراک گذاری مباحث و منابع با مخاطبین حین جلسه آنلاین استفاده می شود
 • اشتراک گذاری فیلم و ویدئو
 • سیستم مدیریت فایل و ضبط ابری به صورت کلود و …

این نرم افزار در ایران تحریم است.

استفاده از نرم افزار Newrow Smart آسان است و تجربه کاربری خوبی خواهید داشت.

برگرفته از : ساعد نیوز

چند نکته کلیدی برای موفقیت در مصاحبه دکتری

نوشته

آموزش طراحی لوگو در نرم افزار Adobe Photoshop

نوشته

۵ اپلیکیشن و سرویس برتر تبدیل واحد

نوشته

عجیب ترین شاخص های اقتصادی در دنیا

نوشته

اصول نوشتن رزومه برای تدریس در دانشگاه

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی