انجام پژوهش کیفی - تحلیل آماری - پژوهش - کیفی - کمی - کامپیوتر

تحلیل واریانس (ANOVA) چیست؟

تحلیل واریانس (ANOVA) چیست؟

تحلیل واریانس یا به اختصار ANOVA، یک روش آماری برای بررسی تفاوت میانگین بین دو یا چند گروه است [1, 2, 4, 5]. این روش با تجزیه واریانس کل داده‌ها به دو بخش واریانس بین گروهی و واریانس درون گروهی، این کار را انجام می‌دهد [1, 6].

اگر واریانس بین گروهی به طور قابل توجهی از واریانس درون گروهی بیشتر باشد، نشان می‌دهد که میانگین گروه‌ها از نظر آماری با هم متفاوت هستند [2, 5].

به بیان ساده‌تر، ANOVA به ما کمک می‌کند تا بفهمیم آیا بین مقادیر میانگین چند گروه، تفاوت‌های آماری معناداری وجود دارد یا خیر [4].

منابع

  1. Investopedia – Analysis of Variance (ANOVA) Explanation, Formula, and Applications: https://www.investopedia.com/terms/a/anova.asp
  2. Spotfire – Analysis of Variance (ANOVA): A Statistical Tool for Mean Comparison: https://www.spotfire.com/glossary/what-is-analysis-of-variance-anova
  3. Wikipedia – Analysis of variance: https://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_of_variance
  4. Qualtrics – What is ANOVA (Analysis Of Variance) Testing?: https://www.qualtrics.com/experience-management/research/anova/
  5. Analytics Vidhya – ANOVA: Complete guide to Statistical Analysis & Applications: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/01/anova-analysis-of-variance/
  6. Britannica – ANOVA | Definition & Facts: https://www.britannica.com/topic/variance-analysis-statistics

journal.umpr.ac.id/index.php/bjop/article/download/1916/1932

تحلیل آماری متغیر تعدیل‌کننده (Moderator Variable)

نوشته

تحلیل تم یا تحلیل مضمون چیست؟

نوشته

چند وب سایت مهم برای مرور ادبیات علمی (مبانی نظری و پژوهشی متغیرها)

نوشته

تحلیل عاملی اکتشافی چیست؟

نوشته

ضرایب آماری بری بررسی تحلیل عاملی تأییدی (Confirmatory Factor Analysis – CFA) و تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory Factor Analysis – EFA)

نوشته

 تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

تحلیل داده های آماری

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره : پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند . همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام) 🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

(تا جای ممکن با ایتا پیام بفرستید، زودتر در جریان خواهیم بود!)

ایمیل :   abazizi1392@gmail.com

وبلاگ مادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *