اهداف کلی برنامه های درسی و تربیتی

 

اهداف کلی برنامه های درسی و تربیتی

 

هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی مدرسه ما تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی، علمی، عملی و اخلاقی دانش آموزان به گونه ای است که بتوانند موقعیت خود را نسبت به خود، خدا، دیگر انسان ها و مخلوقات نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصلاح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند. ادامه‌ی خواندن

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران :  این قسمت اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران :  این قسمت اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی

این اصول به صورت هماهنگ و درهم تنیده ناظر بر سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت برنامه های درسی و تربیتی از سطح ملی تا سطح مدرسه است: ادامه‌ی خواندن

کارهای متفاوتی که افراد شاد و موفق انجام می دهند

ساختن فهرست پخش ویدیویی

کارهای متفاوتی که افراد شاد و موفق انجام می دهند

 

موفقیت تضمین کننده شادی نیست. موفقیت ها به ندرت باعث ایجاد حس شادی همیشگی می شود. بعد از این که با موفقیت به هدف تان می رسید اهداف جدید دیگری به طور غیرمنتظره در مسیرتان قرار می گیرند.

ادامه‌ی خواندن