بایگانی دسته: پرسشنامه رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن       (1965)

دانلود رایگان پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن       (1965)

این پرسشنامه داراي 5 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان پذیرش تغییرات شغلی فرد می باشد.

دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن       (1965)

مقیاش اضطراب کودکان فارسی و انگلیسی ساس

دانلود رایگان : ( توجه در اینجا از لینک کوتاه استفاده شده پس از کلیک بر روی نام پرسشنامه چند ثانیه  (3 الی 4  ثانبه  ) صبر کند و بعد مطابق شکل زیر روی لینک کلیک نمایید تا به صفحه دانلود وارد شوید)

مقیاش اضطراب کودکان فارسی و انگلیسی ساس