بایگانی دسته: پاورپونت

پاورپونت صنعت و ساختمان  

پاورپونت صنعت و ساختمان  

در این برگه انواع پاورپونت مربوط به صنعت و ساختمان  جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها ، ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

ادامه‌ی خواندن

پاورپونت رشته تربیت بدنی و ورزش

پاورپونت رشته تربیت بدنی و ورزش  

در این برگه انواع پاورپونت مربوط به رشته تربیت بدنی و ورزش  جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها ، ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

ادامه‌ی خواندن

انواع پاورپونت زناشویی و خانواده

انواع پاورپونت زناشویی و خانواده

در این برگه انواع پاورپونت مربوط به زناشویی و خانواده جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها و ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

ادامه‌ی خواندن

انواع پاورپونت پزشکی و پرستاری

انواع پاورپونت پزشکی و پرستاری

در این برگه انواع پاورپونت مربوط به پزشکی و پرستاری جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها و ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

ادامه‌ی خواندن