به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات پایان نامه رشته MBA

0

پایان نامه رشته MBA

موضوعات پایان نامه رشته MBA
پایان نامه رشته MBA

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته MBA

لیست موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته MBA

تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی …)

بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی

استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی

بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی

مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان

ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی (موردی سازمان …)

طراحی مدل ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل

پایان نامه رشته MBA

مدلسازی رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکتها

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان

مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری

مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی

بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمان از انعطاف پذیری (عملیاتی، مالی، ساختاری و تکنولوژیکی) مورد صنعت

پایان نامه رشته MBA

مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان …

مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان

بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمین کنندگان (صنعت …)

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS

طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان

مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان

شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر  استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی

بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر …

بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت …

رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری  کارکنان آموزش وپرورش شهر …

رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر …

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان …

بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی

مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی

تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان

تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان

تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی

تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان

تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان

ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM

بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد سازمان

تدوین استراتژی کارآفرینی (موردی …)

ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)

-شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیک در سازمان … (با استفاده از معادلات ساختاری یا آنتروپی یا …)

-طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیک بهینه برای مدیران

تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان

-بررسی موانع پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان …

-بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان ….

-تاثیر رهبری تحول آفرین و  ساختار سازمان

-تاثیر رهبری تحول آفرین و  خلاقیت سازمانی

-رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …

-رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …

-ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC  و TOPSIS

مدیریت استراتژیک پروژه های کلان فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

سنجش کیفیت خدمات و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از روش های سروکووال و ای کووال

– مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه ها

-بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان

طراحی مدل بهینه سیستم کنترل موجودی مواد اولیه با رویکرد حداقل سازی ریسک و هزینه (موردی محصول …)

-رابطه بین ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان

– رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان ها

– شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

-ارائه مدلی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با شبکه عصبی

– شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان

-شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

-ارائه مدلی جهت رقابت پذیری در زنجیره تامین با الگوریتم تئوری بازی

ارزیابی استراتژی جاری بانک پارسیان با رویکرد تلفیقی BSC/AHP

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP

-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان …

-طراحی نظام جامع عملکرد …  با کارت امتیازی متوازن BSC

-ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری  با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان…

-مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی …)

-بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان

طراحی مدل کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی

طراحی مدل بهینه انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات (صنعت …)

– تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای  EFQM,BSC,AHP

بررسی رابطه بین استراتژی منابع انسانی و عملکرد سازمان

بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان

بررسی رابطه بین استراتژی رفتار سازمانی و عملکرد سازمان

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی

تدوین استراتژی کارآفرینی سازمانی (موردی …)

-مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

-بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان

-سنجش عملکرد و اولویت بندی استراتژیی های سازمانی مرتبط با اهداف عملکردی با استفاده از مدل تلفیقی BSC و AHP(مطالعه موردی بانک سامان)

-ارزیابی استراتژی های جاری سازمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA

-شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده

-سنجش رابطه و تاثیر عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک (موردی)

-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی)

-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به فرهنگ سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)

-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به رهبری سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)

-ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP

– شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان

– بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک سازمان

-شناسایی عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و سنجش رابطه آن با مدیریت استراتژیک سازمان

-تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با مدل تلفیقی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی

بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار و تکنولوژی) با استراتژی مدیریت دانش

بررسی رابطه عوامل فرهنگی با استراتژی مدیریت دانش

-همسوسازی استراتژی های سازمان جهت ارتقاء عملکرد

همسوسازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با فرهنگ سازمانی

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های کسب و کار

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های تجاری

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با فرهنگ سازمانی

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های بازاریابی

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

-شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژی تکنولوژیک سازمان

-بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان

تاثیر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت استراتژیک بازار

– شناسایی و رتبه بندی موانع پیش روی اجرای موثر استراتژی ها

-تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی

-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیک

-اندازه گیری و کمی سازی ارزش ویژه برند در سازمان مورد مطالعه

-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان با روش AHP

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک شرکت

بررسی تاثیر انعطاف پذیری در رابطه برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بر اساس مدل معادلات ساختاری

تدوین مدل شاخص رضایت مشتری با استفاده از روش جدید PLS در صنعت … در ایران

بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سیار(Mobyle Payment)

سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژیی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSC (مطالعه موردی …)”

تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات IT با استفاده از ماتریس SWOT در …

طراحی مدلی جهت اندازه گیری  و تحلیل رضایتمندی مشتریان در بانکداری آنلاین

برگرفته از ساعد نیوز

آموزش پیشرفته sPSS
چرا در سازمان‌ها این همه مدیر بی‌کفایت داریم؟ اصل پیتر

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amosمطالب مرتبط

چگونه یک دفاع موفق و کامل از پایاننامه داشته باشیم؟

انواع پایگاه های تشخیص سرقت علمی فارسی و لاتین

10 روش ساده برای افزایش تعداد ارجاعات مقاله

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

Leave A Reply

Your email address will not be published.