پرسشنامه استاندارد

محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان

محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان

جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.

جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که کرجسی [۱]و مورگان[۲] کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند.

یعنی شما هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگدارید همین حجم نمونه را مشاهده خواهید کرد.

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

۱۰

۱۰

۱۰۰

۸۰

۲۸۰

۱۶۲

۸۰۰

۲۶۰

۲۸۰۰

۳۳۸

۱۵

۱۴

۱۱۰

۸۶

۲۹۰

۱۶۵

۸۵۰

۲۶۵

۳۰۰۰

۳۴۱

۲۰

۱۹

۱۲۰

۹۲

۳۰۰

۱۶۹

۹۰۰

۲۶۹

۳۵۰۰

۲۴۶

۲۵

۲۴

۱۳۰

۹۷

۳۲۰

۱۷۵

۹۵۰

۲۷۴

۴۰۰۰

۳۵۱

۳۰

۲۸

۱۴۰

۱۰۳

۳۴۰

۱۸۱

۱۰۰۰

۲۷۸

۴۵۰۰

۳۵۱

۳۵

۳۲

۱۵۰

۱۰۸

۳۶۰

۱۸۶

۱۱۰۰

۲۸۵

۵۰۰۰

۳۵۷

۴۰

۳۶

۱۶۰

۱۱۳

۳۸۰

۱۸۱

۱۲۰۰

۲۹۱

۶۰۰۰

۳۶۱

۴۵

۴۰

۱۸۰

۱۱۸

۴۰۰

۱۹۶

۱۳۰۰

۲۹۷

۷۰۰۰

۳۶۴

۵۰

۴۴

۱۹۰

۱۲۳

۴۲۰

۲۰۱

۱۴۰۰

۳۰۲

۸۰۰۰

۳۶۷

۵۵

۴۸

۲۰۰

۱۲۷

۴۴۰

۲۰۵

۱۵۰۰

۳۰۶

۹۰۰۰

۳۶۸

۶۰

۵۲

۲۱۰

۱۳۲

۴۶۰

۲۱۰

۱۶۰۰

۳۱۰

۱۰۰۰۰

۳۷۳

۶۵

۵۶

۲۲۰

۱۳۶

۴۸۰

۲۱۴

۱۷۰۰

۳۱۳

۱۵۰۰۰

۳۷۵

۷۰

۵۹

۲۳۰

۱۴۰

۵۰۰

۲۱۷

۱۸۰۰

۳۱۷

۲۰۰۰۰

۳۷۷

۷۵

۶۳

۲۴۰

۱۴۴

۵۵۰

۲۲۵

۱۹۰۰

۳۲۰

۳۰۰۰۰

۳۷۹

۸۰

۶۶

۲۵۰

۱۴۸

۶۰۰

۲۳۴

۲۰۰۰

۳۲۲

۴۰۰۰۰

۳۸۰

۸۵

۷۰

۲۶۰

۱۵۲

۶۵۰

۲۴۲

۲۲۰۰

۳۲۷

۵۰۰۰۰

۳۸۱

۹۰

۷۳

۲۷۰

۱۵۵

۷۰۰

۲۴۸

۲۴۰۰

۳۳۱

۷۵۰۰۰

۳۸۲

۹۵

۷۶

۲۷۰

۱۵۹

۷۵۰

۲۵۶

۲۶۰۰

۳۳۵

۱۰۰۰۰۰

۳۸۴

منبع:

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.

[۱] – robert v. krejcie

[۲] – daryle w. morgan

 

 

 تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

تحلیل داده های آماری

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره : پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند . همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام) 🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

(تا جای ممکن با ایتا پیام بفرستید، زودتر در جریان خواهیم بود!)

ایمیل :   abazizi1392@gmail.com

وبلاگ ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *