بایگانی دسته: پرسشنامه های مدیریتی

کنترل ذهن - انتظار - موفقیت انگیزش - آینده نگری- پژوهش - تفکر

مهارت‌های مدیران: کلید موفقیت در محیط کسب و کار روزمره

مقدمه:
در دنیای پویا و تغییرپذیر کسب و کار امروزی، مدیران باید به مهارت‌های لازم برای موفقیت در محیط کسب و کار مسلط باشند. مهارت‌های مدیریتی و رهبری در حد ضروری به همراه مهارت‌های فردی و ارتباطی، نقش کلیدی در توانمندی مدیران برای مواجهه با چالش‌ها و دستیابی به اهداف سازمانی دارند. در این مقاله، به بررسی مهارت‌های مدیران و اهمیت آن‌ها در محیط کسب و کار روزمره خواهیم پرداخت.

تحلیل و برنامه‌ریزی:

توضیح اهمیت مهارت تحلیل و برنامه‌ریزی در مدیریت، توانایی تجزیه و تحلیل مسائل و موارد پیچیده، تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمانی، و برنامه‌ریزی منابع و زمان.
مهارتهای رهبری:

بررسی نقش مهارتهای رهبری در مدیریت موفق، از جمله توانایی ایجاد ارتباط و هماهنگی با تیم، الهام‌بخشی و تشویق، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، و حل مسائل و مدیریت تغییر.
مهارتهای ارتباطی:

توضیح اهمیت مهارتهای ارتباطی در مدیریت، از جمله توانایی گوش دادن فعال و ارتباط موثر، انتقال اطلاعات و دانش، ارتباط با مشتریان و سایر ذینفعان، و مذاکره و قدرت قانع‌کردن.
مهارتهای تیمی:

بررسی نقش مهارتهای تیمی در مدیریت موفق، از جمله توانایی ساخت و مدیریت تیم‌های موثر، توزیع و مدیریت وظایف، تشویق همکاری و تعامل، و حل تعارضات.
مهارتهای مذاکره و حل تعارض:

توضیح اهمیت مهارتهای مذاکره و حل تعارض در مدیریت، توانایی به دست آوردن توافق و قراردادهای موفق، مدیریت تعارضات داخلی و خارجی، و ایجاد روابط مثبت و پایدار.
مهارتهای تصمیم‌گیری:

بررسی نقش مهارتهای تصمیم‌گیری در مدیریت موفق،از جمله توانایی تحلیل و ارزیابی گزینه‌ها، تصمیم‌گیری استراتژیک، مدیریت ریسک و اولویت‌بندی، و اجرای تصمیم‌ها.
نتیجه‌گیری:
مهارت‌های مدیران در محیط کسب و کار روزمره اساسی برای موفقیت سازمان‌ها است. توانایی تحلیل و برنامه‌ریزی، مهارتهای رهبری، ارتباطی، تیمی، مذاکره و حل تعارض، و تصمیم‌گیری مدیران را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها روبرو شده، فرصت‌ها را بهره‌برداری تبدیل کنند و به اهداف سازمانی دست یابند. برای موفقیت در دنیای پویا و رقابتی کنونی،

رهبری سالزمن ( 35 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله رایگان – )

q14-4-پرسشـنامه مـدیریت اسـلامی مسـاح و همکاران (1390)- ( 126سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله بیس رایگان – )

Q14-5- پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک ( 10 عبارت جفتی – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان )

Q14-6- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لو تانز (1989) –( 35عبارت جفتی – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله رایگان )

Q14-7- پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا ( 51عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله رایگان )

Q14-8- پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )- –( 16عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5مقاله رایگان )

q14-9- پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) کانگر و کاننگو(1988)( 33عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -7مقاله رایگان )

q14-10- پرسشنامه سبک مدیریت حسنی – ( 32عبارت -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3مقاله رایگان )

q14-11- پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)( ۲۳عبارت- 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

q14-12- پرسشنامه مهارت های مدیران باچا(2012)( 11عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q14-12-2- پرسشنامه مهارت های نرم مديران آموزشي ( خالق خواه  و  نجفی؛ 1397) – ( 30عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله پایه )

q14-13- پرسشنامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)( 18عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

q14-14- پرسشنامه رهبری دانش ویتالا(2004)( 29عبارت- 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله پایه )

q14-15- پرسشنامه رهبری مشارکتی کارتون(2010)( 25سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q14-16- پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کارکاس و سارگلو(2012)(40عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q14-17- پرسشنامه رهبری اخلاقی بروان و تروینو (2005)(10عبارت- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه9 مقاله پایه )

q14-18 – پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس (35عبارت- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه2 مقاله پایه ) [purchase_link id=”22006

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل چهارم)

نوشته

روش های بصری سازی در مکس کیو دی ای MAXQDA

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه انفورماتیک پزشکی

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مخابرات

نوشته

تحلیل محتوای کتاب های درسی با تکنیک ویلیام رومی


اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

مهارت‌های نرم مدیران آموزشی : کلید توانمندسازی و توسعه پرسنل

مهارت‌های نرم مدیران آموزشی : کلید توانمندسازی و توسعه پرسنل

 

تحلیل داده های آماری

تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls
تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

آموزش نرم افزارهای آماری

spss

مقدمه:
در حوزه آموزش و پرورش، مدیران آموزشی نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت پرسنل و سازمان دارند. برای انجام این نقش، مدیران آموزشی باید به مهارت‌های نرم مورد نیاز برای موفقیت در این حوزه مسلط باشند. مهارت‌های ارتباطی، رهبری، تیمی، تفکر استراتژیک و قابلیت حل مسئله از جمله مهارت‌هایی هستند که مدیران آموزشی باید به آن‌ها تسلط داشته باشند. در این مقاله، به بررسی مهارت‌های نرم مدیران آموزشی و اهمیت آن‌ها در توانمندسازی و توسعه پرسنل خواهیم پرداخت.

جنگ مرغ مینا و سنجاب بر سر سکو
جنگ مرغ مینا و سنجاب بر سر سکو

بدن مقاله:

مهارت‌های ارتباطی:

توضیح اهمیت مهارت‌های ارتباطی در حوزه آموزش و پرورش، از جمله توانایی گوش دادن فعال و ارتباط موثر با کادر اجرایی، معلمان، والدین و دانش‌آموزان، انتقال اطلاعات به شکل واضح و روشن، و حل مشکلات ارتباطی.
مهارت‌های رهبری:

بررسی نقش مهارت‌های رهبری در مدیریت آموزشی، از جمله توانایی الهام‌بخشی و تشویق، تعیین اهداف و راهبرد‌ها، ایجاد انگیزه در کادر اجرایی و معلمان، و ارزیابی عملکرد.
مهارت‌های تیمی:

توضیح اهمیت مهارت‌های تیمی در مدیریت آموزشی، از جمله توانایی ساخت و مدیریت تیم‌های موثر، توزیع و مدیریت وظایف، تشویق همکاری و تعامل، و حل تعارضات.
تفکر استراتژیک:

بررسی نقش تفکر استراتژیک در مدیریت آموزشی، از جمله توانایی تحلیل محیط داخلی و خارجی، تعیین اولویت‌ها و اهداف استراتژیک، برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی‌های آموزشی.
مهارت‌های حل مسئله:

توضیح اهمیت مهارت‌های حل مسئله در مدیریت آموزشی، از جمله توانایی تحلیل و تفصیح مسائل پیچیده، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، ارزیابی گزینه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مناسب.
نتیجه‌گیری:
مدیران آموزشی با برخورداری از مهارت‌های نرم مناسب، قادرند تیم‌های آموزشی را تحت تأثیر قرار داده و به توسعه و پیشرفت پرسنل و سازمان کمک کنند. مهارت‌های ارتباطی، رهبری، تیمی، تفکر استراتژیک و حل مسئله از اهمیت بالایی برخوردارند و مدیران آموزشی باید به تسلط بر این مهارت‌ها تمرکز کنند. با توجه به این مهارت‌ها، مدیران آموزشی می‌توانند بهبود عملکرد خود و توانمندسازی پرسنل و سازمان را تحقق بخشند و در نهایت به بهبود کیفیت آموزش و پرورش و رشد و پیشرفت سازمانی منجر شوند.

رهبری سالزمن ( 35 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله رایگان – )

q14-4-پرسشـنامه مـدیریت اسـلامی مسـاح و همکاران (1390)- ( 126سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله بیس رایگان – )

Q14-5- پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک ( 10 عبارت جفتی – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان )

Q14-6- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لو تانز (1989) –( 35عبارت جفتی – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله رایگان )

Q14-7- پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا ( 51عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله رایگان )

Q14-8- پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )- –( 16عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5مقاله رایگان )

q14-9- پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) کانگر و کاننگو(1988)( 33عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -7مقاله رایگان )

q14-10- پرسشنامه سبک مدیریت حسنی – ( 32عبارت -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3مقاله رایگان )

q14-11- پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)( ۲۳عبارت- 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

q14-12- پرسشنامه مهارت های مدیران باچا(2012)( 11عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q14-12-2- پرسشنامه مهارت های نرم مديران آموزشي ( خالق خواه  و  نجفی؛ 1397) – ( 30عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله پایه )

q14-13- پرسشنامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)( 18عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

q14-14- پرسشنامه رهبری دانش ویتالا(2004)( 29عبارت- 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله پایه )

q14-15- پرسشنامه رهبری مشارکتی کارتون(2010)( 25سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q14-16- پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کارکاس و سارگلو(2012)(40عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q14-17- پرسشنامه رهبری اخلاقی بروان و تروینو (2005)(10عبارت- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه9 مقاله پایه )

q14-18 – پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس (35عبارت- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه2 مقاله پایه ) [purchase_link id=”22006

هویت سازمانی: اساسی‌ترین عنصر برای شناسایی و تعامل با سازمان

نوشته

وفاداری مشتری: ارزش و اهمیت بی‌پایان در تجارت مدرن

نوشته

رفتار نورآورانه: چگونه نوآوری در سازمان‌ها ترویج می‌یابد

نوشته

رهبری هوشمند: نقش و اهمیت آن در مدیریت موفق

نوشته

تعهد سازمانی و نقش آن در رشد و پایداری سازمان‌ها


اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

هوش مصنوعی

رهبری هوشمند: نقش و اهمیت آن در مدیریت موفق

رهبری هوشمند: نقش و اهمیت آن در مدیریت موفق

مقدمه:
رهبری هوشمند به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه مدیریت و رهبری، به توانایی رهبران برای فراگیری و بهره‌برداری از هوشمندی و هوش مصنوعی در روند تصمیم‌گیری و رهبری می‌پردازد. این نوع رهبری، با تلفیق استراتژی‌های مدیریتی و فناوری‌های نوین، به رهبران امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری به تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود بپردازند. در این مقاله، به بررسی نقش و اهمیت رهبری هوشمند در مدیریت موفق خواهیم پرداخت.

 

تحلیل داده های آماری

تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls
تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

آموزش نرم افزارهای آماری

spss

تعریف رهبری هوشمند:

توضیح مفهوم رهبری هوشمند و ویژگی‌های آن، از جمله استفاده از داده‌ها و الگوریتم‌های هوشمند، تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات، پیش‌بینی و تحلیل داده‌ها، فراگیری مداوم و ارتباطات هوشمند.
نقش رهبری هوشمند در تصمیم‌گیری:

توضیح تأثیر رهبری هوشمند در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری، افزایش سرعت و دقت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، توانایی پیش‌بینی و مدیریت ریسک‌ها و بهبود عملکرد سازمانی.
تأثیر رهبری هوشمند در ارتباطات سازمانی:

بررسی نقش رهبری هوشمند در بهبود ارتباطات داخلی و برون‌سازمانی، تسهیل فرآیند انتقال اطلاعات و دانش، تعاملات همکاران و تیم‌ها، و ارتقای تعاملات موثر با مشتریان و سایر ذینفعان.
رهبری هوشمند و توانمندسازی کارکنان:

بررسی تأثیر رهبری هوشمند در توانمندسازی کارکنان، تشویق به فراگیری مداوم و به اشتراک گذاشتن دانش، توانایی ایجاد فضای کار تحرک‌پذیر و خلاقانه، و ارتقای رضایتمندی و عملکرد کارکنان.
چالش‌ها و راهکارهای پیاده‌سازی رهبری هوشمند:

بررسی چالش‌هایی که در پیادمتن ادامه مقاله:
سازی و پیاده‌سازی رهبری هوشمند ممکن است با آن خود روبرو شوند، از جمله مقاومت در برابر تغییر، نیاز به آموزش و آماده‌سازی منابع انسانی، محدودیت‌های فنی و فناوری، و مسائل اخلاقی و حریم خصوصی. در این قسمت از مقاله، به بررسی این چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای پیاده‌سازی رهبری هوشمند خواهیم پرداخت.

نتیجه‌گیری:
رهبری هوشمند به عنوان یک رویکرد نوین در مدیریت و رهبری، توانایی رهبران را در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری، تسهیل ارتباطات سازمانی، توانمندسازی کارکنان و موفقیت سازمانی ارتقا می‌دهد. با استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند و بهره‌گیری از داده‌ها و الگوریتم‌های هوشمند، رهبران می‌توانند به تحلیل دقیق‌تری از محیط کسب و کار بپردازند و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند. با ایجاد فرهنگی مبتنی بر رهبری هوشمند و تسهیل فرایند انتقال دانش و تجربیات، سازمان‌ها قادر خواهند بود به چالش‌های روزمره خود پاسخ دهند و رشد و توسعه را تسریع نمایند.

بنابراین، توجه به رهبری هوشمند به عنوان یک عامل کلیدی در مدیریت موفق و دستیابی به عملکرد برتر سازمانی، امری ضروری است. با پیاده‌سازی رویکرد رهبری هوشمند و بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نوین، سازمان‌ها قادر خواهند بود تا در دنیای پویا و تغییرپذیر امروزی رقابت کنند و به عنوان رهبران هوشمند، به تحقق اهداف استراتژیک خود برسند.

رهبری سالزمن ( 35 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله رایگان – )

q14-4-پرسشـنامه مـدیریت اسـلامی مسـاح و همکاران (1390)- ( 126سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله بیس رایگان – )

Q14-5- پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک ( 10 عبارت جفتی – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان )

Q14-6- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لو تانز (1989) –( 35عبارت جفتی – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله رایگان )

Q14-7- پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا ( 51عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله رایگان )

Q14-8- پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )- –( 16عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5مقاله رایگان )

q14-9- پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) کانگر و کاننگو(1988)( 33عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -7مقاله رایگان )

q14-10- پرسشنامه سبک مدیریت حسنی – ( 32عبارت -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3مقاله رایگان )

q14-11- پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)( ۲۳عبارت- 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

q14-12- پرسشنامه مهارت های مدیران باچا(2012)( 11عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q14-12-2- پرسشنامه مهارت های نرم مديران آموزشي ( خالق خواه  و  نجفی؛ 1397) – ( 30عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله پایه )

q14-13- پرسشنامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)( 18عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

q14-14- پرسشنامه رهبری دانش ویتالا(2004)( 29عبارت- 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله پایه )

q14-15- پرسشنامه رهبری مشارکتی کارتون(2010)( 25سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q14-16- پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کارکاس و سارگلو(2012)(40عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q14-17- پرسشنامه رهبری اخلاقی بروان و تروینو (2005)(10عبارت- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه9 مقاله پایه )

q14-18 – پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس (35عبارت- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه2 مقاله پایه ) [purchase_link id=”22006


اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

تحلیل آماری statistical analysis

رهبری بصیر (آینده‌نگر): نقش تحول‌بخش در سازمان‌های آینده

رهبری بصیر (آینده‌نگر): نقش تحول‌بخش در سازمان‌های آینده

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

مقدمه:
در دنیای پیچیده و متغیر امروز، سازمان‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند که نیازمند رهبرانی بصیر و آینده‌نگر است. رهبری بصیر، قدرتی است که به رهبران امکان می‌دهد درک عمیقی از تحولات و رویدادهای آینده داشته باشند و با استفاده از این دید بلندمدت، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و تغییرات نوآورانه را در سازمان اجرا کنند. در این مقاله، به بررسی نقش رهبری بصیر (آینده‌نگر) در سازمان‌های آینده می‌پردازیم و اهمیت آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.


۱. تعریف رهبری بصیر (آینده‌نگر):

توضیح مفهوم رهبری بصیر و برجسته‌سازی ویژگی‌های آن، از جمله دید بلندمدت، استراتژیک بودن و قدرت پیش‌بینی.
بررسی تفاوت رهبری بصیر با رهبری سنتی و تأکید بر نیازمندی‌های سازمان‌ها به رهبران بصیر و آینده‌نگر.
۲. اهمیت رهبری بصیر در سازمان‌های آینده:

بررسی چالش‌ها و تغییراتی که سازمان‌ها در آینده مواجه خواهند شد، از جمله تکنولوژی، رقابت فرهنگی، محیط کسب‌وکار و تغییرات اقتصادی.
تبیین نقش رهبری بصیر در مواجهه با چالش‌ها و تغییرات آینده و تأثیر آن بر عملکرد و بقای سازمان‌ها.
۳. ویژگی‌ها و رویکردهای رهبری بصیر (آینده‌نگر):

توضیح صفات و ویژگی‌های رهبران بصیر و آینده‌نگر، از جمله خلاقیت، ابتکار، تسلط بر تحلیل و پیش‌بینی و ارتباطات قوی.
بررسی رویکردهای مختلف رهبری بصیر، از جمله رهبری استراتژیک، رهبری نوآورانه و رهبری تحول‌بخش.
۴. راهکارها برای توسعه رهبری بصیر در سازمان‌ها:

ارائه راهکارهای عملی برای توسعه رهبری بصیر در سازمان‌ها، از جمله برنامه‌های آموزشدن، مشاوره و ارتقاء مهارت‌های رهبری بصیر.
بررسی نمونه‌های موفق از سازمان‌هایی که از رهبری بصیر استفاده کرده‌اند و نتایج برجسته‌ای را به‌دست آورده‌اند.
نتیجه‌گیری:
رهبری بصیر (آینده‌نگر) به‌عنوان یک نیروی تحول‌بخش در سازمان‌ها، اهمیت بسیاری دارد. رهبران بصیر، با داشتن دید بلندمدت و قدرت پیش‌بینی، می‌توانند سازمان‌ها را در مواجهه با چالش‌ها و تغییرات آینده هدایت کنند و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و نوآورانه را انجام دهند. این نوع رهبری، صفات و ویژگی‌های خاصی نیاز دارد و با توسعه و تقویت این مهارت‌ها، می‌توان سازمان‌ها را به سوی رشد و پیشرفت هدایت کرد. بنابراین، توسعه رهبری بصیر در سازمان‌ها امری بسیار حائز اهمیت است و باید در برنامه‌های آموزشی و توسعه سازمانی مدنظر قرار گیرد. با توجه به همه این موارد، رهبری بصیر (آینده‌نگر) به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت و بقای سازمان‌ها در دنیای پیچیده و تغییرپذیر امروز، بیش از پیش اهمیت دارد و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

رهبری سالزمن ( 35 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله رایگان – )

q14-4-پرسشـنامه مـدیریت اسـلامی مسـاح و همکاران (1390)- ( 126سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله بیس رایگان – )

Q14-5- پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک ( 10 عبارت جفتی – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان )

Q14-6- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لو تانز (1989) –( 35عبارت جفتی – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله رایگان )

Q14-7- پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا ( 51عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله رایگان )

Q14-8- پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )- –( 16عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5مقاله رایگان )

q14-9- پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) کانگر و کاننگو(1988)( 33عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -7مقاله رایگان )

q14-10- پرسشنامه سبک مدیریت حسنی – ( 32عبارت -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3مقاله رایگان )

q14-11- پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)( ۲۳عبارت- 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

q14-12- پرسشنامه مهارت های مدیران باچا(2012)( 11عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q14-12-2- پرسشنامه مهارت های نرم مديران آموزشي ( خالق خواه  و  نجفی؛ 1397) – ( 30عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله پایه )

q14-13- پرسشنامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)( 18عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

q14-14- پرسشنامه رهبری دانش ویتالا(2004)( 29عبارت- 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله پایه )

q14-15- پرسشنامه رهبری مشارکتی کارتون(2010)( 25سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q14-16- پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کارکاس و سارگلو(2012)(40عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q14-17- پرسشنامه رهبری اخلاقی بروان و تروینو (2005)(10عبارت- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه9 مقاله پایه )

q14-18 – پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس (35عبارت- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه2 مقاله پایه ) [purchase_link id=”22006


اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

 

تحلیل داده های آماری

تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls
تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

آموزش نرم افزارهای آماری

spss

جنگ مرغ مینا و سنجاب بر سر سکو

تعهد شغلی : ارتباط بین کارکنان و سازمان

مقدمه:
تعهد شغلی یکی از مفاهیم مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی است که به تعلق و ارتباط عاطفی کارکنان با سازمان اشاره دارد.

تعهد شغلی نشان دهنده تمایل کارکنان به مشارکت فعال در فعالیت‌ها و فرایندهای سازمانی، رضایت شغلی و وفاداری به سازمان است.

تحلیل داده های آماری
پایان نامه – مقاله نویسی

در این مقاله، به بررسی اهمیت تعهد شغلی، عوامل مؤثر بر تعهد شغلی و تأثیرات آن بر سازمان می‌پردازیم.

تعهد شغلی به تعلق و ارتباط عاطفی کارکنان با سازمانی که در آن کار می‌کنند، اشاره دارد. این مفهوم نشان دهنده تمایل کارکنان به مشارکت فعال در فعالیت‌ها و فرایندهای سازمانی، رضایت شغلی و وفاداری به سازمان است.

تعهد شغلی نشانگر تعهد و پایبندی کارکنان به سازمان، اهمیتی که به شغل خود می‌دهند و تمایل به ادامه همکاری در آن سازمان است.

ابعاد تعهد شغلی:
۱. تعهد عاطفی (Emotional Commitment):
این ابعاد تعهد شغلی بیشتر به ارتباط عاطفی کارکنان با سازمان اشاره دارد.

در این حالت، کارکنان احساس می‌کنند که متعلق به سازمان هستند و با ارزش‌ها، اهداف و هدف‌های سازمانی سازگاری دارند. آن‌ها به طور فعال در فرایندها و فعالیت‌های سازمانی شرکت می‌کنند و برای رسیدن به اهداف سازمان تلاش می‌کنند.

۲. تعهد محاسباتی (Calculative Commitment):
در این ابعاد تعهد شغلی، کارکنان به سازمان به دلیل مزایا و منافع محاسبه شده‌ای که از آن بهره‌برداری می‌کنند، پایبند هستند.

آن‌ها به دنبال امکانات مادی و فواید شغلی هستند و در صورتی که این منافع به طور محسوس کاهش یابد، ممکن است تعهد شغلی آن‌ها نیز کاهش یابد.

۳. تعهد نظام‌مند (Normative Commitment):
در این ابعاد تعهد شغلی، کارکنان به سازمان به دلیل وظیفه و تعهد خود نسبت به ارزش‌ها و انتظارات اجتماعی حاکم بر آن سازمان پایبند هستند.

آن‌ها احساس می‌کنند که به عنوان اعضای سازمانی مسئولیت‌هایی را برعهده دارند و باید به انتظارات جامعه و جامعه شغلی خود وفاداری کنند.

این سه ابعاد تعهد شغلی می‌توانند با یکدیگر ترکیب شوند و هر فرد می‌تواند در هر یک از این ابعاد تعهد شغلی متفاوتی داشته باشد.

درک این ابعاد و نوع تعهد شغلی کارکنان می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا استراتژی‌های مناسبی را برای جذب و نگه‌داشتن کارمندان متعهد و پایبند به سازمان تدوین کنند.

همچنین، درک این ابعاد می‌تواند به کارکنان کمک کند تا بهترین نوع تعهد شغلی را برای خودشان شناسایی کنند و بر اساس آن به تصمیم‌گیری‌های شغلی مرتبط باشند.


۱. اهمیت تعهد شغلی:

تعهد شغلی می‌تواند عملکرد کارکنان را بهبود دهد و به افزایش بهره‌وری سازمان کمک کند.
کارکنانی که تعهد شغلی بالا دارند، به طور معمول بیشتر در سازمان باقی می‌مانند و از اختلافات شغلی کمتر رنج می‌برند.
تعهد شغلی می‌تواند رضایت شغلی را افزایش داده و رفتارهای مثبت کارکنان را ترویج کند.
۲. عوامل مؤثر بر تعهد شغلی:

رهبری تحول‌آفرین: رهبرانی که توانایی هدایت تغییرات را دارند و ارتباط مثبتی با کارکنان خود برقرار می‌کنند، می‌توانند تعهد شغلی را تقویت کنند.
فرصت‌های رشد و پیشرفت: فراهم کردن فرصت‌های آموزش، پیشرفت حرفه‌ای و رشد شغلی می‌تواند تعهد شغلی را تقویت کند.
فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی که بر ارزش‌ها، اعتقادات و انگیزه‌های مشترک سازمان تأکید دارد، می‌تواند تعهد شغلی را ترویج کند.
پاداش و شناسایی: ارائه پاداش‌های مناسب و شناسایی عملکرد کارکنان می‌تواند تعهد شغلی را افزایش دهد.
۳. تأثیرات تعهد شغلی بر سازمان:

افزایش عملکرد: کارکنانی که تعهد شغلی بالا دارند، به طور معمول عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.
کاهش نوسانات کارکنان: تعهد شغلی قوی می‌تواند باعث کاهش نوسانات کارکنان در سازمان شود و پایداری سازمان را تضمین کند.
افزایش رضایت شغلی: کارکنانی با تعهد شغلی بالا، احتمالاً از شغل و سازمان خود راضی‌تر هستند و این موضوع می‌تواند به افزایش رضایت شغلی منجر شود.
افزایش وفاداری به سازمان: تعهد شغلی قوی می‌تواند باعث افزایش وفاداری کارکنان به سازمان شود و کاهش احتمال ترک شغل و جذب نیروی کار جدید.
نتیجه‌گیری:
تعهد شغلی به عنوان یک عامل مهم در مدیریت منابع انسانی، تأثیر قابل توجهی در عملکرد و پایداری سازمان دارد.

ارتباط مثبت کارکنان با سازمان، استقرار روابط مؤثر و ارتباطی درون سازمانی و ایجاد فضایی مثبت و تعاونی را ترویج می‌دهد.

بنابراین، سازمان‌ها باید تلاش کنند تا با ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب، فرصت‌های رشد و پیشرفت، پاداش‌های مناسب و رهبری مؤثر، تعهد شغلی کارکنان را تقویت کنند و بهره‌وری و عملکرد سازمان را بهبود بخشند.

پرسشنامه های مربوط به تعهد

hase_link id=”205″ text=”خرید” style=”button” color=”orange”]

q11-2- پرسشنامه استاندارد تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی راتوئل(2007) ( 17 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه رایگان )

q11-3- پرسشنامه رشد حرفه ای آكفيلت و كوت(2005)( 5 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه رایگان )

q11-4- پرسشنامه تعهد سازمانی مری و همکاران(2013)(7 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه رایگان )

q11-5- پرسشنامه تعهد سازمانی  پورتر( POCQ ) – (15عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 9مقاله پایه رایگان )

q11-6- پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (1996) (9سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله – )

q11-7- پرسشنامه تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل (1989)(9سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله – ) (40 عبارت -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله – ) [purchase_link id=”22032″ text=”خرید” style=”button” color=”g

فضیلت سازمانی : مبنای پایداری و موفقیت سازمانی

نوشته

مدیریت زمان به شیوه ی جدید و از نگاه رویکرد طرحواره درمانی

نوشته

توانمندی محیط کار چیست؟ + پرسشنامه ابعاد توانمندی محیط

نوشته

یادگیری استراتژیک : ارتقاء توانمندی‌های سازمانی برای موفقیت در عصر اطلاعات

نوشته

انگیزه شغلی معلمان : چالش‌ها و راهکارها

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماریبلک فرایدی: از تخفیف های عالی دیجی کالا تا 7 آذر استفاده کنید. برای استفاده از این تخفیف های عالی روی بنر زیر کلیک کنید.بلک فرایدی 2

 


بلک فرایدی

 

بلگ فرایدی بلک فرایدی
هوش مصنوعی

تعهد سازمانی و نقش آن در رشد و پایداری سازمان‌ها

تعهد سازمانی و نقش آن در رشد و پایداری سازمان‌ها

مقدمه:
تعهد سازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم در موفقیت سازمان‌ها و حفظ رضایت کارکنان مورد توجه قرار گرفته است.

تعهد سازمانی به میزان پیوستگی و انگیزه کارکنان به سازمان و اهداف آن اشاره دارد.

در این مقاله، به بررسی اهمیت تعهد سازمانی و نقش آن در رشد و پایداری سازمان‌ها خواهیم پرداخت.

تعریف تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی به میزان پیوستگی، انگیزه و تعلق کارکنان به سازمان و اهداف آن اشاره دارد.

این مفهوم نشان دهنده تمایل کارکنان به مشارکت فعال در فرایندها و فعالیت‌های سازمانی، رضایت شغلی و وفاداری به سازمان است.

در واقع، تعهد سازمانی نشان دهنده تعلق و ارتباط عاطفی کارکنان با سازمان است که باعث افزایش عملکرد، تحمل موقعیت‌های دشوار و حفظ پایداری سازمان می‌شود.

تعهد سازمانی ممکن است در سه بعد مختلف بیان شود:

تعهد احساسی: این نوع تعهد به احساسات کارکنان در قبال سازمان و ارتباط عاطفی آن‌ها با سازمان اشاره دارد.

کارکنانی که تعهد احساسی دارند، ارتباط مثبت و نزدیکی با سازمان و همکاران خود برقرار می‌کنند.

آن‌ها احساس می‌کنند که سازمان مهمی در زندگی و شغل آن‌ها دارد و به طور احساسی به سازمان متعلق هستند.

تعهد محاسباتی: این نوع تعهد بر اساس محاسبات و مزیت‌های مادی و سودمندی‌های مشتق شده از سازمان استوار است.

کارکنانی که تعهد محاسباتی دارند، به دلیل مزایای مالی، فرصت‌های شغلی، امکانات و پاداش‌های مادی دیگری که سازمان به آن‌ها ارائه می‌دهد، به سازمان وفاداری نشان می‌دهند.

تعهد پیروی: این نوع تعهد به پیروی کارکنان از قوانین، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های سازمان اشاره دارد.

کارکنانی که تعهد پیروی دارند، قوانین و سیاست‌های سازمان را رعایت می‌کنند و به دستورالعمل‌ها و استراتژی‌های سازمان پایبندی می‌کنند.

تعهد سازمانی نشانگر رابطه مثبتی بین سازمان و کارکنان است و در صورت تقویت آن، می‌تواند به عملکرد و پایداری سازمان کمک کند و فضایی تعاونی و مثبت در سازمان ایجاد کند.


اهمیت تعهد سازمانی:

حفظ رضایت و وفاداری کارکنان: تعهد سازمانی می‌تواند رضایت و وفاداری کارکنان را به سازمان افزایش دهد.
افزایش عملکرد کارکنان: کارکنانی که به سازمان خود تعهد داشته باشند، معمولاً بهترین عملکرد را ارائه می‌دهند.
کاهش نرخ ترک خدمت: تعهد سازمانی می‌تواند نرخ ترک خدمت را کاهش داده و پایداری سازمان را تضمین کند.
ارتباطات سازمانی بهتر: تعهد سازمانی می‌تواند ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را بهبود بخشد و هماهنگی بیشتری را فراهم کند.
عوامل مؤثر در تعهد سازمانی:

رهبری موثر: نقش رهبران در ایجاد و حفظ تعهد سازمانی بسیار حائز اهمیت است.
فرهنگ سازمانی: ایجاد یک فرهنگ سازمانی معتبر و محافظه کاری از عوامل اساسی در تعهد سازمانی است.
توسعه و پیشرفت فردی: ارائه فرصت‌های توسعه شغلی و شخصی به کارکنان می‌تواند تعهد آن‌ها را افزایش دهد.
انصاف سازمانی: برخورد عادلانه و برابر با کارکنان می‌تواند تعهد سازمانی را تقویت کند.
مشارکت کارکنان: تعامل و مشارکت کارکنان درتصمیم‌گیری‌ها و فرایندهای سازمانی می‌تواند تعهد سازمانی را تقویت کند.
راهکارهای تقویت تعهد سازمانی:

ایجاد ارتباط با کارکنان: برقراری ارتباط مستقیم و فعال با کارکنان و گوش دادن به نیازها و مشکلات آن‌ها می‌تواند تعهد سازمانی را افزایش دهد.
ارائه فرصت‌های توسعه: ایجاد فرصت‌های آموزشی و توسعه شغلی به کارکنان، به آن‌ها انگیزه می‌دهد تا به سازمان خود تعهد نشان دهند.
تشویق و پاداش: ارائه تشویق‌ها و پاداش‌های معنوی و مادی به کارکنان، تعهد سازمانی را تقویت می‌کند.
ارزیابی عملکرد عادلانه: ارزیابی عملکرد عادلانه و شفاف می‌تواند به کارکنان اعتماد و انگیزه بیشتری بدهد و تعهد سازمانی را تقویت کند.
نتیجه‌گیری:
تعهد سازمانی به عنوان یک عامل اساسی در رشد و پایداری سازمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

تعهد سازمانی می‌تواند جذب و حفظ استعدادهای با ارزش، بهبود عملکرد سازمانی و ایجاد روابط مثبت درون سازمانی را تسهیل کند. برای تقویت تعهد سازمانی، لازم است رهبران سازمان‌ها به مواردی نظیر رهبری موثر، ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب، ارائه فرصت‌های توسعه و پیشرفت، انصاف سازمانی و مشارکت کارکنان توجه کنند.

با این اقدامات، سازمان‌ها می‌توانند تعهد سازمانی را تقویت کرده و به رشد و پایداری بیشتری دست یابند.

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

وفاداری مشتری: ارزش و اهمیت بی‌پایان در تجارت مدرن

نوشته

درگیری شغلی: کلیدی برای موفقیت سازمانی و پرسشنامه های استاندرد آن

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه آناتومی و ریخت شناسی

نوشته

فرسودگی شغلی چیست؟

نوشته

ابعاد شغل – راهبردها و تأثیراتبلک فرایدی: از تخفیف های عالی دیجی کالا تا 7 آذر استفاده کنید. برای استفاده از این تخفیف های عالی روی بنر زیر کلیک کنید.بلک فرایدی 2

 


بلک فرایدی

 

بلگ فرایدی بلک فرایدی
مدیریت و انگیزشی

مدیریت برند : اهمیت، رویکردها و راهبردها

مدیریت برند : اهمیت، رویکردها و راهبردها

تحلیل آماری statistical analysis
تحلیل آماری statistical analysis

مقدمه:
در دنیای کسب و کار رقابتی امروزی، برندها به عنوان یکی از دارایی‌های بی‌قیاس شناخته می‌شوند.

مدیریت برند، فرایندی است که از طریق طراحی، برنامه‌ریزی و کنترل عناصر مختلف برند، به تعریف، ارتقا و حفظ شناخت و تمایز برند در ذهن مشتریان می‌پردازد. در این مقاله، به بررسی اهمیت مدیریت برند، رویکردها و راهبردهای موثر در این حوزه می‌پردازیم.

اهمیت مدیریت برند:
الف) شناخت برند: برند موجودیتی است که به واسطه تمایز، شناخت و ارزش افزوده خود، مشتریان را به سوی خود جذب می‌کند. مدیریت برند باعث می‌شود برند به خوبی درک شود و در ذهن مشتریان قرار گیرد.
ب) ارزش افزوده: برندهای موفق قادرند ارزش افزوده بیشتری را به مشتریان خود ارائه دهند.

مدیریت برند، این ارزش را از طریق فرایندهایی مانند تحقیقات بازار، توسعه محصول و بازاریابی بهبود می‌بخشد.
ج) اعتبار و اعتماد: یک برند قوی، اعتماد مشتریان را جلب می‌کند و برای آن‌ها به عنوان یک نشانه اعتبار محسوب می‌شود. مدیریت برند به ایجاد و حفظ اعتماد مشتریان و همچنین جلب مشتریان جدید کمک می‌کند.

رویکردهای مدیریت برند:
الف) رویکرد مشتری محور: در این رویکرد، تمرکز برند بر رضایت و نیازهای مشتریان است.

ارتباط نزدیک با مشتریان، ارائه تجربه کاربری مثبت و پاسخگویی به تغییرات بازار از جمله ویژگی‌های این رویکرد است.
ب) رویکرد استحکام برند: در این رویکرد، تمرکز بر قدرت و استحکام برند در بازار است.

ساختار سازمانی قوی، استراتژی‌های بازاریابی موثر و حفظ هویت برند از جمله عوامل مهم در این رویکرد هستند.
ج) رویکرد ارزش برندادامه مقاله:

ج) رویکرد ارزش برند: در این رویکرد، تمرکز برند بر ایجاد ارزش برای سهامداران است.

این ارزش می‌تواند شامل ارزش مالی، ارزش برند در بازار سهام و ارزش برند در جامعه باشد.

مدیریت برند در این رویکرد به بهبود عملکرد مالی، توسعه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد روابط مثبت با جامعه کمک می‌کند.

راهبردهای مدیریت برند:
الف) تعریف هویت برند: هویت برند شامل مقادیر، اصول، شخصیت و وعده‌های برند است. تعریف دقیق هویت برند باعث می‌شود برند در ذهن مشتریان تمایزپذیر باشد و ارتباط عاطفی برقرار کند.
ب) استراتژی بازاریابی: استراتژی بازاریابی شامل تعیین بازارهدف، تحلیل رقابت، تعیین مزیت رقابتی و تعیین میکس بازاریابی است. استراتژی بازاریابی موثر باعث جذب و حفظ مشتریان و افزایش فروش می‌شود.
ج) تجربه مشتری: ارائه تجربه مشتری مثبت و یکنواخت در تمام نقاط تعامل با برند از جمله راهبردهای موثر در مدیریت برند است. فرآیندها و خدمات مشتری محور باعث ایجاد رابطه قوی‌تر با مشتریان و ایجاد وفاداری آن‌ها می‌شود.
د) برندسازی داخلی: برندسازی داخلی شامل مشارکت کارکنان، آموزش‌ها و ارتقاء فرهنگ سازمانی است. این راهبرد باعث تحقق انطباق بین هویت برند و رفتار سازمانی می‌شود.

نتیجه‌گیری:
مدیریت برند به عنوان یک فرآیند استراتژیک در کسب و کارها، اهمیت بسیاری دارد.

با استفاده از رویکردها و راهبردهای مناسب در مدیریت برند، برندها قادرند شناخت و تمایز خود را بهبود دهند و ارزش افزوده بیشتری را به مشتریان ارائه دهند.

همچنین، ایجاد اعتماد مشتریان و ایجاد ارزش برای سهامداران نیز از دیگر مزایای مدیریت برند است.

د کولمن(2011)( 12عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله رایگان)

q10-6-2- پرسشنامه مدیریت برند سانتوس و همکاران(2013)( 12عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

q10-6-2-2- پرسشنامه ارزش ویژه برند یو و همکاران(2000) ( 38عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

q10-6-2-3- پرسشنامه ارزش ویژه برند یو و همکاران(2000) ( 12عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

q10-6-2-4- پرسشنامه ارزش ویژه برند (مدل آکر) – ( 32عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

q10-6-2-5-پرسشنامه ارزش ویژه برند یوو و دانتو (2016) 4- ( 4عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله )

q10-6-2-6- پرسشنامه ارزش ویژه برند نام و همکاران 2011 ( 16عبارت – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله )

q10-6-2-7- پرسشنامه ارزش ویژه برند رحيم‌نيا و فاطمي- ( 40عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله )

q10-6-2-8- پرسشنامه ارزش ادارک‌شده  برند (فرناندز و بونیلو، 2009)( 4عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله )

q10-6-2-9- پرسشنامه اعتماد برند – چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012) ( 7عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

q10-6-2-10 – پرسشنامه اعتماد مشتری به برند – جیوانیس و آتاناسوپلو (2018) – ( 6عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

q10-6-2-11 – پرسشنامه استاندارد  نگرش برند لیو (2020) – ( 8عبارت – 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

q10-7- پرسشنامه هویت جمعی هزارجریبی و لهراسبی (1390)(30 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه رایگان )

ارتقاء سلامت سازمانی در مدارس: اهمیت و راهکارها

نوشته

فصل 5 : آموزش انویوو: جستجو و بازیابی اطلاعات

نوشته

انواع روش  های تحقیق آمیخته

نوشته

پنج بعد سلامت روان

نوشته

درگیری شغلی: کلیدی برای موفقیت سازمانی و پرسشنامه های استاندرد آن

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

خدمات تخصصی پژوهش و تحلیل داده های آماری با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت برتر!

🌟با تجربه‌ی بیش از 17 سال و ارائه‌ی بهترین خدمات

مشاوره نگارش: تحلیل داده های آماری

ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد

📊تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی

📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)

🌐 کانال تلگرام: عضو شوید

🌐 وبلاگ 

💼کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدماتی که به نیازهای شما پاسخ می‌دهند!

💼با ما همراه باشید و پروژه‌ی خود را به یک تجربه‌ی موفق تبدیل کنید.

 

بلگ فرایدی


بلک فرایدی

هوش مصنوعی

هویت فردی درکی از هویت شخصیتی و ارتباط آن با رشد و توسعه فرد

هویت فردی درکی از هویت شخصیتی و ارتباط آن با رشد و توسعه فرد

مقدمه:
هویت فردی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به شخصیت و هویت یک فرد اشاره دارد. هویت فردی شامل باورها، ارزش‌ها، خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فردی است که هر فرد را از دیگران متمایز می‌کند. در این مقاله، به بررسی اجزا و تشکیل‌دهنده‌های هویت فردی، رابطه آن با رشد و توسعه فرد، و نقش آن در شکل‌گیری زندگی فردی پرداخته می‌شود.

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

اجزا و تشکیل‌دهنده‌های هویت فردی:
هویت فردی از مجموعه‌ای از عوامل و تجربیات تشکیل می‌شود. درک صحیح از هویت فردی نیازمند بررسی اجزا و تشکیل‌دهنده‌های آن است. این عوامل شامل موارد زیر می‌شوند:

خصوصیات شخصیتی: خصوصیات شخصیتی هر فرد نقش مهمی در شکل‌گیری هویت افراد ایفا می‌کند. این خصوصیات شامل رفتارها، نگرش‌ها، تمایلات و ویژگی‌های شخصیتی می‌شود.

تجربیات زندگی: تجربیات زندگی به عنوان عاملی مهم در شکل‌گیری هویت فردی نقش دارند. تجربیات اجتماعی، خانوادگی، آموزشی و فرهنگی در طول زمان تأثیر قابل توجهی بر هویت فردی خواهند داشت.

ارتباطات اجتماعی: ارتباطات فرد با دیگران و جامعه همچنین نقش حائز اهمیتی در شکل‌گیری هویت فردی دارد. این ارتباطات می‌توانند شامل خانواده، دوستان،رفقا، هموطنان و ارتباطات حرفه‌ای باشند. همچنین، ارتباطات اجتماعی می‌توانند نوعی آینه برای هویت فردی باشند و به فرد کمک می‌کنند تا خودش را بهتر بشناسد.

رشد و توسعه فرد:
هویت فردی در طول زندگی یک فرآیند رشد و توسعه است. در طول این فرآیند، فرد با تجربه‌ها، یادگیری‌ها و تغییرات شخصیتی خود، هویت خود را شکل می‌دهد و ترقی می‌یابد. هر تجربه و چالشی که فرد با آن مواجه می‌شود، می‌تواند به شکل‌گیری و تغییر هویت فردی نقش بسزایی داشته باشد.

نقش هویت فردی در زندگی فردی:
هویت فردی نقش مهمی در شکل‌گیری زندگی فردی ایفا می‌کند. هویت فردی می‌تواند به فرد کمک کند تا اهداف و ارزش‌های خود را تشخیص دهد، تصمیمات مناسب بگیرد و زندگی معناداری را تجربه کند. همچنین، هویت فردی می‌تواند به فرد احساس تعلق و همبستگی با گروه‌ها و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند را القا کند.

نتیجه‌گیری:
هویت فردی یک مفهوم پیچیده است که شخصیت و هویت هر فرد را تعیین می‌کند. اجزا و تشکیل‌دهنده‌های مختلف، تجربیات زندگی و ارتباطات اجتماعی همه نقش مهمی در شکل‌گیری هویت فردی دارند. هویت فردی در طول زمان تغییر می‌کند و با رشد و توسعه فرد همراه است. درک دقیق از هویت فردی می‌تواند به فرد کمک کند تا خودش را بهتر بشناسد و زندگی معناداری را تجربه کند.

ازدواج موفق - همسر داری - زناشویی - همدلی
ازدواج موفق – زناشویی – رضایت زناشویی

پرسشنامه هایی استاندارد در خصوص هویت:

Q10- پرسشنامه سبک هویت برزنسکی( ۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q10-2-پرسشنامه هویت اجتماعی ( ۲۰ سوال – ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۱۰مقاله رایگان)

Q10-3-پرسشنامه هویت فردی ( بردبار) ( ۲۰عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3مقاله رایگان)

Q10-4- پرسشنامه بحران هویت  احمدی (1376) ( 40عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 5مقاله رایگان)

q10-5- مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)( 10عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4مقاله رایگان)

q10-6- پرسشنامه هویت برند کولمن(2011)( 12عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله رایگان)

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت

نوشته

چگونه از آمازون خرید کنیم؟

نوشته

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تغذیه و رژیم

💢 مدیریت خشم

رفتار نوآورانه

هویت اجتماعی: مفهوم، عوامل تشکیل‌دهنده و اثرات آن

هویت اجتماعی: مفهوم، عوامل تشکیل‌دهنده و اثرات آن

مقدمه:
هویت اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدی در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و روانشناسی است که به بررسی شکل‌گیری و توسعه هویت فرد در محیط اجتماعی می‌پردازد. هویت اجتماعی متشکل از باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهایی است که فرد در رابطه با گروه‌ها و اجتماع‌هایی که عضو آنهاست، پذیرفته و دارای آن است. در این مقاله، به بررسی مفهوم هویت اجتماعی، عوامل تشکیل‌دهنده آن و اثرات آن بر فرد و جامعه پرداخته خواهد شد.

۱. مفهوم هویت اجتماعی:
هویت اجتماعی به عنوان یک جنبه اساسی از هویت فرد در محیط اجتماعی، به تأثیرات جامعه و گروه‌هایی که فرد عضو آنهاست، بر هویت فرد اشاره دارد. هویت اجتماعی از طریق فرایندهایی مانند تمایز خود از دیگران، شناخت نقش‌های اجتماعی و پذیرش ارزش‌ها و باورهای گروهی شکل می‌گیرد.

۲. عوامل تشکیل‌دهنده هویت اجتماعی:
هویت اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی شکل می‌گیرد. این عوامل شامل موارد زیر است:

الف) فرایندهای تمایز خود از دیگران: تمایز و شناخت خود از دیگران در جامعه و گروه‌ها به فرد کمک می‌کند تا هویت خود را شناسایی کند و ارتباطات اجتماعی خود را برقرار کند. این فرایند شامل بررسی ویژگی‌های فردی مانند جنسیت، سن، نژاد و اعتقادات است.

ب) نقش‌های اجتماعی: نقش‌های اجتماعی نقش مهمی در شکل‌گیری هویت اجتماعی فرد ایفا می‌کنند. هر فرد در جامعه انواع نقش‌های اجتماعی را اجرا می‌کند، مانند نقش پدر، فرد، دانش‌آموز و…

ج) ارزش‌ها و باورهای گروهی: ارزش‌ها و باورهایی که فرد در محیط اجتماعی به آنها پایبند است، نقش مهمی در شکل‌گیریهویت اجتماعی ایفا می‌کنند. این ارزش‌ها و باورها ممکن است شامل مسائل مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشند.

۳. اثرات هویت اجتماعی:
هویت اجتماعی تأثیرات گسترده‌ای بر فرد و جامعه دارد. می‌توان اثرات آن را در دسته‌های زیر بررسی کرد:

الف) هویت فردی: هویت اجتماعی بر هویت فردی تأثیر می‌گذارد. فرد از طریق شناخت هویت اجتماعی خود، به تعریف خود از خود و محبوبیت خود در جامعه دست پیدا می‌کند. این هویت ممکن است تأثیر مثبت یا منفی بر روابط فرد با خود و دیگران داشته باشد.

ب) تعاملات اجتماعی: هویت اجتماعی نقش مهمی در تعاملات اجتماعی دارد. افراد با توجه به هویت اجتماعی خود در جامعه، ارتباطات و رفتارهای خود را شکل می‌دهند. همچنین، هویت اجتماعی می‌تواند در ایجاد همبستگی و اتحاد در گروه‌ها و جامعه نقش داشته باشد.

ج) تعاملات گروهی و جامعه‌ای: هویت اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر تعاملات گروهی و جامعه‌ای دارد. گروه‌ها و جوامع با توجه به هویت اجتماعی خود، ارزش‌ها، باورها و نگرش‌های مشترک را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و از این طریق اتحاد و همبستگی را تقویت می‌کنند.

د) تحولات اجتماعی: هویت اجتماعی می‌تواند تحولات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. در جوامعی که هویت اجتماعی قوی و همبستگی بالایی وجود دارد، توانایی تحمل تغییرات و تطورات اجتماعی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در جوامعی که تنوع هویتی بیشتری وجود دارد، ممکن است تعارضات هویتی وجود داشته باشد.

نتیجه‌گیری:
هویت اجتماعی به عنوان یک جنبه اساسی از هویت فرد در محیط اجتماعی، بر تشکیل و شکل‌گیری فرد و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، تأثیر می‌گذارد.

پرسشنامه هایی استاندارد در خصوص هویت:

Q10- پرسشنامه سبک هویت برزنسکی( ۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q10-2-پرسشنامه هویت اجتماعی ( ۲۰ سوال – ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۱۰مقاله رایگان)

Q10-3-پرسشنامه هویت فردی ( بردبار) ( ۲۰عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3مقاله رایگان)

Q10-4- پرسشنامه بحران هویت  احمدی (1376) ( 40عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 5مقاله رایگان)

q10-5- مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)( 10عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4مقاله رایگان)

q10-6- پرسشنامه هویت برند کولمن(2011)( 12عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله رایگان)

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

پرسشنامه گرایش به مواد مخدر فرجاد(1385)

نوشته

رفتار نورآورانه: چگونه نوآوری در سازمان‌ها ترویج می‌یابد

نوشته

مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر 21 عبارتی

نوشته

وفاداری مشتری: ارزش و اهمیت بی‌پایان در تجارت مدرن

نوشته

اوقات فراغت را چگونه مدیریت کنیم؟ بلک فرایدی: از تخفیف های عالی دیجی کالا تا 7 آذر استفاده کنید. برای استفاده از این تخفیف های عالی روی بنر زیر کلیک کنید.بلک فرایدی 2

 


بلک فرایدی

 

بلگ فرایدی بلک فرایدی

هویت سازمانی: اساسی‌ترین عنصر برای شناسایی و تعامل با سازمان

مقدمه:
هویت سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت سازمان‌ها، نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به رفتارها، ارزش‌ها و تعاملات داخلی و خارجی سازمان دارد. هویت سازمانی، همانند هویت فردی، یک مجموعه از ویژگی‌ها، ارزش‌ها، باورها و نگرش‌هاست که سازمان را متمایز و شناخته شده می‌کند. در این مقاله، به بررسی اهمیت هویت سازمانی، عوامل تشکیل دهنده آن و نقش آن در موفقیت سازمان می‌پردازیم.


۱. اهمیت هویت سازمانی
هویت سازمانی به عنوان یک عامل اساسی در مدیریت سازمان‌ها، اهمیت بسیاری را به همراه دارد. این اهمیت عبارت است از:

شناسایی سازمان: هویت سازمانی، سازمان را به صورت یکتا و قابل تشخیص می‌کند. آن هویتی است که اعضای سازمان، مشتریان و جامعه درک می‌کنند و به وسیله آن سازمان قابل شناسایی می‌شود.
ایجاد ارتباط: هویت سازمانی ارتباط بین اعضای سازمان را تقویت می‌کند و اعتماد را بین اعضا ایجاد می‌کند. این ارتباطات قوی، همکاری و هماهنگی را در سازمان تسهیل می‌کند و بهبود کارایی و عملکرد را به همراه دارد.
جذب نیروی انسانی: سازمان‌هایی که هویت سازمانی چوب‌اندازی شده و معنا دارند، به راحتی می‌توانند استعدادها را جذب کنند و نیروی انسانی مجرب را در خود نگه‌داری کنند. افرادی که با هویت سازمانی سازگار هستند، به احتمال زیاد تمایل بیشتری به همکاری با سازمان خواهند داشت.
۲. عوامل تشکیل دهنده هویت سازمانی
هویت سازمانی توسط عوامل مختلفی شکل می‌گیرد. این عوامل عبارتند از:

ارزش‌ها و باورها: ارزش‌ها و باورهایی که سازمان اتخاذ می‌کند، نقش مهویت سازمانی را در تشکیل هویت سازمانی دارند. این ارزش‌ها و باورها مبنای اصلی برای اتخاذ تصمیمات و رفتارهای سازمانی هستند و به اعضای سازمان راهنمایی می‌کنند.
تاریخچه: تجربه‌ها و تاریخچه سازمان نیز نقش مهمی در شکل‌دهی به هویت سازمانی دارد. تجربه‌های گذشته، هویت سازمانی را تقویت و تثبیت می‌کنند و به سازمان اعتبار و قدرت می‌بخشند.
نمادها و شعارها: نمادها و شعارهای سازمان نماینده‌های قابل توجهی از هویت سازمانی هستند. آنها نشان‌دهنده ارزش‌ها، ماموریت و اهداف سازمان است و می‌توانند بر تعامل با مشتریان و جامعه تأثیر بگذارند.
فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی نقش مهمی در شکل‌دهی به هویت سازمانی دارد. ارتباطات، رفتارها، ارزش‌ها و اعتقاداتی که در سازمان وجود دارد، فرهنگ سازمانی را تشکیل می‌دهند و به همراه هویت سازمانی، تعاملات داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
۳. نقش هویت سازمانی در موفقیت سازمان
هویت سازمانی نقش حیاتی در موفقیت سازمان دارد. این نقش عبارت است از:

تمایز سازمان: هویت سازمانی، سازمان را از رقبا و سایر سازمان‌ها متمایز می‌کند. با تمایز و متمایز شدن، سازمان می‌تواند در بازار رقابتی موفقیت‌آمیز عمل کند و مشتریان را جذب کند.
همبستگی داخلی: هویت سازمانی، اعضا را به سمت یک هدف مشترک جذب می‌کند. این همبستگی داخلی باعث افزایش همکاری، انگیزه و تعهد اعضا می‌شود و بهبود عملکرد سازمان را به همراه دارد.
ارتباط با مشتریان: هویت سازمانی، ارتباطات سازمان با مشتریان را تقویت می‌کند. مشتریان به دنبال ارتباط با سازمانی هستند که ارزش‌ها و هدف‌های مشترکی با آنها دارند

q10-2-پرسشنامه هویت اجتماعی ( ۲۰ سوال – ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۱۰مقاله رایگان)

Q10-3-پرسشنامه هویت فردی ( بردبار) ( ۲۰عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3مقاله رایگان)

Q10-4- پرسشنامه بحران هویت  احمدی (1376) ( 40عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 5مقاله رایگان)

q10-5- مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)( 10عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4مقاله رایگان)

q10-6- پرسشنامه هویت برند کولمن(2011)( 12عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله رایگان)

جو سازمانی: تأثیر و اهمیت ساختار سازمانی بر عملکرد و رضایت کارکنان

نوشته

انگیزه شغلی معلمان : چالش‌ها و راهکارها

نوشته

وفاداری مشتری: ارزش و اهمیت بی‌پایان در تجارت مدرن

نوشته

اثر پروانه ای چیست؟ و نحوه ی شکل گیری نظریه آشوب

نوشته

پرسشنامه غیر استاندارد و نامطمئن چه بلایی سر پایان نامه می آورد؟(فیلم)

نوشته

کپی با ذکر سایت و درج لینک روا20 بلامانع می باشد.  سایت روا20

فروشگاه محصولات فیزیکی