بایگانی دسته: پرسشنامه های مدیریتی

مقیاس ادراک ریسک Risk perception index بنتن (1993)

مقیاس ادراک ریسک     Risk perception index      بنتن (1993)

همه مفاهیم ریسک یک عنصر مشترک دارند و آن تمایز بین واقعیت و احتمال است. به عبارتی همواره در ریسک کردن یک عدم  اطمینان وجود دارد  روزا[1]  ، 2003 به نقل از زارع و اعراب شیبانی،1389).  با توجه به پیچیدگی مفهوم ریسک رشته های مختلفی در مورد آن کار کردند و نتیجه تحقیقات نشان داد که عوامل زیادی بر ادراک ریسک تأثیر می گذارند ساندمن[2] عوامل عبارتند از: -1 هر چه موضوعی بیشتر ترس آور باشد ما آن را خطرناک تر احساس می کنیم؛ مثلاً اغلب ما مرگ هایی را ترسناک تر می بینیم که برای ما ناراحتی بیشتری دارد؛ مثلاً سرطان، به همین دلیل در رعایت عوامل خطرساز سرطان بیشتر دقت می کنیم. 2افراد ریسک طبیعی در مقابل ریسک ساخته شده توسط بشر را کمتر خطرناک می بینند، مثلاً با وجود اینکه اشعه مخرب مواد هستهای روی پوست هستند. 3 ریسکی را که خودمان انتخاب می کنیم نسبت به آنچه به ما تحمیل می شود کمتر خطرناک می بینیم مثلاً اگر خودمان با موبایل در حال رانندگی صحبت کنیم کمتر می ترسیم تا اینکه مسافر ماشینی باشیم که راننده آن با تلفن همراه صحبت می کند.4  – هر چه ریسک ها جدیدتر باشد آن را خطرناکتر درک می کنیم. 5هر چه آگاهی ما از ریسک بیشتر باشد آن را خطرناکتر درک می کنیم و بیشتر در مورد آن نگرانیم. 6هر چه سود ریسک بیشتر باشد با احتمال بیشتری دست به آن ریسک می زنیم.  7-   هر چه کنترل ما بر موقعیتی بیشتر باشد آن را کمتر خطرناک احساس می کنیم. تحقیقات نشان داد که وقتی افراد در معرض یک رفتار داوطلبانه قرار می گیرند بیشتر ریسک می کنند که دلیل آن مفهوم کنترل پذیری است (لانگر[3]، 1975 به نقل از زارع و اعراب شیبانی،1389 ). این پرسشنامه  دارای 7 گویه است که بر اساس طرح لیکرت 5 درجه ای طراحی شده است.

همراه با 1مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Rosa

[2] – Sandman

[3] – Langer

پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن

پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن

انگيزش دانش آموزان وابسته به بافت كلاس يا مدرسه است. طراحي كلاس درس و مدارس مي تواند در تغيير انگيزش دانش آموزان براي پيشرفت تحصيلي نقش داشته باشد . همانطور كه بانگ ( 2001 ) بيان مي كند، انگيزش دانش آموزان با توجه به موضوع و كلاس درس نيز تغيير مي كند. يافته هاي پژوهشي نشان مي دهند كه اهداف پيشرفت فردي تا حدودي معرف ساختار كلاس 2است  میگلی (2007) .

این پرسشنامه شامل26   عبارت می باشد. مقیاس ادراک از ساختارکلاس درس سه خرده مقیاس وظایف انگیزشی، حمایت خودمختارانه و ارزشیابی تبحری را شامل می شود، که بلک برن  (1998)  آن را تهیه کرده است. مقیاس وظایف انگیزشی دارای10   گویه، حمایت خودمختارانه5   گویه، و مقیاس ارزشیابی تبحری11   گویه است.

همراه با 3 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

پرسشنامه اهداف توليد به هنگام  ( JIT )

پرسشنامه اهداف توليد به هنگام  ( JIT )

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) یکی از پیشرفته ترین سیستمهای برنامه ریزی است که در صدر هرم سیستمهای نوین برنامه ریزی و کنترل تولید قرار گرفته است . اکثر افراد آنرا تنها برنامه ای برای کنترل موجودی تلقی می نمایند. در حالی که حذف موجودی اضافی انبارها تنها یکی از اصول مورد اشاره و توجه این نظام می باشد . از دیگر فواید این سیستم می توان به کاهش قابل توجه کار درجریان ساخت ، زمان تحویل محصول به مشتری ، فضای مورد نیاز ، ضایعات ، ضایعات دورریز و دوباره کاری ، افزایش در بهره وری ، بهبود روابط با عرضه کنندگانی که بهتر و موفق تر هستند و نیروی کار دارای انگیزه ، راضی و با نشاط تر اشاره کرد .

این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسي ميزان اثربخشي توليد به هنگام از ابعاد مختلف )رقابت پذیری، كارآیي در توليد، صرفه جویي در زمان، مواد و … ) مي باشد.

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

مقیاس بهزیستي ذهني وارویک ادینبور (WEMWBS) اصلاحیه رجبی (1391)

مقیاس بهزیستي ذهني  وارویک ادینبور (WEMWBS)  اصلاحیه رجبی (1391)

افزایش علاقه بین المللی به مفهوم سلامت روانی مثبت و مشارکت آن در همه جنبه های زندگی انسان مشاهده می شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که سلامت روانی مثبت پایه ای برای بهزیستی و کنش وری موثر فرد و جامعه است و آن را به عنوان حالتی تعریف کرده که به افراد اجازه می دهد در ارتباط با توانایی هایشان واقع بین باشند، با استرس های طبیعی زندگی مقابله کنند، به طور مولد و سودمند کار کنند، و در جامعه مشارکت نمایند )سازمان بهداشت جهانی، 2114).  مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک ادینبور (WEMWBS) شاخص مناسب برای کسب اطلاعات از بهزیستی ذهنی افراد است. این مقیاس توسط تنانت و همکاران در سال 2007   تدوین گردید و در اصل دارای 14 ماده می باشد که رجبی (1391) ان را اصلاح و 2 ماده آن را حذف نموده است.

 

به همراه1  مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

50,000 ریال – خرید

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

style=”text-align: justify;”>

 

مقیاس رمانتیک بودن The Romantic Relationship Scale

مقیاس رمانتیک بودن The Romantic Relationship Scale

رمانتیک بودن نمایش عشق است اما عشق چیزی بسیار پیچیده است. در موقعیت های مختلف زندگی حرکت های متفاوت معانی مختلفی به خود می گیرند. برداشت هر کس از رمانتیک بودن متفاوت است. یکی از بزرگ ترین اشتباهات زن و شوهرها این است که سعی می کنند برای رمانتیک بودن پیرو این شعار باشند که «با دیگران آنچنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند» این رهنمود تقریبا برای همه انواع دیگر ارتباطات انسانی عالی است اما به کار رمانتیک بودن نمی آید. در رابطه زناشویی نیازهای شما اغلب با نیازهای همسرتان تفاوت های زیادی دارد. این پرسشنامه توسط آتریج و همکاران 1998 ) ) براي اندازه سازه اساسی عشق رومانتیک یعنی وابستگی و ناامنی ساخته شده و دارای 31 عبارت است.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

40,000 ریال – خرید


 

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام