بایگانی دسته: پرسشنامه های مدیریتی

مقیاس رمانتیک بودن The Romantic Relationship Scale

مقیاس رمانتیک بودن The Romantic Relationship Scale

رمانتیک بودن نمایش عشق است اما عشق چیزی بسیار پیچیده است. در موقعیت های مختلف زندگی حرکت های متفاوت معانی مختلفی به خود می گیرند. برداشت هر کس از رمانتیک بودن متفاوت است. یکی از بزرگ ترین اشتباهات زن و شوهرها این است که سعی می کنند برای رمانتیک بودن پیرو این شعار باشند که «با دیگران آنچنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند» این رهنمود تقریبا برای همه انواع دیگر ارتباطات انسانی عالی است اما به کار رمانتیک بودن نمی آید. در رابطه زناشویی نیازهای شما اغلب با نیازهای همسرتان تفاوت های زیادی دارد. این پرسشنامه توسط آتریج و همکاران 1998 ) ) براي اندازه سازه اساسی عشق رومانتیک یعنی وابستگی و ناامنی ساخته شده و دارای 31 عبارت است.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

40,000 ریال – خرید


 

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

مقیاس احتمال خودکشی

مقیاس احتمال خودکشی خودكشي اقدامي آگاهانه، با سرانجامي مرگبار است كه توسط خود فرد صورت مي پذيرد. خودكشي پديده اي چندوجهي و متأثر از عوامل فردي، خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و شناختي است . در اين رابطه توجه به نقش عوامل فردي و روا ن شناختي از اهميت بسزايي برخوردار است . این مقیاس از 36 عبارت و 4 خرده مقیاس ناامیدی،افکار خودکشی،خصومت -پرخاشگری و خودارزیابی منفی تشکیل شده است. به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

40,000 ریال – خرید


 

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان Scale of Belief Development (معنوی پور و پاشا شریفی ،1382).

مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان Scale of Belief Development (معنوی پور و پاشا شریفی ،1382).

تربیت دینی یکی از مقوله های زیربنایی، حیاتی و سرنوشت ساز در تعلیم و تربیت به شمار می رود. معمولاً در نظام آموزشی تربیت دینی مبتنی بر ساخت اعتقادی، فلسفی، جهان بینی مکتب اسلام صورت می گیرد. برنامه ریزان درسی همواره کوشیده اند تا برای متربیان چگونگی بودن و شدن انسان را در جهان هستی تبیین نمایند که اگر این مهم محقق شود، تربیت معنای منطقی و معقول به خود خواهد گرفت (فرهادیان، 1372 ص ،43 ). از آنجا که جهان بینی اسلامی مبتنی بر توحید و مبدأ آفرینش شکل می گیرد، صاحب نظران در برنامه ریزی درسی کتب دینی کوشیده اند تا به تأسی از مفاهیم فطرت انسانی و کرامت به صور مختلف تعریفی از انسان، ویژگی ها، جایگاه و غایت او را در دنیا تبیین نمایند (نجاتی، 1367 ص ،53 ). این پرسشنامه دارای 51 سوال است و توسط معنوی پور و پاشا شریفی (1382) طراحی شده است. به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
50,000 ریال – خرید


 

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

پرسشنامه زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج (دلخومش و همکاران، 1386)

پرسشنامه زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج (دلخومش و همکاران، 1386)

تغييرات خانواده همواره مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعي بوده است. اين درحالي است که خانواده در جهان امروز، بيش از گذشته در معرض تغيير و دگرگوني است. «پژوهش هاي جامعه شناختي نشان مي دهد که تغيير جوامع، ماهيت خانواده را تغيير داده است. انتظارات، پيش فرض ها درباره خانواده بطور مداوم در حال تغيير است و غير ممکن است خانواده را بعنوان واحد جدا از گستره توسعه در ماهيت و ساختار جامعه مطالعه و بررسي کرد. ازدواج و گزینش همسر از مهم ترین شاخص های تحرک اجتماعی در هر جامعه است. گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به مدرن و تجربه حیات ملازم با آن، امروزه با تغییر شیوه های همسرگزینی و الگوهای نوین ازدواج از شکل سنتی به مدرن باعث تغییر در ارزش های ازدواج شده است. این پرسشنامه دارای 46 سوال است و توسط دلخموش و همکارانش (1386) طراحی و اعتبار سنجی شده است. به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
40,000 ریال – خرید

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

پرسشـنامه مـدیریت اسـلامی مسـاح و همکاران (1390)

پرسشـنامه مـدیریت اسـلامی مسـاح و همکاران (1390) مدیریت در یک تعریف، دانش و هنری است که انسان و منابع انسانی را در جهت رسیدن به یک هدف خاص از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل و نظارت، یاری می کند. عناصر مهم موجود در این تعریف، انسان، هدف خاص، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت است. یک مدیر اسلامی باید این پارامتر ها را در سازمان خود به نحوی تبیین کند که نه تنها با اسلام و مبانی اسلامی منافات نداشته باشد بلکه با آن سازگاری نیز داشته باشد. مدیر در اسلام کسی است که در درجه اول، خود او با خدا ارتباط خوبی داشته و خدا در زندگی او پررنگ است. او شیوه برخورد با انسان ها و قشر های مختلف را می داند و از یک جامعه شناسی اسلامی صحیح برخوردار است. می داند که با یک مستضعف چگونه بر خورد کند و با یک انسان مغروری که به دارایی خود می نازد چگونه رفتار نماید. پیامبر اسلام و امیر المؤمنین علیهم السلام کسانی را برای مدیریت انتخاب می کردند که با تقواتر باشند. یک مدیر مسلمان کسی است که تمام آن چه به امانت دست او داده اند را از طرف خدا و امانت خدا می داند. با این دیدگاه، دیگر اساس کار یک مدیر روشن می شود. او همه کارمندان را بندگان خدا می داند که خدا آنان را برای مدت کوتاهی و به جهت امتحان زیر دست او قرار داده است. این پرسشـنامه توسط مسـاح و همکاران (1390) طراحی و اعتبار سنجی شده و دارای 126 سوال است. به همراه 2مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
50,000 ریال – خرید


 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام