بایگانی دسته: پرسشنامه های مدیریتی

والدین

پرسشنامه کیفیت روابط بین زوجین ( RQ) کوندی و همکاران (2016)

پرسشنامه کیفیت روابط بین زوجین ( RQ) کوندی و همکاران (2016)

در بررسی روابط اجتماعی ميان افراد، روابط درون خانواده از اهميت بسزایی برخوردار است. سلامت خانواده و انتظار جامعه از کارکرد خانواده بستگی به چگونگی روابط بين زوجين دارد.

کيفيت روابط زوجين نقش اساسي در ارزيابي کيفيت کلي ارتباطات خانوادگي دارد.

 سنجش کيفيت روابط زوجين با استفاده از ابزاري روا و پايا از اهميت زيادي برخوردار است (تقي زاده فيروزجايي و همکاران ،1396).

این پرسشنامه کیفیت روابط بین زوجین را می سنجد و دارای 9 عبارت و تک عاملی است.

به همراه 1 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

تحلیل داده های آماری

💢چرا آزمون مایرز بریگز (تست MBTI)، بی‌معنی است؟

💢چرا آزمون مایرز بریگز (تست MBTI)، بی‌معنی است؟

می‌‌توان گفت آزمون تیپ شخصیتی “مایرز بریگز” شناخته‌شده‌ترین آزمون شخصیتی در دنیا است. سالانه حدود ۲ میلیون نفر به درخواست بخش منابع انسانی شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و حتی ادارات دولتی در این آزمون شرکت می‌کنند.
شرکتی که این آزمون را عرضه می‌کند و می‌فروشد در سال حدود ۲۰ میلیون دلار از طریق این آزمون کسب درآمد می‌کند. تنها یک مشکل وجود دارد. این آزمون کاملا بی‌معناست!
تماشا کنید…

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تمرکز زمان (TFS)  11عبارتی (لوین، 1951)

پرسشنامه تمرکز زمان (TFS)  11عبارتی (لوین، 1951)

زندگی فرد، جدای از درکی که نسبت به موقعیت کنونی دارد، شامل آینده، حال و گذشته نیز می شود.

چشم انداز زمانی به عنوان دیدگاه کلی افراد در مورد گذشته، حال  و آینده در یک زمان معین در نظر گرفته می شود.

مقیاس تمرکز زمانی مقیاسی است که  میزان توجهی که افراد به طور مشخص به درک زمان گذشته، حال و آینده اختصاص می دهند، را اندازه گیری می کند(محمدی مزرعی و همکاران، 1400) .

این پرسشنامه  در اصل شامل 12 عبارت است که در اعتبار سنجی محمدی مزرعی و همکاران(1400) یک سوال آن حذف شده پس در اینجا از نسخه 11 عبارتی استفاده شده است.

این مقیاس سه بعد گذشته، حال و آینده را می سنجد.

به همراه 1 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد پذیرش والدینی پورتر (1954، تجدید نظر شده 2005)

پرسشنامه استاندارد پذیرش والدینی پورتر (1954، تجدید نظر شده 2005)

Porter Parental Acceptance Scale (PPAS)

پرسشنامه پذیرش والدینی توسط پورتر (1954) به منظور سنجش رفتار و احساس والدین به کودک، با کودک یا در مورد کودک را به عنوان نشانه ای از پذیرش والدینی طراحی و تدوین شده است و در سال 2005 مورد تجدید نظر قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 40 سوال و 4 بعد پذیرش احساسات کودکان و احترام به حقوق آنها،  پذیرش منحصر به فرد بودن کودک، پذیرش نیاز کودک به استقلال و دوست داشتن بی قید و شرط می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتي كودكم دست به كارهايي ميزند كه آرزو ميكنم اي كاش اين كارها را نميكرد.) به سنجش پذیرش والدینی در افراد می پردازد.

به همراه 3 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 

 

پرسشنامه استاندارد

آزمون تشخیص اختلالات مصرف مواد (DUDIT )

آزمون تشخیص اختلالات مصرف مواد (DUDIT )


Drug Use Disorders Identification Test – DUDIT

عوامل فردي، محیطی و اجتماعی مختلفی در گـرایش به مصرف مواد و الکل دخیلند. از جمله عوامل فـردي دخیل، ویژگـی هـاي شخصـیتی اسـت.

این پرسشنامه در سال  2005توسط برمن و همکاران در سوئد ساخته شـد.

هـدف از سـؤال هـاي آن تشخیص الگوهاي مصرف و مشکلات مرتبط با مصـرف مـواد اسـت.

 نویسـندگان آن از سـؤال هـایی اسـتفاده کردند که می تواند به تشخیص افرادي کمک کند کـه مشکلات مرتبط با مواد و وابستگی دارویی نشـان مـی دهند.

علاوه بر آن  DUDITمی تواند براي غربالگري افرادي که در رابطه با مصرف مواد مشـکلات چنـدانی ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.

 DUDITشـامل 11 سؤال است .

به همراه 2 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 

پایان نامه

شاخص شدت اعتیاد(ASI)  Slightly Modified Addiction Severity Index

شاخص شدت اعتیاد(ASI)

 Slightly Modified Addiction Severity Index

مقاله نویسی

ورود مواد مخدر صنعتی و جدید به بازار، شاهد گرایش برخی افراد بخصوص جوانان به مواد مخدر هستیم که می بایست برای جلوگیری از صدمات ناشی از این بیماری چاره ای اندیشید و برای پیشگیری و درمان اعتیاد وارد عمل شد.

ASI در اوایل دهه 1980 به عنوان سنجه ای کمی از علائم تخریب عملکردی ناشی از اختلالات مصرف الکل یا مواد مخدر طراحی شد. این ابزار خصوصیات مردم شناختی، مصرف الکل، مصرف مواد، وضعیت روانپزشکی، وضعیت طبی، اشتغال، وضعیت قانونی و مسائل اجتماعی و خانوادگی را پوشش می دهد. بسامد شدت و مدت ارزیابی می شود. ASI

هم شامل گویه های عینی و هم شامل گویه های ذهنی است که به وسیله بیمار یا مشاهدات حاصل از مشاهده گر تکمیل می شود.

 پس از ارزیابی اعتیاد نوبت به چهره اندیشی برای درمان این بیماری می رسد.

بیماری اعتیاد جنبه های مختلف زندگی فرد و حتی خانواده را تحت تاثیر خود قرار می دهد. این بیماری از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … زندگی فرد را مختل نموده و ضربه سنگینی به سلامت فرد و جامعه وارد می کند.

اين شاخص علاوه بر مقدار، دوره و شدت مصرف مواد، مشكلات طبي، اجتماعي و روانپزشكي همراه با مصرف مواد را نيز اندازه گيري مي كند.

درجه بندي شدت مصرف مواد بر اساس يك مقياس 10 نمره اي (9-0) صورت مي گيرد، اجراي آن در هنگام پذيرش بيمار 75-45 دقيقه وقت مي گيرد كه بستگي به تعداد و ماهيت مشكلات موجود دارد.

اجراي آن در دوره پيگيري نياز به 25-20 دقيقه زمان دارد، چون در نسخه پيگيري سؤالات مربوط به طول عمر حذف مي شود (مك للان و همكاران، 2006).

در نسخه تعديل شده مقياس 10 نمره اي درجه بندي شدت اعتياد به يك مقياس 5 نمره اي (4-0) تقليل داده شده است.

فـرم تعـدیل شـده آن داراي  106سئوال و در  6حـوزه وضـعیت طبـی، مصـرف مـواد، اشتغال، خانوادگی، قانونی و روانشناختی است که علاوه بـر مقدار، دوره و شدت مصرف مواد، وضعیت فـرد را در ابعـاد شغلی، خانوادگی، قـانونی و روانشـناختی در  30روز اخیـر اندازه گیري می کند. داراي مقیاس  5نمره اي  (0-4 ) مـی باشـد. در ایـن پرسشـنامه وضـعیت طبـی، مصـرف مـواد، قانونی، شغلی، خانوادگی و روانشـناختی افـراد وابسـته بـه مواد مخدر که به صورت مصاحبه بـالینی دریافـت و ثبـت

مـی شـود (مک للان،1995).

به همراه 6مقاله رایگان و دستورالعمل انگلیسی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه وابستگی لیدز (LDQ) در افراد وابسته به مصرف مواد و الکل

وابستگی به مواد مخدر، عبارت است از الگوهای رفتاری که کنترل آسیب دیده بر مصرف مواد، مصرف مداوم یا فزاینده ی مواد را به رغم دانستن این موضوع که آن ماده زندگی فرد را از هم می پاشد، ارائه می دهد.

وابستگی به مواد مخدر، همچنین به صورت میل مزمن یا کوشش های ناموفق برای ترک یا کنترل مصرف یک ماده و جهت گیری زندگی فرد به سوی تهیه و مصرف آن ماده نیز شناخته شده است.

اين ابزار را ريسييتريك[1] و همکارانش درسال 1994  طراحي كردند.

این پرسشنامه تك عاملي بوده وشامل10 سؤال مي باشد.

به همراه 2 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 

<a href=”https://rava20.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-2/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-1/”><img src=”https://rava20.ir/wp-content/uploads/2021/01/BRAVA-Q-h-468-68-1.gif” border=”0″ title=”پرسشنامه ” alt=”پرسشنامه استاندارد ” width=”468″ height=”68″ /></a>

<a href=”https://rava20.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/ “><img src=” https://rava20.ir/wp-content/uploads/2021/01/baner1rava20-480-60.gif” border=”0″ title=” تحلیل آماری” alt=” تحلیل آماری ” width=” 468″ height=” 68″ /></a>

 


[1] – Raistrick

موفقیت

مقیاس فاجعه آمیزی درد PCS (سالیون و همکاران، 1995)

فاجعه آمیزی درد سالیون

فاجعه آميزی درد به عنوان یکی از متغيّرهای مهم روان شناختی مؤثر در فرآیند تبدیل درد حاد به درد مزمن ناتوان کننده مطرح شده است.

این پرسشنامه توسط (سالیون و همکاران، 1995) طراحی و اعتبار سنجی شده است.

این پرسشنامه  دارای 13 عبارت است.

این پرسشنامه دارای  دو خرده مقياس مقياس  بزرگ نمائی و نشخوار ذهنی/ناامیدی است

به همراه یک مقاله رایگان

مقیاس فاجعه آمیزی درد PCS (سالیون و همکاران، 1995)

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه مدیریت برند سانتوس و همکاران(2013)

پرسشنامه مدیریت برند سانتوس و همکاران(2013)

مدیریت برند تنها به این امر که هسته مرکزی برند چیست؟ منتهی نمی شود.

 متمایز نمودن و نشان دادن مزیت های رقابتی برندتان در مقایسه با رقبا به مشتریان،

 بیان مستمر و یکپارچه ارزش های نام تجاری از طریق تبلیغات،

و چگونگی به باور رساندن بازار هدف در مورد ارزشهای برند،

همگی از مواردی هستند که باید توسط مدیر برند لحاظ شود.

پرسشنامه مدیریت برند توسط سانتوس و همکاران (2013) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 12 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 پرسشنامه سه بعد گرایش به بازار، برند سازی داخلی، مدیریت استراتژیک برند را مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه در ایران اعتباریابی شده است.

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند .

و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه شبکه اجتماعی ( انزوای اجتماعی) لوبن  Lubben Social Network Scale (LSNS)

پرسشنامه شبکه اجتماعی ( انزوای اجتماعی) لوبن  Lubben Social Network Scale (LSNS)

سالمندی قسمتی از زندگی طبیعی انسان است .

سالمندی دوران پختگی، ورزیدگی، زمان احساس بی نیازی به فرصت سیر به سوی کمال و رسیدگی به خویشتن و مرحله ای

مؤثر و گرانقدر در زندگی است(الهه و همکاران، 1400).

یکی از تهدیدکنند های اصلی سلامت و حیات دوره سالمندی مفهوم انزوای اجتماعی است. از این رو وجود ابزاری مناسب سالمندان بیش از پیش اهمیت دارد

یکی از ابزارهایی که در سنجش ادغام اجتماعی و انزوای اجتماعی به طور گسترده در میان سالمندان مقیم جامعه مورد استفاده قرار میگیرد ابزار شبکه اجتماعی لوبن Lubben social network scale (LSNS) می باشد.

این ابزار اولین بارتوسط لوبن در سال  1988ساخته شده است.

 این ابزار شکل تغییر یافته ای از ابزار Berkman-syme social network Index می باشد.

 این ابزار معیاری برای ارزیابی نوع، اندازه، میزان نزدیکی و فراوانی شبکه اجتماعی حال حاضر سالمندان می باشد.

 نسخه اصلی این پرسشنامه  10سوالی می باشد که به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده است.

اما نسخه  6سوالی در این جا  بکار گرفته شده، که  شامل دو خرده مقیاس خانواده و دوستان می باشد.

همچنین این ابزاری معیاری برای سنجش میزان حمایت اجتماعی درک شده نیز می باشد.

سه سؤال نخست در مورد افراد خانواده و سه سؤال بعدی در مورد دوستان می باشد ( توکلی قوچانی و همکارانش ،1399).

این پرسشنامه هم در اهداف پژوهشی و هم اهداف کلینیکی قابل استفاده می باشد.

این پرسشنامه توسط همکاران آموزش دیده پژوهشگر تکمیل می گردد.

به همراه 2 مقاله رایگان

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند .

و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد
 تحلیل آماری