پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری

سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد(بنیتی، ۱۹۹۶).   بنتیس  (۱۹۹۸) معتقد اسـت سـرمایه فکـری عبـارت از تـلاش بـرای اسـتفاده مـؤثراز دانـش (محـصول نهـایی) در مقابـل اطلاعـات (مـاده خـام) اسـت. سـرمایه فکـری اصطلاحی برای ترکیـب دارایـی نـاملموس بـازار،دارائی فکـری، دارائـی انـسانی و دارائـی زیرساختاری است،که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سـازد (بروکینگ، ۱۹۹۶).  

از دیـدگاه روس و همکارانش  (۱۹۹۷) سرمایه فکری شامل همه فرایندها ودارایی هایی است کـه معمـولاً در ترازنامه نشان داده نمی شوند و همچنین شامل همه دارایی هـای ناملموسـی اسـت (مثـل، مارکها ،ی تجاری حق ثبت وبهره برداری و نامهای تجاری ) که در روش های حسابداری مدرن مورد توجه قرارداده می شوند.به عبارت دیگر، سرمایه فکری عبـارت از جمـع دانـش اعضاء سازمان وکاربرد دانش آنها است . استوارت  (۱۹۹۷)معتقد اسـت سـرمایه فکـری شـامل دانش، اطلاعات، دارائی فکری و تجربه است که می تواند برای ثروت آفرینی مورد استفاده واقع شود.سرمایه فکری توانایی ذهنی جمعی یا دانـش کلیـدی بـه صـورت یـک مجموعـه است.

محققان و دست اندرکاران رشته سرمایه فکری ، برروی سـه عنـصر آن اتفـاق نظر دارند : که عبارتند از  سرمایه انسانی[۱] ، و سـرمایه رابطـه ای[۲] ، سرمایه سـاختاری[۳].

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است و دارای ۴۲ سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را مورد اندازه‏گیری قرار می دهد.

به همراه ۲ فایل مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

[۱] – Human capital

[۲] – Structural capital

[۳] – Relational capital

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *