چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم

چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم

یکی  از اهداف مهم دوره پیش دبستانی رشد شخصیت سالم کودک می باشد، شخصیت سالم دارای ویژگی های  بسیاری می باشد یکی از مهم ترین آن ها عزت نفس بالا می باشد. به نظر صاحبنظران عزت نفس عبارت از ارزشی که خصوصیات و صفات روانی خودپنداره، برای فرد دارد که از اعتقادات فرد در تمام چیزهایی که در او وجود دارد، ناشی می شود (بیابانگرد،۱۳۷۶).

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که عزت نفس  دارای ابعاد مختلف شامل عزت نفس جسمانی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی و کلی  است( بشارت و همکاران ،  ۱۳۸۱، ص ۳۲).ریزونر (۱۹۸۲).  عزت نفس اجتماعی عبارت است از احساسی که شخص در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران دارد و همچنین این که دیگران او را چگونه دوست دارند. عزت نفس تحصیلی با ارزش فرد از خود به عنوان  یک دانش آموز سر و کار دارد. از جنبه خانوادگی، کودک و نوجوان خود را به عنوان عضوی از خانواده می داند. فرد که احساس می کند عضو ارزشمندی از خانواده است  و به احترامی که از اعضای خانواده کسب می کند، مطمئن است، عزت نفس بالایی خواهد داشت. عزت نفس جسمانی بر رضایت فرد از وضعیت فیزیکی و قابلیت جسمانی خود، آن گونه که به نظر می رسد، مبتنی است، عزت نفس کلی، ارزیابی عمومی تری از خود است که بر ارزشیابی فرد از خودش در تمام زمینه ها مبتنی است و در احساسات همچون « من یک فرد خوب هستم» یا « من بیش تر چیز ها را در مورد خودم دوست دارم» متجلی می شود (امامی و دیگران، ۱۳۸۵،  ص ۶۶).

این  چک لیست توسط عزیزی مقدم ( ۱۳۸۶) طراحی شده است و  به سنجش میزان عزت نفس کودکان می پردازد، این چک لیست در اختیار مربیان قرار می گیرد و مربیان برای هر یک از کودکان بر اساس مشاهدات خود چک لیست را تکمیل می نمایند. این چک لیست به صورت مقیاس چهار درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم ) می باشد که هر یک از این گزینه ها به ترتیب ۱، ۲، ۳ و ۴ امتیاز دارند. لازم به ذکر است که سؤالات ۳، ۴،۵، ،۶، ۶، ۹ و ۲۰  به صورت معکوس نمره گذاری می شود. این چک لیست برای سنجش عزت نفس کلی، اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و جسمانی تهیه شده است . سوالاتی که هر بعد را می سنجند عبارتند از:

الف) کل سؤالات  عزت نفس کلی می سنجند. 

ب) سؤالات ۹-۶  مربوط به عزت نفس اجتماعی می باشد.

ج)سؤالات ۱۳-۱۰ مربوط به عزت نفس تحصیلی می باشد.

د)سؤالات ۱۷-۱۴ مربوط به عزت نفس خانوادگی می باشد.

ج)سؤالات ۲۰-۱۸ مربوط به عزت نفس جسمانی  می باشد

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *