چک لیست توانایی های فردی (CIS) ورکولن و همکاران (۱۹۹۹)

چک لیست توانایی های فردی (CIS) ورکولن و همکاران (۱۹۹۹)

خستگی پدیده ای معمول و حاصل فعالیت ها ی فیزیکی، فکری و استرس های عاطف ی بوده و به عوامل مختلف مح یطی و فردی بستگ ی دارد . معمولاً خستگی با استراحت یا خواب و یا با تغییر کار و اتخاذ مکانیسم های جبران ی برطرف می شود، اما عدم بهبود

و تجمع آن منجر به خستگی مزمن شده که ضمن تأثیر بر کیفیت زندگی فرد می تواند به اختلالات مرتبط با کار منجر شود  . طبق مطالعات ، ۵  تا ۲۰ درصد  جمعیت از خستگی مداوم رنج می برند.

پرسشنامه های متعدد ی برای ارزیابی خستگی در جمعیت کاری وجود دارد که از آن جمله می توان  به پرسشنامه ارزیابی خستگی، پرسشنامه خستگی و چک لیست توانایی فردی اشاره نمود.

50,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.