چک لیست توانایی های فردی (CIS) ورکولن و همکاران (۱۹۹۹)

چک لیست توانایی های فردی (CIS) ورکولن و همکاران (۱۹۹۹)

خستگی پدیده ای معمول و حاصل فعالیت ها ی فیزیکی، فکری و استرس های عاطف ی بوده و به عوامل مختلف مح یطی و فردی بستگ ی دارد . معمولاً خستگی با استراحت یا خواب و یا با تغییر کار و اتخاذ مکانیسم های جبران ی برطرف می شود، اما عدم بهبود

و تجمع آن منجر به خستگی مزمن شده که ضمن تأثیر بر کیفیت زندگی فرد می تواند به اختلالات مرتبط با کار منجر شود  . طبق مطالعات ، ۵  تا ۲۰ درصد  جمعیت از خستگی مداوم رنج می برند.

پرسشنامه های متعدد ی برای ارزیابی خستگی در جمعیت کاری وجود دارد که از آن جمله می توان  به پرسشنامه ارزیابی خستگی، پرسشنامه خستگی و چک لیست توانایی فردی اشاره نمود.

چک لیست توانا یی فرد ی (CIS) که به وسیله ی ورکولن و همکاران (۱۹۹۹) طراحی شده است . قابلیت اندازه گیری خستگی را در جمعیت عمومی و کاری دارا می باشد.  مطالعات مختلفی در خصوص قابلیت استفاده از CIS  در ارز یابی خستگی از جمله در گروه کارگران  انجام شده است.

در ایران حسین زاده و همکارانش ( ۱۳۹۲) پس از ترجمه به  به  مطالعه روایی پایایی نسخه فارسی چک لیست توانایی فردی در جمعیت کاری ایران  پرداخته اند

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *