به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ( 2002)

0

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ( 2002)

رفتار جامعه پسند [1] یعنی هر عملی که به دیگران سود برساند. این اصطلاح در مورد اعمالی به کار می رود که هیچ سود مستقیمی به فردی که آن اعمال را انجام می دهد نمی رساند و حتی ممکن است حاوی خطراتی برای او باشد. رفتارهای جامعه پسند در زنان، بیشتر رابطه ای و گروهی است و این رفتارها در مردان بیشتر نماینده ای و به صورت جهت گیری شده مانند تمرکز بر قدرت همکاری است که مبدأ این باورها تحت تأثیر پردازش های هورمونی، انتظارات اجتماعی و موقعیت های فردی قرار دارد( ایگلی، 2009).  شخصيت جامعه پسند به ويژه همدلي، نقش اساسي در زندگي اجتماعي دارد و با ابعاد بهزيستي روان شناختي و جسماني رابطه دارد(صفاري نيا و همکاران ،1393).

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند توسط پنر (2002)  طراحی شده است و دارای 30 گویه است،  که معمولاً به عنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی اجتماعی برای ارزیابی گرایش های جامعه پسند از منظر صفات شخصیتی به کار می رود. این نسخه 30 گویه ای، خلاصه مقیاس کامل شخصیت جامعه پسند می باشد.

این پرسشنامه 2 عامل شامل :  عامل1: هم حسی جهت گیری شده و عامل2: کمک رسانی و 7 خرده مقیاس شامل مسئولیت اجتماعی (SR) ، ارتباط همدلانه(EC) ، نگاه از منظر دیگران (PT) ، استدلال اخلاقی دوجانبه (M)، استدلال اخلاقی جهت گیری شده دیگران(O)، پریشانی فردی(PD) و نوع دوستی خودگزارش دهی(SRA) را اندازه گیری می کند.

همراه  5 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1]– prosocial behavior

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.