پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس ( ۲۹ سوالی)

پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس ( ۲۹ سوالی)

یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته است.  ابتدا وی ۹۲ سئوال را برای پرسشنامه  تهیه و در نهایت برای تعیین میزان ضریب همبستگی،که بین هر سئوال با رفتار پیشرفت به دست آورد و ۲۹ سئوال را به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزش پیشرفت انتخاب کرد .

هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه، نه وِیژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد انگیزش پیشرفت پایین حاصل از پژوهشهای قبلی را به عنوان مبنا برای انتخاب سؤالها برگزید.

  1. سطح آرزوی بالا
  2. انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا
  3. مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف یا سطح دشواری متوسط
  4. تمایل به تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام
  5. ادراک پویا از زمان، این احساس که امور به سرعت روی می دهند.
  6. آینده نگری
  7. توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، همکار و الگو
  8. بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار
  9. کاری را به خوبی انجام دادن
  10. رفتار ریسک کردن پایین

این ده وِیژگی را هرمنس بر مبنای پژوهشهای قبلی بدست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما برای انتخاب سؤالات برگزید. پس از اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل سؤالات و محاسبه همبستگی یک یک سؤالات با کل آزمون ۲۹ سؤال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. لازم به ذکر است که پس از تحلیل سؤالات هیچ سؤال معناداری در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهایی وارد نشد، لذا پرسشنامه نهایی تنها براساس ۹ ویژگی ساخته شد.

سؤالات پرسشنامه به صورت جملات ناتمام بیان شده است. و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است. جهت یکسان سازی ارزش سؤالات برای هر ۲۹ سؤال پرسشنامه ۴ گزینه نوشته شد. این گزینه ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده می شود.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *