پایان نامه و روش تحقیق, پروپوزال نویسی

نحوه نگارش فصل سوم پایان نامه

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

 نحوه نگارش فصل سوم پایان نامه

نحوه نگارش فصل سوم پایان نامه

همانطور که می دانید پایان‌نامه شامل پنج فصل می باشد

و سومین فصل آن مهم ترین فصل می باشد

که باید با شیوه های اصولی خاصی مطابق با دستور العمل تعیین شده از طرف دانشگاه نوشته شود.

شیوه نگارش فصل سوم پایان نامه

پایان نامه نویسی یکی از وظایف اصلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری میباشد

و همیشه در حال تلاش هستند که بتوانند با شیوه های اصولی نگارش این بخش را انجام دهند .

پایان نامه با کیفیتی در دست داشته باشند.

با توجه به شیوه نامه نگارش پایان نامه برای هر دانشگاه تقریبا منحصربه فرد می باشد

و دانشجو میبایست با شیوه اصولی نگارش پایان نامه دانشگاه خود نگارش را انجام دهد

ولی در حالت کلی ما در این بخش نگارش فصل سوم از پایان نامه را که تقریبا حالت استاندارد دارد

و برای اغلب دانشگاهها مورد تایید میباشد را برای شما آموزش خواهیم داد

که میتوانید با مطالعه این بخش فصل سوم را با کیفیت دلخواه خود نگارش کنید.

اغلب با عناوین روش تحقیق، روش پژوهش و یا مواد و روش ها شناخته می شود.

دانشجو پس از اتمام فصل اول و دوم شروع به نگارش فصل سوم می کند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده در فصل دوم پایان نامه، طرح اصلی و روش کار مشخص می شود.

یعنی دانشجو با توجه به رشته و موضوع خود روشی را برای انجام تحقیق انتخاب می کند تا با استفاده از آن به نتایج مطلوب دست پیدا کند.

در این فصل از پایان نامه، دانشجو باید روی انجام تحقیق تمرکز کرده

و به صورت دقیق و واضح نحوه انجام پژوهش و روش های استفاده شده را شرح دهد.

طور خلاصه فصل سوم با عنوان روش پژوهش شامل موارد زیر است:

 • مقدمه
 • نوع پژوهش
 • تحقیق بنیادی
 • تحقیق کاربردی
 • جامعه مورد مطالعه
 • نمونه مورد مطالعه
 • معرفی ابزار جمع آوری داده ها
 • معرفی آزمون­ های مورد استفاده
 • تحلیل داده ­ها
 • تجزیه و تحلیل کمی
 • تجزیه و تحلیل کیفی
 • معرفی نرم افزارهای مورد استفاده جهت تحلیل داده ­ها

بخش های مهم و مشخص فصل سوم به ترتیب فوق می باشد

که میتوانید با در نظر گرفتن روش های اصولی تحقیق این بخش ها را نگارش نمایید.

مقدمه

همه تحقیقات بایک مقدمه آغاز می شوند و همانطور که میدانید مقدمه نیز پیش نیاز شروع تحقیق می باشد

و باید حتما فصل سوم را بایک مقدمه آغاز کنید.

نوع پژوهش

در حالت کلی دو نوع پژوهش وجود دارد که یا پژوهش بنیادی میباشد و یا کاربردی

شما در فصل سوم تحقیق و پایان نامه خود وظیفه مشخص کردن نوع پژوهش را دارید که بنیادی است و یا کاربردی

نوع پژوهش براساس هدف تحقیق مشخص می شود.

اگر نمی دانید که تحقیق بنیادی با کاربردی چه تفاوتی دراد موارد زیر مطالعه فرمایید.

تصویر

تحقیق بنیادی چیست؟

این نوع تحقیق به کشف ماهیت اشیا، پدیده­ ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری ­ها و نظریه ­ها می ­پردازد.

هدف اصلی این نوع پژوهش این است که روابط بین پدیده ­ها، آزمون نظریه­ ها بیان شده و به دانش موجود در این زمینه خاص چیزی اضافه شود.

پژوهش بنیادی خود به دو دسته نظری و تجربی تقسیم می­ شود. 

در پژوهش بنیادی نظری از روش ­های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می­ شود

و این پژوهش اغلب بر پایه مطالعات کتابخانه ­ای انجام می­ گیرد.

پژوهش بنیادی تجربی بر اساس روش ­های میدانی انجام می شود و از روش­های استدلال استقرایی در آن استفاده می ­شود.

تحقیق کاربردی چیست؟

این نوع پژوهش به منظور بهبود رفتارها، روش­ ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می­ گیرد.

این پژوهش از نتایج تحقیقات بنیادی کمک می ­گیرد و هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.

جامعه مورد مطالعه

نویسنده ابتدا باید جامعه تحقیق خود را بشناسد و بداند که قصد تحقیق کدام جامعه را دارد

با توجه به اینکه پرسشنامه های تحقیق باید باید بر اساس جامعه مورد مطالعه تدوین گردد

بنابراین شناخت آن قبل از هرچیز الزامی است

توصیه می کنیم برای اینکه نتیجه بهتری از این تحقیق بگیرید به سراغ جوامع بزرگ­تر بروید.

مثلا تحقیقی که به روی ۳۰ نفر انجام گرفته باشد خیلی ارزش مطالعه ندارد.

ضمن اینکه محقق باید ابتدا بداند امکان توزیع پرسشنامه در جامعه مورد نظرش وجود دارد یا خیر تا در غیر اینصورت به مشکل بر نخورد.

نمونه مورد مطالعه

در اغلب موارد پیش می آید که جامعه آماری بسیار گسترده باشد

در این گونه موارد نویسنده موظف است یک نمونه از جامعه آماری برای خود انتخاب کند و تحقیقات خود را در نمونه انتخاب شده انجام دهد.

ابتدا یک نمونه از کل جامعه آماری انتخاب میشود و تحقیقات انجام شده به کل جامعه تعمیم داده میشود

البته پیش نیاز انتخاب نمونه شناخت کل اعضای جامعه می باشد

برای اینکه اعداد و ارقام به درستی مشخص شوند لازم است که جامعه آماری به دقت شناخته شود.

اما این کار زمانی امکان پذیر است که این گروه نمونه از جامعه آماری، کلیه صفات و ویژگی ­های آن جامعه را دارا باشند

که بتوان آن­ ها را بعنوان نماینده کل جامعه در نظر گرفت و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره کل جامعه آماری قضاوت کند.

بنابراین نمونه آماری باید دو ویژگی داشته باشد:

۱- روایی نمونه آماری – همانطور که گفته شد نمونه آماری باید با کل جامعه آماری همگون باشد

و ویژگی­ ها و صفات کلی آنها را دارا باشد تا بتوان از آن بعنوان بخشی از جامعه آماری استفاده کرد.

۲- تناسب حجم نمونه آماری – حجم جامعه آماری نمونه باید متناسب با حجم کل جامعه آماری باشد

که بتوان آن ها را بعنوان نماینده کل جامعه شناخت و نتایج مطالعه را بر اساس آن ها سنجید.

بنابراین با توجه به اینکه جمعیت کل جامعه آماری چقدر است

می­ توانید تصمیم بگیرید از چه تعداد نفراتی بعنوان جامعه نمونه استفاده کنید که بتوان نظرات آن­ها را به بقیه تعمیم داد.

تصویر

معرفی ابزار جمع آوری داده ها

یکی از اصلی­ ترین بخش­ های هر کار تحقیقاتی، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آن است.

به همین دلیل است که این بخش از فصل سوم پایان نامه از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است.

برای مطالعه در زمینه ­های مختلف، ابزار متفاوتی نیز وجود دارد.

به طور کلی از ۳ ابزار مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده می­ شود

که معمولا پرسشنامه پرکاربردترین روش برای جمع آوری اطلاعات است.

هر چند در پژوهش های کیفی معمولا از مصاحبه و مشاهده برای جمع آوری اطلاعات استفاده می­ شود.

معرفی آزمون­ های مورد استفاده

در این بخش، محقق با توجه به نوع تحقیق خود آزمون­ های مورد استفاده در فصل ۴ جهت تحلیل داده ­ها را معرفی می­ کند.

معمولا عرف این است که در پژوهش ­های کمی، ابتدا محقق با بهره گیری از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن یا نبودن داده­ ها را مشخص کند

و بر اساس آن ، در صورت نرمال بودن داده­ ها از آمار پارامتریک و در صورت نرمال نبودن داده ­ها

از آمار ناپارامتریک استفاده کند.

تحلیل داده ­ها

پس از جمع آوری داده نوبت به تجزیه و تحلیل آن ها می رسد.

تحلیل داده به دو روش کمّی و کیفی انجام می شود.

تحلیل کمّی مواقعی استفاده می شود که مفاهیم قابل اندازه گیری باشند.

برای مثال در استدلال های تجربی در مورد فرضیات علمی که نشان دهنده استدلال های آماری هستند، از روش کمّی استفاده می شود.

روش کیفی نیز زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تمرکز روی صفات فردی باشد. البته این دو تحلیل چندان جدا از یکدیگر نیستند

و در اغلب موارد در تحلیل داده از هر دو روش استفاده می شود.

معمولا برای تحلیل دقیق تر داده ها از نرم افزارهای آماری همچون اکسل و SPSS استفاده می شود.

معرفی نرم افزارهای مورد استفاده جهت تحلیل داده ­ها

روشن است که برای انجام تحقیقات مجبور به استفاده از نرم افزارهای به خصوصی برای هر رشته خواهید داشت

که اغلب از نرم افزار های آفیس مانند ورد یا اکسل حتما استفاده خواهد شد

و spss یا لیزرل یا minitab نیز جر نرم افزار های بسیار پرکاربرد در جمع آوری داده ها میباشد.

در این قسمت از فصل سوم باید نرم افزارهایی که به کار گرفته اید را معرفی کنید.

شناخت و معرفی کلیه نرم افزارها اجباری میباشد و بهتر است کلیه نرم افزار های استفاده شده در طول تحقیق را در این بخش اشاره کنید.

به این ترتیب نگارش فصل سوم از پایان نامه نیز به اتمام خواهد رسید

و آخرین قسمت معرفی نرم افزار ها میباشد و دقت داشته باشید

که از مواردی که در فصل سوم مطرح شده است ممکن است در فصل یک برای مقدمه استفاده کنید

بنابراین دقت عمل خود را افزایش دهید

و نسبت به نتایج به دست آمده بی تفاوت نباشید.

بلا فاصله بعد از اتمام این فصل سراغ نگارش فصل چهارم بروید.

به این ترتیب با بخش های مختلف فصل چهارم نیز آشنا شدید و اکنون این فصل را نیز می توانید با دقت و رعایت جزئیات بنویسید. فصل چهارم همانطور که اشاره شد فصل بسیار مهمی می باشد و تجزیه و تحلیل نتایج در این بخش انجام خواهد شد بنابراین حتما به نکات کلیدی دقت فرمایید و با رعایت قوانین و جزئیات نگارش را انجام دهید.

برگرفته از ساعد نیوز

آموزش پیشرفته sPSS
نگارش تصویب پروپوزال دکتری

در این سایت انواع پرسشنامه استاندراد و تحلیل داده های آماری پایان نامه و مقاله انجام می گیرد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

توجه: تاکنون پرسشنامه ها در 3 برگه لیست شده و به مرور بر تعداد آن ها افزوده می شود. برای رفتن و مشاهده لیست ها هر برگه روی نام آن در زیر کلیک کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

توجه: همه ی پرسشنامه هااز منابع معتبر تهیه شده،  استاندارد ، دارای روایی و پایایی و منابع داخل و پایان متن می باشند .

همه ی پرسشنامه ها  قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. 

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls
تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

(تا جای ممکن با واتساپ پیام بفرستید)

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

همچنین بخش گیاهان دارویی با قیمت ارزان و کیفیت خوب راه اندازی شده است:

فروشگاه گیاهان دارویی 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.