به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات مناسب پايان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

موضوعات مناسب پايان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

موضوعات مناسب پايان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

· تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان اصفهان

· خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

· بررسي ارتباط بين ريسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

· بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين کارکنان ذوب آهن

· بررسي عوامل تعيين کننده و موثر بر ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران

· بررسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ميزان سرمايه گذاري داخلي )توليدات صادراتي( در منطقه آزاد تجاري کيش

· بررسي تاثير تعميم مارک محصول بر سهم بازار در صنايع غذايي و لوازم بهداشتي در شهر تهران

· بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد کارکنان دولت )مورد دانشگاه اصفهان ) · بررسي کارآيي داخلي پخش آگهي بازرگاني تلويزيوني در صدا و سيماي ج .ا.ا. مرکز اصفهان

· ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف کنندگان و تمايل آنها به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در اصفهان

· آزمون مدل هاکمن الدهام در پالايشگاه اصفهان –

· بررسي پيامدهاي نگرش نامطلوب دبيران دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز

· نگرش کارکنان شهرداري اصفهان نسبت به سيستم اطلاعاتي مکانيزه

· مقايسه تاثير انگيزاننده ها و پاداش ها بر جذب و نگهداري منابع انساني يروي مقاوت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

· بررسي عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف ايران

· بررسي تاثير فشارهاي شغلي بر رضايت شغلي و عملکرد شغلي در بين مديران جهاد سازندگي استان

· رابطه بين برداشت عدم تساوي در پاداش و رضامندي شغلي در مجتمع فولاد مبارکه

· بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراکز تفريحي بنياد

· نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيريهاي مديران عالي صنايع سنگين تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در استان مرکزي

· – تاثير آموزش ضمن خدمت بر افزايش کارايي کارکنان در اداره دارايي استان اصفهان بين سالهاي

· بررسي استراتژي هاي باريابي مناسب جهت توسعه صادرات در صنايع غذائي

· بررسي تاثيرانگيزاننده ها و پاداشها در نگهداري بسيجان جانباز شهرستان اصفهان در نيروي مقاوت سپاه

· کاربرد مدل اطلاعاتي مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي مهيا گاز ايران

· ارزيابي وضعيت تکنولوژي در شرکت فروسليس ايران

· بررسي تاثير عوامل موثربر انگيزش نيروهاي متخصص در صنايع چوب و کاغذ ايران )چوکا ) ·

 بررسي تاثير پاداشهاي مالي بر افزايش توليد سرانه در شرکت سهامي ذوب آهن

· بررسي تاثير مديريت ثمربخش بر عملکرد کارکنان )آموزش وپرورش شهرستان قم ) · مطالعه ويژگيهاي موثر تبليغات تجاري تلويزيون بريادآوري

· ارزيابي مهارتهاي مديريتي موردنياز مديران صنعت برق دراستان مازندران

· علل نارسائيهاي مرکز اطلاع رساني از ديدگاه استفاده کنندگان اطلاعات

· بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني : )مطالعه موردي کارکنان مجتمع فولاد اهواز ) · بررسي عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک ملت استان اصفهان

· بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان کفش ملي در شهرتهران

· بررسي اثرات فشار رواني ناشي از عوامل سازماني بر رضايت شغلي کارکنان شرکت برق منطقه اي زنجان

· بررسي ساختار کانال توزيع جوجه يکروزه گوشتي در صنعت مرغداري دراستان تهران

· ارزيابي تأثير مديريت مشارکتي بر اثر بخشي کارکنان در شرکت نفت بهران

· سرمايه گذاري در تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملکرد تجاري موسسات توليدي استان اصفهان

· کاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران)گروه صنايع غذايي، شيميايي، کاني غيرفلزي و نساجي( با استفاده از تئوري طراحي آزمايشات، طي دوره

· مقايسه مالي )بهاي تمام شده(الگوهاي توليد برنامه در شبکه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران

· عوامل موثر در بهبود عملکرد نيروي کار در کارخانجات لوازم خانگي پارس

· بررسي روشهاي ترويج محصولات لبني )مطالعه موردي : محصول پنير پگاه در شهر اصفهان ) · بررسي ميزان اثر بخشي آموزشهاي عمومي ضمن خدمت کارکنان اداره کل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان يزد

· مطالعه ساختار بورس پيمانهاي تحويل آتي کالا و ارز و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايران

· بررسي عوامل موثر بر بهبود سبک رهبري مديران سازمان حسابرسي

· مورد : شرکت سرمايه گذاري بانک ملي ايران « ) بهينه سازي سبد سرمايه گذاري )پرتفوي » · بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود تصميم گيري مديران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هاي تابعه

· بررسي ويژگيهاي استراتژيک داخلي صنايع پتروشيمي کشور از ديدگاه مديران اين صنايع

· بررسي روشهاي ارزشيابي اختيار معامله و پيشنهاد مدل مناسب براي بازار سرمايه ايران

· بررسي ديدگاه مشتريان پرايد در مورد کيفيت محصول در شهر اصفهان

· بررسي شفافيت اهداف سازماني بر عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه

· بررسي عوامل موثر بر ميزان صادرات محصولات کارخانجات نساجي کشور

· عوامل موثر بر تسهيلات اعطائي صادراتي بانک صادرات به بخش خصوصي)استان تهران ) · بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران)بر اساس نظريه ليکرت(و رضايتمندي کارکنان در مجتمع صنعتي احياء فولاد سپاهان و شرکتهاي وابسته

· بررسي استراتژيهاي بازاريابي مناسب صادرات خرما مطالعه موردي بررسي صادرات خرماي استان بوشهر

· کاربرد سيستم توليد انعطاف پذير و تاثير آن بر سودآوري در شرکت مهيامان

· راهبردهاي کاهش وابستگي تکنولوژي صنعت فولاد و تاثير آن براشتغال زائي منطقه اي : مورد کاوي مجتمع فولاد مبارکه

· بررسي عوامل موثر بر تصميم خريد پارچه فاستوني توليد داخل در شهر تهران

· ارزيابي تاثير تبليغات شرکت صا ايران در مورد گوشي هاي تلفن همراه بر وفاداري فروشندگان در شهر اصفهان

· بررسي تجارب فارغ التحصيلان دانشگاهها از کار در سه سال اوليه استخدام در دو موسسه مالي استان اصفهان

· بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني در بين کارکنان ستاد سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

· ارزيابي وضعيت کيفيت زندگي کاري بر اساس نظرات کارکنان در اداره کل امور اقتصادي و دارايي شهرستان اصفهان

· بررسي علل افت و خيز بهره وري در کارخانجات بارش

· بررسي حفظ ارزش حقيقي سرمايه در موسسات بيمه

· بررسي کاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

)صنايع ساخت فلزات و نساجي ) · بررسي راهکارهاي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در توسعة صادرات مناطق آزاد تجاري ايران)منطقة آزاد قشم ) · بررسي نوسانات قيمت سهم از سودنقدي اعلام شده هرسهم درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طي سالهاي  تا

· بررسي معيارهاي موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي

(AHP) · بررسي وضعيت نقدينگي و سياست هاي سرمايه در گردش شرکتهاي دارو سازي پذيرفته شده در بورس اوراق – بهادار تهران طي سالهاي

· بررسي تأثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران گروه بهمن

· بررسي تأثير ساختار سرمايه بر هزينه سرمايه و قيمت بازاري سهام شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي

· بررسي تاثير سبک هاي مديريت و مشارکت کاربر بر موفقيت سيستم هاي اطلاعات مديريت در مراحل گوناگون رشد سيستم

· – تجزيه و تحليل مالي شرکت فراورده هاي نسوز آذر با رويکرد مديريت استراتژيک در دوره هفت ساله

· – بررسي بازده غير عادي سهام تازه پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي

· بررسي ميزان مشتري محور بودن عملکرد شرکت سهامي بيمه ايران در بيمه شخص ثالث و سرنشين در شهر اصفهان

· برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مقايسه آن با نرخ بازده سهام در بازار در بورس اوراق بهادار تهران

· بررسي عملکرد سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي الي

· بهينه سازي سبد سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي و اراية يک مدل کاربردي

· اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات فرش دستبافت

· بررسي فرهنگ سازماني حاکم در شرکت توليدي بهران محور سايپا براساس مدل کوئين وگارث

· بررسي ارتباط بين ارزش شرکت و ريسک سيستماتيک و غيرسيستماتيک آن با استفاده از شاخص Q توبين در – بورس اوراق بهادارتهران براي دوره

· بررسي رابطه بين اندازه و رشد درآمد خالص شرکت با هزينه سرمايه آن در ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

· بررسي الگوهاي تأمين مالي و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

· بررسي عوامل مؤثر بر ماندگاري رسمي متاهل در شرکت مجنمع گاز پارس جنوبي

· بررسي تنگناهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع توليدي استان سمنان

· بررسي رابطه بين عوامل موثر و حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس -اوراق بهادار تهران

· بررسي عوامل مؤثر بر قابليت سودآوري مشتري با رويکرد شرکت به شرکت مورد مطالعه: هتل هاي شهر اصفهان

· بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه افراد حقيقي در بورس منطقه اي اصفهان

· بررسي معيارهاي انتخاب سهم در بورس منطقه اي اصفهان )با تاکيد بر تحليل بنيادي

  · ارزيابي کارايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضريب تعديل قيمت سهام

· بررسي ميزان صحت قيمت اوليه سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

· مدل سازي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک

· بررسي مقايسه اي روش مديريت سرمايه گذاري در بورس منطقه اي اصفهان و بورس تهران در زمينه پيش بيني بازار و انتخاب سهام

· بررسي رابطه بين نرخ بازده سرمايه گذاري (ROI) و عملکرد اقتصادي با استفاده از شاخص Q توبين در – شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره

· تعيين رابطه بين نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران با استفاده از مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي و نسبت P/E – سهام در بازار بورس تهران در دوره

· بررسي ارتباط ميان ارزش شرکت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره ي يازده ساله

· ارزشيابي عملکرد کارکنان سازمان کار و امور اجتماعي استان تهران با کاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي

(AHP) · بررسي و شناسايي موانع خريد وفروش اينترنتي سهام در بورس اوراق بهادار در سال

· بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در محصولات مالي )سهام( در بورس اوراق بهادار در

· – بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال هاي

· بررسي و شناسايي موانع گسترش بانکداري الکترونيکي در بانکهاي شهر اصفهان

· آزمون نظريه هاي رفتار مالي بر اساس عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

· تحليل ارتباط بين نسبت هاي مالي و نسبت قيمت به درآمد (P/E) هر سهم در شرکت هاي پذيرفته شده در – بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي

· رابطه بين استقرار مديريت کيفيت فراگير و عملکرد و وضعيت مالي )موردکاوي: شرکت صنعتي بوتان طي

سال هاي مقايسه روش هاي تحليل تکنيکي در پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 · بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با عوامل شغلي در دانشگاه اصفهان

· تجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه ريزي منابع بنگاه (ERP) در شرکت ذوب آهن اصفهان

· بررسي مقايسه اي اثربخشي سيستم آسيکودا در گمرک امام و اصفهان از ديدگاه کارکنان

· بررسي تاثير تئوري نمايندگي بر مديريت منابع ريسک زنجيره عرضه از ديدگاه مديران شرکت هاي صنايع

الکترونيک شهر اصفهان

· تاثير عوامل کيفيتي خدمات بر رضايت مندي مشتريان: )مطالعه موردي در هتل هاي چهار ستاره شهر اصفهان )

در این سایت انواع پرسشنامه های استاندارد و مبانی نظری و پژوهشی متغیر های تحقیق ارائه می شود.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا کلیک فرمایید .

برای مشاهده لیست همه ی  مبانی نظری و پژوهشی متغیر های تحقیق لطفا همین جا روی  کلیک فرمایید .

همچنین به عرض می رساند ما داده های آماری شما را با قیمت مناسب و با نرم افزارهای آماری زیر  انجام می دهیم.

رم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس با ما :

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

E-mail: abazizi1392@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.