مقیاس شخصیتی مرزی) (STB اصلاحیه محمد زاده و همکاران

مقیاس شخصیتی مرزی) (STB اصلاحیه محمد زاده و همکاران

مقیاس شخصیت مرزی(STB)  در آکسفورد و بر اساس ملاک های DSM-III ساخته شده ا ست و در سال ۲۰۰۱ نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفته است  . STB یکی از وضعیت های رایج مرزی یعنی اختلال شخصیت مرزی را توصیف می کند که الگوهای رفتاری بی ثبات بین فردی از قبیل دوسوگرائی و مشکلات کنترل هیجانی را شامل می شود. STB ویژگی های مرزی را در افراد بهنجار و بر اساس مدل پیوستاری ویژگی های روانی می سنجد . در ایران محمد زاده و همکارانش ( ۱۳۸۴) این مقیاس را به فارسی برگردانده اند (محمد زاده و همکاران، ۱۳۸۴). این مقیاس در بررسی خصلت های مرزی در جمعیت غیربالینی و بر اساس مدل ابعادی و پیوستاری نشانه شناسی اختلالات روانی کاربرد دارد.

این پرسشنامه در تحقیقات مختلف در داخل و خارج مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

این مقیاس در اصل شامل ۱۸ ماده می باشد ولی محمد زاده و همکارانش (۱۳۸۴) بر اساس تحلیل عامی که انجام دادند ۳ ماده آن را حذف و ۵ ماده دیگر ( ماده های ۱۶ الی ۲۰ )  به آن اضافه کرده اند بنابراین دارای ۲۰ ماده می باشد.

50,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.