تحلیل آماری - پژوهش - کیفی - کمی - کامپیوتر

معرفی نرم افزارهای تحلیل آماری (LISREL، AMOS، EQS، PLS)

معرفی نرم افزارهای تحلیل آماری (LISREL، AMOS، EQS، PLS)

LISREL، EQS، AMOS ،PLS چهار مورد از پرکاربردترین نرم­ افزارهای مدل­سازی معادلات ساختاری هستند که سه نرم­ افزار LISREL، AMOS و EQS متعلق به نسل اول معادلات ساختاری یعنی نسل کواریانس محورها (Covariance-Base) و نرم افزار های PLS که خود چند نوع هستند، جزو نسل دوم معادلات ساختاری یعنی نسل مولفه محورها (Component-Base) می باشند.

تحلیل آماری statistical analysis
تحلیل آماری statistical analysis

 نسل اول روش­های مدل­سازی معادلات ساختاری (Covariance-based SEM Techniques)

این روش­ها که به روش­های کواریانس محور معروف هستند، توسط جورسگوک (1969) معرفی شدند. هدف اصلی این روش­ها تأیید مدل است که برای این کار به نمونه ­هایی با حجم بالا نیاز دارند. در این روش به تخمین ضرایب مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس­های واریانس-کواریانس مشاهده شده و پیش­بینی شده می­ پردازند. ماتریس واریانس-کواریانس مشاهده شده توسط واریانس و کواریانس محاسبه شده بین متغیرهای مکنون به دست می­ آید. پرکاربردترین رویکرد محاسبه ضرایب در روش­های نسل اول، رویکرد تخمین حداکثر احتمال است که نیاز به داده­ های مربوط به متغیرهای مشاهده شده (سوال­ها) دارد که این متغیرها حتما باید از توزیع نرمال پیروی کرده باشند.

نسل دوم روش­های مدل­سازی معادلات ساختاری (Component-based SEM Techniques)

روش­های مولفه محور که بعدا به روش حداقل مربعات جزئی تغییر (Partial Least Squares) تغییر نام دادند، توسط ولد (1974) ابداع شد. این روش از دو مرحله تشکیل شده است: 1) سنجش مدل های اندازه گیری با معیارهای مربوط به پایایی و روایی . 2) سنجش بخش ساختاری با استفاده از ضرایب t.

طی سالهای اخیر استفاده از روش PLS و نرم افزارهای مربوط به اون نسبت به روش های نسل اول و نرم افزارهای نسل اول مثل لیزرل، آموس و ای کیو اس، بیشتر شده و این به خاطر مزیت هایی است که روش PLS نسبت به روش نسل اول دارد. 

مهمترین مزیت PLS نسبت به بقیه، قابلیت تحلیل داده های اندک است. در این روش محقق با داده های بیشتر از 50 عدد توان تحلیل داده ها را دارد (البته محاسبه تعداد نمونه خود مسئله مهمی است و برای هر پژوهش قواعد و قانون خاص آن پژوهش را دارد).این در حالی است که نرم افزارهای نسل اول به حداقل 200 نمونه احتیاج دارند.

مزیت های دیگر PLS، توان تحلیل داده های غیر نرمال و همچنین توان سنجش مدل های اندازه گیری از نوع سازنده (Formative) است.

نرم افزارهای مختلفی برای روش PLS ارائه شده که پرکاربردترین اونها عبارتند از: Smart PLS، Warp PLS، Visual PLS، PLS Graphing و … . 

توی پست های بعدی سعی می کنم توضیحات بیشتری درباره نحوه کار با این نرم افزارها ارائه بدم.

برگرفته از : وبسایت شخصی آرش رضازاده

تحلیل عاملی چیست؟

نوشته

تحلیل آماری پایان نامه

نوشته

تحلیل عاملی چیست؟

نوشته

نمره گذاری متغیر ها در Spss جمع نمرات یا میانگین نمرات؟

نوشته

برای تحلیل عاملی تأییدی از چه نرم افزار های آماری می توان استفاده کرد؟

نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *