دسته‌بندی نشده

متداول ترین روش بررسی اعتبار داده های کیفی:

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

گویا و لینکن قابلیت اعتماد را به عنوان معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی مطرح ساخته اند

که متشکل از چهار مفهوم جزئی تر قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت تأیید و اطمینان پذیری است.

1-قابلیت اعتبار یا باور پذیری:

معادل روایی در پژوهش های کمی است یعنی میزان و درجه اعتماد به واقعی بودن یافته ها برای شرکت کنندگان در پژوهش

2-قابلیت انتقال یا انتقال پذیری

جایگزین اعتبار بیرونی در پژوهش های کمی است و به معنی قابلیت تعمیم پژوهش به سایر حوزه ها و زمینه های مشابه است

3-قابلیت تأیید یا تأییدپذیری

به معنای پرهیز از سوگیری است، اما در پژوهش های کمی به معنی قدرت تحلیل و دقت داده ها و میزان تأیید آن ها است. بیانگر تلاش پژوهشگر در جهت احراز شاخص عینیت در پژوهش است

4-اطمینان پذیری

معادل پایایی در پژوهش کمی است. به درجه بازیافت و تکرار پذیری داده ها توسط سایر پژوهشگران اطلاق می شود

در پژوهش کیفی از چهار روش برای تأمین پایایی استفاده می شود:

-استفاده از فرآیندهای ساختار یافته از مصاحبه های همگرا

-سازمان دهی فرآیندهای ساخت یافته برای ثبت، نوشتن و تفسیر داده ها

-وجود حداقل دو نفر برای انجام مصاحبه به صورت جداگانه اما موازی با یکدیگر و مقایسه یافته های دو

ویا چند پژوهشگر

-استفاده از کمیته راهنمایی برای ارزیابی و اجرای برنامه مصاحبه

منابع:

کتاب كلیات روش تحقیق در علوم پزشكی به زبان ساده. تالیف: محمد عباس زاده بزی
روش های تحقیق کیفی در پرستاری. ترجمه: حیدرعلی عابدی؛حجت اله یوسفی؛مریم روانی پور ومنصوره کریم اللهی

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.