به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

رویکرد های نظارت و راهنمایی بالینی

0

رویکرد های نظارت و راهنمایی بالینی

1-رویکرد غیردستوری:

ناظربه عنوان شنونده، روشنی بخش و مشوق متخصص خود راهبر (معلم) عمل    می کند. رویکرد غیردستوری اغلب در مربیگری همتایا با معلمانی که از نظر حرفه ای پاسخگو هستند  و همچنین معلمان خودراهبر و معلمان متفکر مورد استفاده قرار می گیرد.

ناظربه عنوان شنونده، روشنی بخش و مشوق متخصص خود راهبر (معلم) عمل    می کند. رویکرد غیردستوری اغلب در مربیگری همتایا با معلمانی که از نظر حرفه ای پاسخگو هستند  و همچنین معلمان خودراهبر و معلمان متفکر مورد استفاده قرار می گیرد.

2- رویکرد مشارکتی :

کنش متقابل بین معلم و ناظر، هرکدام از آنها مسئولیت یکسانی در فرایند نظارت دارند. هریک، نظرات و راه هایی را که مشترکا منجر به رفع مشکل می شود ارائه داده و برنامه ای برای آینده تدریس می ریزند. ناظر در فنون مشاهده و تحلیل اطلاعات صاحب نظر است و معلم دربرنامه های درسی و نیازهای خاص دانش آموزان مهارت دارد.

3- رویکرد اطلاعاتی دستوری :

این روش در مواردی که معلم تجربه کافی نداشته و در حل مشکل دچار سردرگمی شده است، بسیار کاربرد دارد. ناظر دارای تخصص و دانشی است که معلم از آن بهره مند نیست. هدف نظارت تنها رفع مشکل نیست بلکه آموزش مطالبی به معلم در رفع مشکلات احتمالی در آینده نیز جزئی از کار آنهاست. ناظران دانشگاهی، معلمان قبل ازخدمت و مربیانی که معلمان تازه کار را آموزش می دهند، بیشتر از این رویکرد استفاده می کنند.

4-رویکرد کنترل دستوری :

در آن ناظر به معلم کارهایی را که باید انجام دهد دیکته می کند. در مواردی که معلم طی چندبار نظارت، عملکرد قابل قبولی نداشته باشد، ناظر مجبور به استفاده از تعیین برنامه عمل برای کمک به معلم و بهبود تدریس او می باشد. به عبارت دیگر ناظر به معلم دستور می دهد که برای فراگیری مهارتهای استاندارد، تا یک زمان مشخص تلاش کرده تا نحوه تدریس او بر یادگیری دانش آموزان اثر سوء نداشته باشد. ناظر همچنین در جلسه بطور محسوس عواقب تدریس او که نمرات ضعیف یکی از آنهاست را به وی تذکر می دهد. در این جلسه همه اختیارات با ناظراست چراکه اوست که به معلم میگوید چه کاری باید انجام دهد.

 

رویکرد

پیامد

حق انتخاب

غیر دستوری

طرح معلم

معلم بیشترین حق انتخاب را دارد

مشارکتی

طرح ازسوی مدیر و معلم

هم مدیر و هم معلم حق انتخاب را دارند

آگاهی دهنده دستوری

طرح پیشنهادی مدیر/ ناظر

معلم از حق انتخاب کمی برخوردار است

کنترل دستوری

طرح محول شده مدیر/ ناظر

معلم حق انتخاب ندارد

 

موارد استفاده از رویکرد غیر دستوری ( گلیکمن و همکاران، 2010)

1- معلم در سطوح بالای رشد حرفه ای باشد.

2- دانش و تخصص معلم در آن موضوع بالاتر از ناظر باشد.

3- مسئولیت معلم کامل و مسئولیت ناظر اندک باشد.

4- معلم نسبت به مسئله متعهد است اما برای ناظر اهمیتی ندارد.

موارد استفاده از رویکرد مبتنی بر همکاری( گلیکمن و همکاران، 2010)

1- معلم در سطوح رشدی متوسط باشد.

2- دانش و تخصص معلم و ناظر تقریباً یکسان است و هر یک بخشی از مشکل را می شناسند.

3- معلم و ناظر هر دو در اجرای تصمیم دخالت دارند و در قبال نتایج پاسخگواند.

 4- معلم و ناظر نسبت به مسئله متعهد اند.

موارد استفاده از رویکرد آگاهی دهنده دستوری( گلیکمن و همکاران، 2010)

1- معلم در سطوح رشدی نسبتاً پایینی باشد.

2- معلم دانش و تخصص در موضوعی ندارد ولی  ناظر آن دانش را دارد.

3- معلم احساس سردرگمی و بی تجربگی می کند و نظر خاصی ندارد ولی ناظر از فعالیت های موفقیت آمیز آگاه است.

 4- ناظر آموزشی علاقه مند و مشتاق است که مسئولیت آنچه را که معلم می خواهد انجام دهد یا به آزمایش بگذارد برعهده بگیرد.

موارد استفاده از رویکرد کنترل دستوری( گلیکمن و همکاران، 2010)

1- معلم در سطوح  پایینی باشد.

2- دانش و تخصص و علاقه معلم  پایین است.

3- ناظر در در قبال اجرای تصمیم کاملاً پاسخگو است.

4- ناظر هیچ تعهدی نسبت به مسئله  ندارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.