تا آخرین لحظه، تا وقتی نفس می کشی، با قدرت بجنگ

اگه فکر میکنی تو این شرایط هنوز میتونی و هنوز شانس داری, پس مطمئن باش تو زندگیت برنده خواهی بود. تا آخرین لحظه، تا وقتی نفس می کشی، با قدرت بجنگ.اگه فکر میکنی تو این شرایط هنوز میتونی و هنوز شانس داری, پس مطمئن باش تو زندگیت برنده خواهی بود.   تا آخرین لحظه، تا وقتی نفس می کشی، با قدرت بجنگ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.