پرسشنامه استاندارد

q5-14-3- پرسشنامه وفاداری مشتری بانک امین و همکاران(2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری بانک امین و همکاران(2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری بانک،  توسط امین و همکاران (2011) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 4 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 این پرسشنامه توسط فتاحی جم(1392) اعتباریابی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *