پرسشنامه استاندارد

q108-6-2-2

مقیاس استعداد روابط فرازناشویی در زنان ( قلیزاده و همکاران، 1400)

Extramarital Affairs Proneness Scale in Females

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *