انگیزشی و موفقیت, سبک زندگی و سلامتی

8راه ڪار براے انگیزه دادن به خود

موفقیت

۱.از راحت طلبے دست بڪش: 🤞🏿
از سختے دادن به خود نترسید،از اینڪه گام هاے متفاوت بردارید هراس به دل راه ندهید و به دنبال آموزش و یادگیرد باشید

۲.بپذیرےد ڪه اشتباه جزئے از وجود انسان است :👏🏽
اگر مسیر را اشتباه رفتید از روے لجاجت همان جا نایستید‌،اشتباهتان را بپذیرید و بازگردید

۳.به دور دست ها نگاه ڪنید:👀
مسیر موفقیت از ترسیم چشم انداز میگذرد.

۴.شاد باشید: 🥳
شادے یڪے از بال هاے پرواز انسان و از اڪسیرهاے جادوییِ انگیزه است، فرمول شاد بودن ساده است،دیگران را شادڪنید به همان میزان شاد خواهید بود

۵.برای خودتان هم وقت بگذارید:⌛️
براے خودتان زمانے خاص اختصاص دهید و حتے براے خودتان جایزه تعیین ڪنید ڪه سبب افزایش انگیزه خواهد بود

۶.به تمام ڪسانے ڪه به شما گفته اند نمیتوانید فڪر ڪنید و انگیزه و اراده تان را محڪم تر ڪنید🎞

۷.آینده و گذشته را خیلے جدے نگیرید:
فڪر ڪردن زیاد درباره آینده محصولے جز اضطراب به ارمغان نخواهد آورد و فڪر به گذشته افسردگے به بار خواهد اورد.

۸.بعد از شڪست دست از تلاش نڪشید: 💪🏽
گاهے براے رسیدن به گنج یک ڪلنگ دیگر باقے است ڪه به زمین بزنید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepowerمطالب مرتبط

متداول ترین روش بررسی اعتبار داده های کیفی:فوریه 11, 2022

چند منبع برای یک #مقاله آکادمیک لازم است؟فوریه 11, 2022

رفتارشناسی عکس پروفایلفوریه 10, 2022

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

<iframe allow=’autoplay’ src=”https://affstat.adro.co/imp/Z0FFdjJGZVp6OGI5Z1NGanFJNk9SUT09?sb=false&mb=false” frameborder =’0′ scrolling=’no’ width=’800′ height=’400′ style=’display: block !important; min-height:302px !important;’></iframe> <iframe allow=’autoplay’ src=”https://affstat.adro.co/imp/clZkQ3l4MWFWZFdERG9wdkp5RysyUT09?sb=false&mb=false” frameborder =’0′ scrolling=’no’ width=’800′ height=’400′ style=’display: block !important; min-height:302px !important;’></iframe>
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.