به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

20 ویژگی‌ یک مقاله علمی

0

🔴 20 ویژگی‌ یک مقاله علمی

6️⃣ بیان مسئله: در این بخش باید مسئله و موضوعی که زمینه‌ساز پژوهش شده و انگیزه اصلی نگارش مقاله مورد نظر بوده است به روشنی و اختصار تبیین شود.

7️⃣ تبیین هدف: هدف مقاله بایدبه روشنی توصیف و تبیین شود، متناسب با بیان مسئله تدوین شود، واقع‌بینانه باشد، به راحتی در متن قابل رویت باشد و در پایان مقاله، نویسنده به آن دست یابد.

8️⃣ پرسش‌های پژوهش: این پرسش‌ها باید به روشنی و متناسب با هدف مقاله ذکر شوند و فرضیه‌ها نیز روشن و بدون ابهام و آزمون‌پذیر باشند.

9️⃣ پیشینه پژوهش: مرور نوشتارها و تشریح مبانی نظری مرتبط با موضوع را دربرمی‌گیرد. بهترین روش مرور نوشتارها روش تحلیلی و گزیده است که در آن ضمن رعایت اختصار، خود نویسنده روند حاکم بر حوزه موضوعی را تحلیل می‌کند.

🔟 معرفی پروژه: ویژگی‌های اصلی پژوهش و آنچه آن را از موارد مشابه مجزا می‌کند مشخص می‌سازد.

1️⃣1️⃣ روش‌شناسی: روش تحقیق بکارگرفته شده در پژوهش و دلایل انتخاب آن را توضیح می‌دهد.

2️⃣1️⃣ ابزار پژوهش: ابزار گردآوری و تحلیل داده‌ها باید به روشنی معرفی شده و مزایا و معایب آنها به دقت تشریح شود.

3️⃣1️⃣ جامعه پژوهش: به معرفی جامعه مورد مطالعه و ویژگی‌های آن و همچنین دلایل انتخاب و ارتباط آن با هدف مقاله می‌پردازد.

4️⃣1️⃣ محدوده و محدودیت‌ها: آنچه پژوهشگر را محدود کرده(ناشی از عوامل محیطی) و یا محدودیتی که خود پژوهشگر در پژوهش خود اعمال کرده است را نشان می‌دهد.

5️⃣1️⃣ یافته‌ها: نتایج توصیفی و تحلیلی ناشی از پژوهش را تبیین می‌کند.

6️⃣1️⃣ بحث و نتیجه: تحلیل نهایی پژوهشگر و تفسیر نتایج بدست آمده و همچنین مقایسه آن با سایر کارهای مشابه را نشان می‌دهد.

7️⃣1️⃣ پیشنهادها: با ارائه پیشنهادات کاربردی، مسیر سایر پژوهشگران در حوزه موضوعی مربوطه هموار می‌شود.

8️⃣1️⃣ تقدیر و تشکر: در پایان نام افراد یا سازمان‌هایی که به نحوی در اجرای پژوهش نقش داشته‌اند با کسب اجازه از آنها ذکر می‌شود.

9️⃣1️⃣ منابع: به ذکر تمام منابع مورد استفاده بر اساس یکی از شیوه‌نامه‌های استاندارد می‌پردازد.

0️⃣2️⃣ پیوست‌ها: آنچه را که متناسب با محتوای مقاله و مورد نیاز خواننده است بصورت اطلاعات تکمیلی ارائه می‌دهد.

💎 رعایت بندهای فوق پژوهشگر را در نگارش هر چه بهتر و منسجم‌تر یک مقاله کمک می‌نماید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.