به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مراحل کلی آزمون فرض آماری ( Hypothesis testing)

0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1- تعریف فرضیه های آماری H0و H1 : چنانچه فرضیه پژوهشی یا هدف مرز (=) مشخصی داشته باشد، Ho نشان دهنده ادعا خواهد بود، در غیر این صورت نقیض آن در Ho قرار خواهد گرفت. فرض Ho و H1مکمل هم اند. پس Ho گاهی بیان کننده ادعا و گاهی نقیض ادعا خواهد بود.
2- تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون : نمونه گیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد.
3- تعیین سطح زیر منحی Ho و H1 و محاسبه مقدار بحرانی:
به مقدار α بستگی دارد. یک یا دوطرفه بودن آزمون بر سطح زیر منحی فرضیه های آمار تأثیر مستقیم دارد.
4- تصمیم گیری: در این مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده در مرحله دوم با مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه می شود. چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H0 قرار گیرد. می گوییم که رد سطح اطمینان مورد نظر، دلیل کافی برای پذیرش H0 دارد. در غیر این صورت فرض H0 رد و H1 در سطح خطای α پذیرفته می شود. پس از تأیید یا رد Ho تحلیل گر باید به طور مشخص بیان کند که آیا فرضیه پژوهشی پذیرفته یا رد شده است. ( محقق هیچ وقت نباید ادعای اثبات یا عدم اثبات فرضیه پژوهشی یا فرضیه های آماری را داشته باشد ، فقط باید بنویسد که فرضیه پژوهشی پذیرفته یا رد شده است. ) .

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

E-mail: abazizi1392@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1599160693542{border-radius: 25px !important;}”]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator align=”align_right”][/vc_column][/vc_row]

Leave A Reply

Your email address will not be published.