تحلیل داده های آماری

چگومه مجلات ISI ارزیابی می شوند.

چگومه مجلات ISI ارزیابی می شوند.

چگومه مجلات ISI ارزیابی می شوند.

هر مجله ای که در لیست ISI قرار می گیرد، ابتدا بر اساس یکسری معیارهایی سنجده می شود و در صورت دارا بودن آن ها، در پایگاه ISI نمایه می شود.

براي اینكه بتوانید یك مقاله بنویسید، لازم است در این زمینه اطلاعاتي داشته باشید. اگر این مقاله را  براي مؤسسه اطلاعات علمي ISI می نویسید، احتمالاً برایتان مهم است كه بدانید این مقاله ها چگونه ارزیابی می شود. امروزه ارزیابي مقاله های علمی یكی از دغدغه های جوامع علمی می باشد. مؤسسه اطلاعات علمی ISI برای ارزیابی تحت پوشش فهرست نویسی خود، سه شاخص در نظر گرفته است: 

فاكتور تأثیر گذار impact factor : این شاخص مهمترین و در عین حال كاربردي ترین شاخص  ارزیابي مجله ها از نظر  ISI است.

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

شاخص فوري Immediately : تعداد ارجاعات به مقاله های منتشر شده مجله در سال مورد ارزیابی تقسیم بر تعداد مقاله های منتشر شده در همان سال مجله مذكور است. این شاخص در حقیقت شیب رشد منحنی ارجاعات را بیان می كند.

شاخص نیمه عمر استناد (Cited Half-Life): نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد، تعداد سال هایی است كه از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد كل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم.

به عبارت دیگر، این شاخص مدت زماني كه نیمی از كل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت سرعت كاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان مي كند. بدیهی است كه وقتی مقاله های یك مجله ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دست بدهند (مقاله ها سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند) تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شود. این موضوع باعث می شود كه نیمه عمر ارجاعات به مجله كاهش یابد. بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می دهد كه ارزش مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند.

در مجموع هرچه نیمه عمر ارجاعات به یك مجله بیشتر باشد، ارزش مجله بالاتر مي رود. در پایان هر سال، مجله های تحت پوشش فهرست نویسی ISI كه در فهرست وبگاه علم web of science قرار گرفته اند، ارزیابی می شوند. معیارهای ارزیابی و سنجش همان شاخصهای ارزیابی isi می باشند. نتایج این ارزیابی نیز درگزارش های ارجاع مجله jcr هر سال جهت اطلاع عموم اعلام می شود. در بین فاكتورهای بالا، فاكتور تأثیر، كاربردی ترین شاخص مي باشد و امروزه به طور گسترده ای در درجه بندی و ارزیابی مجله های مورد استفاده قرار می گیرد. این فاكتور در حقیقت توانایی مجله و هیأت تحریریه آن را در جذب بهترین مقاله ها نشان می دهد.

بانك اطلاعات ISI مركزی براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجله های علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف مي باشد. پر واضح است كه منظور از پوشش جامع، فهرست نمودن كل مجله های علمی منتشر شده در جهان نمی باشد. چرا كه از طرفی مقرون به صرفه نیست و از طرف دیگر تمام مجله هاي نشر یافته در جهان از استانداردهاي ISI  پیروي نكرده اند و از غنای علمی لازم برخوردار نیستند. ارزیابي مجله هاي علمي ISI به طور مستمر و مداوم هر دو هفته صورت مي گیرد.

ارزیابي كنندگان ISI در حدود 2000 عنوان جدید را سالانه مورد ارزیابي قرار داده و تنها 10 تا ISI ارزیابي كنندگان 12 درصد از مجله هاي علمی ارزیابی شده، انتخاب مي شوند. هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یكسري مراحل ارزیابي را پشت سر می گذارند. از جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانك اطلاعاتی ISI كمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقاله های چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن مي باشد. لازم به ذكر است كه هیچ یك از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد، بلكه با بررسی مجموع عوامل، یك امتیاز كلی داده خواهد شد.
از جمله مواردی كه در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است كه عنوان مقاله ها، چكیده و كلمات كلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می شود كه منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ مي رسد، اما موارد ذكر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد زیرا ارزیابی كنندگان مجله های علمی در ISI نمی توانند عناوین و منابع بكار رفته در مقاله ها را به زبان انگلیسی ترجمه كنند. داوری علمی و تخصصی مقاله های چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمي از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی كنندگان می باشد كه گویای اعتبار و غنای علمی مجله است. سه پایگاه  WOS , EST, JCR از معتبرترین پایگاه هاي علم سنجي هستند كه توسط مؤسسه اطلاعات علمي ISI تهیه و روز آمد سازی می شوند.
پایگاه Essential Science Indicators) ESI) بر مبناي دوره هاي زماني 10 ساله، به ارائه آمار در قالب شاخص هاي تعیین شده تولید علم از جمله رتبه علمي كشورها بر اساس تعداد تولیدات علمي، تعدا كل استنادها و نسبت استناد به تولیدات علمي مي پردازد. در پایگاه WOS امكان جستجو و استخراج اطلاعات در طول دوره هاي زماني مختلف بر اساس شاخص هاي گوناگون علم سنجي وجود دارد.
پایگاه (JCR (Journal citation Reports به ارائه گزارش استنادي نشریه ها مي پردازد. از طرفي تعداد نشریه هایي كه هر كدام از این پایگاه ها نمایه مي كنند نیز با دیگري متفاوت است.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *