تحلیل آماری statistical analysis

چه عواملی در انتخاب نوع آزمون آماری مناسب باید در نظر گرفته شود؟

چه عواملی در انتخاب نوع آزمون آماری مناسب باید در نظر گرفته شود؟

در انتخاب نوع آزمون آماری مناسب، عوامل زیر را باید در نظر گرفت:

هدف تحقیق: نوع آزمون آماری بستگی به هدف تحقیق دارد. آیا قصد بررسی تفاوت بین دو گروه، بررسی تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر، مقایسه بیش از دو گروه یا بررسی رابطه بین دو متغیر را دارید؟ با تعیین هدف تحقیق، می توانید نوع آزمون آماری مناسب را انتخاب کنید.
نوع داده‌ها: نوع داده‌های جمع‌آوری شده نیز تعیین کننده نوع آزمون آماری است. آیا داده‌ها از نوع عددی هستند (مانند میانگین و انحراف معیار)، داده‌های رتبه‌ای (مانند آزمون رتبه ویلکاکسون)، داده‌های دسته‌ای (مانند آزمون کای-دو) یا داده‌های دسته‌ای مرتبه‌ای (مانند آزمون کروسکال-والیس) هستند؟ نوع داده‌ها تعیین کننده نوع آزمون آماری است.
تعداد گروه‌ها یا متغیرها: اگر قصد مقایسه بیش از دو گروه یا بررسی تأثیر بیش از دو متغیر را دارید، آزمون‌های چندگانه مانند آزمون ANOVA یا آزمون همبستگی چندگانه را باید در نظر بگیرید. در غیر این صورت، آزمون‌های دوگانه مانند آزمون t یا آزمون کای-دو مناسب خواهند بود.
فرضیات تحقیق: فرضیاتی که در تحقیق بررسی می‌شوند، نوع آزمون آماری را تعیین می‌کنند. آیا قصد دارید فرض صفر را رد کنید و فرض جایگزین را تأیید کنید؟ یا فرض صفر را قبول کنید و تفاوت یا ارتباطی معنادار وجود ندارد؟ وجود فرض صفر و فرض جایگزین و جهت آن‌ها (دوطرفه یا یکطرفه) تعیین کننده نوع آزمون آماری است.
سطح اهمیت (معناداری): سطح اهمیت مشخص می‌کند چقدر مقدار آمار آزمون باید از حدی که برای رد فرض صفر لازم است، دور باشد تا فرض صفر را رد کنیم. این سطحاهمیت به عنوان آلفا (α) شناخته می‌شود. معمولاً مقدار آلفا را 0.05 (یا 5٪) استفاده می‌کنند، که به معنای قبول خطای 5٪ است. با تعیین سطح اهمیت، می‌توانید نوع آزمون آماری مناسب را انتخاب کنید، زیرا برخی آزمون‌ها برای سطح‌های اهمیت مختلف طراحی شده‌اند.
نمونه‌برداری: نوع آزمون آماری ممکن است بستگی به نحوه نمونه‌برداری داشته باشد. آیا نمونه‌ها به طور تصادفی و مستقل انتخاب می‌شوند؟ آیا نمونه‌ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند؟ این عوامل می‌توانند تأثیری در انتخاب نوع آزمون آماری داشته باشند.
قدرت آزمون: قدرت آزمون نشان می‌دهد که آیا آزمون قادر به شناسایی تفاوت یا ارتباط واقعی است یا خیر. قدرت آزمون معمولاً باید بالاترین مقدار ممکن (معمولاً بیش از 80٪) باشد. در انتخاب نوع آزمون آماری، باید توجه داشته باشید که آیا آزمون انتخاب شده قدرت کافی برای تشخیص تفاوت یا ارتباط واقعی دارد یا خیر.

معرفی بهترین نرم افزارهای تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

نوشته

میوە ای کە سنگ کلیە را پودر می کند!

نوشته

تبدیل انواع فایل صوت به متن

نوشته

آزمون آماری چیست؟

نوشته

آموزش تنظیم فاصله بین حروف و کلمات در نرم افزار ورد word

 

تحلیل داده های آماری

تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls
تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *