به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)

0

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)

 Academic Goal Orientation

انگيزه پديده اي است ذاتي كه تحت تاثير چهار عامل موقعيت (محيط و محـركهـاي بيرونـي(،
مزاج (حالت و وضعيت دروني ارگانيزم)، هدف (هدف رفتار، منظور و گرايش) و ابـزار (ابـزار
دستيابي به هدف) قرار دارد. انسان ها براي دستيابي به اهداف، نيازها و غرايز خـود انگيـزش
لازم را كسب ميكنند. در خصوص دانش آموزان، انگيزه ي پيشرفت تحصيلي از اهميت خاصي
برخوردار است. با اين انگيزه، افراد تحرك لازم را براي به پايـان رسـاندن موفقيـت آميـز يـك
تكليف، رسيدن به هدف يا دستيابي به درجهي معيني از شايستگي در كار خود دنبال مي كنند
تا سرانجام بتوانند موفقيت لازم را در امر يادگيري و پيشرفت تحصيلي كسـب كننـد (يوسـفي و
همكاران، 1388).

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی توسط بوفارد و همکاران (1998) و با استفاده از ساير مقياس هـا (ايمـز و آرچـر[1]، 1998؛ پينتريچ و ديگروت، 1990) ساخته شده است. تهیه شد و نوع هدفی که فرد در موقعیت های تحیصلی برای خود بر می گزیند را ارزیابی می کند. و دارای  گویه 20می باشد.

همراه  4 مقاله رایگان

[purchase_link id=”19767” text=”خرید” style=”button” color=”green“]

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.