به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه مقیاس اختلال اضطراب فراگیر(GAD) 7 سؤالی

0

پرسشنامه مقیاس اختلال اضطراب فراگیر(GAD)  7 سؤالی

 Generalized Anxiety Disorder Scale: GAD-7

اختلال اضطراب فراگیر (GAD) یکی از شایع‌ترین اختلالات اضطرابی در مراکز بالینی و همچنین در جمعیت عمومی است که بین ۱ تا ۵ درصد جمعیت عمومی را درگیر می‌کند. فرآیندهای محوری اختلال اضطراب فراگیر معرف جنبه‌های اصیل درگیر در همه اختلال‌های اضطرابی است. این اختلال، با نگرانی مفرط و غیر قابل کنترل همراه با برخی از علایم اضطراب وسایر هیجان‌های منفی دیگر مشخص می‌شود. در واقع، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال بلندمدت و مزمنی است که با آسیب‌های کارکردی در کار و کیفیت زندگی مرتبط است. از جمله بهترین ابزارهایی که برای سنجش این اختلال طراحی شده است مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سوالی اسپیتزر و همکاران (GAD-7) است.

 این مقیاس توسط اسپیتزر (Spitzer) و ، کرونک، ویلیامز و لوه  (2006)  طراحی و تهیه شده و دارای 7 سؤال می باشد که هر یک از سؤالات به بررسی مشکلات روانی آزمودنی در2 هفته گذشته می پردازد. گزینه ها به صورت هیچ وقت، چندروز، بیش از نیمی از روزها و تقریباً هر روز از 0 تا 3 نمره گذاری می شوند گستره نمره مقیاس از 0 تا 21 می باشد. ( محمدپناه اردکان  و  شمس اسفندآباد ،1399). نسخه اولیه پرسشنامه که دارای ۱۳ عبارت بود در بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ در ۱۵ کلینیک مراقبت اولیه در آمریکا و بر روی ۲۷۴۰ بیمار بالغ مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت ۷ عبارت برای نسخه نهایی انتخاب شدند. نتایج به دست آمده در مطالعه اولیه نشانگر روایی و پایای مناسب این ابزار و دقت تشخیصی بالای آن بود. این مقیاس در مجموع دارای ۷ گویه است.

همراه  7 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.