به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ

0

پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ
يكي از نظريه هايي كه در زمينه شخصيت، آسيب شناسي رواني و روان درماني مطرح شده، مدل طرحواره درماني يانگ 4 است كه مفهوم اساسي آن طرحواره هاي ناسازگار اوليه 5 است. در پژوهش هاي مختلف طرحواره هاي ناسازگار اوليه به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر بهزيستي روا ن شناختي افراد در نظر گرفته شد ه اند، اما آنچه به خوبي فهميده نشده، مكانيسم اين آسيب پذيري است. طرحواره ناسازگار نقص/ شرم، يكي از طرحواره هاي حوزه طرد و بريدگي است كه در مطالعات توجه ويژه اي به آن شده است. افرادي كه طرحواره نقص/ شرم دارند، احساس مي كنند افرادي ناقص، حقير يا ب يارزش اند و اگر خود را در معرض نگاه ديگران قرار دهند، بدون شك طرد مي شوند. اين طرحواره معمولاً با احساس شرم نسبت به نقايص ادراك شده همراه است. اين نقص ها و كمبودها ممكن است شخصي (مثل خودخواهي، تكان ههاي پرخاشگرانه، تمايلات جنسي غيرقابل قبول) يا عمومي (مثل ظاهر غيرجذاب، نابرازندگي اجتماعي) باشند( دهقانی و همکاران، 1393) .
این پرسشنامه دارای 10 گویه است و سـطح اندازه گیری این پرسشنامه فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس 6 درجه ای لیکرت (از هرگز تا همیشه) طراحی شده است.
همراه 2 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.
تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
نرم افزار کیفی: Maxquda
تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:
Mobile : 09102194672
Telegram: @abazizi
• E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.