پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه کوتاه فارسی و اعتبارسنجی شده در ایران) خلیلی و همکاران ،1397)

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه کوتاه فارسی و اعتبارسنجی شده در ایران) خلیلی و همکاران ،1397)

از سرشت‌های خلقی به عنوان ویژگی‌های تحت بالینی اختلالات خلقی و همچنین عوامل بالقوه مؤثر در گرایش به طیف دوقطبی یاد شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد این سرشت‌ها می‌تواند فرد را مستعد ابتلا به اختلالات خلقی کند. علاوه بر این، رابطه بین سرشت‌های خلقی و اختلالات شخصیتی همچون شخصیت مرزی، خودشیفته، نمایشی و اجتنابی نیز نشان داده شده است. کرپلین چهار سرشت عاطفی افسرده‌خو، شیدایی، تحریک‌پذیر و ادواری‌خویی را معرفی کرد. همچنین کرشمر مفهوم «طیف» را بین اختلالات خلقی و سرشتی مطرح کرد. بر این اساس آکیسکال و همکارانش در ممفیس، پیزا، پاریس و سن‌دیگو با ساخت مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته (TEMPS-I) برای چهار سرشت کرپلینی، سرشت‌های خلقی را کاربردی کردند . در سال 1998، سرشت اضطرابی فراگیر نیز به عنوان سرشتی جدید معرفی شد .پرسش‌نامه خودگزارش موجود (TEMPS-A) در سال 2005 طراحی شد و سرشت مضطرب در آن لحاظ شد(خلیلی و همکاران ،1397).

تا به امروز پرسش‌نامه TEMPS-A به بیش از 25 زبان ترجمه و اعتبارسنجی شده است. مطالعات نشان می‌دهند نسخه‌های کوتاه TEMPS-A به اندازه نسخه اصلی قابلیت دارند. ضمن اینکه کوتاه‌کردن پرسش‌نامه، پذیرش پاسخ‌دهنده‌ها و دقت آنان را افزایش می‌دهد . آکیسکال، نویسنده پرسش‌نامه TEMPS-A 110 سؤالی، طی تحلیل عامل، نسخه کوتاه 39سؤالی از آن به دست آورد که نشان داده است می‌تواند جمعیت‌های مختلف در میان بیماران اختلال خلقی و افراد کنترل عادی را تشخیص دهد . همچنین از این میان می‌توان به نسخه 35سؤالی در آلمان ، نسخه 45سؤالی در برزیل و نسخه 18سؤالی در ژاپن اشاره کرد(خلیلی و همکاران ،1397). در اینجا نسخه 35 سوالی ارائه شده است.

همراه  1 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.