پرسشنامه سبک های دفاعی سوالی ۷۷ عبارتی

پرسشنامه سبک های دفاعی سوالی  ۷۷ عبارتی

فرد خواه بهنجار، خواه نوروتیک به درجات مختلف از مکانیزمهای دفاعی سود می جوید . مکانیزم های دفاعی این قابلیت را دارند که تکانهها را از میان ببرند ، روابط اجتماعی را محدود کنند، واقعیت را دگرگون سازند، یادگیری را کاهش دهند، شناخت آگاهانه ما را از خود تغییر دهند، آگاهی ما را از تعارضهایمان کم کنند و یا احساسات متعارض با باورهای ما را تحت تاثیرقرار دهند ( وایلنت، ۲۰۰۳). بنابراین میتوان مکانیزم های دفاعی را تدابیر ناهشیار من جهت ، مقابله با اضطراب، محافظت شخص از احساس ب ی کفایتی و حفظ عزت نفس تع ریف کرد ( کرامر و جونز، ۲۰۰۷). مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را درمواجهه با شکل های مختلف اضطراب بر عهده دارند، بر حسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشند  (فروید، ۱۹۷۶). پرسشنامه سبک های دفاعی  در سال ۱۳۸۶ توسط  حسینی تهیه و هنجاریابی شده و دارای ۷۷ عبارت است.

به همراه  ۱۶مقاله رایگان مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *