پرسشنامه سبک رهبری مدیران

پرسشنامه سبک رهبری:

پرسشنامه سبک رهبری توسط عبدالهی (۱۳۸۱) با استفاده از پرسشنامه سبک رهبری باردنز و مترکانس تدوین شده، استفاده شده است. این پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال می باشد که در ارتباط با سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه مطرح گردیده است، برای سنجش هر کدام از سبک های رابطه مدار و وظیفه مدار به نسبت مساوی ۱۵ سوال به صورت زوج و فرد مطرح شده است. در مقابل هر سوال پاسخ پنج گزینه ای همیشه، غالباً، گاهی ، بندرت، هرگز ارائه شده که پاسخ دهنده دهندگان بایستی یک مورد را به صورت علامت مشخص نمایند.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *