به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رهبری کار تیمی در دانش آموزان (ابوالمعالی و یعقوبی،1395)

0

پرسشنامه رهبری کار تیمی در دانش آموزان (ابوالمعالی و یعقوبی،1395)

در قلمرو تعليم و تربيت تأكيد فزايندهاي بر آموزش و گسترش مهارت هاي دانش آموزان وجود دارد. در محيط هاي آموزشي تأكيد بر كسب مهارتهايي مانند مهارت ح لمسئله، ارتباطات درون فردي بين فردي، همكاري، و مديريت زمان به عنوان ملزومات اساسي براي آموزش اثربخش در نظر گرفته مي شوند. در بينِ اين مهارت ها، مهارت در همكاري كه يكي از مؤلفه هاي اساسي كار تيمي است همواره مورد توجه پرورشكاران و پژوهشگران قرار گرفته است (لوكا و تاریکون[1] ، 2001).  يادگيريِ تيمي، مشاركت افراد در يادگيري و تشويق حسِ همكاري و يادگيري گروهي را از ويژگي هاي مهم سازمان يادگيرنده است (سنگه[2]، 2004).

این پرسشنامه  توسط ابوالمعالی و یعقوبی(1395) برای اندازه­ گیری رهبری کار تیمی در دانش­آموزان ساخته شده است و می توان نقاط قوت و ضعف به کار گیری رهبری کار تیمی را بر اساس این مقیاس مشخص کرد. این پرسشنامه دارای 24 گویه است و 4 عامل جو تیم (با ۸ سؤال)، رهبری در تیم (با ۵ سؤال)، پشتیبانی  (با ۶ سؤال) و تصمیم­گیری مشترک در تیم (با ۵ سؤال) را می سنجد.

همراه  3مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1] – Luca & Tarricone

[2] – Senge, P

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.