به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کارکاس و سارگلو(2012)

پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کارکاس و سارگلو(2012)

پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کارکاس و سارگلو(2012)

امروزه مدیران با اتخاذ سبکهای مناسب رهبری میتوانند نقش عمدهای در بهبود عملکرد کارکنان و همچنین افزایش بهرهوریسازمانی ایفا نمایند. رهبری را اصولا هنر نفوذ در دیگران میدانند. بدین معنى که پیروان به دلخواه و نه از رو ىاجبار، از رهبر اطاعت مىکنند. بنابراین، منظور از رهبری به طور عام، تأثیرگذاری بر افراد و انگیزش آنان به طوری است که از رو ىمیل، علاقه و با اشتیاق برا ىدستیابی به هدفهای گروهی تلاش کنند.

رهبری‌ خیرخواه ‌ ‌شاخه ای‌ از ‌رهبری‌ والدینی و‌گونه ای ‌از‌ رهبری ‌اصیل‌ است‌ که‌ از طریق ‌توسعه‌

اخلاقیات‌، جستجوی‌ معنا‌ و ‌ایجاد‌ حسی ‌عمیق‌تر ‌از‌معنویت،‌ پرورش‌ اندیشه‌ها ‌و ‌‌اعمال ‌مثبت‌ و‌

توسعه ‌احساس‌ مسئولیت ‌اجتماعی ‌در ‌قبال ‌جامعه، ‌به ‌توسعه ‌فضایل ‌در ‌سازمان ‌و‌ شاید ‌ فراتر ‌از‌ آن‌ در ‌جامعه،‌ می‌پردازد‌.

پرسشنامه رهبری خیرخواهانه توسط کارکاس و سارگلو (2012) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 40 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد عمق معنوی، تعامل مثبت، حساسیت اخلاقی، پاسخگویی به جامعه را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط سپهوند و حسوند (1397) اعتباریابی شده است.

به همراه 2 مقاله پایه رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.