به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رهبری اخلاقی بروان و تروینو (2005)

0

پرسشنامه رهبری اخلاقی بروان و تروینو (2005)

سازمانها براي اینکه از قافله رقابت عقب نمانند، توجه خود را به رهبران سازمانی و سبک مدیریت آنها معطوف کردهاند. مدیر در نقش رهبري سازمان می تواند سبک هاي متفاوتی را در هدایت نیـروي انسانی انتخاب کند. الگوهاي رفتاري مناسب مدیر در هر سـازمان باعـث بوجـود آمدن

روحیه و انگیزش قوي در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد . شواهد بسیاري وجود دارد که مؤید اهمیت استراتژیک و اثر مثبت اخلاق بر عملکرد فردي و سازمانی است.

در این میان سبک رهبري اخلاقی از ارزش ویژه اي برخوردار است و به گفته ارونسون رهبري اخلاقی در حال تبدیل شدن به مهمترین ابزاري است که رهبران می توانند بوسیله آن بر افراد و عملکرد آن ها تاثیر داشته باشند . مقتضاي این نوع از رهبري، توسعه استانداردهاي اخلاقی براي اداره ي رفتارهاي کارکنان و نیز اجراي موثر استانداردهاي اخلاقی در رفتار آنان است . رهبران از طریق رفتار اخلاقی، اعتماد و وفاداري پیروانشان را به دست میآورند، اهمیت

اخلاقیات را به زیردستان خود منتقل می کنند، از پاداش و تنبیه براي تشویق رفتار مطلوب بهره میگیرند و به عنوان الگوهایی، نقش اخلاقی براي پیروان عمل می کنند. پس امروزه رهبری اخلاقی از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سازمان های دانش پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

پرسشنامه رهبری اخلاقی توسط بروان و تروینو (2006) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 10 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه دو بعد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه در ایران  اعتباریابی شده است.

به همراه 4 مقاله  رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.